Biofilmy a chronické infekcie

Narazila som na zaujímavé video. Ak ho poznáte, v poriadku, mne sa zdalo užitočné, pretože som tu postrehla viac krát príspevok, v ktorom sa spomínali biofilmy a to, že v prípade chlamýdiovej infekcie je vplyv biofilmov irelevantný. Podľa lekára z videa nie je. 

SUMMARY VIDEA: Hovorí o tom, že baktérie ktoré v tele chronicky perzistujú (a sposobujú chronické choroby) sú geneticky odlišné od tých baktérií, ktoré žijú v organizme „voľne“ vo forme planktónu (termín, ktorý použil lekár vo videu) - a ktoré spôsobujú akútne ochorenia. Napriek tomu, že stále ide o jeden a ten istý druh baktérií sú geneticky odlišné, čo spôsobuje napr. ich rozličné správanie sa voči ATB – konkrétne až 5000 násobne vyššiu odolnosť voči ATB, teda baktericídna dávka, by musela byť až 5000 násobne vyššia, aby došlo k úhynu "chronickej" baktérie, čo v praxi nie je možné urobiť, pretože by došlo k úhynu hostiteľa – človeka.

Čo spôsobuje vyššiu odolnosť "chronických, persistujúcich" baktérií? Ako je známe, chronické infekcie nie sú sposobené jedným druhom baktérií, ale jedná sa o multibakteriálne napadnutie človeka: v prípade chron. infekcií ide často o niekoľko druhov baktérií, resp. kvasiniek, protozoí, atd. (lekár hovorí, že kľudne ich môže byť aj 50). A táto skupina mikroorganizmov vytvorí dobre fungujúcu komunitu - „konzorcium“, vo forme 3-dimenzionálnej štruktúry – čiže biofilm. Tento biofilm je tvorený nielen žijúcimi mikroorganizmami (baktériami, a kvasinkami a vírusmi), ale aj polysacharidmi, a rôznymi úlomkami mŕtvych tiel baktérií a úlomkami vlastných buniek človeka. V tomto biofilme sú mikroorganizmy zasadené ako „lastúry“, sú ako zaliate v betóne. Tento biofilm im preto nielen vytvára ochrannú vrstvu voči posobeniu ATB a imúnneho systému, ale zároveň dochádza k  výmene genetických informácii – horizontálnej – medzi mikroorganizmami v danom biofilme, čím tieto získavajú pre seba výhodné vlastnosti – odolnosť proti zničeniu.

Čo je preto dôležité – je odstrániť biofilmy, ktoré ich chránia a tak umožniť ATB lepší prístup k nim.

 

Preto hovoriť o tom, že chlamýdie netvoria biofilmy, a preto sa nimi netreba zaoberať, myslím, nie je správny prístup. Naopak, treba – pretože biofilm je pre nich účinná bariéra, ktorá ich chráni – a je jedno, či sú práve vo vnútri bunky vo svojej intracelulárnej forme, alebo na povrchu bunky, vo svojej extracelulárnej forme. Čo narušuje bioflmy? Podľa tohoto lekára: NAC, lactoferrin a xylitol. 

Dr. Wilmore Webley on Chlamydia Pneumoniae & Biofilms

https://www.youtube.com/watch?v=68zYTzTlTlk

poslechl jsem si to celé, a

poslechl jsem si to celé, a není tam ani slovo o tom, že chlamydie tvoří biofilmy. V první půlce videa mluví o chlamydiích a o tom, že nerostou v biofilmech, ale planktonicky. V druhé půlce mluví o biofilmech u chronických infekcí, ale už ne o chlamydiích.

O tom že chlamydie netvoří biofilmy jsem se bavil přímo s Wheldonem, resp. na cpnhelp by taky nějaký pomatenec, co si myslel, že chlamydie tvoří biofilmy, tak Wheldon vysvětlil, že netvoří.

Cpn je obligátní intracelulární patogen, tj. žije uvnitř lidských buňek. Biofilmy jsou nutně extracelulární záležitost. Biofilmy tvoří třeba Helicobacter nebo Borrelia

Asi si zle počúval...inak si

Asi si zle počúval...inak si to neviem vysvetliť. Angličtina je veľmi spisovná a preto dobre zrozumiteľná. Ak by si počúval pozornejšie, zistil by si, že vo videu sa hovorí o tom, že:

1. Biofilm nie je záležitosť jedného druhu baktérií (preto, áno, chlamydie samé o sebe biofilmy netvoria) - pretože biofilm je, sui generis, tvorený spoločenstvom baktérií a iných mikroorganizmov (a ďalšej matérie), ktoré spoločne vytvoria biofilm a v ňom obrazne povedané vzájomne spolupracujú a jeho prostrednícvom sa chránia - v tom je vtip - v tom je gro a podstata biofilmov. Preto otázka postavená tak, či daná baktéria tvorí biofilm, je celkom zle postavená otázka. 

2. A chamýdie nemajú hádam extracelulárnu formu? Ktorá by sa na tvorbe biofilmov mohla podieľať? Samozrejme, že majú - Elementary Body - a táto forma preto može byť súčasťou, a podľa videa, aj je súčasťou biofilmov. 

3. A keby sme aj teoreticky prijali tézu, že chlamydie nebudú v žiadnom pripade súčasťou biofilmu (čo nie je správna téza), tak sa ten biofilm vytvorí zo všetkých ostatných pridružených baktérií (obecne mikroorganizmov, lebo to nutne nemusia byť len baktérie) a tým chlamýdiam, ktoré sú vo vnútri bunky vytvoria dokonalú ochrannú bariéru. Aj v tomto prípade by sme teda logicky došli k rovnakému záveru - a to k tomu, že biofilm je treba eradikovať. 

4. "V druhé půlce mluví o biofilmech u chronických infekcí, ale už ne o chlamydiích". Chlamýdie sú súčasťou chronických infekcií, takže ak hovorí o chron.infekciách, tak logicky hovorí aj o chlamýdiách. Bazálna logika - nadradená a podradená kategória. 

5. Neviem, kedy si sa rozprával s Weldonom, ale poznatky sa v tejto oblasti veľmi rýchlo vyvíjajú a napredujú, takže je možné, že i on už dnes má iný názor. Toto video je rok staré, takže pomerne aktuálne. Okrem toho, Weldon je tiež len človek, a tiež sa može mýliť, resp. v priebehu času dospieť k inému názoru. 

Ja nikomu svoj názor nevnucujem, zosumarizovala som hlavné myšlienky videa, kto chce si z toho niečo pre seba vyvodí, kto nechce, zachová sa inak. 

 

 

Cpn, Mycoplasma, EBV (extrémna únava, bolesti svalov, klbov, celková slabosť, rozostreté videnie, atd.)

Chlamydie biofilmy netvoří.

Chlamydie biofilmy netvoří. Uveď vědecký článek o tom, že tvoří, nebo neplýtvej slovy. Elementární tělíska nemají žádný metabolismus, tj. nemůžou ani syntetizovat jakékoliv proteiny, které by tvořily biofilmy

Ak niečo od niekoho žiadame,

Ak niečo od niekoho žiadame, je bežným štandardom medzi kultivovanými ľudmi, povedať aspoň...."prosím, uveď vedecký článek... ". Bolo by to milšie a menej agresívne.

Fajn, tu maš hneď 2 články. Vyboldovala som state, z ktorých by Ti to malo byť jasné. 

Zdá sa, že nechápeš podstatu biofilmov. Elementární tělíska nemusia sami syntetizovať nič, stačí ak syntetizujú všetky tie ďalšie mikroorganizmy, ktoré ich obklopujú. Navyše, matrix – biofilm sa tvorí aj z abiotických - neživých elementov – napr. ťažkých kovov, ďalej z roznych odumretých buniek, či ich častí a z produktov metabolizmu telu vlastných buniek. Matrix, v ktorom je neaktívne EB zasadené preto nemusí samé nič produkovať.

