Candida - opravený překlad

Zdravím, poopravoval som niektoré chybne preložené časti z Majkinho prekladu o kandide. Snáď to niekomu pomôže. Priznám sa, že s tak komplikovaným anglickým textom som sa veru doteraz nestretol.

Candida

originálny link: http://www.cpnhelp.org/candida

Kandida je všadeprítomný ľudský patogén, ktorý je dobre známy, pochopený a preskúmaný tradičnou medicínou. Avšak alternatívni liečitelia predložili nové poznanie, ako možno kandida v tele funguje a hoci táto teória zatiaľ nie je uznávaná ani potvrdená výskumom, niektorí ľudia zisťujú, že zameranie na kandidu prostredníctvom tohto alternatívneho prístupu im pomáha dosiahnuť ich ciele.

Vedomí si tohto a so skúsenosťami niekoľkých našich členov, ktorým sa vodilo lepšie pri zahrnutí tohto alternatívneho prístupu spolu s CAP, ponúkame túto informáciu, aby sme vám dali krátky prehľad o tom, čo táto teória obsahuje a ako by mohla byť užitočná. Taktiež sme zostavili zoznam anti-candida doplnkov, ktoré naši členovia považovali za užitočné pri úľave od svojich symptómov. Toto nie je v žiadnom prípade súčasť ktoréhokoľvek CAP protokolu schváleného Dr.Weldonom, Dr.Strattonom alebo používaného na Vanderbiltskej univerzite, hoci každý kompetentný lekár rozpozná kandidu u symptomatického pacienta, ktorý trpí tradičnou kandidou (napr. vaginálna infekcia).

Táto stránka by nemala byť chápaná ako potvrdenie relatívne neznámej formy kandidózy, ani by ste si nemali myslieť, že všetci ľudia používajúci CAP, majú tento problém, len kvôli tomu, že zopár ľudí ho má. Predpokladá sa, že nakoľko CPn je patogén imunitného systému a akonáhle je systém zbavený bakteriálnej záťaže, jeho zlepšená funkcia umožní, že všetky sekundárne alebo príležitostné infekcie budú zlikvidované rovnako rýchlo. Taktiež je ale pravdou, že antibiotiká, hlavne dlhodobo užívané, sú známe že narušia rovnováhu baktérii a kvasiniek v čreve a preto kvasinkové problémy sú, v istom rozsahu, považované za potenciálne riziko ktorýmkoľvek lekárom, predpisujúcim tieto lieky.

Prosím buďte si vedomí, že táto stránka nie je mienená ako podrobný prehľad teórii a možností, ale aby vám dala krátky prehľad o tom, čo kandida je a ako môže robiť problémy našim členom a dať vám dostatok informácii na rozhodnutie, či je potrebné ju ďalej sledovať.

Uznávaný pohľad tradičnej medicíny:

Candida Albicans je kvasinka, ktorá žije v ľudskom tele a je súčasťou toho, čo je považované za normálnu flóru pre telo (normálne baktérie). Darí sa jej v tmavých vlhkých miestach tela ako je zažívací trakt, ústa, vagína a mokvajúce trhliny pokožky (???). Obvykle sa tiež v týchto miestach nachádza iná normálna flóra, ktorá drží kvasinky pod kontrolou a bráni ich premnoženiu.

Keď niečo naruší túto prirodzenú rovnováhu, potom sa kandidy sa môžu patogenicky premnožiť. Branie antibiotík je jedna z primárnych príčin, ktorá umožňuje výskyt tohto premnoženia, pretože „ostatná normálna flóra“, ktorá drží kandidu pod kontrolou je redukovaná antibiotikami. Ľudia sa potom môžu stretnúť s monilialnou vaginitídou ( pošvová kvasinková infekcia), múčnatkou [thrush] link, kožnou infekciou alebo disbiózou (črevnou nerovnováhou v populácii kvasiniek vedúcej k hnačkám alebo zápcham). Podľa tradičnej medicíny, toto sú dočasné problémy, ktoré môžu byť ľahko napravené probiotikami a/alebo protiplesňovými liekmi a krátko nato ako sa telo a imunitný systém upraví, tento problém u normálneho človeka ustúpi bez väčších problémov.

