Doporučení při užívání ATB/Antivirotik při léčbě intracelulárních infekcí u chronických onemocnění

originál na http://www.immed.org/publications/Treat[1].consider.05.11.rtf

 

Doporučení při užívání ATB/Antivirotik při léčbě intracelulárních infekcí u chronických onemocnění

 

Prof. Garth L. Nicolson
The Institute for Molecular Medicine, 15162 Triton Lane, Huntington Beach, California 92649-1041
Tel: (714) 903-2900 Fax: (714) 379-2082 e-mail: gnicolson@immed.org Website: www.immed.org
________________________________________________________________

 

Doxycyclin (aka Vibramycin, Doxychel, Doxy-D, Doryx)


Doxycyklin je širokospektrý tetracyklin s dobrou rozpustností v tucích a schopností pronikat hematolikvorovou bariérou. Toto ATB působí blokování syntézy proteinů mikroorganismů a je rychle vstřebáváno ve střevech a špičkové krevní koncentrace (peak blood concentrations) jsou udržovány mezi 2-18 hodinami (poločas rozpadu: 18-22hodin) po orálním užití léku. Jídlo, vápník, hořčík, látky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) a některé léky snižují vstřebávání, alkohol, phenytoin [Dilantin] nebo barbituráty zkracují krevní poločas rozpadu a nebo oslabují imunitní systém. Může být nahrazen Minocyklinem [Minocin] a pro některé nemoci (RA) je dokonce preferován, protože lépe proniká tkáněmi (stejná dávka za den).

Dávkování:
U bakteriálních infekcí spojovaných s chronickými onemocněními činí doporučená orální dávka 200-300 mg/day (2-3x 100 mg kapsle, 2 ráno) po dobu 6 měsíců. Po 6 měsících jsou doporučovány 6ti týdenní cykly (2 týdny pausa). Z počátku může doxycyklin zhoršit chronické příznaky a symptomy (Herxheimerova reakce nebo nežádoucí účinky, jako například dočasná horečka, loupání kůže, střevní potíže, atd.), ale tyto problémy většinou ustoupí během několika málo týdnů (viz první oddíl). Pacienti se obvykle začínají cítit lépe a cítí zmírnění hlavních symptomů a příznaků během 12 týdnů, ale u některých pacientů se hlavní symptomy nemírní ani po 12. týdnu. Při prudkých reakcích nebo kvůli předcházení poškození trávícího traktu může být potřebné vnitrožilní dávkování 100-150 mg/den (vyvarujte se rychlé nitrožilní aplikace) na 2-3 týdny, potom zbytek ATB cyklu by měl být orální (aby se zabránilo tromboflebitidě (trombóza a zánět povrchových cév) a dalším komplikacím, které mohou vznikat u dlouhodobější nitrožilní terapie). Někteří pacienti mají reakce na škroby (starch filler) v kapslích a musí užívat Doryx, granulační formu čistého doxycyklinu. Prakticky všichni pacienti mají relapsy (objeví se u nich původní hlavní příznaky a symptomy), pokud ukončí léčbu dříve než po 6 měsících. V pilotní studii ~85% pacientů relapsovalo po 12 týdnech terapie, takže se doporučuje 6 měsíců bez přerušení. Doxycyklin byl úspěšně používán v kombinaci spolu s dalšími ATB v situacích, kdy jedno samotné ATB mělo minimální efekt (to jest., doxycyklin plus ciprofloxacin nebo doxycyklin plus azithromycin).

Indikace:
Doxycyklin a Minocyklin jsou zejména bakteriostatika a jsou účinné vůči následujícícím organismům: gramnegativní bakterie (N. gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Shigella species, Yersinia pestis, Brucella species, Vibrio cholera); grampozitivní bakterie (Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes); mycoplazmy (Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma fermentans [inc. incognitis strain], Mycoplasma penetrans); dále (Bacillus anthracis [anthrax], Clostridium species, Chlamydia species, Actinomyces species, Entamoeba species, Treponema pallidum [syphilis], Plasmodium falciparum [malaria] a Borrelia [Lyme] species).

