Důležitost vitamínu D- v krátkosti

Nedávné studie naznačují důležitost vitamínu D3 v imunitě a vskutku, nedostatek vitamínu D3 byl spojen s roztroušenou sklerózou, revmatoidní artritidou, hypertenzí, nemocemi srdce, depresí, diabetem, chronickou bolestí, osteoporózou a mnoha dalšími nemocemi:

The Vitamin D Epidemic and its Health Consequences

Také se prokázalo, že vitamín D3 hraje významnou roli v hostitelské obraně proti patogenům podněcováním produkce lidských antimikrobních peptidů, katelicidinů (LL-37). Bylo zjištěno, že tyto katelicidiny mají široké spektrum antimikrobní aktivity, mezi jinými prokázaly aktivitu proti následujícím mikrobům:

 


I když katelicidiny(LL-37) ukázaly malý nebo žádný přímý účinek proti C.pneumoniae, bylo prokázáno, že vitamín D3 narušuje mechanismus, který intracelulární formy C.pneumoniae používají, aby zabránily normální buněčné apoptóze a tak je pravděpodobně vitamín D3 aktivní proti intracelulárním formám C.pneumoniae skrze tento mechanismus. Výsledný die-off efekt (reakce na vymíraní bakterie) může být značný a také se mohou výrazně zvýšit symptomy sekundární porfyrie. Proto by hladiny vitamínu D3 měly být zvyšovány velmi pomalu, pokud léčíme infekci C.pneumoniae!

Kolem optimálních hladin suplementace vitamínem D3 se točí velká polemika. Zatímco současný stanovený bezpečný horní limit pro vitamín D3 je 2000 IU denně pro dospělé a děti starší 12ti měsíců, mnoho expertů vznáší námitky proti těmto hladinám a žádají zvýšení horní hranice na 10000 IU:

National Institutes of Health Office of Dietary Supplements: Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D
Risk assessment for vitamin D
Council for Respnsible Nutrition: Scientific Experts Call for Increased Vitamin D UL

 

Jiná metoda k získání adekvátních hladin vitamínu D3 je vystavení téměř celého těla na přibližně 15-20 minut slunci v době nejsilnější sluneční aktivity v létě. V těchto hodinách nejsilnějšího záření během letních měsíců naše kůže produkuje něco mezi 10000 a 20000 IU vitamínu D3. Při delším pobytu na slunci se již žádný dodatečný vitamín D3 nevytváří a vrcholové hladiny jsou vytvářeny, než dojde ke spálení či zčervenání.


Nicméně hodina dne, období v roce a zeměpisná šířka, v které žijete, mění množství UVB paprsků (to jsou ty, které produkují vitamín D3), kterým jste vystaveni tak, jak ukazuje následující indická studie:

UVA and UVB in sunlight, Optimal Utilization of UV rays in Sunlight for phototherapy

Dokonce i v pravé poledne se UVB záření velmi liší podle ročního období, takže na jaře, na podzim a v zimě, můžete mít problém v závislosti na zeměpisné šířce dostat dostatek vitamínu D3 tak, jak ukazuje diagram UVB záření v rozličných amerických městech, v různých měsících, v následujícím článku:

Estimations of the human vitamin D UV exposure in the USA

Suplementace vitamínu D3 může být kontraindikována u některých onemocnění, včetně sarkoidózy, takže se prosím informujte u svého lékaře, než začnete užívat vysoké dávky doplňků vitamínu D3.

Video: The Vitamin D Pandemic and its Health Consequences, Presented by Michael Holick, PhD, MD, Professor of medicine, physiology and biophysics and director of the General Clinical Research Center at Boston University Medical Center