Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie znamená léčbu vdechováním kyslíku v přetlaku. Oproti vdechování kyslíku za normálního atmosférického tlaku existuje u tohoto způsobu léčby vysvětlení účinnosti na základě působení jednoduchých přírodních zákonů.

Kyslík je plyn, který je pro život člověka nezbytný. Vzduch, který běžně dýcháme, obsahuje zhruba 21% kyslíku. V plicích je tento vzdušný kyslík z největší části navázán na červené krvinky a malé množství je v krvi rozpuštěno. Červené krvinky jsou již při normálním tlaku obsazeny takřka beze zbytku, takže zvýšení koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu byť i na 100% tuto tzv. transportní kapacitu červených krvinek nezvýší. Množství rozpuštěného kyslíku v krvi je určeno atmosférickým tlakem. Z toho vyplývá, že vdechování 100% kyslíku za normálního tlaku nemá u člověka s normální funkcí plic z fyzikálního hlediska prakticky žádný efekt. Červené krvinky jsou malá tělíska přenášená krví k orgánům, kde se z nich uvolňuje kyslík, kterým jsou orgány zásobovány. Jejich velikost neumožňuje průnik do oblastí postižených zužováním cév při různých onemocněních chronických (cukrovce, ischemické chorobě dolních končetin, ateroskleróze mozkových a srdečních tepen), akutních (úrazy hlavy s poraněním mozku, devastující poranění s nutností transplantací měkkých tkání a kůže, popáleniny, omrzliny), zánětlivých (osteomyelitis, Crohnova choroba), degenerativních nebo se smíšenou příčinou vzniku. Výsledkem jsou dlouhodobě a často neúspěšně léčené bércové vředy, pooperační píštěle, nehojící se rány a kožní defekty, cévní mozkové příhody, migréna a jiné bolesti hlavy, závratě apod.

Při zvýšení tlaku nad úroveň tlaku atmosférického na dvoj až trojnásobek dochází k významnému zvýšení množství kyslíku rozpuštěného v krvi a tento kyslík se dostane i zúženým cévním systémem do oblastí nepřístupných červeným krvinkám.

Léčba se provádí tak, že je pacient umístěn do tzv. hyperbarické komory, což je ocelový válec, v němž pacient sedí nebo leží a z dýchacího zařízení pomocí obličejové masky vdechuje kyslík. Samotná komora je plněna vzduchem na hodnotu přetlaku 1.6 atmosféry, což odpovídá tlaku, který je v 16 metrech pod vodou. Jedna léčebná procedura maximálně 120 minut, pacienti absolvují podle povahy onemocnění takovýchto sezení v jedné sérii zhruba 20.

Léčbu navrhuje a doporučuje obvodní lékař nebo ambulantní specialista, k němuž pacient dochází v rámci léčby své základní choroby, po dohodě s odborným lékařem přetlakové komory. Před zahájením léčby jsou pacienti seznámeni s prostředím, průběhem léčby a opatřeními, která je nutno při pobytu v přetlakové komoře dodržovat. Výsledky léčby průběžně sleduje lékař, který léčbu doporučil.

Léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Bližší informace je možno získat u obvodního lékaře nebo ambulantního specialisty, nebo přímo na pracovišti hyperbarické oxygenoterapie.

Indikace k hyperbarické oxygenoterapii z hlediska jednotlivých oborů.

Chirurgie - traumatologie
Vzduchová embolie úrazová T79.0
Akutní traumatická ischemie T79.6
Crush syndrom T79.5
Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci) S06.1, G93.6
Stavy po krvácení a kontuzi mozkové S06.2
Šokové stavy (hemoragický šok) R57.1
Traumatická ischemie svalu po úrazu T04.9
Compartment syndrom T79.6
Transplantace tkáně, přihojování kožních transplantátů T86.8
Osteomyelitis M86.0 - 8
Osteonekrosa M87
Sudeckův syndrom M89.0
Poúrazová bolest hlavy G44.3
Popáleniny T20 - 32
Omrzliny T33 - 35
Míšní traumata  
Akutní traumatická paraplegie do 4 hod. od úrazu  
Míšní dekompresní nemoc  
Ischemická nemoc míchy  
Doplněk rehabilitace para- a quadruplegie  
Reziduální neurologický deficit po operaci kompresivní spinální léze  

 

Všeobecná chirurgie
Anaerobní infekce (plynatá, sněť, septický šok) A48.0, A41.4
Ischemie a gangréna při arteriosklerose DK I70.2, I70.8
Gangréna při diabetu E10.5, E10.4
Trombangiitis obliterans I73.1
Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy) I70.1
Bércové vředy obtížně se hojící I83.0
Žilní městky s vředem a zánětem I83.2
Nehojící se defekty po amputacích T87.5
Osteomyelitis, osteoradionekrosa M86.0 - 8, Y89
Pooperační píštěle s recidivujícími anaerobními infekcemi K63.2
Crohnova nemoc K50

