Tento web je zejména o dlouhodobé antibiotické léčbě dle Strattona/Wheldona. resp. zkušenostech samotných postižených s jejich bojem s chronickou nákazou, resp. souběžnými nákazami, včetně parazitárních.

Vítejte na www.chlamydie.info

 

Chlamydie.info je internetová stránka věnovaná pochopení a léčbě Chlamydophila pneumoniae (dříve Chlamydia pneumoniae), infekční bakterie, jež má na svědomí mnoho lidských onemocnění. Chlamydie.info je nekomerční webová stránka provozovaná a podporovaná dobrovolníky, která není závislá na finanční ani jakékoliv jiné podpoře z dalších zdrojů.

Www.chlamydie.info byla založena vzdělanými pacienty, kteří sami podstupují kombinovanou antibiotickou léčbu nemocí, v jejichž etiologii hraje Chlamydophila pneumoniae významnou roli, jako např.:

roztroušená skleróza, chronický únavový syndrom, nemoci srdce, intersticiální cystitida (zánět močového měchýře), prostatitida (zánět předstojné žlázy), Crohnova nemoc, chronické střevní záněty, Alzheimerova choroba, astma, artritida (záněty kloubů), fibromyalgie, sinusitida (chronické záněty vedlejších nosních dutin), degenerace makuly a další.

Jak to cítí postižení je nastíněno zdezde

no a také zde jako Brain fog (mozgová hmla)

no a toto také není od věci

DOBRÁ RADA NADE VŠE!!!!

 "... Pretože človek, ktorý sa chce vyliečiť, je psychicky chorý hypochonder..."

 

Stránky chlamydie.info byly založeny jako dceřinné stránky serveru www.cpnhelp.org za účelem šíření informací v českém jazyce, které v současnosti anglicky nemluvícím pacientům nejsou dostupné.

Registrace na www.chlamydie.info:

Na této webové stránce není nutné se zaregistrovat, ale pak nebudete mít přístup ke všem komentářům a nebudete moci posílat žádné poznámky, dotazy nebo se účastnit diskuze. To mohou jen registrovaní uživatelé. Proto se registrujte! Je to jednoduché a umožní vám to být plnoprávným členem naší komunity. Posílejte a komentujte, nestyďte se! Vaše poznámky, příspěvky do diskuze, reakce a osobní stránky jsou to, co z našich stránek činí skutečnou obec, pomáhající a sloužící každému.

Poznámky pro členy:

"Blogy" používejte laskavě jen pro navazující popis, jako např. záznamy a vlastní zkušenosti z léčby, úvodní poznámky, výpovědi apod. Máte-li dotaz či jednorázovou poznámku, použijte „příspěvek do fóra“. Napomůže to udržet diskuzi a otázky pohromadě a další zapojit do rozhovoru.

Před použitím prosím čtěte důležité Prohlášení.


Proč tato stránka vznikla?

 

Chlamydophila pneumoniae (Cpn) bývá zapletena do tak široké palety různých onemocnění, že zprávy o léčbě a poznatky o této bakterii jsou rozptýleny po celém webu a to ještě s tendencí zaměřovat se pouze na jedno z těchto onemocnění. Doufáme, že se staneme soustředěným zdrojem informací, což nám umožní sdílet výsledky zkoumání a porovnávat reakce na léčbu všech potíží, které Cpn způsobuje. Práce Strattona a kolektivu z Vanderbiltovy univerzity, rozšířené britským lékařem Davidem Wheldonem, formulovaly kombinované antibiotické protokoly (CAP’s) k léčbě všech životních fází Cpn a k úplné eradikaci této persistující infekce.

Chlamydia pnemoniae - elementární tělíska (EB's) nesená červenými krvinkami

Proč Chlamydophila pneumoniae (Cpn) působí potíže?

 
  • I když nákaza chlamýdiemi může začít jako respirační infekce (nákaza dýchacích cest), může být Cpn dále roznesena do dalších částí těla a napadnout mnoho dalších tkání včetně nervové, mozku, svalů, výstelky krevních cév a dokonce vaše imunitní buňky (makrofágy).
  • Běžná jednoduchá, dvoutýdenní terapie antibiotiky zabíjí pouze jednu ze tří životních fází Cpn a zanechává zbylé formy Cpn k obnově infekce.
  • Cpn obsahuje při nejmenším dva endotoxiny (jedovaté látky), které způsobují poškození tkání a zánět, vleklé nabuzení obranné soustavy a toxický náklad v těle.
  • Cpn infikuje vaše buňky uvnitř a paraziticky je okrádá o energii, aby se mohla množit.
  • Jediným způsobem léčby je užívat kombinaci antibiotik a zabít tak všechny životní fáze cpn, aby nezůstalo nic k reinfekci.
Jaká onemocnění Chlamydophila pneumoniae způsobuje?  

Dále: chronickou obstrukční plicní nemoc, uveitidu (zánět střední vrstvy oční koule), optickou neuritis, radiculitidu (bolestivý zánět kořenů míšních nervů), nervovou hluchotu, napříč jdoucí myelitidu, sarcoid, myokarditidu, perikarditidu, kultivačně-negativní endokarditidu, ateromatickou arteriální chorobu, aneurysma, giant-cell (temporální) arteritidu, polyarteritidu nodosa, Wegenerovu granulomatózu, primární sklerózující cholangitidu, reaktivní artritidu, Reiterův syndrom, Bechtěrovovu chorobu, kožní vaskulitidu včetně pyoderma gangrenosum.

Wheldon dodává: "Mezi onemocnění, která ukazují na možnost propuknutí chronické infekce Chlamydophila pneumoniae a která zasluhují serologické vyšetření, patří tato (mnohočetnost je ještě podezřelejší): opakující se sinusitida (zánět dutin), opakující se infekce hrudníku, chronická únava (obzvláště pokud následuje respirační infekci), fokální neurologické deficity, myalgie, svalová fascikulace (záškuby), opakující se epizody bronchospasmatu, nevysvětlitelná bolest jako při zánětu pohrudnice, angína, opakující se artralgie (bolest kloubů), nevysvětlitelná opakující se bolest břicha, nevysvětlitelná menoragie (silné menstruační krvácení), opakující se anální píštěl, opakující se kožní vaskulitida, achalazie, intestinální dysmotilita.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k