Varování:
Vyvarujte se přímého slunce a pijte dostatek tekutin, zejména při orálním podávání kapslí. Léčba Doxycyklinem nebo minocyklinem může vést k přemnožení mykóz anebo kvasinek, či vůči nim necitlivým mikroorganismům (viz Úvahy - considerations na první stránce). Pacienti užívající antikoagulanty (látky bránící sráženlivosti krve) možná budou vyžadovat snížení dávkování. Nedoporučuje se užívat během těhotenství a u dětí do věku 8 let. V posledně zmíněném případě kůli změně barvy zubů. Nicméně nižší dávky doxycyklinu se ukázaly jako velice účinné u dětí s CFS/GWI (s váhou 100 liber (45kg) a méně, dávkování 1-2mg/libru (t.j. 2-4,5mg/kg) rozdělené do dvou dávek, při váze nad 100 liber používat dávkování jako u dospělých).
Pacienti s poškozením ledvin by neměli brát doxycyklin. Následující léky by neměly být užívány současně s doxycyklinem: methoxyfluran [Penthrane], carbamazepin [Tegretol], digoxin nebo diuretika (léky na vylučování nadměrných tekutin z těla). Ostatní léky mohou ovlivnit vstřebávání nebo imunitní odpověď (viz nahoře). U komplikovaných infekcí může být v pauze mezi cykly užívání ATB podáván Augmentin po dobu 2 týdnů (3x 500 mg/den). U mykotických a kvasinkových komplikací se prosím podívejte na instrukce nahoře.

Nežádoucí účinky:
U několika málo pacientů může doxycyklin způsobovat podráždění trávicího traktu, anorexii, zvracení, žaludeční nevolnosti, průjmy, vyrážky, sucho v ústech, chrapot a v ojedinělých případech hypersensitivní reakce, hemolytickou anémii, přecitlivělost pokožky a snížení počtu bílých krvinek. Všeobecně je doxycyklin považován za velmi bezpečný lék a i v dostupné literatuře je zaznamenáno jen velmi málo nežádoucích reakcí.

 

Ciprofloxacin (aka Cipro, Cifox, Cifran, Ciloxan, Ciplox)

Ciprofloxacin je širokospektré syntetické fluoroquinolonní ATB s dobrou vstřebávací charakteristikou. Tento lék působí na bakteriální DNA šroubovice (gyrázu) a blokuje bakteriální DNA syntézu. Ciprofloxacin je vylučovaný rychle močí a tzv. poločas rozpadu v krvi má 4 hodiny. Jídlo prodlužuje vstřebávání o 2 hodiny, ale neovlivňuje celkovou absorpci. Antacida (látky mírnící žaludeční kyselost) obsahující magnesium, hliník a další soli a rovněž další léky redukují vstřebáván a neměly by se užívat ve stejný čas.

Dávkování:
U chronických nemocí je doporučená dávka 1,500 mg/den (orálně, 3x 500 mg kapsle, 2 ráno) po dobu 6 měsíců, pak následují 6 týdenní cykly. Ciprofloxacin může, ale nemusí být podáván s jídlem. Zpočátku může ciprofloxacin zhoršit některé příznaky/symptomy (Herxheimerovy reakce nebo nežádoucí ATB reakce), ale ty by obvykle měli odeznít během několika málo týdnů. Pacienti uvádějí, že dávkování 1000 mg/den a nižší není účinné a nepřináší úlevu od symptomů. Pacientům se obvykle uleví od hlavních přízn./sympt. během 4-6 týdnů, ale u některých pacientů nedochází k mírnění symptomů ani po 6. týdnu. Ciprofloxacin se používá u pacientů, u kterých není doxycyklin dobře snášen anebo u těch, u kterých už doxycyklin neúčinkuje. V několika málo případech se ciprofloxacin používá současně s doxycyklinem. Herxheimerovy reakce, pokud se vyskytují, obvykle přejdou během několika málo dní či týdnů. Aby se předešlo poškození trávícího traktu může být nutné nitrožilní podávání 400-500 mg 2x denně (s dobou více než hodinu pro každou infuzi, vyvarujte se rychlé nitrožilní aplikace) po dobu 2-4 týdnů. Potom pokračujte opět orálně. Prakticky u všech pacientů se objeví relapsy hlavních příznaků/symptomů, pokud se lék přestane brát mezi 6tým až 12tým týdnem léčby. Doplňková ATB léčba vede k mírnějším relapsům při/po přerušení léčby. Následné cykly ATB mohou vyžadovat užití doxycyklinu anebo dalších ATB. Jako náhrada může být užíván sparfloxacin, fluoroquinolonní ATB s lepší tkáňovou penetrací - orální dávka 400 mg/den, ale někteří pacienti vykazují značně zvýšenou citlivost na slunce! Levofloxacin, ofloxacin, gatifloxacin jsou novější fluoroquinolony s lepší tkáňovou penetrací než ciprofloxacin a mohou být rovněž použity místo ciprofloxacinu.