U človeka s oslabenou imunitou, ako napr. pacient s AIDS, ktorého imunitný systém je vážne poškodený, sa kvasinky môžu premnožiť a stať sa systémové (v krvi, v celom tele). To je veľmi vážny stav, vyžadujúci pobyt na jednotke intezívnej starostlivosti ( ICU =Intensive care unit ) a vnútrožilovo podávané antimykotické lieky (IV= intravenous). Táto systémová forma kvasiniek u pacienta s narušenou imunitou je veľmi zjavná, závažná a potenciálne smrteľná.

Tradičný pohľad na kandidu je veľmi čiernobiely. Buď je kandida malý bezvýznamný problém, ktorý vaše telo dokáže zvládnuť s minimálnou podporou, alebo je veľmi veľmi závažná a život ohrozujúca v dôsledku výraznej poruchy imunity. Príklad tradičného pohľadu na kandidu možno nájsť tu (HERE)

Alternatívny pohľad

Alternatívni liečitelia súhlasia so všetkým, čo je uvedené hore, nakoľko je to dobre zdokumentované. Avšak zároveň veria, že môže existovať subakútna verzia kandidovej nerovnováhy, ktorú telo nedokáže napraviť vlastnými silami.

Toto je jadro teórie: osoba berie antibiotiká a objaví sa črevná disbióza v tradičnom zmysle. Telo sa z nejakého dôvodu nedostane späť do rovnováhy a kvasinka zostane dominantným organizmom v zažívacom trakte. Zmení formu na hubovitý typ ( zapustí vláknové výhonky) ktoré preniknú do stien tráviacich slizníc a spôsobia narušenie bariéry, takže jedlo a ostatné veci, čo človek zje, môžu „presiaknuť“ ako nestrávené proteíny do krvného obehu osoby (štandardne je jedlo dôkladne rozložené na základné komponenty, ako napr. jednoduché uhľohydráty). Toto „presakujúce črevo“ spôsobuje celoorganizmovú pohromu, nakoľko osoba zareaguje na tieto cudzie proteíny, ako by to boli baktérie, spôsobiac imunitnú odozvu a produkciu protilátok a zápalu. To má za následok množstvo symptómov u pacienta v takmer každom orgáne a systéme tela. Niektorí autori tvrdia, že je do procesu zapojená dokonca molekulárna mimikri, mieniac tým, že tieto cudzie proteíny, ktoré nepatria do krvi môžu spôsobiť, že imunitný systém vytvorí imunitné bunky, ktoré krížovo reagujú (napádajú cudzie proteíny v krvi, ktoré sem presiakli, ako aj omylom niektoré vlastné tkanivá). Podľa tejto paradigmy je toto teoreticky vnímané ako príčina „autoimunity“.

V USA je určovanie tohto typu kadidózy vo veľkej miere robené prírodnými liečiteľmi, ktorí sú zodpovední za široké rozšírenie povedomia/znepokojenia o tomto možnom probléme, po tom čo zahrnuli tento model navzdory nedostatku vedeckých podkladov. U mnohých liečba a diagnóza kandidózy zahŕňa podstatnú časť ich praxe a je ich liečbou a diagnózou prvej voľby pre mnohé, ak niepre väčšinu ochorení. V ich pohľade je kandida videná ako široko rozšírené a bežné ochorenie vyžadujúce mnoho času (rokov), úsilia (vrátane veľmi prísnej a náročnej diéty) a podpory prírodných liečiv (nekonečné predpisovanie doplnkov a/alebo antimykotík ako napr. nystatin), aby sa uzdravili. Toto je samozrejme drahá ako aj zaujatá liečba. Chronické choroby ako MS (multiple sclerosis = roztrúsená skleróza) sú videné ako „kandidové presakujúce črevo” spôsobujúce molekulárnu mimikri a teória tvrdí, že keď vyliečite kandidu, tak MS sa stratí akonáhle je imunita zbavená chronickej stimulácie. Choroby ako CFS sú podobne videné ako cudzie proteíny celoorganizmovo rozšírené a vyčerpanie je spôsobené nepretržitým bojom proti týmto patogénom.

