Léčba dětí WP

Tohle téma jsem založila proto, že jistě mnohých z vás bude zajímat, jak postupovat, kdy už i naše děti mají borelii a chlamydie.

Bunny byla tak hodná a zeptá se dr. Wheldona na možnou léčbu mých dětí podle WP. Mám 7 letou dceru a tá má pozit. WB na boreliu(LB), syn 10 let WB LB negat. ale má autoprotilátky AMCA a ASkmA (srdcový sval a priečne-pruhované svaly) a podle dr.ďurovské z Bratislavy jsou to nejspíš protilátky vyvolané CPN (protože já mám taky LB a CPN, CTR, manžel pozit. elisa na LB a CPN jenom IgG pozit.). Tak proto chci, aby jsme se léčili všichni společne. Já jsem od 9/7/2007 na WP, manžel jede k dr.ďurovské 10/9/2007 a když mu dá léčbu, navážeme na ni WP. Léčbu dětí zatím odložila na 10/9/2007. Tak si to chci skonzultovat i jinde. Dětem zatím dávam ACC a některé doplnky, manžel detto. Musíme to vyplíniť všichni naraz.

Majka ďakujm Ti že si

Majka ďakujm Ti že si založila tento blok a Bunny zas za to, že to skonzultuje priamo s Wheldonom. Som zvedavá že čo na to povie. Ja som si dcérku dala liečiť na chlamýdie keď mala 3 roky a vtedy jej zabral Rovamycin- zrejme len preto lebo to bol čerstvý infekt. Ale odvtedy to už chytila xx krát  čomu sa žiaľ nedá vyhnúť ale zatiaľ sa jej podarilo a nakoniec aj môjmu synovi s toho nejako vykorčuľovať.  Hoci sa potýkame okrem CPN aj s mononukleózou, alergiami a bolesťami žalúdka atď. Človek musí byť v strehu a vedieť ako svojím deťom pomôcť. My sme dospelí a nejako sa s tým vysporiadame ale naše deti sú príliš malé zvládnuť takého zdravotné problémy.

 Wheldonov protokol do 21. 12. 06

Tak jsem narazila jeste na

Tak jsem narazila jeste na neco na cpnhelp, prelozim to a dam to sem, moc toho tam neni, ale vsechno se hodi, na odpoved W. zatim cekam.  

Na Wheldonovu protokolu od rijna 2006 pro chlamydii pneumoniae a trachomatis ( problemy s ocima, ochrnovani, vyrazna unava, horecky )

Na Wheldonovu protokolu od rijna 2006 pro chlamydii pneumoniae a trachomatis ( problemy s ocima, ochrnovani, vyrazna unava, horecky )

Bunny si fakt

Bunny si fakt poklad. 

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Ad Liečba detí WP - Bunny

Ad Liečba detí WP - Bunny bola tak hodná a preložila mi z cpnhelp zopár vecí o liečbe detí do inboxu, tak to sem kopírujem. Dr. Wheldon nám ale poradí iba pri zvýšených imunofluorescečných titroch - poviete mi niekto aké to sú testy? Ďakujem. No a teraz čítajte: 

Od: Bunny
Komu: Majka
Předmět: Slibeny preklad z cpnhelp a dopis od Wheldona
Datum: So, 21/07/2007 - 22:52

Snad ti to trochu pomůže.  

I'd love it if I could get people's opinions on this...

Ráda bych znala váš názor na toto.

I have an 11 year old son.  About the same time I became
really ill about 3.5 years ago with Lupus, my 11 year old son developed
what I call "the never ending respiratory infection".  He
complained of chest pain from it for at least a year.  He pediatrician
said it was nothing to worry about.  I don't even think they ever
prescribed antibiotics
i for it. 
They said it was viral.  This was when he was 8.

Mám 11ti letého syna. Zhruba ve
stejnou dobu jsem onemocněla (asi 3,5 roku zpět) lupusem – viz link. U mého
11ti letého syna se vyvinulo něco, co bych nazvala „nikdy nekončící respirační
infekcí“. Stěžuje si na bolesti na hrudi už nejméně rok. Jeho pediatr říká, že
to není nic s čím bychom si museli dělat těžkou hlavu. Ani si nemyslí, že
je vhodné na to napsat antibiotika, říkají, že je to virové. Tohle probíhalo,
když mu bylo 8.

Since then, and maybe even before, my son has had a 'focus' problem at
school.  It seemed to get worse and worse.  He would forget things
and cry at home because he was so stressed.  Finally, when he turned 10, I
pulled him out of school and we began homeschooling which has been a great
experience for both him and me.

Od té doby, možná i předtím, měl můj
syn problém se soustředěním ve škole. Zdálo se to být horší a horší. Zapomínal
věci a doma plakal, protože byl tak stresovaný. Konečně, když dosáhl věku 10ti
let vzala jsem ho ze školy a začala jsem ho vyučovat doma, což bylo skvělou
zkušeností pro nás oba.

Lately I have been thinking he may have Cpn.  He's a rashy child (pale
like me with strawberry blond hair) and most recently I noticed little swollen
lymph nodes popping up off the back of his neck.  He said they'd been
there for a looooong time.  Then I felt his neck even more and it seemed
everything was a little swollen and tender.  Mind you, he had swollen
lymph nodes long ago and the doctor said...virus.

