CPN induced secondary porphyria

CPN induced secondary porphyria CPN-kou vyvolaná sekundárna porfýria

Liečenie chlamýdiovej infekcie môže obnoviť predtým existujúcu genetickú porfýriu alebo spôsobiť sekundárnu akútnu porfýriu buď zaktivizovaním vnútrobunkovej chlamýdie alebo zabíjaním nainfikovaných buniek, ktoré sú naplnené veľkou úrovňou porfyrínov. Niektoré sú chybne označované ako „herx“ reakcia na liečbu, ale v skutočnosti je to akútna porfyrínová reakcia a nie reakcia na bakteriálny endotoxín, na ktorý sa herxheimerova reakcia viaže.

What is Secondary Porphyria?Čo je sekundárna porfýria?Porfýrie sú choroby, v ktorých HEME cesty chybne fungujú. Tie môžu byť genetické alebo sekundárne k iným chorobným procesom. Časť z nich, tak špeciálnu ohľadom priepustností (priestupností), s ktorými dr. Charles Stratton a jeho kolegovia študovali chlamýdiové choroby je ich objav, že CPN interferuje (sa križuje) s HEME cestou a že u veľa pacientov s chronickými CPN infekciami začala sekundárna porfýria a táto je liečbou ešte viac rozdráždená. Keď pochopíš porfýriu, pomôže ti to oddeliť „odumieranie“, ako aj chronické symptómy ktoré máš, čo mohli byť spôsobené krvnými medziproduktami – a ako to liečiť. HEME je Fe2+ komplex. Množstvo kritických bunkových funkcií sa na to viaže a biosyntéza nastáva vo všetkých ľudských bunkách. Toxické zložky nazývané porfyrinogény sa formujú v jednej prechodovej fáze krvnej biosyntéznej cesty, ale za normálnych okolností sú rýchlo premieňané do krvného riečišťa, čo nie je škodlivé. Porfýrie sú dôsledkom akéhokoľvek zníženia vytvárania porfyrinogénov alebo ich premeny do krvi. Chlamýdie interferujú (sa križujú) s týmto krokom. Porfyríny sa potom akumulujú v bunke samotnej a potom v mimobunkovom prostredí. Vo vnútri mitochondriálnej matice sú finálne kroky v biosyntéze krvi zastavené. Vyčerpanie energie hostiteľskej bunky vnútrobunkovou infekciou druhmi chlamydie spôsobuje ďaľšie komplikácie súvisiace s energiou.Veľmi zjednodušene, krvná syntéza by mala vyzerať takto: Krvné prekurzory – porfyrinogény – premena do krvi – zvýšenie bunkového transportu včítane ATP produkcie.Oproti tomu, CPN sa križuje (interferuje) s týmto normálnym procesom a stane sa toto: Krvné prekurzory – porfyrinogény – skríženie s (interferencia) transformáciou do krvi – budovanie nestabilných krvných prekurzorov a porfyrínov vo vnútri a mimo bunky – voľné radikály poškodzujú a redukujú ATP (energia) syntézu. Symptoms of PorphyriaSymptómy porfýriePorfýria môže ovplyvniť nervový systém alebo kožu. Keď porfýria zasiahne nervový systém, môže spôsobovať:- bolesti hrudníka- krátenie dychu- brušné bolesti- nausea (nevoľnosť)- svalové kŕče- slabosť- halucinácie- depresia- anxióza (úzkosť)- paranoia- záchvaty Keď porfýria zasiahne kožu môže spôsobiť:- pľuzgiere- svrbenie- vyrážky- citlivosť na slnko (táto môže byť spôsobená aj niektorými ATB)- bordovo-červeno sfarbený moč. Strattonov protokol navrhuje testovať na porfyríny pred liečbou a výživové a ďalšie intervencie začať pred začatím liečenia CPN, aby sa mohlo predísť alebo znížiť sekundárnej porfýrii. Systémové chronické chlamýdiové infekcie sú zvyčajne spojené so sekundárnou porfýriou. Porfyríny, vrátane vo vode rozpustných porfyrínov (napr. delta-aminolevulinická kyselina a porfyrobilinogén) a