Falešně negativní testy

úryvok z rozhovoru s dr. Powellom http://www.cpnhelp.org/?q=node/162

Jedna zo zaujímavých vecí, ktoré dr. Powell spomenul, bola v súvislosti s negatívnou sérologiou na Cpn u pacienta, u ktorého iné klinické príznaky viedli k podozreniu na prítomnosť chlamýdií. Pred začatím liečby sú na potvrdenie infekcie odosielané požiadavky na šérologické rozbory IgG, IgM a IgA. Dr. Powell by rád videl pred začatím liečby pozitívne testy, ale spozoroval, že niektorí pacienti nemávajú protilátkové reakcie. To môže byť z dôvodu, že vnútrobunkové organizmy ako je Cpn, sa dokážu vyhnúť humorálnej odozve (produkcii protilátok), či z dôvodu vyčerpania imunoglobulínov alebo ďalších faktorov. V takýchto prípadoch, keď je vysoká miera podozrenia na infekciu napriek neprítomnosti humorálnej odozvy, dr.Powell testuje na prítomnosť Cpn manžela/manželku pacienta. Vzhľadom na infekčnú povahu Cpn považuje "nesymtomatického" partnera ako dobrý indikátor chlamýdie u pacienta. Doposiaľ bola veľká väčšina manželov/manželiek pozitívna, keď bol chorý člen rodiny bez protilátkových reakcií.

(díky za info mmichalovi)