V prípade MS, niektorí liečitelia išli ešte ďalej a vyhlásili, že MS je spôsobená kandidou a/alebo plesňou. Príklad toho môže byť videný tu (HERE). Dr. Wheldon sa venoval tomuto problému na základe svojim rozsiahlych skúseností ako mikrobiológ a rozpoznal okamžite, že autori urobili kritickú chybu v ich myslení: slovo gliotoxin je popisné, nie špecifické, a podobne ako slovo “antibiotikum” označuje množstvo vecí. Dodáva, že “gliotoxín” nájdený v mozgu MS pacientov je úplne odlišný chemicky a štrukturálne od gliotoxínu produkovaného kandidou. Môžete si prečítať o tom od priamo od Dr.Wheldona (HERE ). Človek sa nemusí obávať, že by MS mohla byť vyvolaná candidou; nie je žiaden dôkaz plesní alebo plesňových vedľajších produktov v mozgu MS pacientov. “Gliotoxín” nájdený v mozgoch s MS je proteín, gliotoxín produkovaný candidou nie je proteínom a je úplne odlišný. Naproti tomu však množstvo štúdii nachádza DNA odtlačky od CPn v MS mozgoch, o mnohých z nich sa zmieňujeme v našich archívoch.

Je len málo v zmysle tvrdej vedy (t.j. overené štúdie, ktoré sú všeobecne akceptované) priamo podporujúcej alternatívny model candidózy v ktorejkoľvek jeho verzii. Jej liečba a diagnóza namiesto toho závisí výrazne na neoficiálnych dôkazoch a ponúkaných teóriách.

Napriek tomu, nie je to nelogické si predstaviť, že kandida by sa mohla stať problematickou v čreve, podobne ako sa určite môže stať problémom v ústach alebo vagíne a tieto dobre známe typy infekcii potrebujú liečbu. Takže pokiaľ nie je vylúčené, že tráviaci trakt tiež môže byť infikovaný rovnakým spôsobom ako tieto oblasti, je to stále možná teória. Čo by bolo potremné, je aby sa u mnohých ľudí, ktorí majú špecifický súbor príznakov, urobila biopsia alebo nejaký iný nevyvrátiteľný dôkaz o predpokladaných hubových črevných candidových infekciách, potom by polovica ľudí bola liečená na candidu a druhej polovičke podávané falošné lieky, a u osôb, ktoré dostali skutočné lieky proti kandide, aby sa uzdravili s úľavou od ich symptómov, ako aj dokázanie normálnej bezcandidovej biopsie po liečbe. Takáto dvojitá štúdia naslepo zatiaľ nebola urobená, a preto ako liečba zostáva naďalej empirická liečba pre typ infekcie, u ktorej nemáme žiaden dôkaz existencie hubovitej formy v črevách týchto osôb.

Z uhla pohľadu tradičnej medicíny, teória a liečba hraničí s šarlatánstvom a diagnóza ‘kandidózy’ podľa alternatívnej paradigmy je obvykle vnímaná s veľkým skepticizmom. Absencia kvalitného výskumu podporujúceho diagnózu a komerciou poháňaný trh kandidových doplnkov, tomu nepomáha.Viacerým tradičným ľudovým liečiteľom, ktorí liečili kandidózu podľa alternatívnej paradigmy, bola prax a licencie preskúmavané miestnymi lekárskymi komisiami kvôli podpore vedecky nepreukázaných a nepodporovaných praktík a niektorým dokonca boli odobraté licencie. Hoci sú tu niektorí pokrokovo mysliaci ľudoví liečitelia, pre ktorých je zatiaľ nepotvrdená ale neoficiálne podporovaná paradigma zmysluplný prístup, špeciálne pre pacientov zápasiacich s problémami neriešenými tradičnými prístupmi, viac-menej nenájdete podporu pre tento náhľad v konvenčnej lekárskej komunite.

Takže, ako niekto vie, že má kandidózové problémy, u ktorých by mohol pomôcť alternatívny prístup? Kedy by to mohol zvážiť?

Dôkaz pre toto je z veľkej časti neoficiálny, znamenajúci, že ak alternatívni liečitelia liečia použitím anti-kvasinkových doplnkov, ľudia sa cítia lepšie, než aby tam bol nejaký druh objektívne merateľného zlepšenia, ako napr.čistý laboratórny výsledok. Sú laboratória, ktoré testujú na túto formu kandidózy a sú pacienti, ktorí si vyžiadali urobiť tieto testy (ako napr.domáci slinový test viď HERE ) ale žiaden z nich nie je všeobecne akceptovaný, takže nemôžete ísť za bežným doktorom a žiadať ho o kandidový test iný než tradičný typ zo steru, aký sa používa napr. na zistenie monilialnej vaginózy. Ak ste tak ešte neurobili, nájdite klikateľné slovo ‘thrush’ vyššie v tomto dokumente a pozrite si obrázky ako vyzerá kandidová infekcia napríklad v ústach. Je to oveľa viac, než len „biely jazyk“, a ktokoľvek si vie predstaviť, že ak by bola takáto infekcia v črevách, mohol by to byť problém, tak ako je naznačené v alternatívnej teórii.