V poslední době mě začalo
napadat jestli nemá Cpn. Je to světlý typ (bledá pleť a zravě blond vlasy) a
v poslední době jsem na něm začala pozorovat malé nateklé lymfatické
uzliny, natékaly mu v oblasti krku. Řekl mi, že už je tam má velmi dlouho.
Když jsem mu prohmatala krk důkladněji zdálo se všechno trochu zduřelé.
Upozorňuji, měl oteklé uzliny už dlouhou dobu a doktor řekl – virus.

So what is the opinion on treating children?  Does anybody know how to
do it?  Do I need to wait until he gets older?  Will anyone even do
an antibody test on an 11 year old?  I am going to talk to Dr. Powell at
my next appointment (after I beat the hyperthyroidism to death - haha).

Takže, jaký zde panuje názor na léčbu
dětí? Ví někdo, co s tím? Musím čekat, dokud nebude starší? Udělá někdo
protilátky 11ti letému? Budu to ještě konzutlovat s Dr. Powellem.

My biggest concern, if he does have Cpn, is that it will stunt his growth
(like me - I'm 5'3 in a family of giants - have been sickly and infected most
my life), slow his development and permanently damage his self esteem (which
has happened with his inability to keep up at school).

Má největší starost je jestli cpn,
pokud ji má - nemůže ohrozit jeho vývoj (vzrůst), sama mám 5,3 stopy
v rodině „obrů“ a sama bojuji s infekcemi po většinu svého života –
zbrzdit jeho vývoj a způsobit ještě větší pád jeho sebevědomí (což se stalo už
díky tomu, že nemůže chodit běžně do školy).

The good news is that with the homeschooling he now tests very high. 
Hopefully we caught his self esteem in time, and we can catch his illness in
time too.

Dobrá zpráva je, že prospívá
v domácím vyučování a doufám, že zvedneme jeho sebevědomí ve stejnou dobu
jako zlikvidujeme jeho nemoc
.

 Kristin

Odpovědi:

Hi Kristin,

I don't think that Cpn is fussy about how old people are.   I have
no proof of course but, I suspect that my daughter Ella has been infected with
Cpn for a very long time.   From the age of four she would faint at
the drop of a hat, one time saying just before she fainted that she needed
sugar.   How perceptive.   Later at the age of 11 she had a
fit, which was never explained, she also suffers from hyperthyroidism and has
done for a number of years.  There is some evidence that Cpn may be at the
root of those problems too.

Ahoj Kristin,

Nemyslím, že Cpn záleží na tom, kolik
lidem je. Nemám žádný důkaz, ale myslím si, že má dcera Ella je infikovaná cpn
už velmi dlouho. Od 4 let omdlévala, než by člověk řekl švec, a jednou řekla,
těsně než odmledla, že potřebuje cukr. Jak případné. Později, když jí bylo 11
měla záchvat, který nikdy nikdo nevysvětlil. Také trpí
hyperthyreoidismem a to už mnoho let. Jsou jisté věci, které poukazují na
to, že Cpn by mohla být kořenem těchto problémů.

I certainly would talk to doctor Powell about him, I know that David Wheldoni
has treated young children very successfully.   Probably the shorter the
period of infection the quicker the recovery.

Určitě bych konzultovala doktora
Powella a vím, že DW léčit malé děti velmi úspěšně. Možná, co kratší perioda
infekce, tím rychlejší zotavení
.

 

 

 

 

 

 

 

Submitted by Eric Johnson on Tue, 2006-11-28 13:12.

 

ILADS doctors have treated a lot of children for CFSi-ish illness. That much info
implies that the particular regimes they use carry no extremely gross
short-to-mid-term risks that apply specially to children. Only formal
studies, however, can empirically demonstrate finer degrees of
risk/safety, because increased risks are not always obvious. 

ILADS doktoři léčili mnoho dětí s CFIDS. Informace naznačují, že
zvláštní režimy, které používají nenesou vzhledem ke krátkodobosti léčby žádná
extrémní rizika pro děti. Jen formální studie však mohou empiricky demonstrovat
jemnější nyance rizik/bezpečnosti, protože zvýšená rizikovost nemusí být vždy
zřejmá.

Kristin, we have some
family friends the daughter of who became very ill at the age of 11, but this
had been developing for some time previously.  It started with recurrent
inner ear infections
i and chest infections which turned into
asthma
i
At the same time she developed cognitive problems which eventually became very
severe.  She completely lost the ability to play her musical
instruments.  Nobody had managed to unearth a cause for this, various
reasons were put forward, one doctor, a paediatric psychiatrist, actually
said that she enjoyed being ill and inferred that the mother was to
blame.  By chance, some blood was sent to David's laboratory, alarm bells
sounded and some was tested for CPn infection.  Very high titres were
found by immunofluorescence.  She was treated and today is a perfectly
normal, stroppy just fourteen year old.  She has regained all her cognitive
losses and is playing in the third orchestra of the county youth orchestra, one
of the best in the country.  His growth is far more likely to be stunted
by not being treated.  This girl has nor been affected at all.  In
fact, she is taller than her mother, who is admittedly shorter than
you, and still growing.  So take heed of Micheles advice and talk to
Mike Powell about him, even before you beat your hyperthyroidism to
death!.......Sarah

