Chlamydiová pneumonie

Chlamydiová pneumonie

http://www.anamneza.cz/moduly/nemoc_tisk.php3?ID=258
Úvod

Chlamydiová pneumonie je akutní zánět plic (pneumonitida) infekčního původu, jehož vyvolavatelem je malá bakterie Chlamydia pneumoniae (dříve nazývaná agens TWAR – tchaiwanské akutní respirační agens). Bakterie se jako parazit usidluje uvnitř napadených lidských buněk. Přenos infekce se děje z člověka na člověka kapénkovou cestou. Chlamydia pneumoniae je původcem epidemií v armádě a u studentů. Postižené věkové kategorie jsou různé, v západních zemích je nákaza u dětí mladších 5 let vzácná, po začátku školní docházky však výskyt infekce prudce stoupá až do mladistvého věku a největší je ve středním dospělém věku. Studie v Severní Americe prokázaly, že Chlamydia pneumonie je třetím nejčastějším původcem zápalu plic ve středním věku a druhým nejčastějším vyvolavatelem ve věkové kategorii 5 až 35 let. Asi 50 % starších osob má protilátky v krevních séru svědčící o prodělané nákaze. Chlamydia pneumonie vyvolává 5 až 10% zápalů plic vzniklých u hospitalizovaných pacientů (tzv. nozokomiální infekce).

U kojenců ve věku 3 až 8 týdnů je častou příčinou pneumonie bakterie Chlamydia trachomatis, známá především jako vyvolavatel pohlavních nákaz a očních infekcí (trachomu) v subsaharské Africe a na Středním východu.Subjektivní příznaky a objektivní nález

V rámci chlamydiové infekce se může objevit zánět hltanu (faryngitida), zánět průdušek (bronchitida) a zánět plic (pneumonitida, pneumonie). Mezi typické příznaky onemocnění patří horečka a kašel s vykašláváním sputa („chrchlů“), pacienti však obvykle nebývají v celkově těžkém stavu. Těžší průběh mívá onemocnění u starších osob.


Stanovení diagnózy


Podezření na onemocnění máme u pacienta s typickými příznaky, u něhož není stanovena jiná diagnóza. Na rentgenovém snímku nacházíme stíny v místě zánětlivého postižení plic. Běžné mikrobiologické vyšetření sputa je negativní, kultivační průkaz chlamydií je možný na speciálních kulturách z kuřecího zárodku a také mikroskopický průkaz vyžaduje speciální techniky, které ve většině laboratoří nejsou běžně k dispozici. Na diagnózu chlamydiové pneumonie myslíme také při chybějící odpovědi na běžná antibiotika (tzv. betalaktamová antibiotika – peniciliny, cefalosporiny).Prognóza a léčba

Nejvhodnějšími antibiotiky jsou tetracyklin nebo erytromycin, u dětí výhradně erytromycin. Léčba je podávána obvykle 10 až 21 dní. Peniciliny a cefalosporiny jsou u chlamydiové infekce neúčinné. Vzhledem k možnému spektru původců infekčních zánětů plic v populaci (viz. výše) tedy při neznámé mikrobiologické diagnóze zahajujeme léčbu erytromycinem. Ústup příznaků nemoci je i při léčbě poměrně pomalý. Při předčasném ukončení léčby (např. po 1 týdnu) je tendence ke opětovnému vzplanutí nákazy. Průběh u mladých dospělých je obvykle příznivý, u starých lidí však má choroba 5 až 10 % úmrtnost. Pneumonie u kojenců vyvolané mikrobem Chlamydia trachomatis se léčí erytromycinem.

 


No, my tu víme, že ani 21 den bohužel u nás nestačila! Ale i tak zajímavý článek!


Powered by Drupal - Modified by Danger4k