Komentář Dr.Powella k variacím kombinovaných ATB protokolů

original link: http://www.cpnhelp.org/comments_on_cap_variation

Komentár Dr.Powella k variáciám kombinovaných ATB protokolov

(Comments on CAP variations from Dr. Michael Powell)

Submitted by Jim K on Sun, 2008-03-09 21:42

Poprosil som sa Dr.Powella, aby sa vyjadril k otázkam/obavám, ktoré tu boli už nejakú dobu spomínané, ako napr. či používa CAP u svojich nových pacientov. Dostal som jeho odpoveď už pred niekoľkými týždňami, ale nemal som čas to zosumarizovať do výstižného kontextu. Avšak opakované príspevky k týmto otázkam ma mobilizovali, aby som našim čitateľom tu predostrel jeho komentáre. Avšak kontext je, ako sa hovorí, všetko.

(...túto časť úvodného komentáru od Jima K som neprekladal. Hovorí v nej o tom, že problémom Cpn je, že má veľmi širokú škálu prejavov a väčšina lekárov kvôli svojej úzkej špecializácii diagnostifikuje a lieči pacienta iba v rámci svojho oboru a nie komplexne...)

Ako vidíte, ja som jeden z tých komplikovaných prípadov a bolo treba špecificky vyladený a komplexný prístup, aby som bol konečne správne liečený. Bol som tak dlhú dobu chorý a s toľkými rôznymi zasiahnutými systémami, a pravdepodobne nie iba s CPn, že bolo treba lekára s veľmi širokým rozhľadom, schopného prebojovať sa cez vrstvy trosiek, postupne čistiac tú spleť neporiadku, čo zostala z môjho zdravia. Cpn a CAP boli v centre mojej liečby, z toho dôvodu tiež moja oddanosť k prevádzkovaniu tejto webstránky, ale Cpn nebola jediným problémom v mojej liečebe ani jedinou obavou môjho lekára.

Dr. Powell reaguje nižšie na otázky, ktoré sa pred ním objavili [which evolved for him] počas mnohých rokov jeho liečenia Cpn a iných infekčných zápalových stavov v jeho reumatologickej praxi. Bol medzi prvými lekármi, čo začali používať protokol Dr. Strattona aktívne vo svojej praxi a má za sebou mnoho prípadov použitia CAP. A dozvedel sa o práci Dr. Strattona prostredníctvom vlastných výskumov a neúnavného záujmu. Vtedy neboli žiadne webstránky, ktoré by ho informovali. To vypovedá čosi o jeho inteligencii a záujme. Myslím si, že jeho otázky sú dobré otázky pre kohokoľvek z našich čitateľov na zamyslenie a zváženie. Môžu nám pomôcť rozšíriť naše zmýšľanie spôsobom, podobne ako by sme radi videli rozšírenie zmýšľania našich lekárov.

* * * * *

Jime, díky, že jsi přinesl tyto otázky do oblasti našeho zájmu. Nebráním se léčbě lidí bakteriostatiky. Ale domnívám se, že si všichni předtím, než začneme s CAP, potřebujeme nutně položit několik důležitých otázek:
Co od CAP očekáváme?Jaké jsou nejnovější odborné názory a ohlasy na CAP? Můžeme chlamydie z organismu zcela vymýtit? Nejsou Chlamydie pneumoniae (Cpn), podobně jako herpetické viry, jenom léčbou potlačeny? Nevypovídá fakt, že někdo v sobě má nadměrné množství Cpn něco o funkčnosti jeho imunitního systému? Kolik dalších infekcí v sobě má průměrný pacient s chlamydiemi? Máme nejprve léčit viry, nebo bakterie?
Nemůžeme tím, že léčbou antibiotiky u pacienta rozdmýcháme toxické reakce v důsledku odumírání bakterií, viry reaktivovat? Nemůže oxidační zátěž těchto toxických reakcí mít další negativní důsledky nejen pro imunitní systém, ale i neurologický systém a v neposlední řadě i na úroveň základních živin či látek, které by infekci bránily? Jak dlouho vlastně chceme a můžeme antibiotka brát?

Tohle jsou rozumné otázky, které je nutné si položit.

Je totiž důležité si uvědomit a chápat, že:

1) Nikdo neví, jaká kombinace CAP je optimální, nejvhodnější
2) Nikdo neví, jak dlouho by léčba měla trvat - 3 měsíce? 12 měsíců? 3 roky? Déle?
3) Nikdo neví, zda je možné se infekce zcela zbavit, zcela vyléčit - vyčistit všechna elementární tělíska Cpn, každou jejich kryptickou a každou retikulární formu. Je to realistické očekávání?
4) Nikdo neví, kolik dalších infekcí je přítomno a zda by nebylo lepší začít bojovat nejdříve s nimi, ještě před začátkem CAP, například použitím protivirových léků.
5) Nikdo neví, jakou roli u těchto infekcí hraje genetika a jen málo odborníků ví, jak se dají určité predispoziční genetické faktory kompenzovat (např. bojovat proti infekci podporou a kompenzací defektů methylace).

Každý, kdo se rozhodne pro léčbu CAP, by měl stát nohama na zemi, být realistický a vědět, že několik měsíců na rozličných antibiotikách nebude zárukou obnovy zdraví a vitality. Prosím, vzpomeňme si, že vy i já jsme viděli případy neúspšnéhoCAP.