Kristin, dcera našich rodinných přátel velmi onemocněla ve věku 11ti let,
ale choroba probíhala už nějakou dobu předtím. Začalo to opakujícími se záněty
středouší a pohrudnice, z čehož vzešlo astma. Ve stejnou dobu se u ní
začaly rozvíjet problémy, které se stále zhoršovaly. Naprosto ztratila
schopnost hrát na své hudební nástroje. Nikomu se nepodařilo zjistit, co je
příčinou. Různé byly předestřeny, jeden doktor, psychiatr v pediatrii
řekl, že si užívá stav nemoci a dával za to vinu matce. Shodou okolností byla
její krev poslána na rozbor do Davidovy laboratoře – zjištěna Cpn. Velmi vysoké
titry byly nalezeny u imunofluorescence. Léčba proběhla a dnes je naprosto
v pořádku, čerstvě jí je 14 let. Zregenerovaly se jí všechny škody a nyní
hraje v třetím okresním orchestru mládeže, v jednom z nejlepších
v zemi.

Jeho vzrůst se může při neléčení zarazit. Toto se u děvčete nepřihodilo. Ve
skutečnosti je vyšší než její matka, která je nesporně menší než ty a stále
roste. Vezmi si k srdci doporučení Michell a konzultuj to s doktorem
Powellem. Sarah

 

 

 

 

Kristin

You are not alone with your concerns about your kids . I have watched my
kids develope more symptoms of this nasty disease for the last two years. It
started one day with high fevers with my two youngest. I watched my youngest
one night as she began having these strange muscle spasms. The muscles in her
hands and feet would tighten up uncontrolably. From that night on they both
developed jerky spasms of their limbs as they would fall asleep.They also
complained of stomach pain , twitching eye, waking up at night in a panic,
always to hot , looked pail, bad breath . My oldest of the three complained of
chest pain . We had her to the doc and did a EKG but showed nothing .  I
have since found that giving them B12 helps with the stomach pain and slowed
alot of the other symptoms . My youngest now makes these strange faces and
has the spastic jerking during the day with symptoms worsening in the
evening . The other still has the spatic jerking as he is falling asleep. The
oldest of the three gets  major anxiety and depression if she does not
take the B-12 . I find if I quit giving the two younger ones the B12 with in a
week they are complaining of stomach pain . I also give them N- acetyl
L-cysteine, calcium magnesium,Vit-d ,evening primrose oil, omega 3, Vit-C , and
xango juice.

Nejsi sama se svým strachem o děti. Viděla jsem u svých dětí postupně
symptomy této hunsné nákazy v posledních dvou letech. Začalo to jednoho
dne vysokými horečkami u mých dvou nejmladších. Jednou v noci jsem u dcery
zpozorovala silné svalové křeče. Svaly na jejích rukou se nekontrolovatelně
stáhly. Od té doby oba trpí křečemi dokud neusnou. Objevili se jim taky
žaludeční bolesti, tříštěné vidění?, buzení v noci v panice v horečkách
a těžce se jim dýchalo. Můj starší (3 roky) trpí bolestmi hrudi – EKG neukázalo
nic. Od té doby jim dávám b12, to pomáhá na žaludeční bolesti a pomohlo
potlačit i ostatní příznaky. Můj mladší má křeče v obličeji. Má starší
trpí depresemi, pokud jí nepodávám B12. Dávám jim také NAC, vápník hořčík,
vitamín D, petrklíčový olej, omega 3, vitamín C a xango džus.

Obě děti jsou pozitivní na cpn.

I have a 7 year old that I also believe is infected.  After speaking
with Dr. Stratton I started him on 500mg of NAC
i
with 1000mg vitamin c.  His energy has improved since starting this last
August.  I recently tried to give him 1000mg of nac on a Saturday and he
was soo fatigued he just wanted to lay around all day.  I do feel better
giving him this supplement as I have known for years something is wrong. 
He used to complain in kindergarten that his brain was not working right. 
Of course the teachers looked at me and smirked but I knew what was going
on. 

I also start twitching at night just before I go to bed. 

Můj syn má 7 let a také myslím, že je nakažený. Po konzultaci s Dr.
Strattonem jsem mu začala dávat 500 mg NACu s 1000mg vitamínu C. Jeho
energie vzrostla. Zkusila jsem mu dát 1000 mg NACu a byl tak unavený, že chtěl
celý den jen ležet. Cítím, že je to lepší, když mu dávám tento suplement po
letech, kdy jsem věděla, že něco není v pořádku. Ve školce si stěžoval, že
něco s jeho mozkem není v pořádku. Jeho učitel se na nás divně díval,
ale já jsem věděla, co se děje. Má také křeče před spaním.

Wheldon mi odepsal:

Dear Dominika,

Thanks for your email. I only treat people with MS, so I can't really comment
specifically. I have treated children, but only when there have been raised
immunofluorescence titres. I hope you have a good family doctor.

with best wishes,

David

Léčí jen lidi s MS, takže to nemůže komentovat. Léčil děti, ale jen se
zvýšenými imunofluorescečními titry.

