Další úvahy o porfýrii a Cpn

Ďalšie úvahy o porfýrii a Cpn

originál: http://www.cpnhelp.org/some_more_thoughts_on_por

 

Pretože to bola najvýraznejšia časť mojej choroby, urobil som pomerne slušný výskum ohľadom porfýrie. Takmer všetko v literatúre odkazuje na primárnu genetickú porfýriu, aj keď je tam tiež zopár odkazov na sekundárnu (negenetickú) porfýriu spôsobenú rôznymi procesmi ničiacimi pečeň.

Primárna porfýria je genetické ochorenie, u ktorého je nedostatok jedného z ôsmych rôznych enzýmov, z ktorých každý je potrebný na ovplyvnenie jedného z ôsmych po sebe idúcich krokov potrebných na syntézu proteínu hemu, obsahujúceho železo. Výstupom každého jednotlivého kroku je prekurzor nasledujúceho kroku. Nedostatok jedného z týchto enzýmov môže spôsobiť nahromadenie prekurzorov z predošlého kroku a zabrániť v nasledujúcich krokoch produkcie hemu.

Za normálnych okolností má hotový výstupný hem spätnú väzbu na prvý z týchto ôsmych krokov a zastaví produkciu hemu, keď bolo vytvorené dostatočné množstvo hemu.

V primárnej genetickej porfýrii je produkcia hemu narušená a tak nenastane úspešná záverečná spätná väzba hemu, aby zastavila pokračujúcu snahu produkovať hem a jeden z prekurzorov sa naďalej hromadí.

Tieto prekurzory, zvané porfyríny, sú vysoko neurotoxické, avšak normálne existujú iba prechodne v rámci reťazca krokov produkujúcich hem. V primárnej genetickej porfyrii sú nie všetky porfyríny transformované na hem a hromadia sa. Keď sa tieto porfyríny nahromadia do dostatočného množstva, vyvolávajú rôzne prejavy rôznych foriem porfýrie.

Vzplanutia primárnej genetickej porfýrie sú vyvolané, keď je organizmus v situácii potreby množstva hemu, ktoré presahuje limit daný nedostatočnou hladinou daného enzýmu. Väčšina porfyriakov je schopná produkovať dostatočné množstvo hemu pre bežné aktivity, ale nie sú schopní vyprodukovať väčšie množstvá hemu potrebné pre výnimočné okolnosti.

Z toho dôvodu je porfýria epizodické ochorenie, ktoré sa objaví, keď je telo príležitostne nútené produkovať viac hemu, než môže byť produkované narušeným systémom výroby hemu.

Aj keď všetky bunky produkujú určité množstvo hemu, najväčšie množstvo hemu je vyrábané počas produkcie červených krviniek. Väčšina zostávajúceho hemu produkovaného telom je vyrábaná v pečeni. Avšak produkcia červených krviniek je relatívne ustálená rovnomerná operácia a nepredpokladá sa teda, že by bola zapojená do požiadaviek na výrobu výnimočných množstiev hemu a tak sa nepredpokladá, že by bola zapojená do vzniku porfyrických atakov.

Na druhej strane pečeň je zapojená do veľkého množstva procesov, ktoré sú všetko možné, len nie stabilne rovnomerné. Výskum klasických spúšťačov porfýrie, ako je konzum alkoholu, konzum tabaku, intenzívne cvičenie, konzumácia nelegálnych a legálnych drog a zmeny v stravovaní ukazujú, že všetko toto sú vonkajšie faktory, ktoré silne zasahujú do činnosti pečene.

Primárna genetická porfýria je teda v podstate ochorenie pečene.

Teraz trochu prehodím výhybku, Stratton naznačil, že Cpn infekcia spôsobuje poškodenie výroby hemu vďaka poškodenej funkcii mitochondrií. Reťazovo naviazané kroky výroby hemu sú v tomto prípade narušené z nedostatku ATP vovnútri alebo mimo mitochondrie, teda kvôli kradnutiu ATP chlamýdiami, a nie kvôli nedostatku enzýmov. Avšak, konečný výsledok je rovnaký ako u primárnej porfýrie, a to nahromadenie porfyrínov.

