Úvodní a kontrolní krevní testy před započetím a v průběhu CAPu

Úvodní a kontrolní krevní testy před započetím a v průběhu CAPu

(protokolu kombinované ATB léčby)

Zdroj: http://cpnhelp.org/bloodtests

Vstupní a kontrolní odběry se netýkají pouze ukazatelů spojených s Chlamydií pneumoniae (dále jen Cpn). Měly by zahrnovat také testy, které jsou dle rozhodnutí Vašeho ošetřujícího lékaře relevantní vzhledem k Vašim individuálním potížím a celkové anamnéze. Specialisté, kteří se zabývají zdravotními stavy způsobenými Cpn, doporučují provést následující odběry:

 

VSTUPNÍ TESTY:

 1. Krevní obraz (hladina červených a bílých krvinek, celkový hemoglobin, hematokrit, MCV – střední objem erytrocytu) a diferenciál
 2. Jaterní testy
 3. Močovina v séru
 4. Hladina železa v séru (Hladina železa bývá při infekci Cpn snížena. Jedná se o diagnostický ukazatel, který nemusí nutně být indikátorem suplementace (důvodem k doplňování potravními doplňky či léky) železa. Suplementace (doplňování potravními doplňky či léky) železa může naopak přispět k rozvoji infekce Cpn, viz Užitečné odkazy níže).  
 5. ALA dehydratáza
 6. PBG deamináza
 7. Hladina vitamínu B 12
 8. Celkový homocystein
 9. Methylmalonát v séru*
 10. Hladina vitamínu D
 11. Ukazatele funkce štítné žlázy (Thyroxin celkový T4 a thyroxin volný fT4, trijodthyronin celkový T3 a Trijodthyronin volný fT3, plus reverzní T3. Nerovnováha endokrinního systému je u infekce Cpn a souvisejících onemocnění běžným jevem.)
 12. Kreatinin
 13. AST (Aspartátaminotransferáza)
 14. ALT (Alaninaminotransferáza)
 15. Denní vzorek moči a stolice (24hodinový) – na test porfyrinů

 

PORFYRIE

V souvislosti s porfyriny uvádí Dr. Stratton následující poznatek:

Při nedostatku vitamínu B12 a kyseliny listové dochází ke zvýšení sérologické hladiny homocysteinu, kterou lze snížit pomocí kyseliny listové. Při nedostatku vitamínu B12 se ale zvyšuje i sérologická hladina methylmalonátu*, na kterou nemá kyselina listová vliv. Z toho vyplývá, že sérologická hladina methylmalonátu je nejpříhodnějším ukazatelem nedostatku vitamínu B12. Mezi další ukazatele porfyrie patří podle Dr. Strattona vysoké hladiny hemoglobinu a vysoký hematokrit.

Dr. Powell poznamenává: 'U žen v premenopauzálním období provádím také testy DHEA (Dehydroepiandrosteron) a volný testosteron. Obě tyto látky zvyšují hladiny oxidu dusnatého (NO), který ničí Cpn. Za nízkých hladin androgenních hormonů nemá smyslu vrhat se do léčby.'

 

PRAVIDELNÉ KONTROLNÍ TESTY:

 1. Krevní obraz (hladina červených krvinek, hladina bílých krvinek, celkový hemoglobin, hematokrit, MCV – střední objem erytrocytu) a diferenciál
 2. Jaterní testy (Jaterní testy jsou obzvlášť důležité v případě, že užíváte např. Isoniazid či Rifampicin, tedy léky, které mohou na játra působit toxicky. Zároveň může být funkce jater ovlivněna vymíráním jaterních buněk napadených Cpn.
 3. Hladiny vitamínu D (při suplementaci vitamínu D)
 4. Ukazatele funkce štítné žlázy, viz výše
 5. AST (Aspartátaminotransferáza)
 6. ALT (Alaninaminotransferáza)
 7. Další – určí Váš ošetřující lékař s ohledem na Vaše individuální potřeby a zdravotní stav.

 

Užitečné odkazy:

Železo a a role Cpn při srdečních onemocněních

http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol5no5/letters.htm

Weinberg ED. Patologické důsledky mikrobiální akvizice železa z organismu hostitele. (Patho-ecologic implications of microbial acquisition of host iron.) Reviews in Medical Microbiology 1998;9:171-8.

Freidank HM, Billing H. Vliv omezení přísunu železa na růst Chlamydie pneumoniae TWAR a Chlamydie trachomatis. (Influence of iron restriction on the growth of Chlamydia pneumoniae TWAR and Chlamydia trachomatis.) Clinical Microbiology and Infection 1997;3 Suppl 2:193.

Chapuy MC, Preziosi P, Maamer M, Arnaud S, Galan P, Hercberg S, Meunier PJ. Prevalence nedostatku vitamínu D v normální dospělé populaci. (Prevalence of vitamin D insufficiency in an adult normal population.) Osteoporos Int. 1997;7(5):439-43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9425501?dopt=Abstract

Lips P, Chapuy MC, Dawson-Hughes B, Pols HA, Holick MF. Mezinárodní srovnání systémů měření sérologického 25-hydroxyvitamínu D. (An international comparison of serum 25-hydroxyvitamin D measurements.) Osteoporos Int. 1999;9(5):394-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10550457?dopt=Abstract

Holick MF. Vitamín D a jeho role v prevence rakoviny, diabetu 1. typu, srdečních onemocnění a osteoporózy. (Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease, and osteoporosis.) Am J Clin Nutr. 2004 Mar; 79(3):362-71.

Heaney RP. Funkční ukazatele hladiny vitamínu D a následky insuficience. (Functional indices of vitamin D status and ramifications of vitamin D deficiency.) Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6 Suppl):1706S-9S.

May E, Asadullah K, Zugel U. Imunoregulace za použití 1,25-dihydroxyvitamín D3 a jeho analogií.
(Immunoregulation through 1,25-dihydroxyvitamin D3 and its analogs.) Curr Drug Targets Inflamm Allergy. 2004 Dec;3(4):377-93. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15584887?dopt=Abstract

(díky za překlad ida_ida)