Pokud chceš znát můj názor, tak zvaž jejich stav. Jestli je to zlé, bude
léčba nutná, než vzniknou škody, vidíš, že děti okolo 11ti let W. léčil. Ale s tím
mladším si nejsem jistá, podávala bych NAC a vit. C o ostatních suplementech se
poraď s pediatrem, ale mohlo by to zlepšit stav tvých dětí. Doufám, že vám to
dobře dopadne.

 

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Doplňky pro

Doplňky pro děti

Zdravím všechny a připojuji se k vám, kdo máte děti s Cpn. Svoje a manželovy zdravotní potíže jsem popsala v blogu a mám podezření, že infekci od nás chytly obě naše děti. Eliška (skoro 4 roky) má asi 2 měsíce výraznější žilky v očích posledních 14 dní ji bolí levé oko. mám dojem, že má i zažloutlou vnější část bělma. Taky ji bolí pod koleny. Byla jsem se ní před týdnem na odběry u dětské lékařky, zatím velmi vstřícné. Klárka (skoro 8 let) má taky žilky, oči ji zatím nebolí. S tou půjdu na krev v pondělí, to bude menší horror. Dr. Klubal mi nedal doporučení na odběry pro pediatra s tím, že nemám ve výsledcích Cpn nijak výraznou. Mám si zřejmě vyžádat vyšetření na očním, co myslíte? Dělali by jí tam stěry na chlamydie, když mají takové oči? A měly by asi nález pozitivní v IgA?

Dávali byste před ATB taky ACC long 200 mg denně, třeba jen půlku? A co ostatní doplňky? Existuje bylinný přípravek Ravit, doporučovaný pro snižování hladiny homocysteinu, který obsahuje B6, B12, kyselinu listovou. Zdálo by se mi to lepší než jen ty tabletky. Dá se to rozmíchat v čaji a dítě nemusí mít dojem, že jí hodně léků. Taky jsem objevila vitamín C 250 mg "Brumlík Cumlík" od firmy VitaHarmony (www.vitaminy-mineraly.cz). Jsou to cumlavé multivitaminové pastilky.

http://www.vitaminy-mineraly.cz/VitaHarmony-s-r-o-/Brumlik-Cumlik-detske...

Stejný výrobce má i měkké karamely s vápníkem, vit. D a K. Mám doma i pangaminy pro děti, které jsou obaleny cukrovým povlakem, takže není cítit ta typická chuť pangaminu.

Máte někdo odkaz na ty nové postupy pro léčbu chlamydií u dětí? Bylo to zmíněno v blogu Boženky, myslím. Děkuji.

Omlouvám se, jestli to píšu na špatné místo. Že bychom založili (založily) samostatně blogy dětí, odděleně od dospělých?

Žanet

Žaneta

brnění nohy, bolesti uzlin + další potíže, zatím ACC

Žaneta

brnění nohy, bolesti uzlin, monoklonální gamapatie nejasného původu, Helicobacter pylori + další potíže, na WP od 09/2007, od té doby ústup teplot, ranního pocení a bolestí v bedrech, více energie, do 07/2010 zmizela

Ahoj všem znepokojeným

Ahoj všem znepokojeným maminkám! Protože se nás tu schází najednou docela hodně, a přitom je o léčbě dětí dost málo informací, mám takový návrh:

1.měly bychom zvážit, jestli si založit pro děti vlastní blog nebo info o dětech nechat ve svém blogu, jak píše Žaneta,

2.bez ohledu na bod 1. by bylo fajn všechno ohledně dětí dávat i sem pod toto téma, ať se tady shromáždí co nejvíc zkušeností na jedno místo. Přece jenom u dětí je dost věcí jinak, tak ať to každý snadno dohledá.

3. navrhuju tři okruhy, které by nás asi nejvíc zajímaly a o kterých tu psát:

- antibiotická léčba dětí, nejen podle WP,  info a doporučení od schopných pediatrů, možnosti užití ATB u dětí atd.

- doplňky léčby vhodné pro děti, dávkování doplňků, je dobré dočasně nechávat děti na doplňcích bez atb?

-  testování dětí, jak pochodit u pediatra, odlišnosti v testech u dětí - údajně úplně malé děti netvoří protilátky stejně jako dospělí...

Mohly by se tu shromáždit jak konkrétní postupy, tak obecné informace a doporučení. Dávám to jako návrh a pak třeba smažu, aby to tu nepřekáželo.

Radka - syn Tomáš, 7 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Súhlasím s Radkou,

Súhlasím s Radkou, dávajme všetky info o detičkách sem, no a ak natrafíme na niečo inde, pošleme ich sem. Mám však takú skepsu, že čo sem budeme dávať...

Liečba ATB totiž u detí, pokiaľ viem, neexistuje. Ak sa aj objaví pokus o liečbu, vždy to bude len pokus. Ak mi vyjde, s radosťou ho sem dám, v decembri koncom roka.

Doplňky - ja dávam dcére (7 let) a synovi (10) denne 1xACC 600 mg, vitamín C 500 mg detský, multivitamín, kyselinu listovú, bekomplex forte, B12 500 (250 mg), probiotikum, selesan. Chcem to doplniť o wobenzym.

Testovanie je u nás problém. U nás laborator na žiadosť pediatra testy na boreliu neudelají, iba Elisu, westernblott jenom na žádost infekčního - no a vzhledem k tamojšej "úrovni" tam radeji nejdu. ALE na priamu platbu testy urobia, tak im ich zaplatím.

