Do akej miery sú bezpečné antibiotiká po expirácii?

Robil som si výskum pre vlastné potreby, ale môže sa hodiť aj ostatným. Základom bol fakt, že keďže som už nejakú dobu bez atb, resp. na občasnom prerušovanom protokole, tak mi zostalo zopár balení antibiotík a iných liekov, ktoré som nestihol spotrebovať v rámci štandardného dátumu expirácie. Keď som potom núdzovo musel narýchlo krátkodobo nabehnúť na protokol, tak som s istými obavami riskol tieto expirované lieky, keďže proces objednávania z goldpharmy by trval príliš dlho.

Neskôr som postupne k téme našiel potrebné zmysluplné články.

 

Všeobecne k expirácii liekov:

=========================================

Expirácia liekov: ide viac o bezpečnosť, alebo o zisk?

http://www.osel.cz/9587-expiracia-liekov-ide-viac-o-bezpecnost-alebo-o-zisk.html

V hlavných rysoch článok tvrdí to, čo som predpokladal už aj ja. To jest, že veľké množtvo liekov je bezpečných a účinných aj dlhú dobu po ich expirácii a že sa vyhadzujú zbytočne. Len málo liekov je takých, že sa po expirácii stávajú vyslovene toxické. Bohužiaľ článok nenaznačil, aký typ liekov to je.

Predpokladal by som, že to budú lieky v tekutej forme. Článok spomenul prípad, kedy americká armáda urobila testy zásob expirovaných liekov a iba tri boli také, ktoré nevyhoveli kontrole stopercentnej účinnosti: lidocain (injekčné anestetikum), albuterol (liek na liečenie astmy) a adrenalín (prvá pomoc pry anafylakticom šoku). Ale napríklad štúdia ukázala, že expirované adrenalíny mali stále 80% až 90% účinnej látky a že teda by takáto injekcia bola stále lepšia než žiadna.

----

Drugs Frequently Potent Past Expiration (Lieky sú často účinné aj po expirácii)

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2000/04/02/drug-expi...

Story at-a-glance

A massive study by the U.S. military, in partnership with the U.S. FDA, set out to investigate the efficacy of pharmaceutical drug stockpiles beyond their expiration dates. The results showed that about 90 percent of the drugs were still effective far past their expiration dates. The former director of the testing program, Francis Flaherty, concluded that the vast majority of drug manufacturers’ expiration dates have no bearing on whether or not a drug is usable

Exceptions include nitroglycerin, insulin, and liquid antibiotics, which should not be used beyond their listed expiration date

Expiration dates, as a rule, are added more for marketing than scientific purposes--turnover maximizes profits; drug company official claim that “new, more beneficial” drugs can be brought to market more easily if the old ones are discarded within a couple of years, so they build in “planned obsolescence” Frequently, the packaging is changed every couple of years as a way to snag more customers, and the package insert is revised regularly as well

(článok potom pokračuje hlavným textom, možno by sa oplatilo prečítať kvôli detailom)

V stručnosti: test americkej armády ohľadom efektivity svojich expirovaných liekov. Testom neprešli lieky ako nitroglycerín, inzulín a tekuté antibiotiká. Zbytok bol OK. Autor článku píše, že dátumy expirácie skôr než na vedeckom základe sú určené na obchodnom základe, aby zvýšili zisky pomocou "úmyselného zastarávania".

--------

8 facts about expired medications(Osem faktov ohľadom expirovaných liekov)

http://www.emedexpert.com/tips/expired-meds.shtml

(toto je celkovo zaujímavý článok)

v stručnosti udáva toto:

1) expirácia udáva čas, kedy liek obsahuje minimálne 90% deklarovanej účinnej látky

2) mnohé lieky tento limit spĺňajú aj 5 rokov od expirácie a niektoré aj po 10 rokoch stále majú v sebe významný podiel pôvodnej účinnosti

3) že je len málo vedeckých dôkazov o tom že expirované lieky sa stávajú toxické. Nie sú prakticky žiadne hlásené prípady, jeden jediný závažný prípad je prípad toxicity tetracyklínu z roku 1963, ktorý spôsobil pacientovi závažné poškodenie obličiek. Od tej doby bol proces výroby tetracyklínu pozmenený, aby sa podobnému prípadu predišlo

4) tekuté lieky sú veľmi náchylné k zničeniu po prekročení expirácie, buď z dôvodu zamrznutia alebo z dôvodu premnoženia mikroorganizmov. Injekčné lieky sa môžu vizuálne prejaviť v podobe hmlistého zákalu.