1.…This column will focus primarily on biofilms, Chlamydia pasittaci and Chlamydia pneumonia as primary pathogens in the genesis of many high profile diseases. Chlamydia enters into cells via abnormalities of key cell membrane receptors, and settles down into anaerobic tissue sites as a mucous-like and sticky matrix where it aggregates, communicates, and constructs slimy edifices called biofilms.

http://the-medical-dictionary.com/chlamydia_article_5.htm

Mám k dispozícii aj primárny zdroj – odborný článok, nechce mi ho pustiť spam filter 

2. Interestingly enough, the same species of bacteria in a biofilm is often quiet different from free floating bacteria in the same species.  For example mutated CPN in a biofilm might be harder to eradicate than CPN that is a free floating bacteria.  This bacterial mutation is likely caused by the sharing of information, food and other life giving substances and it makes the bacteria much more harmful to human and animal health.

http://www.cpnhelp.org/node/4699

Cpn, Mycoplasma, EBV (extrémna únava, bolesti svalov, klbov, celková slabosť, rozostreté videnie, atd.)

Já po tobě absolutně nic

Já po tobě absolutně nic nechci, takže nevidím důvod proč tě o něco prosit. Já ti pouze oznamuju fakta, která ty se můžeš rozhodnout přijmout nebo odmítnout a dál věřit nesmyslům. Já ti poskytuju službu tím, že se snažím korigovat tvé chybné představy. A děkovat nemusíš Wink

Ani jedno z toho není vědecký článek. To první vypadá seriozně, to druhé je jen nějaký příspěvek na cpnhelp, tj. asi na urovni příspěvku zde. A ani v tom prvním příspěvku není nic o tom, že by chlamydie tvořily biofilmy.

Vždyť použij zdravý rozum a zamysli se nad tím. Biofilm je něco jako megacity pro bakterie (je to takový slizový film, co je občas vidět i v přírodě na kamenech)

http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/mikrobialni-biofilmy-1-vsudypritomny-...

Aby bakterie vytvořily tento film, tak musí syntetizovat proteiny a ty slizy, ve kterých se pak zakuklí. Toto se musí odehrát extracelulárně. Naproti tomu chlamydie je obligátní intracelulární patogen. Tj. žije pouze a jenom uvnitř buněk. Extracelulární jsou akorát elementární tělíska, což jsou malinkaté kuličky, které jsou víc mrtvé než živé, nemají žádný metabolismus a obsahují pouze DNA. Prostě chlamydie biofilmy netvoří. Je to naposled co ti to opakuju. Nemám nic z toho, abych ti vyvracel tvé nesmysly. Pokud jim věřit chceš, tak si jim věř.

Naopak borrelie tvoří docela pěkné biofilmy

https://www.youtube.com/watch?v=fJqTDnbL7Yo

Senilní plaky v alzheimerově demenci by mohly být biofilmy borelií, resp. spíš zubních spirochet.

Hezký večer

https://www.youtube.com/watch?v=0xwGosKsUfs

 

Veta: "pošli vedecký článok",

Veta: "pošli vedecký článok", je žiadosť, takže niečo si po mne očividne chcel. A veta, že mi poskytuješ "službu" tá je za všechny drobné. :) Komunikácia nie je tvojou silnou stránkou, zdá sa... Komunikuješ nepríjmne, arogantne, hostilne. Prejavil si sa tak v iných diskusiách a predviedol si to aj teraz.  Nuž...Tvoj problém... ty s tým musíš žiť. 

Takže ešte raz – mukózový matrix biofilmu vytvoria primárne: A: produkty metabolizmu ostatných mnohých mikroorganizmov (ktoré každý jeden člověk s Chlamydiami má ako koinfekty) + B: sa na ňom podielajú produkty metabolizmu telu vlastných buniek. Tie spoločne vytvoria ten mukozový matrix, EB chlamydii preto sama nemusí nič syntetizovať. Tú prácu za ňu urobia iní. Ona je len v tej matrix ponorená. Už som to písala. Čomu z toho nerozumieš? 

 

 

Finálne, pragmaticky = pre liečbu, je otázka, či chlamýdie ako také aktívne tvoria alebo netvoria mukozový matrix biofilmu, alebo či len sú jeho súčasťou (ako "neživé" EB), alebo dokonca ani to nie, celkom irrelevantná. Pretože mukózovú matrix vytvoria tie všetky ostatné mnohé mikroorganizmy (ktoré takmer každý jeden člověk s Chlamydiami má ako koinfekty) a následok biofilmu bude v konečnom dosledku ten, že bude chrániť chlamydiu vo vnútri bunky.

Preto je vhodné odstraňovať biofilmy (bez ohľadu na to, akú konkrétnu rolu v ňom zohráva chlamýdiová baktéria). Aby sa docielil lepší prienik ATB k chlamydii umiestnenej intracelulárne. Je tak ťažké túto myšlienkovú konštrukciu pochopiť? Zrejme áno. Preto to píšem už tretí raz. 

Končím diskusiu s tebou. Nebaví ma. Nie si schopný si dať do súvislosti jednoduché fakty a vyvodiť z nich relevantné závery = nad vecami kriticky roumýšľať. Jediné, čo robíš je, že stále dookola opakuješ triviálne fakty: čo si niekde počul, čítal, či ti niekto povedal. "Prostě chlamydie biofilmy netvoří. Je to naposled co ti to opakuju". A basta! :) Tak toto ma rozosmialo...:). Za túto službu pobavenia ma ti úprimne ďakujem.  

Cpn, Mycoplasma, EBV (extrémna únava, bolesti svalov, klbov, celková slabosť, rozostreté videnie, atd.)

Dobry vecer, dovolte abych se

Dobry vecer, dovolte abych se pripojila k tomuto zajimavemu argumentu o biofilmech: radeji bych definovala, nez se dohadovala o tom kdo je uctivejsi...toto uz tady snad neni ani ke komentari: me uz zde mnohokrat urazili  ( pred nedavnem i " prelustrovali", vcetne meho doktoratu s nejapnymi komentari zrejme tzv.  " novych fizlu" jak to definovali moji "stari" pratele...).. Ale prosim jak k veci: kazdy z Vas dvou ma svou pravdu a to nasledovne: 1)je pravda, ze chlam sama o sobe netvori biofilm 2) tvori ho ovsem to ostatni zoo ktere v extrabunecnem prostoru je ( vcetne plisni, vcetne bakterii, parazitu ruzneho stupne, jak u koho a fakt je, ze uz jen ve streve je jich az nekolik kilo!   2) pochopitelne, ze se snazim uz dlouho tomu celemu procesu porozumet a velkym prinosem k me nevedomosti jsou prace dr.Evy Sapi ktera se o tento problem zajima a je opravdova badatelka. I ona ostatne se po mesicich na invalidnim voziku dostala z borreliozy...a tedy motivace se tim zaobirat byla a je velika!  3) z jejiho vyzkumu vyslo mnoho a mnoho ( a predevsim o roli biofilmu v cele teto nasi patalii, ktera nici kazdodenni zivot tisicum lidi na svete)... Pokusim se shrnout to nejdulezitejsi: to ostatni si dohledate na internetu, neb jste urcite sikovnejsi a hlavne rychlejsi nez ja ...4) dr. Sapi (mj. Madarskeho puvodu) v zaveru sveho studia definivola nasledujici: a) biofilm  ktery ona nazyva blebs je jakasi "sit" na ktere je zaveseno vse mozne , od plisni, bakterii, vsehomozneho odpadu...b) je to jakasi malo propustna skladka ...5) a co s tim sajrajtem? mj.pres ktery se atb. tezko dostane!?...enzymy? Castecne anebo docasne? NAC? Castecne! A jen ve velkych davkach ktere musi byt sledovany ( a zde odpovidam i na dotaz nekolik dni stary a tj. Proc se musi brat soucasne s NAC vit C? Protoze NAC tvori cysteinove kamenky v mocovych cestach a musi se predchazet vit C soucasne... To k nezodpovezenemu dotazu...)  5) biofilm je jednou z nejvetsich prekazek standartni terapie vsech techto onemocneni tzv" chytrymi" gramnegativnimi bakteriemi (od borelie pocinaje, po chlamydie, h.pylori, yersinie....konce celou skalou viru, kteri se na takto oslabeny immunitni system radi prizivi...) 6) jak z tohoto krovi vybrednout? Sveho casu tzv. "velci" s protokolem a jim patri vsechna nase ucta! (Wheldon, Straton, Powell, Nicolson, toxikologove, a dale spousta mudru kteri s nimi pracovali na klinice...) ....vsichni udelali obrovskou praci a jeste stale jsou zakladnim kamenem  7) z toho co by mohlo zajimat zde nemocne (hlavne!) ... Tj. Napr. Vyzkum stale university v Connecticutu a tj ze na biofilm (mimo vzpominane predtim ) funguje napr. Uplne obycejny extrakt- sladidlo -a tj. Stevia, kterou sezenete za par korun a staci kdyz si s  ni osladite caj. Prectete si prosim zajimave prace Dr.Sapi z listopadu minuleho roku (urcite to pro vas nebude problem)....Vite: nekdy je pomoc blize nez si myslime: cestujeme tisice kilometru ji najit a pak zjistit, ze byla par metru od nas!...... Takova vecerni myslenka....Dobrou noc ! Sv.     Postscriptum: jo a zjistilo se,pozdeji, ze slozeni te hnusne "site-blebs" je hlavne ne proteinove, ale "cukrovane" .....(glucidy) ....asi jako strudl....anebo vanocni cukrovi....