v tuku rozpustné porfyríny (napr. coproporfyrín III a protoporfyrín) môžu produkovať klinické úseky porfýrie. Prítomnosť takýchto porfyrínov u každého pacienta s chronickou systémovou chlamýdiovou infekciou môže byť potvrdená pred a počas terapie adekvátnym porfyrínovým testom, akým je získavanie 24-hodinovej vzorky moču a 24-hodinovej vzorky stolice na porfyríny (cit. Stratton&Mitchell´s THERAPY OF CHRONIC CHLAMYDIAL INFECTIONS INCLUDING THEIR ASSOCIATED PORPHYRIA AND VITAMIN B12 DEFICIENCY: SEVENTH VERSION).Dva ďalšie určujúce indikátory porfýrie, ktoré nepotrebujú náročnú 24-hodinovú zbierku výlučkov, je meranie nedostatku vitamínu B-12, oba priamo a tiež z krvných elementov ktoré sú ovplyvnené B12, je úroveň methyl malonátového séra a homocysteínová úroveň.Avšak Dr. Stratton poznamenáva: Homocysteínové úrovne sú zvýšené pri nedostatku B12 a nedostatku FOLÁTU, ale môžu byť znížené FOLÁTOM samotným. Na druhej strane, úroveň metyl malonátoveho séra býva zvýšená pri nedostatku B12 a FOLÁTY nie sú zmenené. Z toho dôvodu úroveň metyl malonátového séra je najlepším indikátorom nedostatku vitamínu B12.Druhý indikátor, podľa dr. Strattona, je vysoký hemoglobín a vysoký hematokrit. Pre tých, už vo fáze liečenia, aby mali hrubú predstavu, či ich liečba už zaplavila porfyrinogénmi, dr. Stratton nazval „Test chudobného muža“ na sekundárnu porfýriu:Porfyrínový „Test chudobného“ podľa dr. Strattona: Ak si ľudia všimnú tmavý moč po užití metronidazolu, tak nech dajú moč do sklenenej nádoby a nechajú vonku na slnku niekoľko hodín. Ak sa farba stmaví (medeno-ružová farba), tak je to kvôli porfyrínom. Toto je porfyrínový „Test chudobného“.Pretože sekundárna porfýria je veľmi bežná u CPN infekcie, dr. Stratton odporúča liečiť ju pred začatím CAP-u a pokračovať v liečbe počas celého liečenia. Toto je obsiahnuté v:Vyňaté z THERAPY OF CHRONIC CHLAMYDIAL INFECTIONS INCLUDING THEIR ASSOCIATED PORPHYRIA AND VITAMIN B12 DEFICIENCY: SEVENTH VERSION, Charles W. Stratton, MD William M. Mitchell, MD PhD Vanderbilt University School of Medicine Nashville, Tennessee 37232.Dôležité vyhlásenie: v súčasnosti sú to protokoly pre príslušné klinické testy na liečbu množstva rôznych foriem systémových chronických chlamýdiových infekcií v príprave na Vanderbilte. Prvotné návrhy na liečbu chlamýdií, ktoré sú obsiahnuté v týchto dokumentoch boli zhromaždené z predchádzajúcih liečení zo súcitných dôvodov a nemusia predstavovať konečnú liečbu. Použitie týchto postupov je možno prirovnať súcitnej terapii pacientov podozrivých na systemové chronické chlamýdiové infekcie (znamená to, že neboli otestované, ale zo súcitu s trpiacimi sú tu dané – pozn. prekladateľa). Vzdelávanie pacienta začína vysvetlením klinickej dôležitosti výsledkov testov a potenciál sprievodných príznakov, akým je porfýria a nedostatok vitamínu B12. Ďalšie laboratórne testy majú slúžiť na zadefinovanie rozsahu chlamýdiovej infekcie a s tým spojených metabolických/vitamínových porúch. Úvodný odber krvi by mal zahŕňať tieto testy:
  1. CBC
  2. Pečeňové (játrové) testy
  3. Rozbor kyseliny močovej
  4. Rozbor železa