5) bod 5 vymenováva lieky, ktoré nesmú byť používané po exprirácii, hlavne z dôvodu, že majú úzku zónu terapeutickej účinnosti a pokles ich účinnej koncentrácie môže spôsobiť vážne zlyhanie liečby:

-Anticonvulsants - narrow therapeutic index (anti-epileptické lieky, úzky terapeutický index)

-Dilantin, phenobarbital - very quickly lose potency( veľmi rýchlo strácajú účinnosť)

-Nitroglycerin - very quickly lose potency(nitroglycerin, rýchlo stráca účinnosť)

-Warfarin - narrow therapeutic index (warfarin, úzky terapeutický index)

-Procan SR - sustained release procainamide (?)

-Theophylline - very quickly lose potency (veľmi rýchlo stráca účinnosť)

-Digoxin - narrow therapeutic index (úzky terapeutický index)

-Thyroid preparations (Thyroidové preparáty, t.j. na štítnu žľazu)

-Paraldehyde (?)

-Oral contraceptives (orálna antikoncepcia)

-Epinephrine - very quickly lose potency (veľmi rýchlo stráca účinnosť)

-Insulin - very quickly lose potency (veľmi rýchlo stráca účinnosť)

-Eye drops - eyes are particularly sensitive to any bacteria that might grow in a solution once a preservative degrades. (kvapky do očí – oči sú veľmi citlivé na akékoľvek baktérie, ktoré by sa mohli rozmnožiť v očnom roztoku po tom, čo degradujú pôvodné konzervanty)

Dávajú tam aj poznámku, že príliš prestarnuté antibiotiká môžu prispievať k vzniku antibiotickej rezistencie a zlyhaniu liečbu. Tipol by som si ale, že toto varovanie sa týka hlavne akútnych a nebezpečných infekcií typu zápal pľúc alebo streptokokové infekcie, ktoré by asi nikto normálny neliečil mnoho rokov starými antibiotikami.

6) skladovacie podmienky, ktoré negatívne ovplyvňujú stabilitu liekov: slnečné svetlo, kyslík, vlhkosť, vysoké teploty. Tieto faktory zrýchľujú degradáciu účinných zložiek.

7) doporučenia pri zvažovaní použitia expirovaných liekov:

- tuhé lieky sú bezpečné, tekuté lieky nepoužívať

- používať lieky, ktoré neboli v kontakte so vzduchom (t.j. tabletky v blistroch sú stabilné, tabletky v otvárateľnej plastovej nádobe starnú rýchlejšie)

- neotvorené balenia sú efektívnejšie

- doba uplynutá od výroby lieku

- vzhľad lieku: neužívať, ak sa tabletky rozpadajú na kúsky, sú mäkké, olejovité lieky v sebe vytvárajú zhluky hrčiek, zmeny farebnosti alebo vznik zákalu. V prípade aspirinu sa dá určiť kvalita podľa pachu: čím viac páchne, tým menej účinkuje.

Lieky, ktoré vyzerajú podozrivo neužívať.

8) kedy riskovať a kedy nie?

- ak život človeka závisí na presnej pôvodnej koncentrácii lieku, radšej použiť čerstvé balenie (zrejme lieky typu inzulín, nitroglycerín, antiastmatiká)

- ak sa jedná o život neohrozujúci stav (bolesť hlavy, prechladnutie, zápcha), môže stáť za vyskúšanie a pozorovanie, čo sa stane.

Článok končí zhrnutím, že napriek dôsledným varovaniam lekárskych autorít sa drvivá väčšina liekov až na veľmi vzácne výnimky nepremení po expirácii na jed.

 

---------------------------------

Study Questions Drug Expiration Policy

https://www.medpagetoday.com/PublicHealthPolicy/PublicHealth/35214

"Prescription drugs retained their potency for as long as 40 years after expiration date, an analysis of 14 different compounds showed.

Overall 12 (86%) of the compounds tested at concentrations at least 90% of the labeled amount. Three compounds had concentrations that exceeded labeled amounts, and in two cases laboratory tests showed the compounds had less than 90% of the labeled concentration."

