Vyvinutý Strattonův Protokol 4/2008: nový přístup k souboru starých problémů

[Upozornenie: Pyruvátový protokol je kontroverzná experimentálna varianta Strattonovho protokolu s nejednoznačnými výsledkami. Viacerí členovia z cpnhelp, ktorí pyruvát testovali z neho mali rozporuplné dojmy a väčšina ho ukončila, vrátane Jima K. Existuje riziko, že okrem zmierňovania reakcií na liečbu zároveň pyruvát urýchľuje metabolizmus a množenie chlamýdií a teda v konečnom dôsledku môže zrýchľovať postup choroby. Nováčikom sa doporučuje, aby sa v úvode liečby držali klasického WP, poprípade SP2006 alebo SP2009 a bez hlbších znalostí sa do pyruvátového protokolu nepúšťali. Ďalšie informácie: Vyjadrenie Jima K o ukončení brania pyruvátu: http://cpnhelp.org/node/4730, diskusia o neúčinnosti/nevhodnosti pyruv.protokolu: http://cpnhelp.org/how_calcium_pyruvate, debata o skúsenostiach s pyruvátom na chlaminfo: http://www.chlamydie.info/node/2852 a komentár k potenciálnym rizikám brania pyruvátu: http://chlamydie.info/node/2852#comment-66384 . Mmichal 17.9.2012]


Vyvinutý Strattonův Protokol 4/2008: nový přístup k souboru starých problémů
Reportováno Jimem K

Při léčbě cpn se objevuje mnoho dilemat. Jak zde na Cpnhelp všichni víme, léčba samotnými inhibitory proteinové syntézy indukuje chlamydiovou persistenci- konverzi do kryptické/persistentní formy „abnormálního“ nereplikujícího se RB (retikulárního tělíska). Infekční EB´s stále zůstávájí v extracelulárních kapalinách a tkáních, aby nás znovu infikovala, jakmile budou antibiotika vysazena. CAP, který byl zaměřen proti všem třem fázím, byl odpovědí na tuto multifázovou podstatu Cpn, ale nese problémy sám o sobě. Největším problémem je tendence indukovat silné reakce na léčbu, které jsou způsobeny bakteriálním uvolňováním LPS endotoxinů a zánětlivého endotoxinu HSP60 a sekundární porfýrií. To vytváří přídavný problém, kterým je požadavek na postupnou, pomalou léčbu a dlouhodobý proces léčby, když se zaměřujeme na infekci Cpn. Existují potentnější anti-chlamydika, ale tím, že je použijete, zabijete Cpn příliš rychle, než aby mohlo tělo tolerovat masovou apoptózu infikovaných buněk a následné selhání orgánů nebo neutropenii.

Existující CAP protokoly se v první řadě zaměřovaly na zastavení replikace, zabití mnoha RB´s a donucení zbytku přejít do nemetabolizující a nereplikační kryptické/perzistentní formy, s představou, že toto zastaví progresi nemoci. S kryptickou/persistentní formou se lze pak vypořádat postupně během času.

Ale vyvinutý výzkum naznačil, že kryptická Cpn není benigní, dokonce i když se nereplikuje. Kryptická Cpn je v podstatě stresovaná forma Cpn a stres jí nutí generovat protein tepelného šoku (HSP60). HSP60 je mnohonásobně zánětlivější, než LPS endotoxin. LPS endotoxin je jeden z těch, co způsobují horečku a zimnice a uvolňuje se zejména, když jsou zabita RB´s a EB´s a dochází k lýze (rozpadu buňky) . Zánět plaku u kardiovaskulárních chorob byl specificky spojován s Cpn a HSP60 a s persistentní (kryptickou) formou Cpn. Zánět, způsobený HSP60, když je Cpn donucena přejít do kryptické formy, může být ve skutečnosti, podle současného náhledu Dr. Strattona, hlavní příčinou takzvaných reakcí na vymírání organismu. „Takzvaných“, protože HSP60 není indukován bakteriálním vymíráním jako je LPS, ale spíše tím, že Cpn přežívá v stresované kryptické formě.