Svadhi,  dík, že ste ešte raz

Svadhi, 

dík, že ste ešte raz a veľmi polopatisticky a názorne zhrnula to, čo som sa snažila opakovane tlmočiť v predchádzajúcich mailoch: že Biofilm nie je záležitosť jedného druhu baktérií (preto, áno, chlamydie samé o sebe biofilmy netvoria) - pretože biofilm je, sui generis, tvorený spoločenstvom baktérií a iných mikroorganizmov (viry, fungi, parazity + ďalšej matérie), ktoré dokopy vytvoria biofilm a v ňom vzájomne spolupracujú a jeho prostrednícvom sa chránia = Vaša metafora "zoo". Smile

Dr. Sapi som si vygooglovala, tu je jedno z jej videí: tu:https://www.youtube.com/watch?v=AmvgOfIN_8c

Zhodou okolností pochádza z rovnakej "dielne" ako video, ktoré som nalinkovala ja. 

A tu odkaz na článok ohľadne Stévie, ktorú spomínate, v liečbe chonických borelií: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26716015

Čo mi však vŕta v hlave je otázka - ak sa budeme snažiť agresívne rozpúšťať biofilmy, (aby sme umožnili lepší prienik ATB), nerozpustíme tým aj iné mukopolysacharidové vrstvy, ktoré sú telu vlastné a pre telo prospešné? Napríklad v črevách, v žalúdku, na povchu slizníc obecne, synoviálnu tekutinu v klboch, ktorá je tiež mukopolys. povahy? (Rovnaký mechanizmus, ako keď ATB vybijeme aj telu prospešné baktérie). Uvažovali ste nad týmto? Rieši sa toto niekde? Nenarazila ste na nejaký výskum, článok, ktorý by sa týmto zaoberal? 

Diky za odpoveď. 

Cpn, Mycoplasma, EBV (extrémna únava, bolesti svalov, klbov, celková slabosť, rozostreté videnie, atd.)

"pošli vědecký článek" nebyla

"pošli vědecký článek" nebyla žádost. Přeložil bych to spíš takto "uveď seriozní zdroj nebo si ty své bláboly strč víš kam". Ale nediskutuj o tom, jak kdo je nebo není slušný a o tom jak se diskutuje nebo nediskutuje, to je akorát tvoje ego. Diskutuj argumenty k věci.

Vědecká otázka je, zda chlamydie tvoří nebo netvoří biofilmy, zda je to nějak relevantní pro jejich léčbu. Já tvrdím, že chlamydie biofilmy ani netvoří, ani to není nijak relevantní pro jejich léčbu. A dokud mi nedodáš vědecký seriozní článek, tak mi to nevyvrátíš. A ten mi nedodáš, protože žádný takový není. Předtím než jsem se začal léčit s cpn jsem strávil desítky hodin čtením vědeckých článků o chlamydiích, jejich biologii, léčbě, kde přežívají atd.

Biofilmy hrajíí roli pouze u jiných bakterií jako třeba borrelioza. Takže relevantní to může být pro lidi, co mají i koinfekce nebo jsou jejich chronické potíže a infekce způsobeny bakteriemi, co ty biofilmy tvoří. Pokud má někdo jako primární problém pouze cpn, tak tvrdím, že biofilmy a jakékoliv protokoly proti nim nehraní žádnou roli. A nepřesvědčí mne nic krom odkazu na vědecký článek. 

".... relevantní to může být

".... relevantní to může být pro lidi, co mají i koinfekce nebo jsou jejich chronické potíže a infekce způsobeny bakteriemi, co ty biofilmy tvoří. Pokud má někdo jako primární problém pouze cpn, tak...."

Väčšina ľudí s CPn, ktorí sa necítia dobre, má potvrdené už aj koinfekcie. Hádam 99% má pozitívnu aj boreliózu, CTr, niekto len v LTT, ale má ! K tomu aj MPn, HP, Yersíniozu a iné baktérie, plesne, vírusy, parazity...Keď si tak skalopevne presvedčený, že teba sa to netýka, tak sa tou témou nezaoberaj. Nik tu nemá záujem niekoho o niečom presviedčať. Každý je svojprávny a rozhodne sa sám, či bude alebo nebude riešiť aj biofilmy vo svojej liečbe. Ja osobne stéviu používam, rovnako xylitol a mám len pozitívne postrehy. Chuť na sladké mi zmizla tak po 1,5 roku liečby a teraz mi sladkosti vyložene nechutia! Jediné, čo zjem sú dobré domáce koláče, inak mi sladké nechýba vôbec.

Nestudoval jsem spoustu z

Nestudoval jsem spoustu z těchto patogenů do hloubky, o některých toho vím víc a o některých míň, takže nemám definitivní závěr. Ale např. ta yersinioza. Ať hledám jak hledám, tak nejsem schopen najít žádný seriozní zdroj o tom, že yersinia dělá nějaké jiné potíže než akutní průjmovitá onemocnění (yersinia enterocolitica) a nebo mor (yersinia pestis). MPn je podobné jako Cpn, jen ještě mnohem záhadnější a míň prozkoumané. Je de facto nemožné o něm najít nějaké výraznější články. Jediný kdo to hodně zkoumal byl prof. Nicolson, a většinu co publikoval bylo někdy kolem roku 2000. O tom, že "99% má pozitívnu aj boreliózu" bych byl taky ochoten se přít.