(dlhý článok)

Preložený úvodný text: "Lieky na predpis obsahovali svoju účinnosť ešte aj 40 rokov po expiračnom dátume, ako ukázala analýza 14 rôznym prípravkov. Celkovo 12 (86%) testovaných prípravkov malo testovanú koncentráciu minimálne 90% z hodnoty udávanej na etikete. Tri prípravky mali koncentráciu presahujúcu deklarované hodnoty a v troch prípadoch laboratórne testy ukázali prípravok mal menej ako 90% deklarovanej koncentrácie.

---------------------

Stávajú sa lieky po prekročení expiračnej doby toxické?

https://www.nytimes.com/2014/02/11/science/do-some-drugs-become-dangerous-after-expiration.html

Q. Are there drugs that turn into toxic substances as they age?

A. Though the main risks of using outdated medications lie elsewhere, a rare kidney ailment called renal tubular acidosis has been reported to result from taking the antibiotic tetracycline old enough to have become degraded into other chemicals.

The initial case report, involving a form of the drug that is no longer used, was published in Annals of Internal Medicine in 1963.

There were a handful of subsequent incidents, leading to a longstanding warning about taking that drug when it is outdated.

A 2004 review of the literature on tetracycline and similar antimicrobials suggested that it might be difficult to determine when the kidney ailment is caused by such a drug.

A notable problem with taking expired prescription drugs is that they may not deliver enough of their active ingredient to be effective. Some drugs are so unstable that they must be refrigerated or must be mixed by the pharmacist close to the time they are taken.

On the other hand, a Defense Department program with the Food and Drug Administration has found that many drugs are effective long after their posted expiration date if they have been stored under ideal conditions.

 

------------------------------------------------

 

Konkrétne doporučenia v súvislosti s liekami na WP/SP

 =============================================================================

Docycyklín

Toto je najkontroverznejšia záležitosť z celej zostavy. Existujú dôrazné varovania pred užívaním expirovaného tetracyklínu, ktorého rozpadové produkty môžu spôsobiť vážne a trvalé poškodenie obličiek (ledvin). Aj toto varovanie je však kontroverzné, pretože je v zásade založené na jedinom prípade z roku 1963, so špecifickými okolnosťami (podľa všetkého mimoriadne zlé podmienky skladovania) a zopár miernejšími neskoršími prípadmi. Od tej doby sa neurobila v tejto téme žiadna zásadná štúdia. Jeden článok naznačil, že od daného prípadu firma upravila výrobný proces, aby podobným rizikám predišla. Každopádne je toxicita expirovaného tetracyklínu prezentovaná vo všetkých článkach o expirovaných antibiotikách ako najvážnejší prípad.

Ohľadom toxicity expirovaného doxycyklínu je situácia ešte menej jasná. Na jednej strane sa jedná o príbuzné antibiotikum s tetracyklínom, na druhej strane je však jeho chemický proces degradácie odlišný. Názory v diskusiách sa líšili v pomere 50 ku 50 v názore nebezpečný vs neškodný..

Jeden zmysluplný komentár udáva, že rozpadové produkty doxycyklínu sú metacycline a 6-epidoxycyline, ktoré nie sú nijak závažne toxické, na rozdiel od rozpadových produktov tetracyklínu.

V diskusiách sa objavili tiež rôzne ďalšie postrehy:

U niektorých antibiotík sú rozpadové produkty podobne účinné ako pôvodné antibiotikum.

U iných môže dochádzať k miernemu zníženiu účinnosti.

Vnútorná smernica FDA povoľuje používanie doxycyklínu aj niekoľko rokov po expirácii, ak bol zmysluplne skladovaný.

Jeden komentár spomína príklad aspirinu, ktorý sa rozpadá na látku, ktorá je viac dráždivá na sliznicu čreva, takže expirovaný aspirin môže byť nepríjemnejší na žalúdok.

Podľa mňa bude mať na výsledok efekt aj to, či človek by takto človek konzumoval hromadu expirovaných balení, alebo či by sa jednalo o sporadicky vzatých pár tabletiek z nedomíňaného balenia.

Komentáre z anglických diskusií, pre tých, čo by chceli pozrieť originálne zdroje informácií. Ostatní môžu preskočiť ďalej k azitromycinu.