Tím pádem se navíc pokračující nemoc a destrukce tkání může objevit stejně tak díky kryptické formě, což je evidentně u nemocí srdce a plic, jako se objevuje díky replikační formě a suboptimálně fungující infikované buňce. Například autoimunitní choroby také vykazují protilátky proti HSP.

Některá další pozorování dohromady pak přispěla k posunu náhledu na věc. Kolega z medicíny, který léčil Cpn IV (nitrožilní) léčbou při použití všech činidel najednou.

Tento nový přístup je založen na tom, že donutíme současnou persistentní/kryptickou Cpn přejít zpět do RB formy a omezíme její konverzi do persistentní/kryptické formy hrozbou antibiotik.

Paul Griffith, nemedicínský přítel, který zkoumá celou tuto oblast, zjistil, že suplementace pyruvátem může udělat tento trik. Pyruvát navíc může mít i další prospěšné efekty. V zásadě tento přístup používá 6 gramů calcium pyruvátu jednu hodinu před braním antibiotik a dalších 6 gramů, jestliže jsou potřeba na reakce později, když antibiotika projeví svůj efekt. Podle teorie první dávka pyruvátu dodá odvahu kryptické/persistentní formě Cpn konvertovat se zpět do RB (replikující se) formy tím, že jí dodá připravený zdroj pro generování buněčné energie.

V RB formě je chlamydie:

a) Citlivá k běžným antibiotikům

b) Může být zabita, když není ve „stresu“, takže není stimulována k výrobě a uvolňování tak vysoce zánětlivého HSP60.

V podstatě ji krmíte dokud nemá pohodlí a nevyšplhá se zpátky na židli u jídelního stolu a pak ji praštíte doprostřed hlavy, než na vás stihne vychrstnout svou horkou omáčku. Já vím, hrozná metafora, ale to je to nejlepší, co mne napadá. Dobrali jste se k pointě?

Podle teorie by měl tenhle přístup omezit konverzi Cpn do kryptické formy léčbou a přimět ji, aby byla víc přímo citlivá na inhibitory proteinové syntézy (jako doxycyklin a azitromycin).

Podle teorie by také mělo být sníženo množství kryptických chlamydií, které člověk získal, spolu se svými zánětlivými dopady, bez potřeby zabít je přímo Entizolem. Entizol by měl být použit k „vyčištění“ persistentních/kryptických forem, které nedostal tento přístup.

Podle teorie by také druhá dávka pyruvátu pro reakce na antibiotika měla dodat základní buněčnou energii potřebnou ke snížení produkce porfyrinů.

Dr. Stratton nastínil níže uvedený experimentální protokol, který, jak zjistil v malém souboru případů, nabízí méně těžkou a rychlejší léčbu Cpn. Prosím pamatujte, že toto je experimentální protokol a nebyl ještě klinicky použit u celého širokého spektra nemocí, spojovaných s Cpn, takže by neměl bý použit bez znalého lékaře, který monitoruje léčbu.

Od Dr. Charles Strattona, 24/4/08:

Mé myšlenky o současném Strattonově Protokolu jsou, že je to práce v běhu, ale podle toho, co víme, by to mělo být následovně:
NAC 600 mg jednou denně na otestování „chlamydiové zátěže“

Pokud nejsou reakce, zvýšit NAC na 1200mg dvakrát denně.

Pokud máme četné reakce („chřipkovité“ reakce), použít nízkou dávku Prednisonu (5mg denně) pro prvních pár týdnů terapie.

Dalším krokem by měly být dva týdny makrolidu (preferován je claritromycin kvůli získaným vyšším hladinám, roxitromycin nebo azitromycin) se 6 gramy pyruvátu podanými 1 hodinu před antibiotickou dávkou. K tomu by mělo být bráno 400mg Ibuprofenu dvakrát denně spolu s NACem 1200mg dvakrát denně. Pro ty, kdož mají prudké reakce, nízkou dávku Prednisonu 5mg denně. Pro ty, kdož mají prudké reakce na pyruvát/makrolid, mohou být vyzkoušeny 3-4 dny nízké dávky Prednisonu. Také může být vyzkoušeno užití další dávky pyruvátu (3-6 gramů) proti reakcím.