Pokiaľ tu bola Bunny, písala dr. Wheldonovi a ak by sme mali hodnoty CPN u detí, odpovedal by. Ale my máme boreliozu a z doterajších príspevkov som pochopila, že tam LB moc nemusia, len CPN. Tak ak by ste dievčatá niektorá mala presné hodnoty testov CPN u detí, je šanca, že by dr. wheldon a kol. odpovedali.

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Take se pripojuji k Radce a

Take se pripojuji k Radce a Majce, at je lecba deti zvlast na jednom miste a tim lepe dohledatelna. Mozna by nebylo spatne primo v nejakem odkazu/zalozce/forumu DETI mit blogy deti a tam k nim ke kazdemu jejich potize, lecbu, pokracovani aj. K tomu pak i diskuzi. Urcite bychom toto meli probrat s Adrianou, jaky ma na to nazor, jake reseni a jake moznosti.

WP od 6/2007 Azi 250 mg, Doxy 200 mg (bolesti, tlaky do hlavy; poruchy rovnovahy, buseni srdce, pichani na hrudi, dychavicnost, blokace patere, brneni ruky, tuhost sije, tikani svalu pod okem, nocni poceni, nervozita, bolesti kl.)

WP od 6/2007 Azi 250 mg, Doxy 200 mg (bolesti, tlaky do hlavy; poruchy rovnováhy, bušení srdce, píchání na hrudi, dýchavičnost, blokace páteře, brnění ruky, tuhost šíje, tikání svalu pod okem, noční pocení, nervozita, bolesti kl.)

CHci se zeptat,zda se blogy

CHci se zeptat,zda se blogy dětí nakonec založily?mám dva syny 4 a 12let,mladší má protilátky,ale jinak je nagativní,starší už chlam.infekci prodělal potom měl všechny výsledky neg. Te´D už ho opět měsíc pobolívala hlava,tvrdili mi, že nabírat chlam.je zbytečné, když je v červnu neměl.Problémy co měl mi ale hodně připomínaly moje,tak jsem nakonec dětskou doktorku umluvila,aby k odběrům připsala ještě chlam.Dnes mi dal výsledky chlam.IgG,IgA i IgM pozitivní.Dále má o trochu zvášený cholesterol,triacylglycerol má 3,77/ref.mez je 1,64/,štítnou žlázu zvýšenou TSH 5,420/mez 4,200/,krevní obraz erytrocyty 6,21(mez do 5,70),MCV 74(mez od 84).KOnzultovali jsme léčbu na revmatologii, dlouhodobě jako to mám já u dítěte rozhodně nedoporučuje,dostal 6 dni 500gsummamedu,týden přestávka, 3 dny sumamed,týden přestávka a ještě 3 dny summamed,léky na posílení imenity ribomunyl.Prosím,zda mi někdo můžete poradit jak postupovat avysvětlit výsledky (nevím co je MCV).Dále nám taky napsala doporučení na endokrinologii.Díky moc za každou radu a názor.

Na Wheldonově protokolu od 4/2007 pro bolesti v celém těle, brnění končetin,pigmentové skvrny a plno dalšíh potíží.Pozitivní chlam.tracho,pneumo i slabě psittaci

Na Wheldonově protokolu od 4/2007 pro bolesti v celém těle, brnění končetin,pigmentové skvrny a plno dalšíh potíží.Pozitivní chlam.tracho,pneumo i slabě psittaci 

Ahoj maminky a

Ahoj maminky a administrátoři.

Navrhuji vytvořit ve fóru téma Léčba dětí a tam bychom dávali k jednotlivým dětem informace o jejich zdravotním stavu a léčbě. Tak to navrhuje Sarina v příspěvku ze 17. září. Bylo by to myslím přehlednější, než to psát vše dohromady nebo do svého vlastního blogu. Napište, jak to vidíte vy - a taky administrátoři. Jak by to bylo nejjednodušší a nejpřehlednější? (Opět řešíme problémy s očima u obou dcer a chystáme se na kontrolu na dětskou imunologii.)

 

Žaneta

brnění nohy, bolesti uzlin, Helicobacter pylori + další potíže, na WP od 09/2007, od té doby ústup teplot, ranního pocení a bolestí v bedrech, více energie

Žaneta

brnění nohy, bolesti uzlin, monoklonální gamapatie nejasného původu, Helicobacter pylori + další potíže, na WP od 09/2007, od té doby ústup teplot, ranního pocení a bolestí v bedrech, více energie, do 07/2010 zmizela

Ahoj Žanetka, práve som

Ahoj Žanetka, práve som premýšľaľa, ako sem dať príspevok o mojich deťoch, aby to bolo čo najprehľadnejšie. Žanetka, ale veď toto už sme vo fóre - otázky okolo CAP - liečba detí WP. Takto si to myslela?   

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Ahoj Majko. Díky za

Ahoj Majko. Díky za odpověď. Ano, tak jsem to myslela, ale ještě mě napadlo, jestli by to šlo dávat příspěvky k jednomu dítěti pohromadě. Možná to jde udělat tak, že se další příspěvek napíše jako Odpovědět? No, nevím, jestli to vysvětluju dost jasně - nejsem expert na PC. Ale chci tím říct, aby se příspěvky o jednom dítěti psaly na jedno místo. Aby byla lépe vidět souvislost. Děkuju, že to taky promýšlíš.