Problém je s interpretací protilátek. Obecná "moudrost" nebo poučka je, že akutní infekce znamená IgM, IgG jsou pamětové protilátky, tj. že infekce už proběhla, a IgA jsou slizniční imunita, IgE jsou alergie. To že někdo má pozitivní IgG neznamená, že musí mít infekci. Toto strašení tisícem různých infekcí a koinfekcí bez jasného průkazu a důkazu... nevím jestli to je dobré. Dokud ty bakterie neprokážeš přímo průkazem v těle, ať už detekcí přímo DNA metodou PCR, nebo kultivací, tak jsou to jen dohady. A právě Cpn i Mpn je strašně těžké kultivovat nebo jakkoliv prokázat, právě proto je o tom tolik dohadů.  tak trochu to na mě působí už jako neoprávněný strach z infekcí, resp. svádění infekcí na všechno možné i nemožné

Jaccku, pacientovi je úplně

Jaccku, pacientovi je úplně jedno, zda má bakterie biofilm či nemá,jak se dá či nedá rozpustit a čím. Pokud mám bolesti kostí, kloubů, svalů, únavu a dalších sto potíží a doktor neví, co se mnou, je to špatné ! Takže on neví, co léčit. Pacient by neměl být poškozen tím, zda mikrobiologové, vědci na něco už přišli nebo ještě nepřišli. Přece neřeší žádné novinky. Pokud se doktoři s někým /vědci, mikrobiologové..../ nedomluví, doplatí na to zas jen pacient, kterého neumí léčit. Toto jsou pak jen debaty pro lékaře - samouky, to nemá nic společného ze zdravotnictvím. Tak ale musí doktoři říct, my tomu nerozumíme, my nevíme,co vám je, přijděte za 50-100 let, možná budme ve výzkumu a povědomí dál. Ale nemůžou říkat, že to, co uvádím já, že mě bolí to a to... není pravda, že to není, neexistuje! Jak mi to dnes tvrdí.

Pokud mám bolesti kostí,

Pokud mám bolesti kostí, kloubů, svalů, únavu a dalších sto potíží a doktor neví, co se mnou, je to špatné ! Takže on neví, co léčit.

ano, tak to bohužel je. Ale je to chyba těch doktorů? Medicína se vyvíjí, pořád se objevují nové a nové věci, ale spousta je pořád ještě neznámá. U spousty věcí se nezná příčina, a i když se někdy zná, tak to neumíme efektivně léčit. Nedělej z lékařů bohy a nečekej od nich zázraky. Něco umí léčit líp, něco hůř a něco téměř vůbec.

Jaacku, "...Takže on neví, co

Jaacku, "...Takže on neví, co léčit. ano, tak to bohužel je. Ale je to chyba těch doktorů? Medicína se vyvíjí, pořád se objevují nové a nové věci,..."

Jdi se už vycpat s tím svým zpátečnictvím. Na to v uvozovkách ti odpovím ne mými slovy, ale slovy mých doktorů. Kdo chce, informace si najde, kdo nechce, ten je nenajde! Jedna věc je, co nás na medicíně učili, druhá věc je, co je nového od toho, co nás učili. Ale to si musí už každý sám najít. Když chci být dobrým doktorem, nemohu se spoléhat na to, co se učilo před tím, než jsem zaklapl index po státnicích, atestacích...

Meleš tu o biofilmech, já ho vidím dnes a denně na výpusti umyvadla, setřu, savem spálím, druhý den je tam znovu, šlem, a to nemluvím o tom, co je v syfonu atd. i bez borelií atd., prostě jsou tam mikroorganizmy, které ho tvoří, a to samé je ve střevě, v tělesných dutinách, mraky bakterií atd. plus ty borelioe, chlamydie atd., které se tam jen tak schovávají, v tom šlemu, aby pak zase vylezly a do buněk si zalezly... a pokud nepochopíš, tvými slovy ty mikrohajzlíky, tak nepochopíš nic! Nikdo z nás není sterilní, jsme součástí života a život je holt život, příjímá, vylučuje, reaguje na rozdíl od nerosta, má různé formy a hlavně se navzájem ty formy v tom "životě" prolínají, někdy ku prospěchu, jindy k neprospěchu, někdy je to symbioza, soužití, jindy příživnictví, či dokonce požírání... ale všechny ty formy spolu nějak souvisí, my bez těch mikrohajzlíků žít nemůžeme a oni bez nás také ne, tedy bez našich savčích těl, jedni se v nás množí, jiní se pasou, jiní čekají, až natáhneme brka, aby nás rozložili materii na základní, nos habebit humus...

N o a abys pochopil, zkus se podívat na legionelu, proč si lebedí v teplé vodě, proč má souvislost s amébami, jak to vlastně bylo tam, co to bylo poprvé popsáno, proč legionáři to chytli díky špinavým sprchovým růžicím. zkus si takovou sprchu rozerbrat, dnes a denně proplachovanou vodou, dokonce horkou, kde se tam bere ten černý sajrajt... no a vědecky si to zdůvodni už sám, můj zdroj informací je život, ta sprcha, rozbraná, moje tělo, moje střevo, moje oko atd., reakce mého těla na vnější podněty, bakterie, jídlo, vzduch, lidskou hloupost... Odnaučit se kouřit je téměř nemožní, dle kuřáků závisláků, mně se to povedlo, stejně tak jsem alespoň částečně pochopil, že život není něco izolovaného, ale průnik všeho živého navzájem a člověk je jen jedna z forem toho živého, života... 

 

 

březen 2013 ukončení CAPu 

proč myslíš, že jsem ti před

proč myslíš, že jsem ti před nedávnem dával ten odkaz na SIL? Nebylo to proto, že bych s ním souhlasil, ale proto, abych ti ukázal, že není ani v oficiálních doporučeních SIL, natož tak v jakýchkoliv učebnicích pro mediky nebo v časopisech pro lékaře. To je prostě realita. Ačkoliv může být pravda, že chlamydie dělá všechny možné potíže, tak to ještě neproniklo do obecného povědomí lékařů, protože toto povědomí je formováno SILem a dalšími organizacemi, co dělají doporučení pro léčbu. Nejspíš bude trvat ještě nějakou dobu, než se to pořádně prozkoumá a povědomí se změní. Jenže to nepomůže těm, co jsou nemocní právě teď. A aby se změnila politika takových jako SIL, tak budou muset být přesvědčivé důkazy, a ty není snadné najít. Prostě chybí studie a oni ničemu jinému než studiím věřit nebudou. Navíc jsem četl nějaké studie, co vyzkoumaly, že podávání dlouhodobých atb (azithromycin, doxy) nemá na aterosklerozu žádný vliv. Takže to jim jen hraje do karet. Chlamydie je podle nich běžný patogen, který má skoro každý a který žádné chronické potíže nedělá. A pokud dělá, tak můžeš jít k psychiatrovi Laughing

Já tady nevyjadřuju svůj názor na chlamydii a její léčbu, já jen popisuju realitu.

Nad SIL jsem zlomil hůl už

Nad SIL jsem zlomil hůl už dávno, obvzláště po rozhovoru s MUDr. Hobstovou, po jejím vystoupeni v TV dávno před léty. Konec konců koukni na ten přehled literatury, podle které slepili ten paskvil hnodný předposledního ročníku základky. Je tam něco od Vanderbildt university, o jejich patentech, je tam něco od těch, co se problematikou chronických infekcí seriózně zabývají? Je tam náznak jmen Hulínská, Stratton, Sriram, Powell, Wheldon atd. Jestliže někdo sesmolí na základě zlomku 00000nic dostupné světové literatury něco, za co by jinak autora středoškolské seminárky vyhnali za opisování z Matřídoušky, nezlob se, ale to nemá smyslu s tebou vůbec o něčem polemizovat. Krom toho, ten paskvil je jen a jen ubohá reakce na to, že se lidi začali prát o svá práva na léčbu, reakce na založení o.s., na cpnhelp.org, resp. její tuto její českou variantu. Je to jen ubohá maloměštácká snaha na obhájení neobhajitelného, stejně jako snad v Paříži či Londýně či kde, kde se v dobách smradlavých strouh kolem silnic osvícení radní rozhodli pro kanalizaci za účelem zabránění znečišťování studen atd. a hejno proradných zabedněných odpůrců argumentovalo, že je to škoda peněz velevážených občanů města atd., protože něco tak prťavého, co viděl třeba nějaký Antoni van Leeuwenhoek a nazval zvířátka – animalcules, nemůže někoho ohrozit. Prý by to bylo jako kdyby moucha měla zabít slona! Pravda, ti hlupáčci netušili, že existuje moucha tse–tse s jejími Trypanosomami spavičnými, natož nějaké Vibrio cholerae.