Indikace:
Ciprofloxacin je účinný proti následujícím baktériím: gramnegativní baktérie (Shigella species, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Escherichia coli, Klebisella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Enterobacter species, Proteus vulgaris, Psuedomonas aeruginosa, Yersinia pestis, Vibrio cholera), Moraxella catarrhalis; grampozitiní baktérie (Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus hominis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophytieus); na mycoplasmy je mírně účinný (Mycoplasma species); další (Clostridium species, Chlamydia species, Mycobacterium tuberculosis).

Varování:
Vyvarujte se přímého slunce, zejména u sparfloxacinu. Pacienti by neměli brát floxacin souběžně s theophylinem. Léčba ciprofloxacinem může vést ve vzácných případech ke krystalizaci léku v moči, a tedy by se měli pacienti dostatečně hydratovat, aby se dostatečně ředila moč. Těhotné ženy a děti by neměly tento lék užívat, protože redukuje růst kostí a chrupavek.

Vedlejší účinky:
Nežádoucí reakce vedou asi u 3.5% pacientů k přerušení léčby. Takové reakce jsou: nevolnost od žaludku (5%), průjem (2%), zvracení (2%), abdominální bolest (1.7%), bolesti hlavy (1.2%) a vyrážka (1.1%). Ve vzácných případech může cirprofloxacin způsobovat kardiovaskulární problémy (<1%) a problémy CNS (závratě, nespavost, strach, zmatenost, křeče a další) (<1%). Malý počet pacientů trpělo přecitlivělostí - anafylaktickým šokem a vyžadovali okamžitou pomoc na pohotovosti. Ostatní léky mohou ovlivnit vstřebávání a imunitní systém.

 

Azithromycin (aka Zithromax)

Azithromycin je azalidové (makrolidové) ATB s dobrým vstřebáváním a sérologickým „poločasem rozpadu“ až ~68 hodin. Tato třída léků působí spojením s 50S ribozomální subjednotkou (ribosomal subunit) u citlivých organismů, kde narušuje jejich proteinovou syntézu. Jídlo snižuje rychlost vstřebávání, ale absorpce není ovlivněna antacidy obsahujícími magnesium, aluminium nebo další soli. Ostatní léky mohou ovlivnit vstřebávání (viz výše).

Dávkování:
U GWI/CFS/FMS se doporučuje dávkování 500 mg/den (orálně, 1-2x250 mg kapsle najednou) v každém z 6 týdenních cyklů. Azithromycin by se neměl brát s jídlem (1 hod před anebo po). Z počátku může azithromycin zhoršovat některé symptomy, ale většinou by to mělo odeznít během několik málo týdnů.
Během několika týdnů pacienti obyčejně začnou pociťovat zlepšení a zmírnění hlavních symptomů, ale u některých pacientů se hlavní symptomy nelepší celé měsíce. Azithromycin se používá u pacientů, u kterých není doxycyklin snášen a nebo u kterých doxycyklin nezabírá. Herxheimerovy reakce obvykle přejdou během několika málo dní či týdnů. Prakticky u všech pacientů se objeví relaps hlavních příznaků/symptomů pokud se lék vysadí před 12. týdnem léčby. Doplňková ATB léčba (cykly) vede k mírnějším relapsům při/po přerušení léčby. Azithromycin se ukazuje jako bezpečné ATB pro užití u dětí (10 mg/kg/den se doporučuje u dětí do 14 let, dále viz níže).