Žaneta

brnění nohy, bolesti uzlin, Helicobacter pylori + další potíže, na WP od 09/2007, od té doby ústup teplot, ranního pocení a bolestí v bedrech, více energie

Žaneta

brnění nohy, bolesti uzlin, monoklonální gamapatie nejasného původu, Helicobacter pylori + další potíže, na WP od 09/2007, od té doby ústup teplot, ranního pocení a bolestí v bedrech, více energie, do 07/2010 zmizela

Méďo, dceři je 12 let,

Méďo, dceři je 12 let, výtěrem zjištěna přítomnost chlamydií v krku, též absolvovala léčbu v cyklech Summamedem, vždy tři dny v týdnu, celkem čtyři cykly. Cyklus jsme začínali ve středu a v pátek končil. V pátek už nešla do školy, protože došlo vždy k výraznému zhoršení (kašel, objevila se rýma, kterou neměla, bolesti břicha, hlavy, kloubů, únava). Po ukončení léčby (dlouhodobější léčbu dětská doktorka kategoricky odmítla) potíže přetrvávají, zejména zvýšené teploty. Ribomunyl jsme brali též, bez efektu.Příští týden jdeme na imunologii na kompletní imunol. testy, zatím jsme na doplňcích ACC Long 200 2x denně v kapslích, šumivý jí nedělá dobře na žaludek, vit. c 500mg, B komplex, laktobacily. Na únor je objednaná k MUDr. Klubalovi. Zatím nevím též co dál, radikálně jít do Wheldona zatím nejsem připravená, též uvítám jakoukoli informaci a radu. Každopádně nám krátkodobá léčba nepomohla.

 Tos mě teda moc

 Tos mě teda moc nepotěšila.Ty sama se také léčíš?Já ano.Ale u dítěte mám opravdu z toho dlouhodobého podávání atb strach.To si rozhodně bez lékaře netroufnu.Chtěla jsem se zeptat,kde si koupila ACC v kapslích?l

 

Na Wheldonově protokolu od 4/2007 pro bolesti v celém těle, brnění končetin,pigmentové skvrny a plno dalšíh potíží.Pozitivní chlam.tracho,pneumo i slabě psittaci

Na Wheldonově protokolu od 4/2007 pro bolesti v celém těle, brnění končetin,pigmentové skvrny a plno dalšíh potíží.Pozitivní chlam.tracho,pneumo i slabě psittaci 

Já začínám s léčbou

Já začínám s léčbou jakmile budu mít atb(obj. přes net). Solidní lékař je u nás v nedohlednu pro dospělého natož pro dítě. ACC v kapslích jsem koupila v  lékárně ale dá se i přes net např.http://www.lekynainternetu.cz/ryma-kasel-bolest-v-krku/cat_24.html. Držím Vám palce.

 

Ahoj Méďo ja kupujem

Ahoj Méďo ja kupujem kapsle ACC 200 mg - to dávam deťom teraz - ráno a večer, mám to z www.i-lekarna.cz .

  

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Z hlediska zaznamu lecby by

Z hlediska zaznamu lecby by bylo nejlepsi zakladat blogy pod jmenem ditete, tak jak psala myslim Leona- napr syn tomas, XXlet, takove a makove potize. Na druhou stranu, pokud si navzajem chcete pomoct a sdelit zkusenosti, tak je asi lepsi to zatim davat do jednoho fora, protoze deti, ktere se leci, neni tolik. Taky je mozne napriklad blogy deti linkovat do jednoho fora.... Pokud nekoho napadne nejake chytre reseni, necht da vedet, muzu pro ten ucel neco upravit..

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Kdyby to šlo, Adriano, já

Kdyby to šlo, Adriano, já bych byla pro zvláštní téma ve fóru: Léčba u dětí.  Tam by se dala přestěhovat tahle diskuse a postupně přidávat další. A propojení s blogy dětí by bylo super. Zatím se zdá, že tu dětí moc není, ale zdání klame…

Radka - syn Tomáš, 6 let, růstová retardace, chron. rýma a kašel, chlamydie, EBV, candida.

Radka - syn Tomáš, 7 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Tak mladej dostal atb

Tak mladej dostal atb summamed - 4 balení,dneska už měl jít do školy,ráno červený oči a teklo mu z nich,tak s ním opět budu muser k lékaři.Už toho tolik zameškal,chodí do sekundy na gympl,tak mám hrůzu,že to nedožene.My jsme tím zamořeni doma teda děsně.

 

Na Wheldonově protokolu od 4/2007 pro bolesti v celém těle, brnění končetin,pigmentové skvrny a plno dalšíh potíží.Pozitivní chlam.tracho,pneumo i slabě psittaci

Na Wheldonově protokolu od 4/2007 pro bolesti v celém těle, brnění končetin,pigmentové skvrny a plno dalšíh potíží.Pozitivní chlam.tracho,pneumo i slabě psittaci 

urobil som krátky výber o

urobil som krátky výber o dávkovaní antibiotík u detí. Berte to len orientačne, neskúmal som tie texty podrobne

prvá sumarizácia je z prehľadu o antibiotikách  http://www.chlamydie.info/node/753

Amoxicillin

o amoxi nebolo rozpisované dávkovanie - iba o príbuzných penicilínoch...

