blogy

gel

http://www.positivehealth.com/article/environmental/morgellon-the-m-word...

tady vidím "gel" - obrovský na fotce; xkrát menší jsem míval na těle také. Zajímalo by mě  kde vzali tak velký ; zda pochází z těla nebo z kanálu

ZAZRACNA RS DIETA!

ZAZRAK? MAM POCIT ZE SE ZAMERUJE NA TY STEJNE VIT A MIN JAKO WP DOPLNKY AKORAT V PRIRODNI PODOBE.

 

 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-diet.aspx

Infuze vitamínu C

 

Role vitaminu C v prevenci chorob

 

 V moderní civilizaci je lidský organismus permanentně ohro­žován tzv. oxidativním stresem. To je stav, při kterém v těle vzniká (například vlivem znečištěného ovzduší, různých typů záření, při duševním a fyzickém vyčerpání, při dlouhodobých zánětech, po aplikaci cytostatik a ozařování a při nádorových onemocněních) nadměrné množství tzv. kyslíkových radikálů - agresivních látek, které působí destruktivně na tkáně a jsou příčinou řady chorob. Vitamin C má zásadní a nena­hraditelnou roli při potlačování oxidativního stresu.

Vitamin C je nezbytný pro normální průběh důležitých biochemických reakcí, např. detoxikaci cizorodých látek v játrech, správný metabolismus tuků, podílí se na tvorbě kolagenu (důležitého např. pro klouby a stěny cév), blokuje tvorbu karcinogenů, podporuje imunitní pochody a funkci mozku, podporuje vstřebávání železa, což je důležité pro tvorbu a funkci Červených krvinek.

Vitamin C si lidský organismus nedokáže vytvářet, a proto je třeba jej tělu dodávat. Pokud je hladina vitaminu C v těle nízká, hrozí nebezpečí vzniku onemocnění způsobených buď oxidativním stresem, nebo chyběním vitaminu C pro uvedené chemické reakce (například syntézu kolagenu).

Absolutní nedostatek vitaminu C vyvolává nemoci označované jako kurděje (skorbut). Touto chorobou (projevuje se např. krvácením, chudokrevností, poruchou hojení ran) trpěli námořníci při dlouhém pobytu na moři s nedostatečným přísunem potravin s obsahem vitaminu C.

Ale již při částečném, tzv. subklinickém nedostatku vitaminu C, dochází k rozvoji nebezpečných změn v těle, např. se zvyšuje koncentrace škodlivého LDL cholesterolu, což je rizikové pro srdce a cévy, a rozvíjí se oxidativní stres, který je spoluzodpovědný za vznik chronických zánětů(např. revmatoidní artritidy), které jsou příčinou vzniku alergií, depresivních poruch, osteoporózy, opakujících se infekcí, nádorových onemocnění, ale i syndromu vyhoření a chronického únavového syndromu.

 

Ústní a intravenózní aplikace

Částečný deficit vitaminu C negativně ovlivňuje organismus, pokud jde o dlouhodobé zdraví. Vitamin C je zapotřebí např. pro prevenci cévních a nádorových onemocnění, doporučována je koncentrace vitaminu C v plazmě minimálně ve výši 0,9 mg/dl, což odpovídá dennímu příjmu 100-200 mg vitaminu C.

Ovšem u chorob, které vznikají díky oxidativnímu stresu a z toho plynoucího chronického zánětu, kdy je v těle nadměrné množství volných kyslíkových radikálů, je požadováno mnohem větší množství vitaminu C, neboť vitamin C je spotřebováván při neutralizaci velkého množství kyslíkových radikálů.

Při podání vitaminu C ústy - díky omezeným transportním možnostem ve střevě - lze dosáhnout v krvi jen nízké koncentracevitaminu C,která postačuje k zajištění pouze uvedených fyziologických (biochemických), nikoli však léčivých účinků.

Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi 10-15krát vyšší koncentraci, čehož je možné docílit dávkou v řádu gramů pouze nitrožilním podáním, a to formou vysokodávkované infuze vitaminu C.