Indikace:
Azithromycin je účinný proti následujícím baktériím: gramnegativní baktérie (Bordetella pertussis, Shigella species, Haemophilus influenzae, Chlamydia species, Yersinia pestis, Brucella species, Vibrio cholera); grampozitivní baktérie (Streptococci skupina C, F, G); mycoplasmy (Mycoplasma species); další (Clostridium species, Treponema pallidum [syphilis], and Borrelia species).

Varování:
Azithromycin je zejména vstřebáván játry, a je tedy třeba obezřetnosti u pacientů s poškozenými játry. Antacida obsahující hořčík, hliník a další soli by neměly být užívány ve stejný čas. Další léky mohou rovněž ovlivňovat vstřebávání. Makrolidy plus terfenadin [Seldane] nebo astemizol [Hismaral] mohou nebezpečně zvednout plasmové antihistaminy a způsobit arytmie a zvýšit hladinu theofylinu v séru u některých pacientů, zejména u těch užívajících methylovaný xanthin způsobující žaludeční nevolnosti, zvracení a záchvaty. Hladina carbamazepinu [Tegretol] v plazmě může být rovněž zvýšena a vede k otravě carbamazepinem, žaludeční nevolnosti, zvracení, ospalosti a ataxii.

Vedlejší účinky:
Nežádoucí účinky byly u klinických studií mírné a zahrnovaly: průjem (5%), žaludeční nevolnosti (3%), abdominální bolest (3%). Ve vzácných případech (<1%) může azithromycin způsobovat kardiovaskulární potíže (bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti, bolest na prsou) a poruchy CNS (závratě, bolesti hlavy), alergické potíže (vyrážka, citlivost na světlo, zánět kožních cév - angioderma), únavu a další (<1%). U pediatrických pacientů bylo >80% vedlejších účinků gastriontestinálního typu. U některých dětí může překročení doporučované dávky 10mg/kg/den způsobit ztrátu sluchu.

 

Clarithromycin (aka Biaxin)

Clarithromycin je širokospektrální makrolid s dobrým vstřebáváním a dobrým sérologickým poločasem rozpadu. Tato třída léků působí tak, že se pojí s 50S ribosomální subjednotkou u citlivých organismů a narušuje jejich proteinovou syntézu. Lék je bakteriostatický, avšak vysoké dávky mohou být baktericidní. Jídlo snižuje rychlost vstřebávání, ale absorpce není ovlivněna antacidy obsahujícími magnesium, aluminium nebo další soli. Ostatní léky mohou ovlivnit vstřebávání a imunitní systém (viz výše).

Dávkování:
U chronicky nemocných pacientů se doporučuje 500-750 mg/den (orálně, 2-3x 250 mg kapsle, 2 ráno) po dobu 6 měsíců terapie, pak 6 týdenní cykly. Clarithromycin by se neměl brát s jídlem, (1 hod před anebo po). Z počátku clarithromycin může zhoršovat některé symptomy – Herxheimerova reakce, ale většinou by to mělo odeznít během několika týdnů. Pacienti obyčejně začínají pociťovat zlepšení a zmírnění hlavních symptomů během 1-2 týdnů, ale u některých se symptomy nelepší dřív než po 12ti týdnech. Clarithromycin se používá u pacientů, kteří nesnášejí doxycyklin anebo již na něj nereagují. Herxheimerovy reakce většinou přejdou během několika dní/ týdnů. Prakticky všichni pacienti mají relaps hlavních příznaků/symptomů pokud se lék vysadí během prvních 12-ti týdnů léčby. Dodatečné cykly ATB vedou k mírnějším relapsům při/po přerušení léčby. U dětí se doporučuje dávkování á 15 mg/kg/den 2x denně: u tohoto dávkování se objevují u některých dětí gastrointestiální potíže.