 

https://www.drugs.com/answers/doxycycline-100-mg-make-you-sick-expired-844062.html

"... You should not take expired antibiotic penicillin,tetracy,doxy are some of the ones with the shortest shelf life ..."

 

http://m14forum.com/broken-arrow/185765-expired-doxycycline-toxicity-fact-fiction.html

"The long debated issue is that tetracyclines including doxycycline become toxic after its expiration date due to the compounds breaking down and producing a waste. I've read on a few sources that tetracyclines were redesigned so as not to produce this hazardous waste. After quite a bit of research I have concluded that doxycycline is safe to take at any time as long as it was stored in a cool and dry environment in its original packaging or pill bottle stuffed with cotton.

How did I form this conclusion you ask?

1. DOD SLEP. Department of Defense Shelf Life Extension Program. The FDA regularly tests the DODs expired doxycycline and extends the shelf life. For doxy specifically it states anywhere from 17-133 month extensions have been granted.

2. In my research I came across an FDA sanctioned pamphlet that addresses using doxycycline to treat anthrax exposure. At the very bottom of the 2nd page it states that if you receive doxycycline that is expired, it's okay the FDA has approved it for use. Link below. Now I understand that they are approving THEIR stock of the expired doxycycline, but if it's all stored the same way...

http://www.fda.gov/downloads/Emergen.../UCM265824.pdf

There are many more sources but I suggest you research it yourself if you're interested in adding doxycycline to your antibiotics stockpile. Doxycycline is an extremely effective antibiotic and can be used to treat many bacterial infections from pneumonia to chlamydia. "

(bola to diskusia k téme budovania núdzových zásob antibiotík pre prípad katastrofických udalostí)

jedna z reakcií:

Fact. Expired doxycycline and tetracycline are known to cause renal issues and sometimes irreversible failure. Doxycycline breaks down into metacycline or 6-epidoxycycline, both of which are toxic. Doxycycline is cheap, $4 at Walmart. Why risk it??? SHTF...you'll have to take risks then. Store it the best you can. If it gets hot or wet all bets are off.

Store them under the correct conditions stated on the labels. You have no idea what the break down components may be unless you are able to perform HPLC and GC analyses. These dates are not placed there by chance.

" Stability is usually tested by HPLC, but in some products GC or even UV is used (very rare, but I have seen it). Near-IR is being developed as well, but I never saw it in action. The HPLC method used is the one used for the lot release Assay and Impurities testing, done when the drug lot is manufactured and prior to shipping to customers.

The degradation products are absolutely known by the FDA/HPFBI/etc and by the manufacturing company because it is part of the initial work done in pre-formulation and formulation development (which establishes the dosage form to be used; tablet, capsule, gelcap, cream, injectable, suppository, etc. and the ingredient recipe used). The Active Pharmaceutical Ingredient (the pure drug) is systematically exposed to light, heat, acids, bases, water, and each potential dosage form ingredient individually and "forced" to degrade - each degradation product is identified by various means.

Short-term accelerated stability is part of this: the drug and prototype dosage forms are stored in different conditions (in my experience, typically 45C/75% relative humidity, 30C/60% RH, 25C/60% or Ambient RH and 5C/Ambient RH) and a 3 or 6 month (sometimes longer, but I'm not sure about that) stability study is done where the drug is tested through its entire release testing protocol to see whether it is degrading. This helps establish an expiry date and the recommended storage conditions for the drug - this is where instructions to keep some things in your fridge comes from, for example. Sometimes several studies are done, in order to make corrections to the recipe.

Long-term stability is an actual 3 year study at the ideal storage conditions, with backups at 5C/Ambient (IME), and the drug is evaluated at defined intervals during that time. This often gets done around the same time as clinical trials (multi-tasking pharma companies to save money!)

Once the product is approved and on the market, a certain number of lots of the drug manufactured every single year is stored for 3 years at ideal conditions: the same testing protocol applies and if there are any problems, then expect a product recall to be initiated. "

*

I've also contemplated storing Erythromycin. I can't find any information on wether this antibiotic can become toxic as well. Any input?

*

I am not an expert but everything I have read about Erythromycin has said when it expires it does not become toxic it only loses potency.

 

Expired doxycycline - what exactly breaks down?

http://boards.straightdope.com/sdmb/showthread.php?t=566804

A question for pharmacologists: How exactly do doxycycline hyclate tablets break down after the expiration date?