Tetracyklíny - Doxycyclin

K o n t r a i n d: děti do 8 let (pro výše zmíněné ukládání do zubů, kostí) . Ukládání tetracyklinů do kostí a do zubů (do kalciových deposit) vede k diskoloraci a zvýšení kazivosti zubů, k poruše růstu dlouhých kostí.

D á v k o v á n í:

per os - obvykle tetracyklin 0.25-0.5 g každých 6 hod po dobu 7 dnů. Doxycyklin 100 mg každých 12 hod a minocyklin 100 mg každých 24 hod po dobu, která závisí na mikrobiálním agens.

I.v.-doxycyklin 1.den 200 mg jednorázově nebo ve 2 dávkách po 12 hod, další dny 100 mg každých 24 hod. U dětí starších 8 let první den 4 mg/kg jednorázově nebo ve 2 dávkách po 12 hod, další dny 2 mg/kg každých 24 hod.

Makrolidy - Azitromycin

D á v k o v á n í :

dospělí- první den 0.5 g, další dny 0.25 g v jedné denní dávce, obvykle 4- 5 dnů. Děti- první den 10 mg/kg v jedné denní dávce, od 2 .do 5.dne 5 mg/kg/den. Třídenní dávkovací schéma: 0.5 g za 24 hod, děti 10mg/kg každých 24hod. Urethritis (negonokoková) se léčí i jednorázovým podáním 1g, kapavka 2g.

Chinolony 3.generace - Ciprofloxacin a iné

Léčiva se nesmějí podat dětem do 15 – 18 roku věku. Důvodem je inhibice růstu kloubní chrupavky. Výjimkou je pouze cystická fibróza. ...

Metronidazol

???

Rifampicin

???

Isoniazid

Profylakticky se podává 300 mg dospělým, každých 24 hodin, dětem 10 mg/kg/den (výjimečně až 20 mg/kg/den). Terapeuticky se v iniciální i pokračovací fázi aplikuje 300 mg dospělým každých 24 hodin, dětem 10 mg/kg/den. Při intermitentním způsobu terapie se dospělým i dětem podává 15 mg/kg 3x týdně. Při poruše funkce ledvin je nutno dávku redukovat, a to při CLcr 30 – 10 ml/min snížit dávku o 50% a zdvojnásobit délku dávkovacího intervalu, při poklesu CLcr pod 10 ml/min volíme individuální dávkování.

NAC

??? nenašiel som, ale tipujem, že asi bez väčších problémov

-------------

A dávkovanie podľa Dr.Nicolsona z dokumentu o liečbe Mykoplaziem http://www.chlamydie.info/node/2544

Doxycyklín

Nedoporučuje se užívat během těhotenství a u dětí do věku 8 let. V posledně zmíněném případě kůli změně barvy zubů. Nicméně nižší dávky doxycyklinu se ukázaly jako velice účinné u dětí s CFS/GWI (s váhou 100 liber (45kg) a méně, dávkování 1-2mg/libru (t.j. 2-4,5mg/kg) rozdělené do dvou dávek, při váze nad 100 liber používat dávkování jako u dospělých).

Azitromycin

Azithromycin se ukazuje jako bezpečné ATB pro užití u dětí (10 mg/kg/den se doporučuje u dětí do 14 let, dále viz níže).

...

U některých dětí může překročení doporučované dávky 10mg/kg/den způsobit ztrátu sluchu.

Clarithromycin

U dětí se doporučuje dávkování á 15 mg/kg/den 2x denně: u tohoto dávkování se objevují u některých dětí gastrointestiální potíže.

Clindamycin

U dětí se doporučuje dávka 8-16 mg/kg/den rozdělená do 3-4 dávek.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Prima, dobrý nápad, já

Prima, dobrý nápad, já něco málo můžu časem přidat, půjde to, keiro?

Myslím pochopitelně info o ATB a dětech, taky v kombinaci, ne další ATB... ale jestli to tedy vadí, tak to smažte. 

Radka - syn Tomáš, 6 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Radka - syn Tomáš, 7 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Proc by to neslo? WP od

Proc by to neslo?

WP od 27.4.2007 pro neuroinfekci, pozit. chlamydie, fibromyalgii, CFS - zimnice, zhoršení zraku, tuhnutí, pálení a třes svalstva, závratě, nestabilita, návaly nevolnosti, suchá pokožka atd. (Doxy200, Roxi300, 5. pulz Metro)


Prosim vas, ale nebudem tu

Prosim vas, ale nebudem tu sbirat informace o vsech antibioticich dostupnych na trhu.  Za a) si to kazdy muze precist v pribalovem letaku nebo na lekarna.cz, za b)  tu pouzivame akorat doxy, azi, roxi, enti/tini. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

No to jasneze, cokoliv k

No to jasneze, cokoliv k tematu. Ja se jen desim toho, aby se tu z toho nestal web prehledu vsemoznych i nemoznych preparatu a posleze  nemoci. Tak nejak se porad jen snazim trosku udrzet smer :)

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Antibiotická léčba

Antibiotická léčba dětí do 12ti let

Obecně – děti léčbu snášejí lépe než dospělí, z důvodu „neopotřebovanosti" organismu, rychlého množení nových buněk atd.