Indikace:
Clarithromycin účinkuje proti následujícím baktériím: gramnegativní baktérie (Neisseria gonorrhoeae, N. menigitidis, Moraxella catarrhalis, Campylobacter jejuni, Eikenella corrodens, Haemophilus ducreyi, Bordetella pertussis, Shigella species, Salmonella species, Haemophilus influenzae, Chlamydia species, Yersinia pestis, Brucella species, Vibrio cholera, Aeromonos species, E. coli), grampozitivní baktérie (Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae, anaerobic Streptococci, Enterococcus faeccalis, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Bacillus anthracis, Corynebacterium diptheriae, C. minutissimum, Listeria monocytogenes, Actinomyces israelii); mycoplasmy (Mycoplasma species, M. pneumoniae, Ureaplasma urealyticum); jiné (Clostridium species, Treponema pallidum [syphilis], Legionella pneumophilia, L. micdadei, Mycobacterium avium, M. chelonae, M. chelonae absessus, M. fortuitim, Rickettsia species a Borrelia species). Kvasinky, mykózy a viry jsou rezistentní.

Varování:
Clarithromycin je zejména vstřebáván játry, a je tedy třeba obezřetnosti u pacientů s poškozenými játry Antacida obsahující hořčík, hliník a další soli by neměly být užívány ve stejný čas. Další léky mohou rovněž způsobovat ovlivnění. Makrolidy plus terfenadin [Seldane] nebo astemizol [Hismaral] mohou nebezpečně zvednout plasmové antihistaminy a způsobit arytmie a zvýšit hladinu theofylinu v séru u některých pacientů, zejména u těch užívajících metylovaný xanthin, způsobující žaludeční nevolnosti, zvracení a záchvaty. Hladina carbamazepinu [Tegretol] v plazmě může být rovněž zvýšena a vede k otravě carbamazepinem, žaludeční nevolnosti, zvracení, otupělosti a ataxii. Makrolidy jako clarithromycin by neměli být užívány s cyklosporinem [Sandimmune].

Vedlejší účinky:
Nežádoucí účinky byly u klinických studií mírné a zahrnovaly průjem, žaludeční nevolnosti, abdominální bolest. Ve vzácných případech clarithromycin může způsobovat kardiovaskulární potíže (bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti, bolest na prsou ) a potíže CNS (závratě, bolesti hlavy, vertigo), alergické potíže (vyrážka, citlivost na světlo, zánět kožních cév - angioderma) a únavu.

 

Clindamycin (aka Cleocin, Dalacin, Lacin)

Clindamycin je polosyntetické ATB vyrobené z lincomycinu a je účinné proti závažným anaerobním infekcím. Je primárně bakteriostatické proti širokému spektru grampozitivních a anaerobních patogenů, včetně některých prvoků (protozoa). Má dobré vstřebávání a pronikání do tkání, poločas rozpadu je asi 3 hod u dospělých, ~2 hod u dětí. Protože užívání clindamycinu může vést k vážným kolitidám (colitis - zánět tlustého střeva), dokonce i týdny po ukončení podávání léku, neměl by se používat jako primární léčba. Jídlo nijak zásadně nesnižuje vstřebávání, ale absorpce je ovlivňována antacidy obsahujícími magnesium, aluminium a další soli. Některé léky mohou ovlivňovat vstřebávání a oslabit imunitní systém (viz výše).

Dávkování:
Doporučené dávkování je 600-1200 mg/den (orálně, 4-8 x 150 mg kapsle, do tří rozdělených dávek) v 6ti týdenních cyklech terapie. Herx. reakce mohou zhoršovat symptomy choroby, ale většinou by měly odeznít během několika dnů/týdnů. Během několika dnů/týdnů pacienti obyčejně začínají pociťovat zlepšení a zmírnění hlavních symptomů, ale u některých pacientů se symptomy nelepší po dobu několika týdnů. U dětí se doporučuje dávka 8-16 mg/kg/den rozdělená do 3-4 dávek.

