příběh

history Submitted by D W on Mon, 2014-03-31 01:25

Doctor Manford Returned to his Chair.

‘I’m sorry: your wife is finished.’

‘Oh. What do you mean?’

‘She’s finished.’ He paused. ‘Get her

To a Nursing Home. I can recommend one.’

‘Thank you. She’s an artist.’

‘That’s all over,’ he said.

‘And now you have a fee to pay,’ he said.

Sarah drew out her cheque-book.

‘How much?’ ‘Sixty Pounds.’

Sarah wrote out the cheque

Somewhat laboriously.

‘You see,’ said the neurologist,

In the past I’ve had to make

Recourse to a debt-collecting agency.

 

 

Doktor Manford se vrátil na židli.

 

"je mi líto: vaše žena je nahraná."

 

OH. Co tím myslíte?

 

"no, je to konečná." Odmlčel se. „ sežeňte jí“

 

 Pečovatelský domov. Mohu jeden doporučit.

 

Děkuji vám. Ona je výtvarnice.

 

"s tím je konec," řekl.

 

"a teď zbývá zaplatit poplatek," řekl.

 

Sarah vytáhla svůj šek.

 

"kolik?" "60 liber."

 

Sarah vypsala šek

 

Poněkud pracně.

 

"Koukněte," řekl neurolog,

 

V minulosti jsem musel něco udělat pro

 

Agenturu pro vymáhající dluhy.

 

Powered by Drupal - Modified by Danger4k