 

Neurologie
Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci) G93.6, S06.1
Stavy spojené s KPR (apalický syndrom, hypoxie mozku) G43.1
Stavy po krvácení a kontuzi mozku S06.2
Kožní defekty obtížně se hojící (při neurologických postiženích) I70.1
Roztroušená sklerosa mozkomíšní v počátečních stadiích G35
Jiné demyelinizace CNS G37.8
Alzheimerova nemoc G30.0
Neuralgie n. trigemini G50.0
Periferní obrna n. facialis G51.0
Poúrazová bolest hlavy G44.3
Migrena G43

 

Otorinolaryngologie
Náhlá hluchota jednostranná, oboustranná H91.2
Účinky silného hluku na vnitřní ucho H83.3
Porucha vestibulární funkce (vertigo) H81.3
Menierova nemoc H81.0
Tinitus H81

 

Interna
Otrava CO, kouřovými plyny, sirovodíkem, uhlovodíky, kyanidem T53 - 59
Vzduchová embolie T79 - 81
Kardiogenní šok R57.0
Methemoglobinemie D74.8
Ischemie a gangréna při arteriosklerose DK I70.2, I70.8
Gangréna při diabetu E10.5, E10.4
Trombangiitis obliterans I73.1
Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy) I70.1
Bércové vředy obtížně se hojící I83.0
Žilní městky s vředem a zánětem I83.2
Toxická hepatopatie (po cytostaticích, otravách) K71
Vasculitis kůže L95.9

 

Oftalmologie
Okluze a. centralis retinae H34.1

Diabetická retinopatie

 

 

Jiak metoda hojně využívaná v USA např. jako podpůrná terapie léčby chron. boreliozy (během braní ATB). Ostatně v Německu už taky. Reakce absolventů této léčby jsou velice pozitivní (viz borrelioseforum.de)

Možná už mohu potvrdit

Možná už mohu potvrdit pozitivní efekt doplňování kyslíku,léčbu ATB jsem se rozhodla podporovat ozonoterapií a už jsem byla na 3 dávkách nitrožilně doplňovaného kyslíku. Jsem po prvním etni pulzu a zvládla jsem ho docela dobře. Rozhodla jsem se hlavně proto,že se takto snažím likvidovat případné viry,které by mě mohli oslabovat. Více popíši cca za 14 dní, až budu mít výsledky i z krevních odběrů a budu za sebou mít další dvě ozonoterapie.Celkem jich budu absolvovat 10.

Na Wheldonově protokolu od 3/2007 pro CPn a ureaplazmata (fibromyalgie,potíže s očima,gynekologické problémy,bolesti páteře,kloubů,brnění končetin,...)

Na WP od 3/2007 pro Cpn a ureaplazmata,200Doxy+300Roxi,1.pulz 5/07 (bolesti zad,kloubů,očí,urogynek.potíže,...)

Ahoj Sarko, i já jsem o

Ahoj Sarko, i já jsem o této podpůrné metodě uvažovala. U nás jsem podstoupila pouze 2 procedury vleže v hyperbaristické komoře, ale dál jsem to nezvládla. Dále jsem pátrala a taky narazila ozonoterapii. Mělo by to pěkně zametat s viry.Kolik tě vyjde finančně těch 10 plán. kůr ?                             Na Weldonově protokolu od 2/2007, chronické zánětl.onemocnění CNS, silná únava, fibromyalgie, parestézie, tinitus, závratě,

Na Weldonově protokolu od 2/2007, chronické zánětl.onemocnění CNS, silná únava, fibromyalgie, parestézie, tinitus, závratě,

Ivanko,jedna dávka vyjde

Ivanko,jedna dávka vyjde na 500 a doporučují absolvovat 10x.Asi to nevymítí všechny potvory definitivně,ale jako podpora to myslím funguje.Dr.říkal,že znatelný rozdíl je asi po 5ti kůrách.Tak uvidím.

Na Wheldonově protokolu od 3/2007 pro Cpn a ureaplazmata (fibromyalgie,potíže s očima,gynekologické problémy,bolesti páteře,kloubů,brnění končetin,...)

Na WP od 3/2007 pro Cpn a ureaplazmata,200Doxy+300Roxi,1.pulz 5/07 (bolesti zad,kloubů,očí,urogynek.potíže,...)