Jinak koho tu chceš pořád poučovat, já se v tom hrabu dobře 20 let, tyhle stránky jsou tu 10 let, všechno co jsi ty právě objevil jsme tu už 100x promleli, včetně toho SILu. No nic, repetitio est mater studiorum et scio me nihil scire...

 

P.S.

Většina, co k problematice by měla co říci na základě vlastní a osobní zkušenosti na kůži vlastní, kvůli takovým co sežrali Šalamouna i s botama a fousama, odtud odešlo. Nejsem paranoidní, ale vzhledem k neodbytnosti a vlezlosti takových by si jeden myslel, že je to skutečně úmyslný útok na stránky, jak je zničit. Inu pak že pravda vítězí, stará bela, vítězí ten, kdo stokrát opakovanou lží otráví ostatní tak, že raději zmizí a nechají ho v tom...

Říkáš, že jsi psychiatr, řekni mi, co to je za diagnozu, když někdo ví, že s hloupostí jest třeba bojovati, leč nelze zvítěziti a přesto jak beran se o to deset let marně snaží? Je to kompulzivně obsedantní porucha, pudivé nutkání to nevzdat, nebo jen čiré a hloupé bláznovství? A co to je za diagnózu být čímsi puzen a nutkán lidem, co se nesmířili s jakýmisi oficiálními doporučenými postupy nechat odepsat, tvrdit, že se měli dávno vzdát, protože s tím nic nenadělají a jako důkaz jim tu podsouvat zastaralé Chlamydiové infekce - diagnostika a léčba

 

 

březen 2013 ukončení CAPu 

Jaccku, ty si z nás děláš

Jaccku, ty si z nás děláš legraci. K čemu je Vyhl. o epidemiologické bdělosti Sb.zák.275,rou se mění Vyhl.473/2008Sb ? Odpovědnost nesou lékaři, kteří by měli vědět, hlásit, vyšetřovat a hlavně pomáhat, což nedělají. Proč je jen tady tolik lidí s chl. pneumo, trachomem, boreliozou, virama, nevyléčení, muži, ženy - rodí děti /nemocné/, dle mého názoru to je vina špatných lékařů, ne nemocných. Pacienti žádné testy nepotřebují, chtěli by léčbu, jít do práce, mít peníze. Proč je tolik nemocí neznámého původu? Kdyby se chtělo, ono by se vědělo, proč to ví MUDr D, jak léčit, pomoci synovi i druhým, proč pátrá, studuje, shání, jezdí po sympoziích do zahraničí, radí se s vědcama, mikrobiologama a ostatní leži na břiše? Pak neví, neumí léčit, to je jasné.....mají slušný plat, berou úplatky, těší se, co jim nabídnou fakmakol.firmy, to je život ! A pacient? Ten je někde na konci - nezájem. Neznáme, nevíme, odchod! 

  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-473

 

Ať hledám jak hledám, tak

Ať hledám jak hledám, tak nejsem schopen najít žádný seriozní zdroj o tom, že yersinia dělá nějaké jiné potíže než akutní průjmovitá onemocnění (yersinia enterocolitica) a nebo mor (yersinia pestis). 

http://www.hpl.sk/ochoreli-ste/choroby/yersinioza

 Ak vieš, ktoré laboratórium ti presne určí, aký druh/druhy yersínií máš, daj vedieť! Ešte k tomu testovaniu yersínií mám poznámku z praxe. Teraz sú po CR a SK doslova epidémie prejavujúce sa ako brušné chrípky, príčina neznáma, vraj asi rotavírusy. Tiež sme to mali. Výsledkom sú vysoké IgG na yersíniovú infekciu a paradoxne u niektorých žiadne protilátky na CPn/CTr a boreliózu. Lenže, lenže, LTT paradoxne yersíniu vôbec nepotvrdili, zato potvrdili CPn, CTr a boreliózu u ľudí s prejavmi brušnej chrípky, konjunktivitídy, niektorí majú aj zápaly pľúc, meningitídy a ďalšie prejavy, totožné s tým, čo je chápané ako syndróm pseudoapendicitídy. Tiež imunologické testy potvrdzujú zníženie imunity, niekedy až úplné padnutie imunity, čo je doprevádzané zvyčajne neuroinfekciou. Takže čo sa to vlastne populáciou šíri? Mor, bulimický mor, aids....? Už dávno to nie je len o CPn Jaacku.

 

ja som zivy priklad ze

ja som zivy priklad ze yersinia sposobuuje aj zapal maych klbov na prstoch a bedrove klby a supresuje imunitu. mne vysla aj cpn aj yersinia v elisa IgG, WB a aj LTT. Ctr iba WB a borelia iba LTT.  skus v googli hladat yersinia autoimmunity, yersinia glutamine.  to ta dovedie  k info

problemy od 05/2015: Borelia (EM 2012), Mpn,Cpn,Ctr,EBV,CMV,HSV,vzv,yersinia. Uzivane ATB od 09/2015:Ceftriax/14dni/, Mino+azi., Mino+Klary+Amoxi+Fluko +Tinidazol,ciplox+azi,ceftr 2 mesiace,zinnat+mino+rifa. Zasklby svalov, Karpal syndrom, artralgia ramie

dobre, tomuto verim aj ja:

dobre, tomuto verim aj ja: ale ked niekomu vyjde v WBlote IGM infekcia: nasledne aj pozitivny Antigen a ma ten clovek aj symptomy vsetky na tu chorobu a infektolog povie,ze to je nic a dalsi 3ja lekari povedia,ze je to infekcia a tento infektolog takto uvedie cloveka do chronicity,tak ako to vidis ty?

JACCK:som zvedavy na tvoj nazor: ja napr. neverim,ze IGG ked niekto ma,ma aj infekciu: moj subj.nazor na toto je,ze je to prebehla davna infekcia

 

YERSINIA PSEUDOTUBERCULOTICA   toto je este tiez dobre svinstvo_ na toto mi infektolog takisto daval robit testy: lebo uz nevedel co mi je: cely bezradny bol ten idiot: leptospiry aj listerie mi dal robit ... vsetko vsetko vsetucko

Ak niečo od niekoho žiadame,

Ak niečo od niekoho žiadame, je bežným štandardom medzi kultivovanými ľudmi, povedať aspoň...."prosím, uveď vedecký článek... ". Bolo by to milšie a menej agresívne.

Fajn, tu maš hneď 2 články. Vyboldovala som state, z ktorých by Ti to malo byť jasné. 

Zdá sa, že nechápeš podstatu biofilmov. Elementární tělíska nemusia sami syntetizovať nič, stačí ak syntetizujú všetky tie ďalšie mikroorganizmy, ktoré ich obklopujú. Navyše, matrix – biofilm sa tvorí aj z abiotických - neživých elementov – napr. ťažkých kovov, ďalej z roznych odumretých buniek, či ich častí a z produktov metabolizmu telu vlastných buniek. Matrix, v ktorom je neaktívne EB zasadené preto nemusí samé nič produkovať.

1.…This column will focus primarily on biofilms, Chlamydia pasittaci and Chlamydia pneumonia as primary pathogens in the genesis of many high profile diseases. Chlamydia enters into cells via abnormalities of key cell membrane receptors, and settles down into anaerobic tissue sites as a mucous-like and sticky matrix where it aggregates, communicates, and constructs slimy edifices called biofilms.

http://the-medical-dictionary.com/chlamydia_article_5.htm

Mám k dispozícii aj primárny zdroj – odborný článok, nechce mi ho pustiť spam filter 

2. Interestingly enough, the same species of bacteria in a biofilm is often quiet different from free floating bacteria in the same species.  For example mutated CPN in a biofilm might be harder to eradicate than CPN that is a free floating bacteria.  This bacterial mutation is likely caused by the sharing of information, food and other life giving substances and it makes the bacteria much more harmful to human and animal health.

http://www.cpnhelp.org/node/4699

Cpn, Mycoplasma, EBV (extrémna únava, bolesti svalov, klbov, celková slabosť, rozostreté videnie, atd.)

na tomto fore je hodne infa o

na tomto fore je hodne infa o biofilmoch, staci hladat...nechapem zakladaniu opakovanych tem a este k tomu vo forme blogu...na to je forum...