Takto sa predpokladá, že Cpn infekcia vyvoláva vzplanutia akútnej porfýrie, ktoré sa podobajú na akútne vzplanutia pozorované v primárnej genetickej porfýrii a dá sa očakávať, že takéto chlamýdiou spôsobované ataky môžu byť vyvolané klasickými spúšťacími vplyvmi ako pri klasickej genetickej porfýrii.

Avšak, zdá sa, že CPn infekcia je schopná narušovať dokonca aj normálnu výrobu hemu a tak je schopná produkovať nízke hladiny porfyrínov (background level of porphyrins) dokonca aj keď klasické spúšťacie vplyvy neexistujú.

Navyše, keď sa bunka infikovaná chlamýdiou rozkladá, ako dôsledok zničenia chlamýdiových RB prostredníctvom antibiotík, nahromadené vnútrobunečné porfyríny sa uvoľnia do krvného obehu.

Keď to zhrniem, chlamýdiová infekcia produkuje tri nezávislé porfyrické prejavy:

1. Akútny porfyrický atak podobný vzhľadom a priebehom primárnej genetickej porfýrii, ktorý je vyvolaný klasickými spúšťačmi primárnej genetickej porfýrie, ktoré vyvolajú požiadavky na výnimočné množstvá hemu. U takýchto chlamýdiou sprostredkovaných atakov sa predpokladá produkcia zvýšených porfyrínových hladín podobná zvýšeniam pozorovaným u akútnych atakov v primárnej genetickej porfýrii.

2. Narušovanie kľudovej produkcie hemu, vedúcej k mierne a chronicky zvýšeným hladinám porfyrínov po celú dobu.

3. Pulzové uvoľnenia relatívne veľkých množstiev porfyrínov v porovnaní s bodom 2 počas apoptózy hostiteľskej bunky v dôsledku zničenia RB antibiotickou liečbou - s množstvami priamo súvisiacimi s množstvom predtým zničených RB chlamýdií.

Na záver, na základe vyššie rozpísaného vysvetlenia, že primárna genetická porfýria je v zásade ochorenie pečene, ak odhliadnem od možnosti chlamydiálnej infekcie erytrocytov, tvrdím, že v podstate VŠETKY klinické porfyrické fenomény pozorované u Cpn infekcie sú predovšetkým výsledkom chlamýdiovej infekcie pečene. Preto miera chlamýdiovej infekcie pečene ovplyvní mieru všetkých troch chlamýdiových porfyrických fenoménov.

Toto vysvetlenie by zohľadňovalo rôzne stupne komplikácií zažívaných ľuďmi podstupujúcimi liečbu chlamýdiovej infekcie pomocou CAP. Hlavne to môže vysvetľovať, prečo mnoho ľudí s RS (a možno inými ďalšími chorobami spôsobovanými Cpn) nezažívajú tieto tri chlamýdiové porfyrické fenomény, zatiaľ čo tí s CFS/CFIDS/MCS/GWS obvykle áno. To jest, ľudia, ktorí zažívajú porfyrické symptómy, môžu mať chlamýdiovú infekciu pečene a tí, ktorí nezažívajú porfyrické symptómy, nemajú chlamýdiovú infekciu pečene.

Väčšina ľudí s CFS/CFIDS/MCS/GWS/ME s najväčšou pravdepodobnosťou má chlamýdiovú infekciu pečene, nakoľko väčšina z týchto ľudí zažíva symptómy porfýrie. Ľudia s MS a podobnými stavmi, ktorí nehlásia symptómy porfýrie, s najväčšou pravdepodobnosťou nemajú súbežnú chlamýdiovú infekciu pečene.

 

Basil.

 


Výber z diskusie na cpnhelp k téme:

(preložil som tiež zopár najzaujímavejších príspevkov z diskusie. Nedivte sa, že niektoré reakcie sú vytrhnuté z kontextu)

Submitted by D W on Sun, 2006-11-19 11:43.