Podotýkám,že ozonoterapi

Podotýkám,že ozonoterapie a oxygenterapie jsou dvě odlišné metody.Já absolvuji ozonoterapii.

Na Wheldonově protokolu od 3/2007 pro ureaplazmata (fibromyalgie,potíže s očima,gynekologické problémy,bolesti páteře,kloubů,brnění končetin,...)

Na WP od 3/2007 pro Cpn a ureaplazmata,200Doxy+300Roxi,1.pulz 5/07 (bolesti zad,kloubů,očí,urogynek.potíže,...)

A může to zabíjet i

A může to zabíjet i baktrie.. Chlamky atd.?

V nitru buněk o tom dost

V nitru buněk o tom dost pochybuji, a tlak sám o sobě asi taky těžko. Tohle mí spíš vliv na imunitu a buněčné fungování samo o sobě, než na jednotlivé patogeny. Navíc, jak můžeš vidět to je podpora více méně regeneračních procesů. 

Na Wheldonove protokolu od 10/2006 pro Cpn (závratě, tinitus, problémy s očima, únava, cukání ve svalech, autoimunita štítné žlázy)

Na WP od 10/2006 pro Cpn (závratě, tinitus, migréna s aurou -
skotomy, fosfeny fortifikační spektra, mrtvění končetin, lícního nervu,
bolesti hlavy, perzistentní aura-optické zrnění, after imagening,
rozmazané vidění, únava, autoimunita š. žlázy

Myslím, že kyslíková

Myslím, že kyslíková terapia (kyslík, ozón, peroxid vodíka) by mohla byť na prospech, hlavne čo sa týka sprievodných anaeróbnych koinfekcií (mykoplazmy, možno niektoré zubné baktérie). Doktor Nicolson ju odporúčal ako jednu z podporných liečieb popri dlhodobom ATB protokole na liečbu mykoplaziem - viď http://www.chlamydie.info/node/2500 sekcia "Kyslíková terapie" - s poznámkou že kombinácia ATB s kyslíkovou terapiu sa ukazovala úspešnejšia než samotná antibiotická alebo samotná kyslíková terapia.

Anaeróbne baktérie nemajú rady kyslík, pre niektoré je kyslík priamo jedovatý.

Ťažko ale odhadnúť, či by bola kyslíková terapia účinná aj proti anaeróbnej kryptickej forme CPn.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Má otázka, zda může

Má otázka, zda může zabíjet i bakterie (včetně chlamek) byla dost nespecificky položená. Měla jsem namysli, jestli je může zabíjet ozonoterapie, kterou zmiňuje Sarka a Ivanka. (Promiň Huntere, ale po zadání "ozonoterapie" do vyhledávání, jsem se o tom moc víc nedozvěděla. Tak doufám, že můj příspěvek zase nesmažeš. Vždyť spousta témat na foru se v průběhu diskuse nedrží striktně daného téma..)

Jasně, ale prosím, pokud

Jasně, ale prosím, pokud chceš diskutovat o ozonoterapii, tak si to téma klidně založ, pokud neexistuje. Bude to mnohem přehlednější. Jinak odteď se témata více méně striktně dodržovat budou, protože děláme web ne jen pro sebe, ale i pro ostatní. Takže velké odchýlení od tématu bude buď smazáno, nebo přesunuto na vhodné místo. Doufám, že budeme mít sílu tuhle nevděčnou práci dělat... 

Na Wheldonove protokolu od 10/2006 pro Cpn (závratě, tinitus, problémy s očima, únava, cukání ve svalech, autoimunita štítné žlázy)

Na WP od 10/2006 pro Cpn (závratě, tinitus, migréna s aurou -
skotomy, fosfeny fortifikační spektra, mrtvění končetin, lícního nervu,
bolesti hlavy, perzistentní aura-optické zrnění, after imagening,
rozmazané vidění, únava, autoimunita š. žlázy

Nemáte někdo s tímhle

Nemáte někdo s tímhle zkušenost? (hyperbarická oxygenoterapie)

Ja jsem cetla vynikajici

Ja jsem cetla vynikajici reference, ale nenasla jsem, kde by to v Cechach provozovali bez predpisu lekare..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mpn, tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

a nemáš prosím nějaký

a nemáš prosím nějaký odkaz na ty reference?

Pety, tak nejak prubezne ctu

Pety, tak nejak prubezne ctu zahranicni fora a neukladam si to samozrejme. Staci kdyz zadas hyperbaric oxygen na nejakych lyme nebo cfs strankach a vyjedou ti zkusenosti.

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mpn, tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Pety tady neco z

Pety tady neco z Prohealth 
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=10041

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mpn, tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k