Symptómy kandidózy podľa alternatívnej paradigmy možno vidieť tu HERE. Stránka obsahuje veľmi dlhý zoznam symptómov, ktoré zrejme môžu mať súvis s premnožením kandidy.

Okrem tohto horeuvedeného zoznamu symptómov, ľudia na CAP, ktorí cítia, že majú problém s premnožením kandidy v súvislosti s liečbou, si sťažovali na symptómy ako mozgová hmla, zastavenie v ich liečebnom pokroku, zažívacie symptómy ako nafukovanie brucha, hnačka alebo zápcha, účnatka [thrush], kožné infekcie potvrdené ako kvasinkové, a typická vaginálna kandida. Ak máte tieto symptómy, porozprávajte sa s vaším doktorom o možnej liečbe, keďže niektorí naši členovia mali kandidové problémy (ako napr. kandidová kožná infekcia alebo monilial vaginitis), ktoré boli ľahko diagnostifikované ich všeobecnými lekármi a úspešne liečené použitím konvenčnej medicíny a liekov na predpis. Ak sú vaše symptómy neurčité a doktor nenájde nič nezvyčajné, potom môžete skúsiť užívať niektoré z anti-kandida suplementov, ktoré sú vypísané v zozname od Michele (link nižšie) vychádzajúce z alternatívnej teórie alebo vyhľadať pomoc kompetentného prírodného liečiteľa.

Samozrejme treba poznamenať, že dlhodobé užívanie antibiotík dokonca aj v konvenčnej lekárskej paradigme vedie k riziku kandidových problémov, predovšetkým disbiózy. CAP doplnky obsahujú dennú dávku probiotík, aby pomáhali udržať rozrastanie kvasiniek v medziach. Nakoľko CPn je infekcia imunitného systému a imunitný systému bude napravený liečbou, tento model obsahuje myšlienku, že telo bude schopné zvládnuť kvasinky efektívne ako ktorýkoľvek normálny človek bez problémov, s postupom času ako liečba bude postupovať. NAC taktiež účinkuje proti-kvasinkovo, keď rozbíja gliotoxín produkovaný kandiou (referencia David Wheldon, link viď vyššie).

Ak však máte pocit, že by ste mohli mať osobne nejaký úžitok z liečby kvasiniek prostredníctvom doplnkov popri CAP, tento stručný pohľad na pozadie problému a jeho rôzne aspekty, vám pomôže pri štarte. Prosím, vyhľadajte si ďalšie informácie, nakoľko toto je mienené len ako prehľad, ale buďte si vedomí, že toto je oblasť s veľkým množstvom komerciou propagovaných tvrdení. Buďte opatrní a všimnite si, že vyhlásenia v tejto oblasti často nie sú podporené prísnymi vedeckými štandarmi, tak ako by bolo ideálne. Napríklad ak jedna spoločnosť tvrdí, že ich produkt je jediný, ktorý skutočne zbaví kandidy, možno sa diviť, ako môžu urobiť také vyhlásenie, keďže nie sú žiadne štandardné testy na tento problém, žiadne štandardizované objektívne diagostické kritéria a žiaden spoľahlivý dôkaz na vyhodnotenie, či kandida ustúpila alebo nie. Možnože to, čo tým myslia je, že „všetci ľudia s ktorými sme hovorili, tvrdili, že sa majú lepsie po užití nášho produktu“. Osobne mi neprekáža užívať taký produkt, aby som zistil, či mi nejakým spôsobom pomôže, ale vadí mi, aby bol slabý dôkaz prezentovaný ako reálny „výskum“.

Osobne som užíval Candex a Candida cleanse spolu s Primal defense a Saccaromyces boulardii ako probiotikum a zistil som, že pridanie „anticandida“ doplnkov regulovalo moju elimináciu späť k normálu, kým probiotiká samotné (niekoľko druhov) to nezvládli, takže prípravky užívam na špecifické symptómy, keďže u mňa proti tým symptómom zaberajú.

Stručne, spôsoby liečby tohto problému spadajú do niekoľkých kategórii:

1. Protiplesňové lieky na predpis, ako napr. nystatin, ktorý zasahuje do replikácie kvasiniek a ktorý vám predpíše váš klasický doktor ak máte tradičnú kvasinkovú infekciu uznávanú tradičnou paradigmou.

