MEDICINA.cz - První český zdravotnický portál

http://www.medicina.cz/odborne/clanek.dss?s_id=3939

 

"....

Atypické pneumonie se liší od ostatních klinickou symptomatologií a neměly by činit diagnostické problémy. Odlišení virové a bakteriální etiologie je klinicky nemožné, mimo zvláštní situace (varicella), kde je indikován aciclovir a volba antibiotika je cílena proti Mycoplasma pneumoniae a Chlamydia spp. Ve věkové kategorii starších dětí, adolescentů a mladých dospělých může být v době epidemie Mycoplasma pneumoniae příčinou 30–40 % komunitních pneumonií. Lékem volby u dětí jsou makrolidy, u dospělých také doxycyclin. Některé studie o významu antibiotické léčby pochybují a je jisté, že mnoho infekcí vyvolaných mykoplasmaty a chlamydiemi se vyhojí spontánně. Rozhodujícím pro indikaci antibiotické léčby musí být klinický obraz, nikoliv náhodně zjištěná sérologická pozitivita. Problémem zůstává dostupnost a rychlost mikrobiologického ověření právě u atypických pneumonií [14]. Algoritmus predikce rizika u pacientů s pneumonií ukazuje obr. 1...."

 

Tak teď už jsem klidný.... jen nerozumím tomu, proč to samovolné vyhojování trvá už 50 let! A teprve po najití www.cpnhelp.org se začalo blýskat na lepší časy! Čím to asi bude?

Powered by Drupal - Modified by Danger4k