Ďalšie prospešné testy zahŕňajú červené krvinky ALA dehydratase, červené krvinky PBG deaminase, úroveň vitamínu B12, úroveň homocysteínového séra a úroveň metylmalonátového séra. 24-hodinová vzorka moču a stolice môže byť odobraná na porfyríny.Krok 2 – potom je pacient uvedený do antiporfyrického režimu a terapie vitaminom B12. Toto pokračuje cez celú antimikrobiálnu liečbu a je jej dôležitým komponentom, pretože minimalizuje bunkové poškodenie a uľahčuje bunkovú opravu. Krok 3 – začiatok antiporfyrickej životosprávy je štartom prvého antimikrobiálneho prostriedku. I. TERAPEUTICKA ŽIVOTOSPRAVA PRE SEKUNDARNU PORFYRIU systémových chlamýdiových infekcií bola stanovená v nadväznosti na sekundárnu porfýriu. Porfyríny, včítane vo vode rozpustných porfyrínov (napr. delta-aminolevulinická kyselina a porfyrobilinogény) a v tuku rozpustné porfyríny (napr. coproporfyrín III a protoporfyríny) môžu produkovať klinické úseky porfýrie. Prítomnosť takýchto porfyrínov u jednotlivých pacientov s chronickou systémovou chlamýdiovou infekciou môže byť potvrdená pred a počas liečby adekvátnymi porfyrínovými testami akým je 24-hod vzorka moču a 24-hod vzorka stolice na porfyríny. Odporúča sa, aby terapeutická životospráva nasmerovaná na porfýriu bola použitá spolu s nasadením antimikrobiálnych prostriedkov. Táto terapeutická životospráva je mierená na kontrolu chlamýdie spojenej so sekundárnou porfýriou, ktoré môžu byť prítomné pred antimikrobiálnou liečbou a/ alebo môžu byť spustené či zosilnené počas antimikrobiálnej liečby chlamýdiovej infekcie. Táto porfyrická reakcia na antimikrobiálnu liečbu by mala byť rozpoznaná ako taká a jasne oddelená od očakávanej cytokínovej - následnej imunologickej reakcie. Špecifické opatrenia pre liečbu porfyrie, ako boli odvodené z publikovanej zdravotnej literatúry o porfyrii, boli použité a zahŕňajú: 1. Vysoko karbohydrátovú (uhľovodíkovú) stravu, približne 70% denného kalorického príjmu by malo byť vo forme zložených karbohydrátov ako napr. tie, čo sa nachádzajú v chlebe, zemiakoch, ryži a cestovine. Zvyšných 30% kalórií by malo byť v proteínoch a tukoch, ideálne vo forme bielych rýb alebo kureniec.2. Vysoký príjem veľkého množstva tekutín vo forme vody (WTF?-pozn.prekl.) (napr. bikarbónová voda alebo „športové nápoje“ – voda s glukózou a soľou). Toto pomôže vyplaviť vo vode rozpustné porfyríny. Okrem toho dehydratácia koncentruje porfyríny a spôsobuje pacientom viac symptómov. Farba moču by skoro vždy mala byť skôr číra ako tmavo žltá.3. Vyhni sa červenému mäsu, včítane hovädziny a tmavej morky, ako aj tuniaku a lososu obsahujúcim tryprofán, mal by si ich obchádzať čo najviac.4. Vyhni sa mliečnym výrobkom obsahujúcim laktózu a laktoferriny, obe vyradiť v čo najväčšej miere.5. Glukóza, sacharóza a fruktóza je dôležitý zdroj bunkovej energie: bunková energia je znižovaná chlamýdiovou infekciou. Väčšia dostupnosť glukózy poskytuje optimálne podmienky bunkám na produkciu energie. Aj keď sacharóza nie je najlepšou cestou na zvýšenie dostupnosti glukózy. Sacharóza je zmes glukózy a fruktózy. Fruktóza je ovocný cukor. Pretože vysoké hodnoty fruktózy dávajú signál pečeni na ukladanie glykogénu, nadbytok fruktózy môže dočasne znížiť dostupnosť glukózy na bunkovej úrovni. Fruktóze by sa malo čo najviac vyhnúť. Miesto toho môžeš užívať „športové nápoje“, ktoré obsahujú glukózu (ako aj dôležité katióny / anióny). Tiež môžeš brať glukózové tabletky. (v origináli to bolo tiež domotané -pozn. prekl.)6. Vyhýbaj sa alkoholu. Alkohol je známy ako prostriedok zhoršujúci porfýriu a malo by sa mu čo najviac vyhýbať. 