Varování:
Clindamycin by se neměl používat u pacientů s ne-bakteriálními infekcemi (viry, mykózy). Jeho užívání je u některých pacientů spojováno s kolitidami a silnými a přetrvávajícími průjmy a abdominálními křečemi. Pokud se tyto stavy objeví, lék by se měl vysadit. NESMÍ být užíván spolu s opiáty nebo diphenoxylatem s atropinem [Lomotil]. Cholestyramin nebo pryskyřice kolestipol váží clindamycin a neměly by být podávány souběžně.

Nežádoucí účinky:
Nežádoucí reakce byly zejména průjem ve 2-20% případů a některé vážné a nebezpečné kolitidy. Během léčby anebo i několik týdnů po terapii se může vyvinout „pseudomembránová kolitida“. Ta může být velmi závažná, pokud by se ignorovala! Hlášeny byly také další gastrointestinální efekty: žaludeční nevolnosti, zvracení, esofagitida (zápal sliznice jícnu / zápal sliznice pažeráka), abdominální bolesti nebo křeče. U asi 10% pacientů se mohou objevit přecitlivělostní reakce jako kožní vyrážky. Mírné případy kolitidy by se měly řešit okamžitým podáním tekutin, elektrolytů a proteinovými doplňky. Další efekty zahrnují dočasnou leukopenii (dočasný úbytek leukocytů), polyartritidu a abnormální funkci jater, velmi zřídka se může vyskytnout žloutenka a poškození jater). Clindamycin by se neměl užívat spolu s erythromycinem. Bylo pozorováno, že Clindamycin má neuromuskulární blokovací vlastnosti, které mohou zvýšit účinek dalších neuromuskulárních léků. Clindamycin by tedy měl být podáván obezřetně u pacientů, kteří takové léky užívají.

 

Ganciclovir (aka Cytovene)

Ganciclovir je syntetické antivirotikum vyrobené z derivátu guaninu, které je aktivní vůči cytomegaloviru (CMV) a příbuzným herpes simplex virům, jako HHV-6. Ganciclovir zabraňuje replikaci herpes viru blokováním replikace virové DNA svým začleněním do virové DNA a blokováním pokračování virové DNA.

Dávkování:
Doporučené dávkování Gancicloviru (nitrožilně) je počáteční úvodní dávka ve výši 5 mg/kg nitrožilně konstatní rychlostí po dobu více než 1 hodiny - 2 krát první den a pak 1x denně po dobu 3 týdnů. Při orálním užívání se dávkuje Ganciclovir 1000 mg 3x denně spolu s jídlem po dobu 3 týdenního běhu. Lék dosahuje maximální krevní koncentrace během 3 hod po orálním podání s jídlem. Poločas rozpadu je 4-6 hod. Ganciclovir se používá hlavně při léčbě CMV retinitidy (zánět sítnice), CMV v případě transplantace orgánů a CMV u AIDS případů. Použití u chronických CMV a HHV-6 infekcí nebylo doposud plně prozkoumáno.

Varování:
Ganciclovir by se neměl užívat v těhotenství, kojícími matkami a u pacientů s poruchami ledvin nebo u pacientů s absolutním počtem neutrofilů <25,000 buněk/mikrolitr. U starších pacientů musí být věnována zvýšená pozornost funkci ledvin před a při podávání léku. U některých pacientů by se měla monitorovat hladina kreatininu v séru nebo hodnoty odbourávání kreatininu, což by umožňovalo úpravu dávkování u pacientů s poruchami ledvin. Ganciclovir může být užíván i dětmi, a to v dávkování uvedeném výše s obdobnými výsledky. Dále, Ganciclovir by neměl být podáván spolu s léky které mohou potencionálně způsobovat neutropenii a anemii. Například jak Ganciclovir, tak Zidovudin mohou snížit počet bílých krvinek a způsobit anémii. Ganciclovir může změnit rychlost odbourávání didanosinu a jiných léků ze séra a Ganciclovir užíván s léky proti rychle rostoucím populacím buněk může vykazovat zvýšenou toxicitu. A tudíž by se společně s Ganciclovirem neměly užívat: dapson, pentamidin, flucytosin, vincristin, vinblastin, adriamycin, amphotericin B a další.