Pro ty, kdo mají velké vedlejší účinky z pyruvátu/makrolidu samotného, bych pokračoval léčbou samotným makrolidem, dokud nebudou vedlejší účinky zvladatelné. Pro ty, kdož nemají, bych přidal doxycyklin 100mg dvakrát denně se 6 gramy pyruvátu 1 hodinu před. Pokračovat s NACem a Ibuprofenem.

Po dvou týdnech doxycyklinu, pokud vše půjde dobře, bych přidal metronidazol 500mg dvakrát denně s 6 gramy pyruvátu před ním, jestli uvidíme reakce.

Metronidazol bych pulsoval, dokud reakce nebudou zvladatelné.

Pokud jsou minimální reakce, pokračoval bych s terapií alespoň 1 rok a pak bych zkontroloval titry. Pokud budou titry nízké, přidal bych rifampicin nebo rifabutin (preferován), a použil bych rifamycin s pyruvátem, braným 1 hodinu před rifamycinem. Pokud na toto nebudou reakce, považoval bych terapii za ukončenou.

Pokračoval bych s monitorováním titrů každých několik let. Pokud by se titry zvedly, přeléčil bych je 6 měsíci claritromycinu nebo roxitromycinu plus rifabutin plus pyruvát a ibuprofen. S NACem bych pokračoval po celý život.

Pro lidi na současném CAP, kterým se mění léčba:

Pro ty, kteří jsou v současnosti na protokolu Doxycyklin, Azitromycin, Metronidazol a NAC, jsou mé myšlenky takové, že nejprve by měli přejít z Azitromycinu 250mg Po,St,Pá na Claritromycin 500mg dvakrát denně (nebo Roxitromycin) a pak přidat pyruvát.

Dr. Stratton dodává, že Levaquin (v ČR Levofloxacin nebo Tavanic) může být použit na krátkou dobu (jeden měsíc) místo Claritromycinu, neboť v krátkém čase vykazuje excelentní aktivitu.

Claritromycin = vyšší hladiny. Levaquin- oba, když kombinovány s pyruvátem, poskytují teoreticky lepší zabíjení.


 

Těžká neutropenie u mladých dobrovolníků, kterým byl podán rifabutin v klinických studiích (Severe neutropenia among healthy volunteers given rifabutin in clinical trials)

Glen Apseloff, MD, Clinical Pharmacology & Therapeutics, December 2003

To je pravděpodobně důvod, proč tyto „velké“ studie 6 měsíců azitromycinu neukázaly snížení rizika nemocí srdce- nejsou způsobeny replikující se formou Cpn a ti idioti se nikdy nezeptali mikrobiologu, co může zabít kryptickou Cpn!

Protein tepelného šoku 60 z Chlamydie pneumoniae vyvolává neobvyklý soubor zánětlivých odpovědí skrze Toll-like receptor 2 a 4 in vivo. (Heat shock protein 60 from Chlamydia pneumoniae elicits an unusual set of inflammatory responses via Toll-like receptor 2 and 4 in vivo.)

Da Costa CU, Wantia N, Kirschning CJ, Busch DH, Rodriguez N, Wagner H, Miethke T.
Institute of Medical Microbiology, Immunology and Hygiene, Technical University of Munich, Munich, Germany. Eur J Immunol. 2004 Oct;34(10):2874

Účinky opakovaného očkování Chlamydia penumoniae na akumulaci lipidů v aortě a zánětlivá odpověď v C57BL/6J u myší. (Effects of Repeated Chlamydia pneumoniae Inoculations on Aortic Lipid Accumulation and Inflammatory Response in C57BL/6J Mice‚Ć)

Liisa Tormakangas, et al
INFECTION AND IMMUNITY, Oct. 2005, p. 6458-6466 Vol. 73, No. 10

Zhoršené nálezy MRI během časné léčby penicilinem u pacientů s všeobecnou parézí (Worsened MRI Findings During the Early Period of Treatment with Penicillin in a Patient with General Paresis.)

