Update Strattonova/Vanderbilt Protokolu: Únor 2006

Doplněné znění Strattonova/Vanderbilt Protokolu: Únor 2006

originál na http://www.cpnhelp.org/?q=strattonprotocolupdate

Stratton/Vanderbilt Protocol Update: February 2006

 

[poznámka editora: pôvodnú verziu Strattonovho protokolu nájdete na tejto adrese. Táto staršia verzia sa však už v súčasnosti nepoužíva, je tu hlavne z historických dôvodov na porozumenie výberu antibiotík a doplnkov k liečbe]

Dr. Charles Stratton píše:

Co se týče ideálního antimikrobiálního režimu proti Cpn, jsou mé myšlenky (v únoru 2006) následující :

Prvně, jako zásadní pravidlo – čím více nemocný pacient je, tím pomaleji by měl režim probíhat. To je důvodem proč náš protokol začíná pouze jedním antibiotikem v jedné dávce a postupně se přidává další dávka/antibiotikum dokud se každá reakce na antibiotikum/dávku neustálí. Tyto reakce se, jak víte, mohou vyskytnout v průběhu dní až týdnů.

Stále si myslím, že všichni pacienti by měli začít s doplňky/vitamíny, než začnou brát jakákoliv antibiotika. Měla by být provedena základní laboratorní vyšetření, včetně jaterních testů a vždy by měla být zopakována každé 3 – 4 měsíce, častěji pokud je přidáno INH (Nidrazid v ČR = antituberkulotikum, které má silný protichlamydiový účinek). Náš základní protokol, jak víte, toto doporučuje.

Přidal bych k suplementům NAC (= n-acetyl-cystein, u nás k dostání jako NAC Al, nebo ACC long). Používali jsme v našem režimu amoxicillin (=antibiotikum užívané k zabíjení elementárních tělísek) jako prostředek proti elementárním tělískům (= infekční, nereplikující se forma Cpn, která se akumuluje v mezibuněčných prostorách, dostává se do buněk a napadá je), ale NAC se zdá funguje stejně dobře a nabízí navíc výhody, co se týče podpory imunitního systému a ochrany jater. Co se týče suplementů/vitamínů, myslím, že Wheldonovy návrhy suplementace jsou velmi ucelené a měly by být považovány za pevný bod protokolu.

Pokud je možné začít s antibiotiky, začal bych makrolidem. Upřednostňujeme azitromycin (antibiotikum používané k zabránění bakt. replikace), snadno se podává a vychází levněji od doby, co mu prošel patent. Podával bych pouze jednu tabletu 250 mg azitromycinu a čekal bych 2 týdny, abych viděl, zda se dostaví nějaká reakce. Pak bych podal dvě tablety (250 mg), jednu v pondělí a jednu ve středu. A opět bych čekal 2 týdny.

Pokračoval bych takto, přidáváním každé dávky dokud by pacient nebral 250 mg azitromycinu Po/Stř/Pá. Pokud má pacient hrozné reakce (tím je myšleno, že nemůže pracovat – většina lidí se snaží pracovat a starat se o rodinu v průběhu této terapie), zpomalil bych proces.

Po azitromycinu přidávám doxycyklin (antibiotikum používané k zabránění bakt. replikace) – opět přidávat velmi zvolna. Když už jednou pacient bere obojí, tedy azitromycin a doxycyklin začal bych metronidazolovými pulsy (antibakteriální prostředek používaný při léčbě Cpn k zabíjení intracelulárních kryptických forem) – opět opatrně a propracovat se ke schématu, co měsíc to puls.

Pokud pacient snese měsíční puls metronidazolu, přidávám rifampin, 150 mg 2x denně. Pokud je toto tolerováno, přidal bych INH 300 mg denně ( QD = Quaque Die - Latin: Daily) k metronidazolovému pulsu, opět pomalu (tj. puls metronidazolu a INH dohromady).

Pokud pacient snese tento režim bez reakcí, pokračoval bych v něm alespoň rok a možná 3 při RS (roztroušená skleróza). Je možné, že to bude trvat rok, dva (nebo i déle), než se pacient dostane k bodu, kdy nebude mít žádnou reakci na metronidazolový/INH puls, závisí to na množství chlamýdií. Následuje 1 – 3letá terapie. Program může trvat i 5 let, ale měl by dovolit pacientovi pokračovat v práci bez delších přerušení. V průběhu léčby by se mělo stupňovat zlepšování stavu. Čím více je pacient nemocný, tím déle bude terapie trvat. Neexistuje žádná zkratka.

U pacientů s RS pro zpomalení možného poškození CNS (centrální nervová soustava) můžeme postupovat rychleji, pokud se neobjeví žádné významnější reakce. To znamená zhustit to, co by trvalo rok do několika měsíců. ( Pozn.: David Wheldon s tímto vyslovil souhlas, „Myslím, že Chuckův update je excelentní : je skvělý, co se týče detailů. Když je RS rapidně progresivní, a vím z vlastní zkušenosti, že může postupovat děsivě rychle, také bych proces urychlil pomocí inhibitorů proteinové syntézy, zaplatíme sice daň v podobě reakcí, ale za cenu zastavení progrese.“)

Jak můžeme vidět na cpnhelp.org, jsou reakce pacientů různé, některé jsou natolik hrozné, že pacienti přestanou brát antibiotika. To samozřejmě hatí záměr terapie. Je to velmi ošemetné a každý pacient se musí naučit poznat vlastní limity. Cpnhelp je velmi užitečná, co se týče poskytování podpory. Když jsme začínali, přemýšleli jsme o hotline, kde by byly zodpovídány otázky, které jsou nyní jednodušeji a lépe zodpovězeny skrze internet.

Konečně, nemyslím, že toto je jediný režim, který bude fungovat, ani že bude fungovat rychleji nebo lépe. Je to jen to, co bych udělal v roce 2006, kdybych léčil pacienta.

Dávejte na sebe pozor

-Chuck Stratton MD

(převzato z cpnhelp.org, díky za překlad Bunny)

 

Flagyl and INH Question

Lidi se často ptají jak je to s braním Nidrazidu (INH, isoniazidu) a Arficinu (rifampinu). V odkazu se k tomu hezky vyjadřuje JimK. Zatím bohužel jen v originálu, v angličtině.