I have nearly an entire bottle (was for my cats) that expires this month. All the online drug references say to throw doxycycline out when it reaches the expiration date, but they don't say what happens. The only cite I could find was this one for tetracycline where a Darwin award contestant developed Fanconi syndrome after taking 4g(!) of tetracycline over a 48hr period -- pills that she had let get wet and then dried out, then kept these deteriorated pills in a cardboard box for a year before using them again!

Here it says doxycycline hyclate is normally stable and doesn't break down. My vet tells me that generally, most antibiotics in tablet form are pretty stable.

So which is it dopers? Stable or "OMG, we're all gonna die!"? (dva linky v texte)

*

The problem with drugs after there expiration date is that no one actually knows what happens to them. Expiration dates are normally set by what's called advanced stability testing, where they simulate how long a drug will last In the lab. But they can only use that for a maximum of 3 years. So, no one knows exactly what will happen. It could be safe, or it could do nothing, or it could be toxic. No one knows....

*

Perhaps if you searched for "outdated tetracycline" or "tetracycline renal problems" you'd get some more information on the whole expired doxy issue- but most of the random Medical sites I saw just seem to point out that expired tetracycline is toxic to the kidneys.

As to how it actually breaks down, I can't really answer that question- but if you are asking is there a known side effect of outdated tetracyclines- then yes, renal impairment, necrosis, and failure are all possible with outdated tetracyclines.

Wiki on Fanconi, drugs.com on Tetracycline, tetracycline precautions, and one more on the side effects of Doxycycline All of these point out that yes, Outdated Tetracyclines seem to be bad for your kidneys.(4 linky)

And one quote to boot, since it was the best summary I could find on expired Doxy:

Quote:

The use of expired doxycycline may lead to the Fanconi-type syndrome which is characterised by polyuria and polydipsia with nausea, vomiting, proteinuria, glucosuria, acidosis, amino-aciduria, hypophosphataemia and hypocalcaemia, hypokalaemia and hyperuricaemia.

*

Yeah. I did do that. Which is how I ended up with the above cite for the one case study of that Darwin award contestant. Which is why I was asking for more cites. Unfortunately, you found exactly what I found (with the exception of the original case study).

All the online drug references (including Merck) seem to base their cautions about all expired tetracycline drugs on that one single case study -- hardly a rigorous analysis. If that's the case, then it may be that doxycycline hyclate is actually stable in tablet form (like my vet infers) and the expiration date is more precaution than anything else.

In case you don't know, the doxycycline breakdown products in the body are much, much safer for the kidneys that other tetracyclines, hence the usage in my CRF cats.

*

According to this abstract (http://www.ingentaconnect.com/content/pres/jcs/2007/00000045/00000009/art00009 ), the major degradation products (and that's the keyword for a search, by the way) of doxycycline are metacycline and 6-epidoxycyline, neither of which appears to be all that toxic. The abstract also lists some time frames.

*

IANAMD, but Aspirin breaks down to acetic acid and salicylic acid. I understand salicylic acid is a lot more irritating to the gut than acetylsalicylic acid (Aspirin). So in the sense that you increase your chances of getting (at least) a gut ache by taking expired Aspirin, it poses a bit of a health hazard.

*

The toxicity of expired tetracycline may not be unique, but it is extraordinary. Most drugs degrade into compounds that are not significantly more toxic than the parent compound, and some are equally effective. One compound I worked with was actually allowed to degrade by nearly 7% during clinical testing, because the daughter compound had been pharm/tox tested up to 15%.

*

Doxycycline becomes more potent when it expire and can cause fatal kidney failure.

 

Azitromycín

K téme "expired azithromycine toxicity" nenašiel google prakticky vôbec nič, na rozdiel od relatívne početných stránok na tému toxicity doxycyklínu.

z diskusie: http://ask.metafilter.com/273827/Will-this-expired-Zithromax-help-me

So the expiration date doesn't really indicate a point at which the medication is no longer effective or has become unsafe to use. Medical authorities state expired drugs are safe to take, even those that expired years ago. A rare exception to this may be tetracycline, but the report on this is controversial among researchers. Source: http://www.health.harvard.edu/fhg/updates/update1103a.shtml

Príbalový leták k azitromycinu udáva iba jednou vetou:

"After the expiration date, the effect of drug may be damaged."