Vedlejší účinky:
Nežádoucí účinky byly pozorovány u pacientů přecitlivělých na Ganciclovir nebo Acyclovir. Nejčastějším vedlejším účinkem bylo snížení počtu bílých krvinek (6-29%), anemie (9-19%), poruchy plodnosti, zimnice (7%), pocení (11%), abdominální bolest (15%), zvracení (13%), průjem (40%), parestézie (8%) a odchlípnutí sítnice (8-11%) a také méně často: bolest na prsou, bolest hlavy, malátnost, zácpa, kašel, úzkost, zmatenost, deprese, závratě, sucho v ústech, nespavost, třes a otoky. Hodnoty byly získány u pacientů s CMV retinitidou, po transplantaci orgánů a pacientů s AIDS a nemusejí odpovídat skutečné míře výskytu u chronicky nemocných pacientů.

 

Famciclovir (aka Famvir)

Famciclovir je orálně podávaný prekurzor (látka, která se až lidským metabolizmem transformuje na účinnou látku) antivirové látky pencicloviru. Je to syntetický acyklický guaninový derivát pencicloviru, který je rychle biologicky transformován na aktivní složený antivirový penciclovir, který působí proti herpes virům. Famciclovir brání virové replikaci.

Dávkování:
U infekcí herpes viry se standardně dávkuje Famciclovir 500 mg 3x denně po dobu 7-14 dní. Po orálním podání Famcicloviru je lék deacetylován a oxidován do formy pencicloviru. Poločas rozpadu pencicloviru jsou 2-3 hodiny. Famciclovir se používá u pacientů s pásovým oparem (herpes zoster), normálním oparem (herpes simplex), genitálním oparem (genital herpes), a oparovými infekcemi u pacientů s AIDS a u sexuálně přenosných oparových onemocnění.

Varování:
Famciclovir by neměl být užíván v těhotenství, kojícími matkami nebo pacienty s poškozením ledvin. Famciclovir by neměl být užíván spolu s léky, které jsou významným dílem aktivně vylučovány ledvinami. Užívání u dětí nebylo zkoumáno/testováno .

Nežádoucí účinky:
Nežádoucí reakce na léky byla shledána u pacientů hypersenzitivních na Famciclovir. Nejčastějším vedlejším efektem byly bolesti hlavy (22%), nevolnost od žaludku (11%), průjem (4-7%), zvracení (1-3%), nadýmání (<2%), vyrážka (<1%), únava (4-6%), úbytek bílých krvinek (1-3%) a anémie (<1%).

Závěrečný komentář/ doporučení

Uzdravování bude postupné, nikoliv rychlé. Téměř všichni pacienti s bakteriálními infekcemi se potkají s počátečními Herx. reakcemi, které mohou být docela prudké a mohou trvat i několik týdnů. Musíte být trpěliví a neukončit léčbu předčasně, protože pouze málo pacientů, kteří byli nemocní po mnoho let, se uzdraví za méně než 1 rok léčby. Neberte ATB ve stejný denní čas jako minerály, vitamíny, doplňky atd. Vitamíny a minerály by se měly brát 2 hod před nebo po požití ATB/ antivirotik, aby se zabránilo ovlivnění vstřebávání léku. Přestaňte brát ATB nebo antivirotika, jestliže se objeví nežádoucí reakce/účinky. Proděláte cykly zhoršení, když budete fyzicky nebo psychicky přetíženi a nemělo by vás vystrašit, jestliže se některé příznaky a symptomy příležitostně vrátí, či zhorší. To není neobvyklé. Až doberete ATB nebo antivirotika, budete muset pokračovat v užívání různých výživových doplňků, abyste udržovali/podporovali imunitní systém a vůbec celkovou úroveň výživy/stravování.

(díky za překlad injenierovi a korekci mmichalovi)

Powered by Drupal - Modified by Danger4k