7. VITAMINY, ANTIOXIDANTY, VÝŽIVOVÉ DOPLNKY. Komplex vitamínov B a glukóza sú potrebné pre hostiteľské bunky napadnuté chlamýdiou. Dostupnosť glukózy pre hostiteľa je zabezpečené braním komplexu vitamínov B skupiny. Tieto zahŕňajú: o kyselinu listovú (400 mg 2x denne) o vitamín B1 (tiamín 10 mg 2x denne) o vitamín B2 (riboflavín 10 mg 2x denne)o vitamín B5 (pantothenate 100 mg 2x denne)o vitamín B6 (pyridoxín 100 mg 2x denne alebo pyridoxal-5-phosphate 25 mg 2x denne)o vitamín B12 (5000 mg sublingual (podjazykový) 3 až 6 krát denne).8. ANTIOXIDANTY A SÚVISIACE PROSTRIEDKY by mali byť užívané 2x za deň. Tieto by mali zahŕňať:o vitamín C (1g za deň) o vitamín E (400 jednotiek 2x denne) ako aj o L-karnitín (500 mg 2x denne)o ubiquinon (koenzym Q10) (30 mg 2x denne)o biotín (5 mg 2x denne)o kyselina alfa-lipoová (400 mg 2x denne). o bioflavonoidy (tiež nazývané proantokyanidíny z ktorých pyknogenol a quercetín sú dva príklady) sú veľmi efektívne antioxidantyo Selén (100 mg 2x denne) by mal byť užívaný s vitamínom E. Ďalejo L-Glutamín (2-4 gramy 2x denne)o quercetín (400-500 mg 2x denne)o glukosamín (750-1000 mg 2x alebo 3x denne)o chondroitín sulfát (250-500 mg 2x denne) by mal byť tiež zahrnutý.9. ANTIPORFYRICKÉ LIEKY. Benzodiazapinové lieky. Užívanie špecifických benzodiazapinových liekov závisí z veľkej časti od symptómov. Na príklad, ak je problém prepadávanie panike, môže sa užívať xanax (0,5 mg 3-4 krát za deň). Ak je problémom spanie, môže sa užívať restoril (30 mg na noc).10. HYDROXYCHLOROQUINE. Hydroxychloroquine (100-200 mg 1-x krát za deň) je často používaný na liečbu porfýrie. Pre pacientov so symptónmi porfýrie môže byť vyskúšaná jedna 100 mg dávka. Ak táto skúšobná dávka odstráni alebo zníži symptómy, môže sa pokračovať v liečbe hydroxychloroquinom. Dávka hydroxychloroquinu sa musí prispôsobiť každému pacientovi osobitne. Toto sa robí pomalým zvyšovaním dávky, začínajúc so 100 mg každý druhý deň, potom pomaly zvyšovať na maximálnu dávku nie viac ako 200 mg 2x za deň. Väčšina pacientov reaguje dobre na 100 mg raz denne. Vyšetrenie očí by sa malo robiť pravidelne podľa odporúčania výrobcu (?see PDR?- pozri „PDR“).11. RôZNE. Orálne aktívne uhlie. Aktívne uhlie absorbuje v tuku rozpustné porfyríny. Liečba aktívnym uhlím, ktoré sa neabsorbuje, viaže tieto porfyríny v tráviacom trakte a z toho dôvodu zabraňuje ich znovu absorbovaniu v tenkom čreve. Začať užívať 2 gramy (8x250 mg kapsule) aktívneho uhlia 3x denne na lačno (teda 2 hodiny pred a 2 hodiny po jedle). Dávkovanie postupne zvyšujeme na 4 gramy užívané 3x denne. Bezpečne môžeme užívať oveľa viac aktívneho uhlia, až 20 gramov 6x denne po dobu 9 mesiacov bolo užívané bez vedľajších účinkov. Je dôležité, aby toto uhlie bolo užívané na prázdny žalúdok bez akejkoľvek stravy, vitamínov alebo liekov braných 2 hodiny pred alebo 2 hodiny po užití uhlia, lebo uhlie môže absorbovať potravu, vitamíny alebo lieky, tak ako aj porfyríny. Aktívne uhlie dostať na „puritanspride.com“. II. TERAPEUTICKA ŽIVOTOSPRÁVA PRI NEDOSTATKU VITAMÍNU B12. Veľa pacientov so systémovou chronickou chlamýdiovou infekciou vypadá, že majú ľahký a nerozpoznaný nedostatok vitamínu B12 na