Metoda Western Blot

KlinLab Ab Chlamydia

Stanovení protilátek proti rodovému antigenu, stanovení specifických protilátek proti druhovým antigenům C. trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci, stanovení protilátek proti chlamydiovému proteinu teplotního šoku (anti cHSP 60 IgG).

Proteiny tepelného šoku (cHSP) jsou buněčné proteiny, které má jak člověk, tak různé mikroorganismy. Při zvýšené teplotě se dostávají buňky do stresu, kdy uvolňují tyto proteiny (je jich celá řada). Bakterie (chlamydie) mají také svůj typický protein, který uvolňují a na něj se v těle tvoří protilátky. Detekce protilátek na tento protein je to jeden z podpůrných testů na prokázání chronické nitrocelulární infekce. Přítomnost tohoto proteinu se uvádí i jako indikace vzniku autoimunit, kdy tyto proteiny na povrchu chlamydií mají vysokou homologii s lidskými HSPs. Při reakci proti chlamydiální infekci může dojít ke zkřížené reaktivitě proti vlastním HSPs exprimovaným endotelem, a tak k autoimunitní odpovědi. Poškozením endotelu autoimunitní reakcí dojde k zvýšené expresi adhezivních molekul a následnému průniku makrofágů do subendotelu.

Ještě doplňuji materiály z mikrobiologie a testování WB. Můžete si všimnout, že se MOC DOBŘE VÍ, co chlamydie dělá (toto je oficiální materiál). Proto neurology, kteří tvrdí, že chlamydie nezpůsobuje neurologické potíže pošlete rovnou do háje zeleného, lépe však zpět na studia, aby si je doplnili.

Testování chlamydia pneumoniae a chlamydia trachomatis Western Blot protilátek IgG a IgA

Chlamydie jsou malé intracelulární bakterie. Jako lidské patogeny se uplatňují zejména tři druhy chlamydií: Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci a Chlamydophilla pneumoniae.

Infekce zapříčiněné C. trachomatis primárně postihují epitel urogenitálního traktu a patří k nejčastějším sexuálně přenosným nákazám. C. pneumoniae primárně postihuje epitel respiračního traktu, v monocytech se pak agens dostává také do endotelu krevních cév, do synovií nebo do centrálního nervového systému. Po převážně asymptomaticky nebo slabě symptomaticky probíhajících primoinfekcích a reinfekcích chlamydiemi se manifestují, teprve po létech, těžké následné poruchy. Laboratorní diagnostika chlamydiových nákaz je založena na přímém průkazu chlamydií, resp. chlamydiového genomu v biologickém materiálu a nepřímém průkazu infekce – detekci specifických protilátek v séru. Jedním ze způsobů rozlišení chlamydiových druhově specifických protilátek je technika Western Blotu nebo imunoblotu. Technika průkazu protilátek metodou Western Blot vhodně doplňuje sérologická vyšetření ELISA testy. Předností metody je determinace jednotlivých antigenů, proti kterým jsou namířeny pacientovy protilátky, což umožňuje přesnější interpretaci sérologického výsledku. Zásadní význam pro diagnostiku chronických onemocnění má detekce protilátek proti „heat shock“ proteinům (HSP). Anti-chlamydiové HSP-60 protilátky se jeví jako citlivý ukazatel přetrvávající infekce, nejen v gynekologii, porodnictví a reprodukční medicíně, ale i u autoimunních onemocnění, jako je reaktivní artritida a infekce sdružené s astmatem, stejně jako u nemocí oběhové soustavy. Protilátky proti antigenu 57 kD C. trachomatis souvisí s reaktivní artritidou. Přítomnost protilátek proti některým antigenům C. pneumoniae ( 54 kD, 35 kD a HSP-60 ) ukazuje na zvýšené nebezpečí aterosklerózy.

 

Národní referenční laboratoř pro chlamydie (nová adresa)