Zhrnutie k téme azitromycínu

...expiračné dátumy sa majú vnímať iba orientačne, že mnohé lieky je možné podľa názorov medicínskych autorít užívať aj niekoľko rokov od expirácie. Jedinou špeciálnou výnimkou je tetracyklín, ale aj u neho je zdrojová štúdia vnímaná mnohými výskumníkmi ako kontroverzná.

...najpravedpodobnejší efekt je možné oslabenie účinku. Ale štúdia, ktorá analyzovala nájdené 40 rokov expirované lieky udala, že u väčšiny z nich bol obsah účinnej látky stále min. 90%.

 

Roxitromycín

O téme toxicity expirovaného roxitromycínu nebola na googli ani zmienka

 

Ohľadom metronidazolu (Flagyl)

https://www.medschat.com/Discuss/EXPIRED-FLAGYL-170055.htm

This isn't a medication that gets dangerous, once it's expired, there are very few that do. However, it does start to lose effectiveness, so it most likely won't work as well as it did when new.

Zrhnutie:

...jedna diskusia udáva, že môže klesať jeho účinnosť, takže pacient by mal zvýšiť u prestarnutého metronidazolu dávkovanie, čo však môže oveľa ľahšie viesť k predávkovaniu.

...písal, že pokiaľ je to menej ako 5 mesiacov po expirácii, nerobil by si s tým žiadnu ťažkú hlavu a bral to ako ok.

 

Ohľadom fluconazolu

...vôbec nič, nanajvýš náznak oslabenia účinku

 

Minocyklín

....neskúmal som

 

 

Záverečné zhrnutia

 

Keby som to mal všetko zhrnúť, tak by som asi povedal toto:

...vyhol by som sa užívaniu expirovaného tetracyklínu a penicilínu. V prípade doxycyklínu by som zvážil okolnosti (ako dávno je od expirácie, aké množstvo expirovaných tabliet by som bral, ak by to bolo len jedno-dve platá a pár mesiacov po expirácii, asi by som to riskol)

...opatrnosť sa doporučuje pri aspiríne, ktorý je po expirácii viac dráždivý na sliznicu.

...lisované lieky a vitamíny by mali byť v zásade veľmi trvácne, hlavne ak boli zmysluplne skladované.

...tekuté lieky sú silne rizikové (injekčné roztoky, kvapky do očí, imunologické preparáty atď)

...nepoužíval by som po expirácii lieky, ktoré sú životne dôležité (astma, srdce, inzulín...)

...u antibiotík (s výnimkou tetracyklínu) sa predpokladá iba mierna degradácia ich účinnosti. Pokiaľ berieme kombináciou dvoch atb (doxy+azi), resp. pokiaľ sa berie pulzované atb ako v prípade metronidazolu (toľko, koľko človek znesie), tak mierne oslabenie účinnosti nemusí byť kritický problém.

...azitromycín, roxitromycín, metronidazol, fluconazol sú OK aj po expirácii. V prípade doxycyklínu treba istú mieru opatrnosti a seriózneho zhodnotenia rizík verzus prínosov.

...rôzne texty udávajú, že atb aj niekoľko rokov po expirácii majú veľmi podobnú účinnosť, ako keď boli v záruke. V žiadnom prípade to neznamená, že deň po expirácii sú už nevhodné ku konzumácii. Dátum expirácie treba chápať ako dátum minimálnej trvanlivosti.

...bežne sa spomína prax, že expirované lieky sú vyvezené do krajín tretieho sveta, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu originálnych liekov a tam sa ďalej normálne používajú na liečbu.

...doporučenia a varovania pred liekmi po expirácii sú do značnej miery administratívna záležitosť a otázka alibizmu výrobcov a úradníkov. Výrobcom sa navyše nechce testovať dlhodobú životnosť liekov, je to pre nich zbytočný výdaj a tak radšej štandardne udávajú životnosť 2-5 rokov, podľa nejakých všeobecných tabuliek a rýchlych testov starnutia.

 

Na záver tradičné upozornenie:

informácie z vyššie uvedeného textu nesmú byť v žiadnom prípade chápané ako doporučenie a postup podľa textu je výlučne na vlastnú zodpovednosť užívateľa. Za prípadné problémy nenesiem zodpovednosť. Verím, že každý má dostatok rozumu, aby sa vedel zariadiť tak, ako bude potrebovať.