bunkovej úrovni. Tento funkčný nedostatok vitamínu B12 sa u jednotlivých pacientov preukazuje zisťovaním úrovne vitamínu B12 (zvyčajne normálna alebo nízka) a úrovne homocysteínového séra a úrovne metylmalonátov (jeden alebo oba z týchto metabolitov budú zvýšené). Tento nedostatok vitamínu B12 sa koriguje liečbou vysokými dávkami B12 nasledovne: 1. Liečba vitamínom B12 pred začatím liečby chlamýdií.Dospelí majú normálne okolo 3000 mcg vitamínu B12 v telových zásobách, väčšinou v pečeni (játrach). Počiatočná liečba vitamínom B12 predchádzajúca liečbe chlamýdií zahŕňa liečbu nahrádzaním nedostatku vitamínu B12 v telových zásobách. Preto po pár úvodných dňoch antiporfyrínovej liečby sa podá 6000 mcg rodičovského (parental) vitamínu B12 (do svalu /intramusculárne/ alebo pod kožu /subkutánne/). Nasledovné tri týždne sa takto podáva 1x do týždňa 6000 mcg parental vitamínu B12.2. Liečba vitamínom B12 počas liečby chlamydií.Antimikrobiálna liečba chlamýdií je spojená so zvýšenou potrebou vitamínu B12. Preto sa podáva 6000 mcg rodičovského (parental) vitamínu B12 (3000 mcg do každého predného stehna) raz do týždňa počas liečby chronickej chlamýdiovej infekcie. K tomu sa ešte pridá 3x denne 5000 mcg podjazykového sublinguálneho vitamínu B12.3. Liečba vitamínom B12 po ukončení liečby chlamýdií.Následne po ukončení antimikrobiálnej liečby chronickej systémovej chlamýdiovej infekcie, vitamín B12 a úroveň homocysteínového séra a úroveň metylmalonátov by mali byť znovu skontrolované. Ak úroveň metylmalonátov ostáva zvýšená, odporúča sa pokračovať terapiou nedostatku B12. Užívanie 5000 mcg sublinguálneho cobalamínu 3x za deň by malo pokračovať. Po niekoľkých mesiacoch sa môže skúsiť dávka 6000 mcg rodičovského (parental) vitamínu B12. Ak sa energia pacienta nezvýši takouto rodičovskou dávkou, najsprávnejšie bude pokračovať v liečbe podjazykovým vitamínom B12. Opakované pokusy s rodičovským (parental) vitamínom B12 môžu byť použité na posúdenie podjazykovej liečby. Celé roky vitamín B12 „chradol“ ako vitamín na liečbu anémie. Neboli urobené skoro žiadne výskumy na posúdenie toho, čo tento vitamín môže urobiť pre ne-anemických ľudí. Ukazuje sa, že môže urobiť veľa. Nové štúdie ukazujú, že správne množstvo vitamínu B12 môže ochraňovať pred demenciou, podporiť imunitné funkcie, udržiavať nervy, regenerovať bunky a viac. B12 je „v kurze„ pretože znižuje homocysteín a ochraňuje pred aterosklerózou. Je tiež nevyhnutný pre udržanie metylationových reakcií, ktoré opravujú DNA a sú prevenciou proti rakovine. Jednou z kľúčových oblastí pre vitamín B12 je mozog. Nie je prekvapením, že ľuďom s nedostatkom B12 sa vyvinú mentálne poruchy. Tento vitamín je kľúčový pre syntézu alebo využitie dôležitých neurofaktorov včítane monoaminov, melatoninu a serotoninu. Okrem toho je B12 absolútne rozhodujúci pre fungovanie a výživu nervov samotných. Vitamín B12 je potrebný pre methylationové reakcie, ktoré udržujú tieto bunky a dovoľuje im fungovať. B12 prispieva k mozgovej činnosti znižovaním homocysteínu. Homocysteín je škodlivý medziprodukt metabolizmu methioninu, ktorý môže poškodiť neuróny. Čo je dôležité, homocysteín sa kríži (interferuje) s reakciami methylationu kritickými pre fungovanie mozgu. Štúdie ukazujú, že ľudia so zvýšeným homocysteínom nemôžu myslieť.

