K prvnímu bodu stránky pro lékařeOriginál http://www.cpnhelp.org/multiple_sclerosis_an_inf

K prvému bodu Physician's Pagestránka pro lékaře

Roztrúsená skleróza: infekčný syndróm (skupina príznakov nákazy) zahŕňajúci pľúcnu chlamýdiu (Chlamydophila pneumoniae)

Predkladá mrhodes40 v sobotu dňa 14.10.2006 o 16:00 hod.

Autormi tohto článku boli Stratton a Wheldon, dvaja lekári, ktorých protokoly a komentáre vyšli na týchto stránkach (www.cpnhelp.org). Tu je jeho zhrnutie (abstrakt), keďže autorské právo ku celej citácii prináleží časopisu.

Trends Microbiol. 2006 Sep 21;

Roztrúsená skleróza: infekčný syndróm (skupina príznakov nákazy) zahŕňajúci pľúcnu chlamýdiu (Chlamydophila pneumoniae)

Stratton CW, Wheldon DB.

Fakulta patológie, Vanderbilt Univerzity lekárske stredisko, Nashville, TN 37232 USA

Princíp autoimúnnej myelinopatie (porušenie myelínovej vrstvy následkom chýb vlastnej obrannej telesnej sústavy) ako základnej patológie u roztrúsené sklerózy (RS) je diskutabilný. V mozgu s RS sa pozoruje vaskulitída (zápalové onemocnenie ciev), obidve (myelinopatie a vaskulitída) v rámci (vnútri) poškodení - lézií a v susedstve normálne vyzerajúcej bielej hmoty. Prvé pozorovania pri akútnej recidíve je náhle, pravidelné odumieranie oligodendrocytov; zápalové sňatie nevyživovaných myelínov, sa zdá byť druhotným procesom.

Netradičné vysvetlenie týchto nálezov je, že oligodendrocytová infekcia by mohla spustiť zápalovú odpoveď. Veľa patogénov, včítane pľúcnych chlamydií Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, bolo a je spájaných so sklerózou multiplex. Možno, že roztrúsená skleróza je príznakom nákazy, v ktorej pľúcne chlamydie u skupiny pacientov hrajú úlohu. Mechanizmy, ktoré by mohli touto tajomnou infekciou privodiť opätovné zhoršenie – zmierňovanie choroby a nakoniec postupujúci, progresívny, zhoršujúci sa charakter choroby, sú diskutabilné. PMID: 16996738 [PubMed - as supplied by publisher]

Kľúčom k tejto štúdii je dôkladný a dobre odôvodnený vývoj myšlienok, ktoré umožnia spoznať pľúcne chlamýdie ako príčinu RS. Tu je dúšok platný pre celú citáciu: „Pľúcna chlamydia (Chlamydophila pneumoniae) sa ukazuje ako schopná nákazy endoteliálnych buniek vlásočníc (mikrociev) in vitro, majúcich za následok zmenu spojovacích (pojivých) komplexných bielkovín.[40] Táto zmena postupne podporuje prechod monocytov cez tieto chlamýdiami nakazené endoteliove bunky.[41] Takto infekcia na úrovni cievneho vybavenia CNS môže byť kľúčovým spúšťacím činiteľom vo vzniku a vývoji choroby - patogenézii neurodegeneratívnych chorôb.[40-42]“ koniec citátu.

Raz, keď človek pochopí ako CPN pôsobí v ľudskom tele, stáva sa zrejmé, že CNS môže byť nakazená a ak sa tak stane rovnako v inej časti tela, je možné zlyhanie tela vo veci čistenie organizmu a malo by prísť ku kaskáde zápalových príhod súc pri najmenšom podobné RS, zápalové nemoci CNS neznámej etiológie (pôvodu). Tento článok je hoden pozornosti a porozumeniu potencionálnych ordinujúcich (ošetrujúcich) lekárov, nakoľko uvádza tento príklad (model) jasne a úplne.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k