Vzpomínám si že léku tamiflu

Vzpomínám si že léku tamiflu byla administrativně prodloužena účinnost o několik let. Teď nevím přesně jestli o pět let, ale myslím že ano. Byly nakoupeny velké zásoby za velké peníze tehdy při ptačí chřipce a pak se to prodlužovalo, aby se to nemuselo vyhodit.

WP 10/07-2014 CFS, EBV, CMV, CPN alergie, onychomykoz žil nedost., bolest kloubůsvalů, 3/12 autoimun ŠŽ Eutyrox, otitidy 6-9/16 Ciplox Cefixim, 9/16 WP roxi,doxy,enti,isoprinosin, neuroinf VZV, enterokok strept. B +12/16 amoxi, neuroborela 3/17 mino azi

anticonvulsants nejsou léky

anticonvulsants nejsou léky na srážlivost krve, jsou to léky na epilepsii (proti křečím, konvulzím)

vďaka za upozornenie, opravil

vďaka za upozornenie, opravil som to

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Ešte doplním zopár mojich

Ešte doplním zopár mojich praktických skúseností:

- melatonin má obvykle udávanú expiračnú dobu 2-3 roky. Moja skúsenosť bola taká, že keď som ho kúpil, tak som zreteľne cítil jeho účinnosť (ospalosť prichádzala po 15 minútach). Keď sa jeho expiračná doba blížila koncu, tak jeho účinnosť bola značne slabá, ospalosť prichádzala až po 1 hodine. Pol roka po expirácii už nemal takmer žiaden účinok. Takže to je jeden z príkladov, kedy som mohol pozorovať stratu účinku lieku po expirácii.

- mal som zopár vitamínov zo swansona, ktoré hoci mali ešte rok pred koncom oficiálnej záruky, tak vykazovali podozrivé zmeny farebnosti alebo rôzny zatuchnutý pach, takže som ich predčasne vyhodil, bez ohľadu na expiračnú dobu. Niektoré boli napríklad také (typicky u vítamínu B-50), že po otvorení boli OK, ale pokiaľ som ich nespotreboval do 6 mesiacoch, začali sa v nich objavovať malé hrdzavohnedé škvrny. Podobnú skúsenosť som mal aj s niektorými kaplovanými kolagénmi a s niektorými značkami luteínu.

- iné vitamíny, napríklad niacin a niacinamid, boli bezproblémové aj dlhé mesiace od expirácie.

Tým chcem povedať, že treba k tomu posudzovaniu pristupovať vždy s rozumom a istou vnútornou intuíciou.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

mmichal, zaujímavé čítanie,

mmichal, zaujímavé čítanie, pekne si to zhrnul.

Chcela som sa spýtať, či správne chápem formulku "Mfg date..." ako dátum plnenia a teda výrobca oznamuje, aký je liek starý a necháva na spotrebiteľovi, do kedy bude liek užívať? To je dosť odvážne,myslím si, lebo v zahraničí asi nie sú až tak zriedkavé súdne spory poškodeného s farmaceutickou firmou.  

 

maryonka

Pokud dobre pamatuju, tohle

Pokud dobre pamatuju, tohle mival swanson a uvadeli ze expirace je 2 - 3 roky od mfg data.

WP 10/07-2014 CFS, EBV, CMV, CPN alergie, onychomykoz žil nedost., bolest kloubůsvalů, 3/12 autoimun ŠŽ Eutyrox, otitidy 6-9/16 Ciplox Cefixim, 9/16 WP roxi,doxy,enti,isoprinosin, neuroinf VZV, enterokok strept. B +12/16 amoxi, neuroborela 3/17 mino azi

Swanson má expiraci 2 a půl

Swanson má expiraci 2 a půl roku od data.

jade, ďakujem za info.   A

jade, ďakujem za info.  

A ešte moja skúsenosť - tiež sa mi už stalo, že som si od swansona kupovala  (konkrétne to bol Balance B-100 a druhý raz to boli nejaké probiotiká) a musela som ich zachodiť. Mali podivný zápach a kapsule s probiotikom nemali bielu farbu, ale hnedkastú s hnedými zrniečkami. Dobre ma to naštvalo.

maryonka

Laďka6, ďakujem za

Laďka6, ďakujem za upresnenie.

maryonka

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k