Chlamydiové infekce

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně


DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3


Reg. č. o/020/230


Chlamydiové infekce


Autor: MUDr. Pavel Gebouský
Spoluautoři:
MUDr. Jaroslav Kapla
MUDr. Pavel Kosina


Gesce: odborná společnost infekčního lékařství

Oponenti: Prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc.

MUDr. Igor Karen


Diagnostický a terapeutický postup u chlamydiových infekcí


http://www.cls.cz/dokumenty2/postupy/t230.rtf


Nevim jestli zrovna toto

Nevim jestli zrovna toto bude nekomu ku prospechu a autor je dokonce v cerne listine lekaru.

WP od 27.4.2007 pro neuroinfekci, pozit. chlamydie, fibromyalgii, CFS - zimnice, zhoršení zraku, tuhnutí, pálení a třes svalstva, závratě, nestabilita, návaly nevolnosti, suchá pokožka atd. (Doxy200, Roxi300, 5. pulz Metro)


Pavel Gebouský  - rekl

Pavel Gebouský  - rekl bych ze je z Hradce a ze "leci" pouze LB

WP od 5.11.07 - LB, CHLAM (IgG 4.7, po preleceni LB i CHLAM v IgM...), nasledne aktivni EB..

 

WP od 5.11.07 - LB, CHLAM (IgG 4.7, po preleceni LB i CHLAM v IgM...), nasledne aktivni EB..

No jo Gebouský je

No jo Gebouský je hradečák. Měl by léčit boreliozu,ale.......

Ale, kafrá do všeho a nerozumí ničemu:-). Nevěří ani na chlamydie, viry a dokonce ani LB.

Nejhorší je to, že to je stále platný doporučený postup pro praktické lékaře. A oni se ho drží.

Ono myslet bolí. takový zdravý selský rozum, to je to co  hledám.

 

    "Stručná

 

 

"Stručná podstata strukturálních a funkčních změn

K infekci dochází tak, že metabolicky neaktivní elementární tělísko se přichytí na povrchu hostitelské buňky a následně je fagocytováno. Po té se elementární tělíska přemění v metabolicky aktivní retikulární tělíska, a ta se začnou dělit. Po 48 až 72 hodinách hostitelská buňka praskne a dojde k uvolnění infekčních elementárních tělísek

Poškození buněk , které vede ke klinickým příznakům onemocnění, je spíše interakcí chlamydií s imunitním systémem a buňkami hostitele."

 

"Klinický obraz onemocnění

Chlamydia trachomatis

Je původcem několika klinicky odlišných onemocnění. Z celosvětového hlediska je stále ještě nejvýznamnější trachom (serotypy A, B, Ba, C ), který je v tropických oblastech nejčastější příčinou slepoty, významnou chorobou v tropech je též lymfogranuloma venereum ( L1, L2, L3 ).Ve vyspělých státech jsou největším problém urogenitální infekce (serotypy D – K )

U mužů nákaza chlamydií probíhá nejčastěji jako nekomplikovaná uretritida s dysurickými obtížemi a event. výtokem z močové trubice. Komplikací může být prostatitida a epididymitida. Onemocnění však může probíhat i asymptomaticky.

U žen onemocnění probíhá nejčastěji pod obrazem purulentní cervicitidy s možným rizikem ascendentního šíření infekce a následným rozvojem endometritidy , salpingitidy a peritonitidy v pánvi.

Novorozenci, kteří se narodí matkám s cervikální chlamydiovou infekcí, mají 60-70% riziko, že budou nakaženi.Infekce u 20-50% dětí probíhá pod obrazem konjunktivitidy. U 10-20% dojde později (ve 4.-7.týdnu) k rozvoji chlamydiové pneumonie. Infekce výrazně zhoršuje poporodní průběh u předčasně narozených dětí.

Méně častými klinickými projevy, které souvisí se způsobem přenosu chlamydií (anální a orální sex), jsou proktitidy, tonsilitidy.

Uretritida může být provázena bolestivou monoartritidou, reaktivním zánětem postihujícím synoviální membránu některého z velkých kloubů.

Mezi následky a komplikace po prodělané infekci lze u mužů počítat zánět nadvarlete s možným negativním vlivem na plodnost. U žen jsou tyto komplikace: větší riziko mimoděložního těhotenství, neplodnost, předčasný porod, zánětlivá pánevní onemocnění.

Chlamydia pneumoniae

Vyskytuje se nejčastěji ve věku od 5 do 30 let. Infekce probíhá jako onemocnění horních a dolních dýchacích cest s projevy bronchitidy a atypické pneumonie s neproduktivním kašlem a nevýrazným poslechovým nálezem. Onemocnění často probíhá ve dvou fázích. Faryngitida společně s laryngitidou předchází pneumonii o 14 dní. Laboratorně nacházíme jen lehce zvýšené zánětlivé markery ( FW, CRP), v krevním obraze je normální nebo snížený počet leukocytů s lymfocytózou. Nemoc má obvykle mírný průběh s přetrvávajícím kašlem a déle trvající rekonvalescencí.

Chlamydia psittaci

Inkubační doba je 1-2 týdny. Onemocnění začíná náhle vysokými teplotami, bolestmi v krku, bolestmi svalstva a silnými bolestmi hlavy. Může být přítomna nauzea a zvracení. Poslechově nevýrazný nález kontrastuje s RTG obrazem rozsáhlých zánětlivých ložisek a pleurálního výpotku. V krevním obraze nalézáme leukopenii s relativní lymfocytózou. Onemocnění může probíhat i bez postižení plic s projevy septického stavu s postižením různých orgánů (meningoencefalitida, perikarditida, myokarditida, hepatitida, pankreatitida )."

"Prevence

Základem prevence v přenosu chlamydiových infekcí urogenitálního traktu je partnerská věrnost. Mezi preventivní opatření u urogenitálních infekcí lze počítat i adekvátní léčbu všech sexuálních partnerů, důslednou léčbu gravidních žen, tak aby se zabránilo přenosu na novorozence.

U ornitózy a psitakózy se jedná o zabezpečení chovů drůbeže, vyšetřování a evidence exotického ptactva.

Posudková hlediska

Nekomplikovaná urogenitální infekce většinou nevyžaduje pracovní neschopnost. V ostatních případech a také u respiračních infekcí se řidí klinickým stavem nemocného.

 

Doporučení dalších opatření

Akutní respirační onemocnění a konjunktivitidy vyvolané chlamydiemi se hlásí orgánu ochrany veřejného zdraví až při hromadném výskytu ( ve smyslu vyhlášky č.440/2000 Sb., příl. 1).

Ornitóza a psitakóza patří mezi nemoci u nichž se nařizuje izolace v lůžkových zařízeních léčebně preventivní péče a jejichž léčení je povinné ( ve smyslu vyhlášky č. 440/2000 Sb., příl. 2 ). U podezření na nemoc z povolání je nutné onemocnění ohlásit na příslušné středisko nemocí z povolání ( ve smyslu vyhlášky č.342/ 1997 Sb.)."

 

 

Tak praví teoretik!

Bůh s námi a vše zlé pryč!

 

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... duben 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k