...hladajte a najdete vela protokolov tu na tychtostrankach...ako liecia niekde diabetickym pacientom rany na nohach a ako predchadzaju ampuciam, tie rany uz zasrane biofilmom preto sa nehoja...ako ten kto vie a chce zachrani ludom nohy ruky od aputacii...biofilm je vsade...

Jack ty sa zasa chytas slovicok a odchadza ti podstata...nemas o tom ani paru, vsechno teoria...bla bla

su tu anti-biofilmove protokoly...ludia traviaci tu hodne casu roky pred vami tu tie infa zanechali bez hadok...hladajte

howgh

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

po škole jsem byl 6 měsíců na

po škole jsem byl 6 měsíců na stáží na chirurgii a z toho asi 2 měsíce na "špinavém" oddělení, tj. takovém kde jsou infikované rány, ať už diabetické nohy nebo infikované dekubity nebo abscesy v operačních ranách atd. Tyto rány je samozřejmě problém léčit, protože jsou často mrtvé. Je potřeba ty rany vyčistit (debridement) od mrtvých nekrotických částí, tj oškrabat ty povlaky (biofilmy) z nich takovou ostrou lžičkou, a pak se tam dávají různé enzymy, které ty povlaky rozpouští. Typicky ty rány infikuje pseudomonas aeruginosa, tvoří takové zelenavé povlaky s typickým zápachem. Problém je taky to, že u většiny těchto problémů je imunitní systém v háji, cévní zásobení narušené, tkáně hypoxické, regenerační schopnost nulová. Někdy nic jiného než ta aputace nezbude. Je to jedna z nejhnusnějších operací co znám.

Nic z toho ale není relevantní pro léčbu chlamydií. Ta biofilmy netvoří. A jak píšu stelle výše. Buď uveď seriozní zdroj, který dokáže opak, nebo tu nezvyšuj množství informačního neužitečného šumu, který sám kritizuješ. Takže si odpusť výkřiky o tom, jak mi ucháza podstata, aniž bys řekl, v čem ta podstata spočívá a co mi ucháza, jinak připomínáš killpointa light.

podstata je v tom, ze okrem

podstata je v tom, ze okrem chlamydii je v tele xyz dalsich potvor co biofilm tvori...chlamydie mozu byt sucast biofilmu(ak su sucastou biofilmu aj tak tam to ATB nedostanes, logika...)...vsechno tu je vyssie uz aj tak zhrnute...

co by sa tu ale malo hlavne riesit su protokoly na ich(biofilmy) riesenie, ak nejaky mate tak prosim, ostatok je v starych temach... dalej uz ani nema absolutne zmysel pokracovat nikomu to absolut nic neda...

 

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

ne každý musí mít v těle xy

ne každý musí mít v těle xy dalších potvor. Já si myslím, že můj problém je čistě jen cpn. Vím kdy jsem to dostal, vím jak dlouho to mám a vím jak se to projevuje v oblasti dýchacích cest atd. Nemyslím že mám nějaké další potvory. Taky jsem ještě relativně mladší. Naproti tomu pokud si někdo tyto věci přenáší 30 let v sobě, tak ta chlamydie postupně naruší imunitu, což může vést k dalším infekcím.

Z hlediska biofilmů, když vezmu v potaz pouze vnitřní infekce (tj ne otevřené vnější rány), tak si myslím že relevantní je zejména borelia a helicobacter. Takže na chronickou borelizou můžou mít nějaké biofilmové protokoly možná význam, ale otázka je, kolik z toho je seriozní věda a kolik z toho folklor šířený různými léčiteli. Když člověk vidí, že vědci se dodnes hádají o to, zda vůbec chronická boreliza existuje (někteří tvrdí že neexistuje a že ty potíže jsou jen tzv. postboreliový syndrom způsobený imunitním systémem, ne už samotnou infekcí), tak pochybuju, že je výzkum tak daleko, aby se testovaly režimy na boreliové biofilmy v těle. Většina výzkumu jsou nejspíš extrapolace z testů in vitro, tj. co fungovalo ve zkumavce, se předpokládá, že by teoreticky mohlo fungovat i v reálu. Ale jak říkám, vědecky zodpovězené tyto otázky nejspíš nejsou.

Takže abych to shrnul, jak si myslím, že to je (a třeba se mýlím a budoucnost to ukáže jinak). Pokud má někdo dlouholeté chronické infekce, kde se přepokládá, že hraje roli více patogenů, tak by mohlo stát za to, nějaký antibiofilmový protokol zkusit. Pokud má člověk pouze chlamydii - ať už plicní nebo genitální, tak to je dle mého zbytečné. Chlamydie biofilmy netvoří, ta žije pouze v buňkách.

nieco malo infa tu, stella

nieco malo infa tu, stella posurfuj trosku net ohladom tohto pana https://www.youtube.com/watch?v=aXFl_GGW7x8

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

Zdravím pan Ch,  tú otázku,

Zdravím pan Ch, 

tú otázku, ktorú som položila Svadhi re: rozpúšťanie telu vlastných mukopolysacharidových vrstiev, by som rada položila aj Vám. Zaujímal by ma Váš názor. 

Videla so, že o biofilmoch sa tu diskutovalo, ale nenašla som ucelenú informáciu o tom, čo sú biofilmy, aký je mechanizmus ich vzniku a účinku (možno tu niekde sú, ja som ich len nenašla). Preto som pár informácií na túto tému vyhľadala a v zkratke ich tu prezentovala. A vidím, že nie zbytočne. Ako sa ukázalo, problematika biofilmov nie je zďaleka všetkým tak jasná.

Navyše, poznanie ide rýchlo dopredu, tematika biofilmov v súvislosti s nozokomiálnymi infekciami a vzrastajúcej resistencie ATB, je dnes veľmi ožehavou, preto nové poznatky sa rodia denne. Aj preto može byť užitočné tému, ktorá sa už v minulosti síce preberala z času na čas "oprášiť" a zistiť kam medzičasom pokročilo poznanie. 

Prečo blog? Nuž lebo som tu nová a ešte sa celkom neorientujem do ktorej kategórie čo patrí. Smile

Cpn, Mycoplasma, EBV (extrémna únava, bolesti svalov, klbov, celková slabosť, rozostreté videnie, atd.)

stella zbitocne sa zamyslas

stella zbitocne sa zamyslas nad rozpustanim klbovych mukuidov a podonych zalezitosti....biofilmi sa v prom rade nerozpustaju chemikaliami a nejakymi telu nevlastnymi latkami, takze riesit co mi to urobi v kolennom klbe je uplne scestne. biofilm je zmes bakterii, tazkych kovov, odumretych tkaniv atd atd atd a aj mucusu samozrejme ale ten netvori gro...gro tvori nakoniec aj tak len ta sietkolonii bakterii/tazkych kovov "prilepena na tkaniva" to co telo vie zakhlienit a vylucit je fajn, nieco take nemusi byt nutne ani rozpustene, to co vylucit nevie sa nakoniec usadi aj v podobe roznych cyst atd atd...ja mozem potvrdit, ze som mal pomerne 4 vacsie cysti podkozne na hrudi niekolko rokov a po konecnej faze mojej "cesty" vsetky uspene zmysli...

niekedy sa netreba ponarat do extremnej hlbky problematiky, bojite sa, ze sa pri anti-biofilmovom protokole poskodite? no to sa mozte poskodit pri kazkom protokole, liecba chronickych ochoreni je hrozne komplikovana, kroky su casto robene aj tak aby sa poriesil vacsi problem na ukor mensieho a potom sa zas riesil ten nasledny mensi problem. jedno je vsak iste a v tom som sa utvrdil na mojej ceste, ze telu prirodne latky budu hlavne nicit to co je v tele neprirodzene a nie co tam bio-simbioticky patri....problem je, ze vela vedeckych studii neriesi bio-simbiozu jednotlivych latok...nejdem ani hovorit o tom, ze neriesi ziadnu dusevnu simbiozu...

zosumarizovane vam nevedecky odpoviem, moj nazor na rozpustenie mukpolysacharidovych vrstiev je ten, ze to kvalitny protokol nenarusuje, rieste to a vysledky sa zarucene dostavia

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

Pan CH, díky za odpoveď. Áno,

Pan CH, díky za odpoveď. Áno, ja sa nad vecami zamyšľam do hlbky a uvažujem vždy v čo najširších súvislostiach a do dosledkov. Som raz taká. Smile (A živím sa tým, takže som v tom vytrénovaná). To, čo píšete mi dáva zmysel, a tiež som si prešla pár odborných článkov (díky za odkaz na video Dr Costertona, cez neho som sa rýchlo dostala k relevantným publikáciám). Musím povedať, že som, ako to nazvať... "konsternovaná", zhrozená. Biofilmy sú vačšia pliaga než som sa doteraz domnievala. Sú jak paralelný svet, vesmír na mikroúrovni, kde všetko domyselne funguje v prospech tých mikrohajzlíkov. 