U některých pacientů, u kterých CAP selhal, jsem zažil, že u nich úžasně účinovala protivirová terapie. To něco znamená. Viděl jsem lidi, kteří se rychleji zotavili pomocí sauny, Iodoralu a živin a vitamínů na podporu proti infekci (a šlo o týdny spíše než o měsíce) a proto bych možná nejdříve začal s těmito metodami. Když lidé prodělají prvotní toxické reakce na odumírající baktérie či viry s těmito jednoduchými prostředky, budou tolerovat antibiotika i antivirotika lépe a budou se moci rychleji vrátit do práce i k plnohodnotnému životu.

Pokud ke mně přijde někdo, kdo má na stupnici energie 2. stupeň z 10 možných a vyčerpané zásoby základních vitamínů a hormonů, tu nejhorší věc, kterou bych pro něho mohl udělat, je to, že bych mu 2. stupeň jeho energie ještě snížil na 0 - tím, že bych po jeho organismu chtěl, aby předčasně zvládl nápor antibiotické léčby.
Mám mezi mými pacienty takové, kteří tvrdí, že největší pozitivní efekt na jejich zdraví měly T3, vitamín D a infrasauna. Někteří pacienti zase lépe reagují na antivirovou léčbu, zatímco jiní reagují nejlépe na NAC, Zithro, Flagyl. U některých pacientů mám zase lepší výsledky s kombinací - NAC, Rifampin, Doxy a Nifedipine. Jiným pacientům se daří velmi dobře s nitrosvalově nebo nitrožilně podávaným gamaglobulinem, pokud jsou hypogammaglobulinemičtí. Minulý týden jsem zažil pacienta, u kterého selhal CAP i antivirová terapie, ale byl schopný se vrátit do práce poté, co jsem mu naordinoval niacinovou terapii. Nedávná studie z Harvardu potvrzuje antibakteriální i antivirové vlastnosti niacinu, pokud jsou však léčebné dávky vyšší než denní RDA (doporučená denní spotřeba), je nutné během léčby sledovat jaterní enzymy. Žádný lékař nemůže v roce 2008 vědět, jaká kombinace léčby bude pro konkrétního pacienta ta nejvhodnější, protože zatím stále nemáme jasno, kdo je u těchto smíšených infekcích a různých genetických mutací náš hlavní nepřítel.

Každopádně je jistě vhodné začít léčbu tím, že u pacienta doplníme vyčerpané zásoby živin a vitamínů. Vběhnout totiž doprostřed "vřavy" (t.j.CAP) pokud je vaše úroveň živin a vitaminů někde "u kotníků", je krátkozraké rozhodnutí a rozhodně by pacienta stálo v závěru víc, než kdybyste do této bitvy pomocí antibiotik a antivirotik nastoupili se silnou obranou a základem. Moc nevěřím, že většina lidí, kteří krátce po začátku z mé léčby vycouvali poté, co jsem jim pro začátek doporučil vyzkoušet saunu, skutečně tu saunu vyzkoušeli 2xdenně na 20 minut, tak, jak jsem jim doporučil. Prošla mi totiž rukama řada pacientů, kteří na tuto jednoduchou metodu nedají dopustit a u těch, kteří se každý den saunují, jsem také viděl mnohem rychlejší zotavení. Vážně, lidé, kteří se každý den saunují, mají tendenci reagovat na léčbu spíše v týdnech než měsících.

Abych to shrnul, zatím není žádný důkaz, že třeba i 3 roky na CAP zlikvidují v lidském organismu všechny Cpn. Nicméně u lidí, jejichž potíže mají vazbu na Cpn nebo jinou polymorfní bakteriální infekci, jsem viděl fungovat CAP doslova zázračně, a to je důvod, proč i nadále tuto důležitou terapii doporučuji. Je však moudré minimalizovat dobu antibiotické léčby, jak je to možné, a i sama většina pacientů chce přejít z antibiotik na protiinfekční suplementy, jakmile je to jen možné. Neexistuje žádný test, který by pacientovi nebo lékaři dokázal, že Cpn nebo jiná chronická infekce je zcela vymýcena, takže jsme nuceni držet se jako vodítka klinických příznaků. Herpes virus zůstává v těle navždy, ale když je v útlumu, lidé žádnou infekci nebo potíže nepociťují. Je možné, že by to takhle mohlo fungovat i s Cpn.

Věříme tomu, že nejlepším způsobem, jak se postavit těmto infekcím a obnovit zdraví, je začít spíše posilováním imunitního systému než rovnou zatížit pacientův organismus náročnou léčbou. Zkusili jsem to oběma způsoby a lepší výsledky máme tehdy, pokud léčbu začneme podporou methylace, doplněním chybějících vitaminů a živin, zvýšením tělesné teploty a funkce bílých krvinek. Potom když se toxické reakce odumírajících mikroorganismů zmírní, můžeme zvážit antivirostatika a antibiotika a začít s jejich nasazením bezpečněji.

Nemůžu dostatečně krát zopakovat, že zatím nemáme důkaz, že tyto infekce můžeme totálně zlikvidovat, nebo dokonce s jistotou vědět, kolik různých mikroorgaismů je v nemoci zapleteno. Není od věci podívat se na weby např. o lymské borelióze, mykoplasmatech či jiných málo prozkumaných infekcích - recidiva je velmi běžná. To je důvod, proč se domníváme, že hlavní důraz a směr terapie musí být ve vybudování obranných mechanismů a zlepšení imunitních funkcí. Je to jen toužebné přání předpokládat, že 6-12 měsíců na CAP může u těch nejvíce nemocných a nejvyčerpanějších pacientů obnovit zdraví . Kéž by to bylo tak jednoduché.

S pozdravem

Dr. Michael Powell

(díky za překlad Horalce a mmichalovi)