Odborná literatura

Odborné články (Research Articles)

preklad originálu z http://www.cpnhelp.org/?q=node/29


Stránky s odbornými článkami sú odteraz preskupené do samostatných stránok pre každú kategóriu. Už nejakú dobu to bolo potrebné, ale robíme to s istými obavami, pretože u niektorých chorôb je výskum veľmi mnohozmyselný, neurčitý a roztrieštený.

Aj keď ste zrejme na tejto stránke iba kvôli MS (roztrúsená skleróza), CFS (chronický únavový syndróm) alebo FMS (fibromyalgia), nájdete tu presvedčivý obraz o výzkume v celej jeho šírke tak, ako sa týka CPn ako spúšťača (teda vyvolávateľa) vlečúcich a chronických ľudských chorôb, obraz robiaci celú túto predstavu jasnejšou. Nenechajte se zmýlit domnienkou, že je to len nejaká nová myšlienka alebo že je o tom iba zopár štúdii, len preto že je to v súčasnosti relatívne neznáme, a že stránka venovaná vašej konkrétnej chorobe obsahuje iba pár štúdii. Toto je rovnako významné pre pochopenie ľudských chorôb, ako porozumenie stafylokokovi, ibaže v tomto prípade hovoríme o Chlamydia pneumoniae.

Informácie o tejto baktérii sa dajú aplikovať a preniesť z jednej oblasti do ďalších: dôležitá vec je porozumieť patogénu a jeho správaniu v tele. Zaujímavý môže byť pre vás materiál v sekciách „Všeobecné informácie“, „Bakteriálny výskum Chlamydia pneumoniae“ a veľmi rozsiahly pohľad ponúka sekcia srdcovocievnych problémov. Prečítajte si tieto sekcie ako doplnok spolu so sekciou súvisiacou s vašou chorobou a budete o míle vpred. Samozrejme, odporúčame Vám prečítanie všetkých týchto materiálov, sú veľmi zaujímavé!

Teraz tu máme dostatok priestoru, takže pošlite nám čokoľvek, o čom si myslíte, že by to sem malo patriť...Všeobecné informácie : prečítajte si túto sekcie na získanie všeobecných informácii o chlamýdii pneumoniae

Chronická únava a Fibromyalgia

Roztrúsená skleróza

Alzheimerova choroba a CPn

Kardiovaskulárne choroby a Chlamýdia pneumoniae Prosím prečítajte si TENTO materiál aj keď ste tu kvôli niečomu inému než kardiovaskulárne problémy!

Artritída a Chlamydia pneumoniae

Respiratívne problémy a astma a Chlamýdia

CPn a ďalšie choroby Množstvo zaujímavého materiálu! Intersticiálna cystitída – zánět vmezeřené tkáně močového měchýře, zväčšená prostata... pozrite sa na to

Laboratórne testovanie na Chlamýdiu Pneumoniae Toto je dôležité čítanie pre každého

Výskup antibiotík účinkujúcich na CPn Táto sekcia obsahuje odkazy a súhrny výskumov o tom, ako antibiotiká ovplyvňujú CPn v rôznych fázach životného cyklu, ako aj výskum o tom, ako antibiotiká odporúčané u kombinovaných antibiotických protokolov (CAP) prenikajú rôznymi tkanivami.

Porfýria a kombinované antibiotické protokoly

Výskum endotoxínov Užitočná informácie pre pacienta počas liečby

Bakteriálny výskum Chlamydie Pneumoniae Neprehliadnite na túto sekciu, bez ohľadu na to, kvôli čomu ste tu!

Výskum potravinových doplnkov a monografie o prírodných látkach používaných v protokoloch

Vitamín D Vitamín D má odteraz svoju vlastnú stránku.

Ďalší materiál súvisiaci s chlamýdiou pneumoniae

Otázky polymikrobiálnosti choroby / Výskum Táto sekcia je pre zvedavých a serióznych bádateľov a bude menej zaujímavá pre tých, ktorí sa chcú venovať iba liečbe. Začína byť zrejmým, že existujú závažné dôsledky pre osoby infikované viac než len jedným patogénom a že toto je bežná situácia. Kombinácia s jedným alebo viac patogénmi, ktoré žijú a „pracujú“ symbioticky môže byť kľúčom k odpovedi, ako ľudia môžu mať niečo ako roztrúsenú sklerózu.

Emerging Infectious Determinants of chronic diseases 

Combination antibiotics as a treatment for chronic Chlamydia-induced reactive arthritis (a double- blind, placebo controlled, prospective trial)

Latentní infekce chlamýdiemi je pravděpodobně příčinou velmi širokého spektra onemocnění lidské populace Česká studie. Anglická verze zde.

(díky za překlad mmichalovi a Janovi) 

Powered by Drupal - Modified by Danger4k