Toto je veľmi užitočné diskusné vlákno; vďaka Basilovi za napísanie a vďaka Jimovi za zdôraznenie, že abnormálne porfyríny bývajú viazané vnútri bunky, ale sú uvoľnené, keď dôjde k apoptóze. Toto mi dáva dobrý zmysel; v mojom vlastnom prípade sa cítim najviac porfyrický (a mám moč čajovej farby) počas období obmeny mäkkých tkanív a následného zlepšenia. Apoptóza chorých buniek, ktoré obsahujú toxíny a možno aj bakteriálne pozostatky, by vysvetľovala tento paradox. Jeden z patologických prejavov porfýrie je široko siahajúci pro-oxidačný efekt; dalo by sa predpokladať, že antioxidanty a lieky schopné obnoviť nedostatok glutationu by mohli pomôcť predísť chorobným prejavom/dôsledkom. Tu je výstižná prípadová štúdia 50 ročného muža, vonku pracujúceho robotníka, u ktorého sa porfýria prejavovala pľuzgierovaním pokožky; bola u neho zistená porphyria cutanea tarda na pozadí Hepatitídy C. Bol tiež ťažký alkoholik (LINK). Autor podáva dobré resumé a poznamenáva:

‘Experimentálna liečba zahŕňa

1)vysoké dávky vitamínu E, u ktorého bolo pôvodne koncom 70tych rokov dokázané, že u potkanov predchádzal poškodeniu pečenie, vyvolaného železom.

2)N-acetyl-cystein, u ktorého je niekoľko prípadových štúdii prínosov u pacientov s HIV (U tohto lieku sa predpokladá, že funguje ako prevencia poškodenia pokožky radikálmi (radical species) prostredníctvom zvýšenia vnútrobunkového glutationu.

3)Pyridoxine, ktorý bol používaný u iných porfýrii so vzplanutiami citlivými na svetlo‘

Je zaujímavé, že všetky tri sú odporúčanými doplnkami pre liečbu chronickej chlamýdiovej infekcie. Vychádzajúc znovu z mojich vlastných skúseností, zisťujem, že aj napriek tomu, že mám porfyrické symptómy, moja pokožka je zdravá; celé letom som jazdil na bicykli do práce v tričku a šortkách (prezliekajúc sa až tam) a bol som mierne spálený od slnka, ale nič mimoriadne nepríjemné. (Zakrýval som sa pred slnkom, keď som bral doxycyklín).

Som si istý, že sekundárna porfýria je veľmi málo diagnostifikovaná a je nezohľadňovaná: ale som si istý, že je veľmi častá.

Teraz otázka: dokáže chlorella viazať porfyríny v čreve? Mám pocit, že by mala, ale neviem nájsť referencie.

 

Submitted by raven on Sun, 2006-11-19 20:47.

Zaujímavá otázka ohľadne Chlorelly, David. Pozerala som jeden z letákov dr.Powella o látkach blokujúcich zápalové procesy a toto sa v ňom píše o chlorelle:

"znižuje IL-6, INF-gamma, 5-LOX, MMP-9, PTP a TNF-alfa. Blokuje NFkB ....zvyšuje aktivitu NK buniek (Natural Killer cells)..."

Na zozname top látok, ktoré blokovali väčšinu zápalových spúšťačov boli Curcumin, Luteolin a Niacinamide.

O Chlorelle ako detoxifikačnej liečebnej látke je tam mnoho alternatívnych zdravotných informácii (there is a lot of alternative health info out there). Jeden článok, čo som našla:

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0ISW/is_265-266/ai_n15622561

Raven

 

Submitted by basil on Sun, 2006-11-19 23:57.

(pozn mmichal: diskusie Norman vs. basil som neprekladal) V poslednom príspevku som zdôraznil, že u všetkých formiem porfýrie sú porfyríny extrémne silné SYSTEMICKÉ neurotoxíny a že produkujú extrémne širokú škálu efektov, akonáhle sú uvoľnené do krvného obehu, bez ohľadu na to, z ktorého miesta pochádzajú.