Uvádím účinnou látku, obchodní názvy lze snadno dohledat, stejně jako dávkování dle PL nebo SUKL (odkazy: www.lekarna.cz, http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php,  http://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_J01#J01E ).

Beta-laktamová ATB


Amoxicillin

Účinný na grampozitivní bakterie, EB tělíska chlamydií, lék první volby u dětí na boreliozu, bývá používán ve formě dvojkombinace s kyselinou klavulanovou (Amoksiklav).

Časté nežádoucí účinky: přemnožení plísní. Pokud očekáváte tento problém, současně podávejte antimykotikum. Vzhledem k postantibiotickému efektu penicilinů pokračujte až 10 dnů po dokončení braní amoxi.

Makrolidy

Azitromycin

Vhodný pro léčbu chronických infekcí, účinný na RB tělíska chlamydií, dobrá distribuce do tkání, případná kombinace s fluconazolem může zvýšit účinky azitromycinu. Momentálně není v ČR dostupný v sirupu pro menší děti, je možno použít balení 125mg v tbl. a příp. dělit/rozmačkat. Nevhodný pro akutní boreliovou infekci. Pro krátkodobou léčbu dávkujte 1x denně.

Clarithromycin

Makrolid s kratším poločasem než azitromycin, menší průnik do tkání, ale větší koncentrace v krevním řečišti – vhodnější pro akutní infekce. Slabší účinek proti chlamydiím než azi. Používán v kombinaci s amoxicilinem např. na helicobacterovou infekci. Tato kombinace je vhodná i na chronickou boreliozu. Možno společně s fluconazolem. Pozor! Fluconazol zvyšuje účinek clarithromycinu o 30%.

Tetracykliny


Doxycyclin, Minocyklin

U dětí se nepoužívají – vedou k trvalému zabarvení zubů (ireverzibilní), k zastavení růstu dlouhých kostí (reverzibilní). Možnost krátkodobého podávání v nutných případech.

Chemoterapeutika


Trimethoprim

Blokuje bakteriální syntézu kyseliny listové – bakteriostatický,  „vyhladoví" bakterie. Používán na kašel nebo záněty močového měchýře, účinky nicmoc, účinnost na chlamydie?, na borelie sporná.

Biseptol (trimethoprim + sulfamethazol)

Dtto jako trimethoprim, sulfamethazol narušuje syntézu kys. listové v jiné části chem. reakce – použití v kombinaci by tudíž mělo být účinnější (lidské buňky kys. listovou nesyntetizují).

Metronidazol, tinidazol

Na anaerobní bakterie, možné krátkodobé podávání dětem, zkušenosti?


Rifampicin , Isoniazid

Podávají se od kojeneckého věku při TBC. Rifampicin je baktericidní ATB, na které v monoterapii rychle vzniká rezistence. Isoniazid (Nidrazid) je derivát kys. nikotinové, používaný v léčbě/prevenci TBC. Podávání rozhodně konzultujte se zkušeným plicním lékařem.

Antimykotika

Ketokonazol


Lék první volby při candidové infekci, více zatěžuje játra a méně účinný než fluconazol – ovšem levnější.

Fluconazol

Málo toxický a dobře účinný proti candidě, možné dlouhodobé profylaktické podávání. Sledujte JT.

Nystatin

Při perorálním podávání se nevstřebává střevní sliznicí – pouze léčba/prevence plísní v trávicím traktu, resp. místní podávání (mast Fungicidin aj.) Per os (ústy) netoxický. Tablety dostupné pouze v zahraničí – německé lékárny bez receptu (drahé), internet (levné).

Doplňky

NAC/ACC

Na EB tělíska chlamydií, prevence reinfekcí chlamydiemi. Podává se běžně dlouhodobě dětem s cystickou fibrozou, krátkodobě jako mukolytikum, není žádná kontraindikace.

Vit. C


Vhodný při dlouhodobém podávání NAC.

Lactobacily

Vhodné podávat při ATB léčbě. Jako dospělí/nepodávat zvýšené dávky, někdy v PL uváděné.

Ostatní doplňky dle WP, jako např. Q10 aj. nejsou pro děti vhodné/není určená DDD.

Pokud někdo může doplnit chybějící, prosím, udělejte to. 

Radka - syn Tomáš, 6 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Radka - syn Tomáš, 7 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Ak to niekomu pomôže,

Ak to niekomu pomôže, informujem, že druhá kontrola pol roka po dobratí ATB (clarithromycin, mycomax, plaquenil, imunor) u detí na boreliozu bola opäť negatívna, ako aj zastavenie autoprotilátok u syna (srdcový sval a priečne pruhované svaly). CPN im nikto urobiť nechce a ja teraz na to nemám korunky z vlastného, ani nervy im dať brať znovu krv, lebo dcére naposledy vytláčali z ruky krv, čo jej nešla, potom sa dovracala, potom nás poslali napiť, potom ju prehnalo a nakoniec jej vytlačili masírovaním ručičky pár mililitrov krvi, neuverí, kto nezažil. Triasla sa ako osika. Ešte že tie správy boli nakoniec dobré. Tak len aby ste mali info.

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Prosím maminky  dětí-

Prosím maminky  dětí- můžete se mi ozvat , potřebuji Vaši spolupráci k přednáškám na semináře- děkuji 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k