Intravenózní infuze vytváří v krvi koncentraci vitaminu C, která působí nejen preventivně, ale také terapeuticky, v dávce 0,1 g/kgtělesné hmotnosti působí především imunomodulačně a protizánětlivě, a jak ukazují poslední studie v onkologii, v dávce 0,75 - 1,5 g / kg tělesné hmotnosti selektivně tumor-cytotoxicky.

 

Účinky protizánětlivého působení

K léčbě chronických zánětů vzniklých z oxidativního stresu, je zapotřebí až 15krát větší koncentracevitaminu C v krvi oproti »normální« koncentraci. Jak již bylo řečeno, této koncentrace vitaminu C je možno dosáhnout pouze nitrožilním podáním infuze, protože podáním perorálním - kvůli omezené transportní kapacitě mezi střevní stěnou a krevní plazmou - nelze potřebné koncentrace v krevní plazmě docílit.

Oxidativní stres hraje důležitou roli při zánětech dýchacího ústrojí, při alergiích, kardiovaskulárních a auto-imunitních chorobách (např. revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, Crohnova choroba ad.) a také u nádorových onemocnění.

Podáním gramových dávek vitaminu C v infuzi se rozšiřuje paleta možností léčby těchto onemocnění.

 

Využití v onkologii

Infuzně podaný vitamin C dokáže některé nádorové buňky usmrtit, zatímco zdravé buňky chrání. Tento selektivní účinek je ve farmakologii výjimečný, protože radio a chemoterapie i cílená biologická léčba působí toxicky na oba typy buněk.

Toto je zřejmě zásadní moment, proč navzdory nesporným pokrokům moderní onkologické léčby zůstávají pokročilá stadia nádorových onemocnění často prakticky neléčitelná. Nicméně uvedený duální (dvojí) účinek vitaminu C, dle závěru amerického Národního Onkologického Institutu (National Cancer Institute), snižuje intenzitu nežádoucích účinků zmíněné konvenční radio a chemoterapie a zvyšuje kvalitu života onkologických pacientů.

Duální účinek vitaminu C vysvětlují: odborníci následovným způsobem: zatímco zdravé buňky chrání účinkem antioxidačním a na této úrovnipodporuje protinádorovou imunitu, nádorové buňky destruuje účinkem prooxidačním, protože výhradně v okolí nádorové buňky je prostředí (díky přítomnosti iontů mědi, železa a zvýšené aciditě), s nímž vitamin C vytváří peroxid vodíku, který je schopen nádorovou buňku zničit.

Jinými slovy řečeno, infuzní vitamin C podporuje základní protinádorovou léčbu v místě nádoru, protože stejně jako chemoterapeutikum působí na nádorovou buňku efektem pro-oxidačním. Ovšem současně chrání svým antioxidačním efektem okolní zdravé buňky. Zmíněná terapie tedy přispívá k cílené likvidaci nádorových buněk a nadto působí proti metastázování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se).

 

Prostředek prevence a terapie

Preventivní a terapeutické podávání vitaminu C je založeno na účinku, který je závislý na dávce. Infuzní podání vitaminu C v nutriční dávce 0,1-0,6 g/kg tělesné hmotnosti (tedy v jednorázové dávce zhruba 7,5 g) zajišťuje prosperitu pro imunitní, nervový a kardiovaskulární systém.

Infuzní podání této dávky vitaminu C je v dnešní době v důsledku psychické i fyzické exhausce organismu zcela namístě, jelikož při nedostatku vitaminu C je organismus vyčerpáván oxidativním stresem, který oslabuje imunitní systém, což se projeví v první řadě zvýšenou vnímavostí k infekcím (včetně chřipky a nemocí z nachlazení, únavového syndromu).

Ovšem v případě dodání vitaminu C buňky imunitního systému (leukocyty) cíleně vychytávají vita-min C, který zvyšuje jejich aktivitu; jedná se o podporu vrozené imunitní reakce.