 

 

Majka super! Si

Majka super! Si dobrá!

Ale čo to také "rodičovský" vitamin? :-)))

"Parental" tady neznamená rodičovský, ale "parenterálně", tzn. mimo trávicí ústrojí - zde injekčně (do svalu alebo pod kožu - jak dále správně uvádíš).

To len tak, pre upresnenie:o))

Majko dík, fajn

Majko dík, fajn počteníčko no, hned máme o starost víc :) Ten antiporfyrický režim je fakt vydatnej, tolik doplňků a co je CBC prosím?

WP od 27.4.2007 pro neuroinfekci, chronickou chlamydiozu - zimnice, zhoršení zraku, ztuhlost a třes svalstva, závratě, nestabilita, návaly nevolnosti, suchá pokožka atd. (Doxy200, Roxi300, 1.jízda Metrem)


Ten CBC test, to netuším

Ten CBC test, to netuším aký je, hádam nám to prezradia skúsenejší kolegovia, ale budem sa snažiť popracovať na sebe, aby som sa zlepšila. Ešte sa popýtam, čo to môže byť, ale v literatúre AJ som to nenašla... Ešte sem o týždeň hodím ten druhý preklad, ku ktorému si mi Keiro poslala preložený úvod, len som sa musela trochu zmobilizovať po prázdninách, pá.

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

Chronic. CPN, borelia, dlhoročná bolesť srdca, alergie, dutiny, astma, úzkosť WP 9/7/2007 doxi+azi

CBC test (complete blood

CBC test (complete blood count) - krevní test zahrnující rozbor bílých + červených krvinek a destiček: WBC (leukocyty), WBC diferenciál (neutrofily, lymfocyty, monocyty, eosinofily, basofily), RBC (erytrocyty), hemoglobin, hematokrit, PLT (trombocyty), MPV (střední objem trombocytů), MCV (objem erytrocytů), MCH (obsah hemoglobinu v erytrocytech), MCHC (hemoglobinová koncentrace), RDW (distribuce erytrocytů).

tak ja si to printujem,

tak ja si to printujem, čítam ešte raz a gratulujem vam všetkým k titl. MuDr

Majko skvělý článek,

Majko skvělý článek,  moc díky, až na to že já tu moč mám  spíš tmavou. Jo a ještě dotaz ?? Mám trochu "hokej" ve fruktoze a glukose ?? A  perlička :zrovna dnes jsem kupovala B12 a jedna magistra mi řekla, že ten zrovna moc lidem nechybí:-)

Na Wheldonově protokolu od 3/2007 pro chlam tracho, borelii.Různé potíže:Únava, silné pocení, brnění a bolesti zad a končetin,bolest břicha, závratě, mžitky před očima.

Na Wheldonově protokolu od 3/2007 pro chlam tracho, borelii.Různé potíže:Únava, silné pocení, brnění a bolesti zad a končetin,bolest břicha, závratě, mžitky před očima.

Barborko, ta mgr. je

Barborko, ta mgr. je zajímavá. Mraky lidí s civilizačními nemocemi mají obrovské přebytky homocysteínu. S tím taky vysoké nedostatky B12. Asi to nebylo ve skriptech :))

Ještě by to chtělo pro

Ještě by to chtělo pro pořádek uvést odkaz na originál.

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ...6. 2007 zlepšení ve všem

březen 2013 ukončení CAPu 

"....Pretože vysoké

"....Pretože vysoké hodnoty fruktózy dávajú signál pečeni na ukladanie glykogénu, nadbytok fruktózy môže dočasne znížiť dostupnosť glukózy na bunkovej úrovni..."

A proto papat GLUKOPUR! Bohužel ale chutná spíš jak Solamyl, než cukr. Není cukr jako cukr. Ale mělo by to člověku dodat trochu energie. 

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ...6. 2007 zlepšení ve všem

březen 2013 ukončení CAPu 

Originál CPN induced

Originál

CPN induced secondary porphyria

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ...6. 2007 zlepšení ve všem

březen 2013 ukončení CAPu 

Díky Jane, ten Glukopur

Díky Jane, ten Glukopur už nějakou dobu mám, ale moc ho nepoužívám...tak začnu

Na Wheldonově protokolu od 3/2007 pro chlam tracho, borelii.Různé potíže:Únava, silné pocení, brnění a bolesti zad a končetin,bolest břicha, závratě, mžitky před očima.

Na Wheldonově protokolu od 3/2007 pro chlam tracho, borelii.Různé potíže:Únava, silné pocení, brnění a bolesti zad a končetin,bolest břicha, závratě, mžitky před očima.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k