2. Probiotiká, čo sú „zdravé“ normálne baktérie, ktoré vytlačia premnoženú kandidu a vrátia črevo do rovnováhy avšak ktoré sú zároveň taktiež zabíjané antibiotikami branými v rámci CAP, takže sú potrebné konštatné dávky. Tieto sú zahrnuté v CAP, keďže sú dobre známe ako pomoc pri redukcii dopadu disbiózy alebo dokonca infekcii baktériami clostridium difficile (predovšetkým s.bulardii)

3. Enzýmy, ktoré rozbíjajú bunečnú stenu kandidy a tak ju zabíjajú a ktoré musia byť brané na prázdny žalúdok (lebo inak rozložia namiesto toho jedlo, ktoré tam je)

Ďalšia stránka k tejto problematike je od Michele zostavený zoznam položiek zo všetkých doplnkov, ktoré členovia tohto webu (pozn.aut: myslený cpnhelp.org) diskutovali kvôli tomuto problému. Nepodporujeme špeciálne žiaden z týchto produktov, iba ponúkame zoznam, aby ľudia mohli pozrieť o čom sme diskutovali a komentáre ľudí k týmto výrobkom...

ani neponúkame medicínske rady či diagostiku žiadneho zdravotného problému. Iba doktor tak môže urobiť. A na záver zopakovanie, že tieto druhy doplnkov nie sú ani súčasťou CAP protokolov, ani nie sú považované za nevyhnutné pre bežného človeka na CAP. Väčšina ľudí skonštatuje, že nemá problémy s kandidou.

prosba na administrátorov,

prosba na administrátorov, či by nemohli povymazávať prebytočné zalomenia riadkov, nejak sa mi to trochu preformátovalo...

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Přes  rady léčitelů 


Přes  rady léčitelů  a jiné tzv. alter. medicíně je můj org. od dětství léčen antibiotiky, krmen kuřaty aj. , kteří jsou taky krmený antibiotiky a hormony, v mléku, aj. promořen a vesele se  plísním, kvasinkám ve střevech daří . Zkouším především vynechávat tvrdě sladké, kvasnicové čerstvé pečivo, a pozor na opravdu plesnívé , staré , konzervované jídlo,zkusit antimykotické byliny, probiotické produkty,česnek-výtažky když se to snese, olivový olej,´dřív se používal jako antimykotikum jodid draselný,  no prostě co se dá. 

Mmichal, diky, az budu mit

Mmichal, diky, az budu mit energii, dam se do toho. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Hannah az se zbavis

Hannah az se zbavis chlamydii, zbavis se i kvasinek, az seocisti imunitni system. To je i moje osobni zkusenost. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

...subakútna verzia

...subakútna verzia kandidovej nerovnováhy, ktorú telo nedokáže napraviť vlastnými silami...

Nastane v případě oslabení těla jinou infekcí.

...nie je to nelogické si predstaviť, že kandida by sa mohla stať problematickou v čreve,...

Žádné představy, realita medicínou běžně uznávaná (tedy slušnými inteligentními lékaři) - a příčiny? Viz výše + jiné chronické choroby jako je celiakie,  Crohnova nemoc  apod., které mohou být  také jen důsledkem chronické infekce, ať už chlamydiemi nebo jiným patogenem.

Antimykotická léčba je prostě jen podpůrná, její efekt po vysazení zase vymizí, pokud není odstraněna příčina.  

 Radka - syn Tomáš, 6 let, růstová retardace, chron. rýma kašel, chlamydie, EBV, candida.

Radka - syn Tomáš, 7 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Jo a změním si podpis -

Jo a změním si podpis - po antimykotické léčbě jsou rýma a kašel fuč:-)

Radka - syn Tomáš, 6 let, růstová retardace, chron. rýma kašel, chlamydie, EBV, candida.

Radka - syn Tomáš, 7 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

NOVA STRANKA V PRIRUCCE K

NOVA STRANKA V PRIRUCCE K LECBE 

Opravila jsem formatovani a zalozila novou stranku v Prirucce k lecbe, kde ted informace o kandide najdete. Strasne moc dekuju za preklad a opravy Majce i mmichalovi, kteri odvedli opravdu velky kus uzitecne prace. Protoze tenhle preklad je hodne dlouhy a nijak jednoduchy..

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k