Pokud není dlouhodobě oxidativní stres neutralizován antioxidační kapacitou vitaminu C, dochází - vedle uvedené zvýšené vnímavosti k akutním infekcím - také k iniciaci zánětlivého procesu. Chronický zánět a oxidativní stres potom vytvářejí příznivé podmínky pro vznik onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, alergické choroby, kardiovaskulární a urogenitální onemocnění, psychické poruchy, chronická infekční onemocnění a nádorové choroby.

Vitamin C zháší volné kyslíkové radikály, které poškozují zdravé tkáně, vyvolávají oxidativní stres, respektive chronický zánět, který je příčinou těchto onemocnění, působí tedy antioxidačně.

V této souvislosti je důležité konstatování, že u těchto chorob (recidivující infekce, alergie, artritida (zánět kloubů), ateroskleróza (kornatění tepen), nádory, byl prokázán nedostatek vitaminu C, jelikožtato onemocnění spotřebovávají vitamin C, což má za následek kontinuální snižování rezerv vitaminu C v organismu.

Proto je infuzní podání gramových dávek důležité například při onkologické léčbě (v rámci léčby protinádorové), jelikož kapacita vitaminu C jevyčerpána díky nádorové aktivitě, přičemž infuzní suplementace je nutná k zajištění činnosti protinádorové imunity.

 

Kde je infuze dostupná?

Infuzní terapie vitaminem C je registrovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázána na lékařský předpis. Lidé, kteří se domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčbači preventivní kúra, mohou kontaktovat svého onkologa či praktického příslušného lékaře, protože tuto terapii může předepsat každý lékař. Místně příslušného lékaře, který se touto terapií zabývá, lze nalézt na internetové adrese www.vitamin-c-infuze.cz.

Pacienti bez přístupu k internetu mohou kontaktovat informační centrum společnosti Edukafarm (tel.: 224 252 435, e-mail: info@eduka-farm.cz), které lékaře doporučí.

 

Komu je vhodné podat infuzní vitamin C?

Každému, kdo má:

-           stres,

-           psychickou zátěž či fyzickou námahu (včetně sportu),

-           psychické poruchy,

-           opakované infekce (chřipky, angíny, rýmy, kašle, záněty plic ad.),

-           alergie,

-           metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka),

-           revmatické choroby charakterizované např. bolestmi kloubů,

-           autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, Crohnova choroba ad.),

-           nádorové onemocnění (v jakémkoliv stadiu).

 

Léčba infuzním vitaminem C není v současnosti pojišťovnami hrazena. Cena přípravku pro onkologické pacienty, kteří potřebují užívat dlouhodobě více balení, se pohybuje v nemocničních lékárnách kolem 460 Kč. Pro ostatní pacienty v běžných lékárnách je cena jednoho balení cca 750 Kč.

 

Stránku připravili Petr KOJZAR a Růžena DJEVOVÁ

FOTO - wikipedia.org, edukafarm.cz a archiv

 

Aktualizace stavu

Tak opět přidávám "update".

U doktora Klubala - "standard". Léčbu mi nechal stejnou, zvýšil mi dávky ATB, ale asi po 3 dnech jsem to zase snížila, protože mě začal trochu pobolívat žaludek. Jinak jsem stále na WP.

Byla jsem také u kamarádky, která se zabývá léčitelstvím, a ta zas přišla s teorií parazitů... No, nevím. Antiparazitární kúru jsem absolvovala v roce 2011 a výsledek nic moc. Dala mi na to nějaké bylinné čaje, ale fakt je, že hleny ustupují.

Nicméně, já osobně se domnívám, že hlavní podíl na celkovém zlepšení mají ty infuze vitamínu C. Proto přikládám v dalším blogu ten opis. Určitě to za pokus stojí.

Kyselina listova = ANO CI NE

Trosku tapu a nemuzu se dopatrat...Borelie pry KL zivi, ve WP se  doporucuje.Ted nevim co u koinfekci - mam jak CPN tak BOR tak Mycoplasmy. Brat ci  nebrat?