Cpn, Mycoplasma, EBV (extrémna únava, bolesti svalov, klbov, celková slabosť, rozostreté videnie, atd.)

tak hlavně že se umíš

tak hlavně že se umíš pochválit Tongue Out

a bez těch mikrohajzlíků bys nemohla existovat

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Ovlivnuji-strevni-organismy-na...

http://www.stoplusjednicka.cz/lidsky-mikrobiom-skryta-dzungle-v-nasem-tele

kdysi dávno se takový biofilm mikrohajzlíků pospojoval a vytvořil mnohobuněčné organismy. Takže ty (a pochopitelně i já) nejsme nic jiného než kolonie mikrohajzlíků

Pochváliť...? Ako som sa

Pochváliť...? Ako som sa pochválila? Tým, že sa živím analýzou a spracovaním informácií a mám v tom rutinu? To je púhe konštatovanie, každý sa niečím živí.

A nakoniec, veď ak sa človek nepochváli sám, tak kto ho pochváli? Tongue Out

Veď práve o tých "dobrých hajzlíkov" som mala od začiatku strach, aby som im neeliminovala ich životný priestor (ich mukoz). 

Mne je jasné, že: Lidské buňky jsou našem těle v menšině. Bakterie je svým počtem přečíslí desetkrát.Smile U zdravého človeka. 

U mňa ich je dnes možno 15 krát viac než mojich buniek. A to ma trápi. Smile

 

Cpn, Mycoplasma, EBV (extrémna únava, bolesti svalov, klbov, celková slabosť, rozostreté videnie, atd.)

stella chapem ta o tom

stella chapem ta o tom analyzovani hlavne ak si taky typ cloveka...no grom na biofil nie j ani tak NAC ale kvalitne enzymi..serrapeptasou pocnuc az po lubrokinazu ci natokinazu...kvlitne im zapecu aj rizoli, napr z nemecka produkt Dr Steidl...dalej GSE...no a nasledne aj spomenute NAC ci xylitol... ty si sa zamerala pokial tak badam hlavne na NAC ale NAC sam o sebe na biofilm nestaci, pochopte ze sa jedna o zmes a velku siet ktoru treba rozpustat viacerymi sposobmi...nasledne je dolezity kvalitny detox.

nezabudaj na tazke kovy, hraju v tej zmesy velmi dolezitu ulohu a PLESNE tak isto..plesen a tazky kov idu ruka v ruke...je to komplexne a taka ma byt aj liecba, komplexna pokryvajuca a vytrvala...verte ze sa posuniete milovimy krokmi oproti sypaniu samotnych atb...

je to jak supat cibulu, vrstva po vrstve...tu sa bavime o ozajstnych chronikoch samozrejme...

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

a co RechtsRegulat???

a co RechtsRegulat???

problemy od 05/2015: Borelia (EM 2012), Mpn,Cpn,Ctr,EBV,CMV,HSV,vzv,yersinia. Uzivane ATB od 09/2015:Ceftriax/14dni/, Mino+azi., Mino+Klary+Amoxi+Fluko +Tinidazol,ciplox+azi,ceftr 2 mesiace,zinnat+mino+rifa. Zasklby svalov, Karpal syndrom, artralgia ramie

samozrejme dobra vec na kazde

samozrejme dobra vec na kazde ranecko

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

Mily Chris pozdravujem

Mily Chris pozdravujem Ta.Chcem sa opytat kolko serapeptasse 120 000 davat denne.Svojho casu ked som isla rok samotne byliny a nac davala som aj 2x denne.Teraz davam rano 1x co je asi malo a na obed natokinase 1 x plus superenzyme pri jedle, kvalitne probiotika..chlorela, APP, DTC OPC ...bromealin..

Mam doma quercetin s bromealin, Resveratrol, GSE

.olive leafe silne, samento cumanda banderol..

Odkladam si to po atb, co pridat hlavne co sa tyka enzymov☺Ak odpovies a das co k atb budem rada..je tych doplnkov vela co este beriem alpha lipova,  listova ,  l carnitin, q10, , vit komplex Balance 100, c, selen , E, na klby..mam pocit, ze ine nerobim, len davam doplnky..Mozno nieco vyhodit a ine pridat..vopred Ti dakujem edit

inak nevidim tam ziadny

inak nevidim tam ziadny mineralny complex....zinok, mangan,chrom, bor, molybden. nevidimziadne amynokyseliny. velmi tam chyba taurin

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

serrapeptasu a natokinazu

serrapeptasu a natokinazu hlavne ber mimo jedlo nech to nejde na travenie ale na ocistu krvi a tkaniv od biofilmov. ten superenzyme kludne ber s jedlom to je fajn....celkovo enzymi sa pocas zivota cloveka minaju a tak akosi obnovuju stale mensom pocte-dr Howell(Enzymova vyziva), pride mi to principialne ako u thymusu, ktory tiez pocas zivota slabne a s tym aj vyroba t-lymphocitov a thymusovych killer cells,podobne to je s enzymami, principialne je vhodne s kazdym jedlom alebo pred nim ziest salat, nie nadarmo to je napr vo FR pravidlo, teda okrem ranajok.

niekedy nejde len o to co beres, ale aj akej kvality beres, q10 ber hlavne vo forme ubiquinolu

atb davaj po serapept a natokinazi (do hodky), ked to rozbije biofilm je vhodne hned utocit. tie atb co musis s jedlom ber s jedlom ale urcite neber vsetky s jedlom

tie byliny co si spomenula su dost utocne, ale ak zvladas svoj atb coctail mozes ich POMALY zaradovat, najprv jednu potom dalsiu....

GSE si mozes raz do dna par deci vody (0,5l) nakapat tak 20 kapek a aj to navysovat

mne osobne s bylin sa najviac zadarilo 4 bylinam a 3 hubam a tych sa uz nepustim...som uplne uz na low cost rezime co sa vydavkov liecby tyka ak sa to liecbou da nazvat, je to skor udrziavacka o 3 hubach reishi, shiitake, chaga a oregano. s bylin ktorym som verny ked citim, ze IS povoluje skrz nejakej vyrozi su Cats claw, sida acuta a cryptolepis...radim medzi ne aj houtunnyu ale tu uz dlhu dobu nemam a nejako ani po nej zatial nepatram, ja som uz fit.

tak hodne zdaru drzim palce

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

a dělá to něco? na wiki o tom

a dělá to něco?

na wiki o tom píšou že je to víceméně placebo

https://en.wikipedia.org/wiki/Serratiopeptidase

Už jsem tu byl kritizován, že tu lidem "beru naději", ale já si prostě nemůžu pomoct, byl jsem vytrénován k tomu spoléhat se na důkazy. Mně to přijde jako používání imaginárního přípravku k léčbě imaginárních biofilmů.