S výnimkou erytrocytov, vo väčšine buniek mimo pečene nie sú porfyríny produkované v množstvách stojacich za pozornosť, pretože vo väčšine tkanív mimo pečene nie je hem produkovaný v množstvách stojacich za pozornosť. Ak bunka neprodukuje významnejšie množstvá hemu, potom nebude produkovať ani významnejšie množstvá porfyrínov. Bodka.

Človek nedostane porfýriu v mozgu alebo v čreve v tom zmysle, že by mozog alebo črevo boli miesta s významnou produkciou porfyrínov. Je dobre dokumentované a akceptované medicínou, že porfyríny pochádzajú primárne z pečene. Avšak mozog aj črevo sú značne postihnuté neurotoxickými vlastnosťami porfyrínov, akonáhle sú tieto uvoľnené do krvného obehu, a podobne tiež nespočet iných orgánov v tele.

Mnoho mnoho chorôb špecifických orgánov má širokosiahajúce systemické efekty v oblastiach ďaleko od nefunkčného orgánu, napríklad nefunkčnosť štítnej žľazy, nefunkčnosť produkcie adrenalínu, nefunkčnosť pakreasu, atď.

To nie je môj výmysel. Pokúšal som sa len zhrnúť rozsiahly výskum ohľadne porfýrie do stručného prehľadu relevantného k infekcii Cpn.

basil.

 

Submitted by Jim K on Sun, 2006-11-19 23:43.

(...neprekladaný odsek...)

David, tiež som sa zaujímal o Chlorellu, nakoľko by to bolo fajn mať aj niečo iné než aktívne uhlie alebo Questran, čo by viazalo porfyríny v čreve, predovšetkým kvôli tomu, že tieto viažu na seba aj lieky. Pokiaľ viem, u Chlorelly nie je žiadne varovanie, že by sa nemala brať s inými vitamínmi alebo liekmi, z dôvodu ich viazania na seba. Viem, že Chlorella údajne viaže ťažké kovy ako ortuť a olovo a je z tohto dôvodu používaná pri rôznych liečbach. To by naznačovalo, že jej schopnosť viazania nie je založená na lipidoch. Potrebujeme chemika aby sa pozrel na molekuly v chlorelle a povedal nám, čo by dokázali urobiť proti porfyrínom.

 

Submitted by Jim K on Mon, 2006-11-20 22:46.

Dôvod, prečo porfyríny sú skutočne skutočne zlé!

Norman - toto sú skvelé otázky na dr.Strattona. Nazbieram ich k môjmu ďalšiemu stretnutiu s ním. Keď teraz znovu čítam tie stránky v patente ohľadne porfýrie a jej liečby, ktorý spomínaš, je zrejmé, že mali v tej dobe k dispozícii hromadu laboratórnych meraní na meranie porfyrickej záťaže, ktoré sú momentálne jednoducho nedostupné (pokým sa znovu neotvorí laboratórium). Teda, možno sa dívali na niektoré z týchto otázok ohľadom porfyrickej záťaže verzus lokálnej porfyrickej reakcie. Z diskusie v patente mi vyplýva, že pečeň je považovaná za jeden z veľkých zdrojov, ale spomínajú sa aj iné zdroje, napríklad červené krvinky, ako spomínaš.

Celkovo, opätovné čítanie týchto materiálov v plnom rozsahu ukazuje dôležitosť liečby porfýrie počas liečby Cpn, bez ohľadu na to, z ktorého zdroja dávka porfyrínov pochádza:

Pravdepodobne je toho viac, ale toto sú tie, čo ma práve teraz napadli.

 

Submitted by Jim K on Fri, 2008-04-11 20:11.

Hem, porfyríny a Questran!