Antiparazitika spolecne s ATB

Beru WP a premyslim o ATP kure. Nevi nekdo jak se snasi ATB s ATP?Resp. jestli se muzou uzivat soubezne?Diky

IHERB OBJEDNAVANIE

IHERB PROBLEM S KARTOU..nemate nahodou skusenost alebo tip, že co sa mohlo stat ak mi nechce zobrat debetnu kartu pri objednavani z IHERB?..peniaze na nej mam ..minule mi to slo..sice z inej karty..ale nic ma uz nenapada..neviete niekto poradit?

Ještě jednou Vás prosím

Ještě jednou Vás všechny prosím, jestli máte nějakou radu, jak se dostat z toho, co tu popisuju. Pořád sem píšu svoje zrůdné problémy, příspěvek pozvolna sleze na druhou stránku a já pořád nevím, jak tohle řešit. Přijde mi to jako dost závažný problém. Taky mám strach to nechávat tak dlouho, jestli to má nějaké řešení, aby mi to nedej Bože nepřešlo v něco horšího nebo mi to nezůstalo na pořád. Jsem takhle už přes rok, a kdybych byla slabší povahy, tak od loňského února nevycházím, jak mi bylo zle. Chůze se mi vůbec nelepší, naopak, vydržím o dost méně. Když jsem byla minule v sousedním městě, málem jsem zkolabovala. Po tolika snědených lécích mi vůbec nedává logiku, že nemůžu ujít ani 500 metrů!!! Tlak v průdušnici, tlak v plicích, tlak v hlavě. Je mi jasné, že to mám od infekce, kterou jsem prodělala loni. Na některých místech se mi udělalo už tolikrát špatně, že tam nebudu mít chuť už nikdy jít. Pořád mám strach, že někde zůstanu a nebudu mít sílu se doplazit domů. Loni se mi to stávalo před spaním, že jsem rychle mazala do postele, protože za chvíli už bych tam ani nedošla. Připadám si zase jako před lety, kdy si nikdo nevěděl rady s mými dýchacími problémy. Já už prostě nemůžu s tímhle fungovat, už to nechci znova zažít, už nechci strávit celý den připravováním na to, že někam jedu a musím to vydržet, i v tomhle stavu. Sama si uvědomuju, že není možné, abych když je mi takhle špatně někam chodila, ale občas prostě musím a je to neskutečně těžké. A taky nevím, co se při tom poškodí, protože pak vypadám pěkně zrychtovaně. Prosím poraďte, nevím, koho bych se na to už zeptala.

KREVNÍ TESTY KLUBAL

máte prosím Vás někdo u sebe testy přesně co vám nabral Klubal, já tam volala, ale nejdříve v lednu, moje imunoložka se nabídla že mi je udělá nad rámec těch mým, tak kdyby je někdo měl děkuji

Odčervení

Ahoj všem,

Chtěl bych začít odčervením. Co doporučujete na takové obecné odčervení a kde to sehnat? Četl jsem něco o léku Praziquantel, ale v téhle oblasti jsem totální lama :(

mám klasické příznaky neuroboreliozy a CPN.

díky za rady... zdravím všechny, Pavel

KOMBINÁCIA:Medoclav+Klarimed

Prosím o názor príp. radu k užívaniu kombinácie Medoclav (Amoxiclav) 2 x 1g + Klari 2 x 500 mg obdeň + Fluco 150 mg denne.

Užívam probiotika + dôležité doplnky z WP.

Amoxi /2x1g/ užívam od polovice augusta /srpen/ a k tomu mi teraz dr.pridala Klarimed na 3 mesiace.

Dostala som to na borelku (opakovaný EM) + koinfekcie (cpn, myco, helico... atď)

Obávam sa dlhodobého užívania Amoxiclavu, mám ho na 5 mesiacov /zatiaľ?/

Mám k tomu nasadiť NAC?