Takže mně spíš zajímá tvoje osobní zkušenost. Máš nějak odskoušené, že jen samotný ten enzym něco dělá? Nedá se připsat čistě vlivu antibiotik?

wiki je pre deti zo zakladky.

wiki je pre deti zo zakladky. moj zlaty doktorko citaj

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26453184

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18479885

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16757752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8109925

staci?

cela liecba je komplex a mne je u prdele co ma dostalo zo dna, siel som komplex lebo samotne to nema zmysel...pozri sa na protokoly hoci ktoreho doktora co riesi chronicken infekcie...kolko supportnych a vedlajsich veci maju zaradnych do rezimu...komplexna nemoc sa neda riesit nekomplexne....ako ti povie kazdy sebe menej skuseny LLMD, there is NO MAGIC BULLET....

 

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

stačí, díky za odkazy. Sice

stačí, díky za odkazy. Sice se to všechno týká pouze protéz a implantátů, ale můžeme alespoň věřit, že to proniká do kloubů a do CNS, kde to ničí biofilmy borelií.

Ano, spousta lidí do sebe cpe různé drahé doplňky. Nemám tolik osobních zkušeností jako spousta jiných tady, léčím se zatím asi jen 2 měsíců a pár herxů už jsem měl. Dle mého dosavadní zkušenosti je většina dopňků nejspíš k ničemu, protože to herxy žádným způsobem nezlepšuje ani nezvyšuje (že by to zabíjelo víc potvor). Takže na různé ty chlorelly, coenzymy Q, kyseliny lipové apod. moc nevěřím. Jediné co má (dle mých dosavadních zkušeností a názorů) smysl je NAC, vitamin D, C, B, možná selen a zinek (ovlivňují imunitu)

DR.Kozma lieci

DR.Kozma lieci neuroboreliozu  mino+plaquenyl+tinidazol..ale hlavne Serrapeptazu  a v poriadnych davkach aj 21 kapsul denne /120000UI/.+ detox /infra,kupele/  a su tu ludia ktori sa vdaka tomu z toho po vyyse roku zlepsuju.. a Q10 a alfa lipova.. velmi diolezite doplny pri neuro problemoch. + IV gluthation.

problemy od 05/2015: Borelia (EM 2012), Mpn,Cpn,Ctr,EBV,CMV,HSV,vzv,yersinia. Uzivane ATB od 09/2015:Ceftriax/14dni/, Mino+azi., Mino+Klary+Amoxi+Fluko +Tinidazol,ciplox+azi,ceftr 2 mesiace,zinnat+mino+rifa. Zasklby svalov, Karpal syndrom, artralgia ramie

bravo Kozma

bravo Kozma

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

Chris dakujem myslim, ze to

Chris dakujem myslim, ze to pomoze viacerym.Je fajn, ze sem obcas zavitas...Prinesies nam nadej a to je fajn ..opat idem luskat Tvoj blog..edit

Takze myslite, ☺, ze kludne

Takze myslite, ☺, ze kludne mozem navysit aj na 3x 2 serrap..k tomu mojmu combu??
Brala som pred atb dlhodobo rok nac a serrap vo vyssich davkach plus vela bylin a tinktur. Ale nestacilo to , preto som sa rozhodla pre Stratona.A zatial som davky znizila serrap..nac beriem 2x denne po 1200 mg..Ten gluthation beries odkiel das mi link?? Teraz som objednala Serrapeptase zo slov.stranky www.enzymoterapia.sk od Dr Best doctor 270 ks za 95 euro..

Editko, já ti neporadím v

Editko, já ti neporadím v navýšení, ale nemůžeš si to objednat tady? Není to předražené? 

http://www.swansonvitamins.com/q?kw=serrapeptose

a glutathion mrkni...nevyznám se ...

http://www.swansonvitamins.com/q?kw=glutathione dobrý je i artemisinin od Bestu

http://www.swansonvitamins.com/q?kw=artemisinin

Áno objednávam si tu veci,

Áno objednávam si tu veci, ale ako som Ti písala do správy, na iHerbe je táto odskúšaná  za 75 plus poštovné a DPH, tak to je na stejno skoro. Objednala som si však do 22 euro a uvidím, či mi zásielku nechytia..V máji a júni som mala 3 chytené s tým, že mi to poslali na Veterinu podľa nového zákona, môžu a na každý balík je to plus 7 euro.. Vraj "Ochrana trhu " Teraz som si objednávala zo Swansonueurope, nechápem, som na swanson usa 5 rokov a teraz prvýkrát sa mi nedali vo väčšine produkty objednať, vraj neposielajú boli to konkrétne NAC,

Edit - já jsem teď

Edit - já jsem teď objednávala ze Swansona NAC a taky jsem měla strach, ale došel mi v pořádku. Jak se mi všude po návštěvě stránek zobrazují pak reklamy, tak jsem se přes to doklikala na nějaké ještě levnější ceny, které tam při normální návštěvě neměli. A o víkendu byla 20 % sleva, to taky bylo docela fajn. Objednávám jen pomalu do těch 22 Euro a zatím - tuk tuk tuk všechno v pohodě!

Ja dostal NAC od Swansona rok

Ja dostal NAC od Swansona rok a půl starý. Pouzitelny do dubna 2017. Ale co, to dám....Asi byl taky ve slevě :-)

Bolest kloubů, svalů, fibromyalgie, chronická prostatitida, chronický únavový syndrom, hluboké deprese,  - od10/2016 Wheldon, od 11/2016 Stratton, 3/2017 Entizol

IRENKA: to co ty ponukas je

IRENKA: to co ty ponukas je 40.000 Serra... Edit objednava 120.000 a to je docela rozdiel....

ked niekto ako JACCK sem prilepi nieco z WIKI,tak sa strasne na tom smejem: odpoved hodna kravskeho lajna: presne ako ten jeho GRAF z roku 2011 o protilatkach CPN/CTR: a ked si mysli,ze jeho problem bude len a len ciste iba CPN,tak je na velkom omyle:

NCBI stranku by mali vsetci lekari zacat pouzivat povinne a tuto stranku DUPLOVANE POVINNE http://jb.asm.org/

nikto na CPNHELP.ORG co je TOP studnica vedomosti o chronickych pacientoch, nemal nikdy, NIKDY iba CPN problem:

ak ma niekto chronicke problemy s dychacimi cestami, tak to moze byt kludne aj CTR,CPS,CPE,bordetella,myco,moraxella,klebsiella apod= aby nezil len v omyle ze iba CPN napada priedusky,pluca,dutiny,apod.

JACCK: uz sa zobud: neexistuje sama jedina CPN,ktora robi chronicke problemy,vzdy tam bude/u aj ine patogeny,ktore su vacsinou vzdy tazsie,a problenm treba hladat aj v imunite: ako ju modulovat/boostrovat,tazke kovy apod prkotiny

Tak to velká omluva, René.

Tak to velká omluva, René.  Neotevřel se mi odkaz od Edit a sílu jsem neměla s čím porovnat, ale myslela jsem to dobře. 

To je opravdu květnatá a

To je opravdu květnatá a pěkná vědecká debata, spějící k "rozbití si tlam navzájem". Taková "laická" otázka - A CO Z TOHO VYPLÝVÁ? Posunuje to nějak náhled na způsob léčby, medikaci, ? Biofilmy - jak v zásadě píše Jan, jsou přirozeným průvodcem veškerého života. Legionella žije v biofilmech, které jsou přirozeným povlakem ve vodovodních potrubích. Odolává chlóru. Např některé vodárny s biofilmem počítají jako s přirozeným stavem, udržují přísně hygienicky zdroje i rozvody a nechlorují. Třeba Mladá Boleslav. Ale to má s našimi problémy houby společného...

Nyní nic neberu, jsem na chemoterapi. Konec chemo - teď zase Mino 1+ 2 denně a Azitromycin 4x250 týdně. 1 Mteronizadol 250+250 denně. Víc nesnesu

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k