Sprostredkujem vám, čo mi dr.Stratton povedal ohľadne otázok vyššie. Na základe jeho znalostí o procese syntézy hemu (viď referencie nižšie) uvažoval takto:

"V tukoch rozpustné porfyríny sa dostanú do pečene a sú transformované na vodou rozpustné porfyríny a vylúčené do žlče. Ďalej cytochrómy, vrátane P450, sú postavené na základe hemu. Preto prebieha v pečeni množsto syntézy hemu. Predpokladám, že osoby, čo majú pozitívnu reakciu na Questran (cholestyramie), majú pravdepodobne pečeň zapojenú do ochorenia CPn. Tí, ktorí nemajú reakcie, nemajú pečeň príliš zapojenú do choroby. Reakcie môžu byť taktiež kvôli zníženému cholesterolu. Prejavy teda nemusia byť "bakteriálne odumieracie reakcie", ale môže sa jednať o zvýšené množstvá proteínu tepelného šoku, pretože Cpn kvôli "hladovacím" podmienkam prechádza do perzistujúcej fázy ".

Dovoľte mi spomenúť, že Stratton predpokladá, že množstvo "bakteriálnych odumieracích" reakcí môže byť pripísaných na vrub nie LPS endotoxínov ale oveľa viac na vrub HSP60, ktorý je produkovaný chlamýdiou ako súčasť transformačného procesu vnútrobunečnej formy. HSP60 je vysoko zápalovej povahy, o dosť viac než LPS endotoxín.

Viac než by ste si vôbec želali vedieť o produkcii hemu v spojení s porfyrínmi:

http://themedicalbiochemistrypage.org/heme-porphyrin.html

Tiež zo zdroja (nemám naň link) o porfýrii od Hervé Puy a Jean-Charles Deybach (zvýraznenia textu pridané odo mňa):

"Vylučovanie porfyrínov a predchodcov porfyrínov

Porfyríny a prekurzory porfyrínov sú vylučované močom a/alebo žlčou (Tabulka 1). Vzhľadom na celkový podiel syntézy hemu je vylučovanie porfyrínov veľmi malé; inými slovami, len málo porfyrínov (a prekurzorov porfyrínov, ALA, PBG) 'unikne' počas formácie hemu a nie sú transformované na bilirubin. Každý deň kostná dreň a pečeň syntetizuje približne 375 mg hemu. Priemerné množstvo ALA vylúčené močom je ~ 3 mg/deň; to znamená, že menej ako 0,5% ALA syntetizovanej každý deň nebolo použité na syntézu hemu[8]... Avšak moč obsahuje iba 30-35% z celkového množstva koproporfyrínov; zbytok je nachádzaný v žlči...

Pred svojím záverečným vylúčením v stolici, je významný podiel protoporfyrínov znovu absorbovaný v tráviacom trakte a môže cirkulovať enterohepatickým systémom[13]. Zatiaľ však nie je známe, do akej miery črevné mikroorganizmy a jedlo prispievajú k celkovému vylučovaniu porfyrínov stolicou."

Všimnite si, že v texte sú spomínané rôzne prekurzory porfyrínov, takže si ich nespleťte, keďže úryvky sú vytrhnuté z kontextu.

(pozn.mmichal: ALA, PBG a uroporfyrín sú porfyríny rozpustné vo vode a preto nachádzané v moči. Koproporfyríny sú rozpustné v tukoch a čiastočne aj vo vode. Ostatné porfyríny: koproporyríny, protoporfyríny a protoporfyrinogeny sú rozpustné iba v tukoch a preto sa nachádzajú iba v žlči a stolici)

 

Submitted by Daisy on Fri, 2008-04-11 20:45.

Pred svojím záverečným vylúčením v stolici je významný podiel protoprofyrínov znovu absorbovaný v tráviacom trakte a môže cirkulovať enterohepatickým systémom[13].

Jim - Vďaka za uverejnenie tohto!

Prišla som práve k záveru, že toto bolo prípad môjho manžela po preskúmaní informácií o žlči a GI systému do hĺbky.Táto referencia to potvrdzuje!

Užívanie Questranu zredukovalo pocit zmätenosti u môjho mažela, ktorým trpel, v porovnaní s Natural Elimination Event o 80 až 90%. Ohromujúce !

Odstránenie porfyrínov zo žlče má jednoznačne pozitívny vplyv na našu kvalitu života.

Nyní zkoumám Sasparillu.

 

------

Dodatky prekladateľov:

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP QUESTRAN (Colestyraminum)  (nový link tu)