V starých blogoch sa spomína, že dlhodobé užívanie Amoxi patrí medzi tie viac škodlivejšie z ATB, a NAC bol pridaný ako jeho náhrada.

Musím pokryť borelku, a zároveň ovplyvniť aj koinfekcie. 

Ďakujem. J 

O bakteriích v nás

Ahoj, v sobotu jsem náhodně při snídani zaslechl informace o bakteriích v našem těle. Úplně to koresponduje s míněním doktorů v BCA. Níže posílám odkaz na Meteor vysílaný 2.11., kde to bylo cca od 25.minuty pořadu. Zajímavá je zmínka, že vše je v podstatě v počátcích výzkumu, více se bude vědět za 30 let. Nyní je většina bakterií ještě nepoznaných. Jednou mi tohle řekl i Klubal. Mě zase napadlo, co pro nás nezvyklých bakterií muselo přijít v rámci volného pohybu osob po celém světě. Radši nemyslet, jdu do sauny detoxikovat.

http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=%20generic2:%5E%22Dvojka%22$%20+generic3:%5E%2215x_Meteor%22$&offset=0

reakce na pulz

Prosím o radu, je možné, že bych měla ještě pořád docela "husté" reakce na pulz (plný), když jsem ten poslední ukončila 18.9., tzn. asi před měsícem a půl. Zhoršilo se mi trnutí končetin, bolí svaly a bolí i kosti,šlapky, pálí mě kůže, bolí mě dlaně, tedy spíše prsty.Toto trvá asi od 3.10. Všechny doporučované postupy od vás (glukoza, práškové C, carbofit, kopici doplňků..) zkouším a vytrvávám v nich, ale nic moc mi nepomáhají. Ráno to vždy docela jde,ale s přibývajícíma hodinama přichcípávám:-(

zvláštní vývoj

Je 2.11.2013 a asi dva dny  cítím na lokti a na rameni divný pocit, jako bych tam byl odřený. Teprve před chvílí se na ty "odřeniny" dívám v zrcadle a vidím hrůzu. Lépe řečeno vidím ty "pravé" boláky co mají morgelotici. Např. tady : http://salonesoterica.wordpress.com/2007/12/04/the-best-source-for-chemt...

a které sem doposud neměl. Zatím to byly jen zrnka a vlákna. A vzhledem k tomu, že do sebe láduji už několik roků různou chemii  na LB a na MG , čekal jsem postupné vítězství. Že přijde zhoršení, mě ani ve snu nenapadlo.

Co s tím ? nevím a nikdo neví ! Jít to ukázat PL ?...pokrčí rameny a napíše antidepresiva; nechat se objednat znovu do PV, stáhnout z googlu extra fotky boláků , at je porovnají s mými...?...na vlákna mi řekli, že jsou z hader; a na boláky řeknou co ?...že jsem si to místo rozškrábal, abych byl zajímavý a vykopnou mě ze dveří. Tak jako když mi zjistili posledně CD57 - 31 a později CD 57- 17......; k tomu IgM a IgG- pozitivní........kde hledat pomoc, když ti co ji mají dávat, pomáhat nechtějí.

Jen mi neradte Klubala, protože ten dostal od Dymačka mé fotky MG  na MZ a  doma je hodil do kamen....možná trochu čučel, ale byl to pro něj velký oříšek, se kterým si neví rady žádný odborník na světě.

http://dervis1.rajce.idnes.cz/nohy#MG1.jpg

http://dervis1.rajce.idnes.cz/nohy#MG2.jpg

Dr. Nouza - první konzultace u něj

Ahoj, chodíte někdo k Dr. Nouzovi? Jak u něj probíhá první návštěva?  Dělá Vám nějaké odběry? Jaká je cena? Jaké máte zkušenosti s jeho léčbou?

U mě zvýšené přetrvávající  teploty po zápalu plic atd. viz. více můj blog

Powered by Drupal - Modified by Danger4k