Reakce na kombinovanou antibiotickou léčbu (CAP)

Reakce na bakteriální endotoxiny, cytokinové (imunitní) reakce a zánět

Jsou často, ale nepřesně uváděny jako „herx“ reakce, nebo věděcky „jako herxheimerovy“ narážející na Jarisch – Herxheimerovu reakci na bakt. toxiny způsobované syfilidou. Všechny gram - negativní bakterie, kterou Cpn je, obsahují lipopolysacharidové endotoxiny stejně jako proteiny tepelného šoku, které jsou uvolňované v průběhu infekce a jsou z části zodpovědné za pokračující či trvalé symptomy infekce.

Když jsou tyto bakterie hromadně zabíjeny v průběhu léčby, uvolňují do těla poměrně značné množství endotoxinů, způsobující signifikantní symptomy, zvláště v průběhu počátečních fází léčby, stejně jako když je přidáno další antibiotikum protokolu. Pokud je množství endotoxinů větší než jsou schopnosti těla je účinně likvidovat, tak mohou být tyto toxické efekty životu nebezpečné. Spíše zřídka mohou endotoxiny a výsledné reakce způsobit oxidační stres a poškození orgánů.

Wheldon se domnívá, že přímé reakce, charakterizované zimnicí, chřipkovými symptomy a hlavně malátností, svědčí o endotoxinech samotných. Dorlandův lékařský slovník dodává, že stav je krátkodobá imunologická reakce, která způsobuje horečky, třesavku, svalovou bolest, bolesti hlavy a kožní projevy / léze.

Dr. Powel určil chronické signály endotoxinů jako stálý pocit chladu, obzvláště v končetinách – prsty na rukou, nohou, chodidla..a stálý pocit, že se nemůžete zahřát, atd.

Doporučené suplementy jsou velmi důležité, aby pomohly tělu odporovat endotoxinovým reakcím a oxidačnímu poškození, které může poškodit tkáně a orgány.

Cytokinové reakce ( odpověď imunity )

Endotoxiny stimulují silnou cytokinovou reakci imunitního systému, který aktivuje makrofágy a přináší s sebou zánět. Další je komplementová kaskáda, dochází k uvolnění histaminu a k zhoršení zánětu. Další je koagulační kaskáda a opětovné zhoršení zánětu, následováno snížením krevního tlaku. Je možné, že roztažení svalu, bolest kloubů a pojivové tkáně, dezorientace, těžká únava, mozková „mlha“, střevní potíže a potíže s dalšími orgány, nucení na zvracení, jsou indikátory endotoxino - cytokinové kaskády, když je zahájena atb léčba.

LPS (lipopolysacharid) je neuvěřitelně silný iniciátor imunitních kaskád…opravdu toho nepotřebujete moc, aby vám byla způsobena spousta bolesti… Víme, že když jednou začal endotoxinový proces, tak poškození způsobené endotoxiny je vlastně poškození způsobené imunitním systémem. Cytokiny uvolňované ve vysokých koncentracích produkují ohromující množství ROS ( reactive oxygen species ) a RNS ( reactive nitrogen species ), vedoucí k produkci volných radikálů a katastrofálnímu poškození tkání. Stejně ohromující množství antioxidantů je potřebné ve stálých koncentracích k předcházení a boji proti tomuto stavu.
Hlavním signálem cytokinové reakce je zánět : bolest, otok, mozková „mlha“, bolest, bolest, bolest.

Jak již bylo poznamenáno, suplementy jsou zde stěžejní také kvůli prevenci před poničením imunitního systému. Někteří pacienti budou možná požadovat protizánětlivou medikaci, aby zvládli tyto cytokinové kaskády.

(převzato z cpnhelp.org, díky za překlad Bunny)