Zhang SQ, Wan B, Ma XL, Zheng HM.
J Neuroimaging. 2007 Nov 6

Role proteinu tepelného šoku v ochraně a patogenezi infekčních onemocnění (Role of Heat Shock Proteins in Protection from and Pathogenesis of Infectious Diseasesi)
Ulrich Zugel and Stefan H.E. Kaufmann
Microbiology Reviews, Jan. 1999, p. 19-39 Vol. 12, No. 1

Ethyl pyruvát: nový protizánětlivý lék (Ethyl pyruvate: a novel anti-inflammatory agent)

M. P. Fink
2007 Blackwell Publishing Ltd Journal of Internal Medicine 261; 349-362

Jane to docela koresponduje

Jane to docela koresponduje s tím že Zdenka měla hlavně srdeční problémy a vlastně jen vysoce pozitivní cHSP60 že?...jen si říkám že ty reakce na entizol u ní musely být strašný..nebo ne? Už si nepamatuju co říkala..

WP od 27.4.2007 pro neuroinfekci, pozit. chlamydie, fibromyalgii, CFS - zimnice, zhoršení zraku, tuhnutí, pálení a třes svalstva, závratě, nestabilita, návaly nevolnosti, suchá pokožka atd. (Doxy200, Roxi300, 5. pulz Metro)


http://www.cpnhelp.org/a_you

http://www.cpnhelp.org/a_young_woman_comes_back_

A Young Woman Comes Back to Life: Zdenicka's Story  

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Zapomněla jsi uvést odkaz

Zapomněla jsi uvést odkaz na originál

http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco

Emerging Stratton Protocol 4/2008: a new approach to an old set of problems

a dále, že je tu pokračování

Zásah...gól! Poznámky o probíhajícím experimentu

a to hned v několika variantách http://www.chlamydie.info/node/2718

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

no jsem spis mysela, ze

no jsem spis mysela, ze uslysim dekuju :) 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

A ja tedy mila adriano

A ja tedy mila adriano dekuju moc jo?:-))

WP od 27.4.2007 pro neuroinfekci, pozit. chlamydie, fibromyalgii, CFS - zimnice, zhoršení zraku, tuhnutí, pálení a třes svalstva, závratě, nestabilita, návaly nevolnosti, suchá pokožka atd. (Doxy200, Roxi300, 5. pulz Metro)


Díky za

Díky za překlad,vyzkoušíte někdo výměnu léku,nebo jste už vyzkoušeli?Já chci zkusit přidat ten pyruvat.Rozumím tomu správně vzít ho hodinu před každým entizolem.Nebo je to myšleno před každým ATB? 

Na WP od 6.3.08,positiv.chlam.,borel.,EB,listeriozu,unavový syndrom,záněty HCD,gynekologické....DOXY,AZI

Na WP od 6.3.08,positiv.chlam.,borel.,EB,listeriozu,unavový syndrom,záněty HCD,gynekologické....DOXY,AZI

Radka - syn Tomáš, 6 let,

Radka - syn Tomáš, 6 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.
Radka - syn Tomáš, 7 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Ja bych taky radsi psala

Ja bych taky radsi psala pohadky a cetla je svym detem na dobrou noc :) Ale misto toho se hrabu v odbornych anglickych archivech...Jsem rada, ze to ctete, i kdyz bych radej, abychom vsichni cetli svou tlustou vyplatni pasku a jine zajimavosti.

 Ten mejl kopiruju do predchozi diskuse.

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

No ta tlustá vejplatní

No ta tlustá vejplatní páska, to by bylo pošušňáníčko, 100 tisíc základ, 150 tisíc prémie, pojištění nečtu a velehrubý základ na daňovou povinnost vynechám....a děti bych poslal pro pívo....jinak už jsem ale zase přistál na Zemi, čtu účtenku z lékárny.....180 Kč regulační poplatky, 1 500 doplatky...

a jak říkala blahé paměti Helena Růžičková v Slunce, seno, jahody nebo jak se to jmenovalo, tlustý se maj, protože na to maj!

Tak studujte, studujte, a pamatujte, Dr. Cee je s vámi! 

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Někak nerozumím

Někak nerozumím tomuhle: "Pro ty, kteří jsou v současnosti na protokolu Doxycyklin, Azitromycin, Metronidazol a NAC, jsou mé myšlenky takové, že nejprve by měli přejít z Azitromycinu 250mg Po,St,Pá na Claritromycin 500mg dvakrát denně (nebo Roxitromycin) a pak přidat pyruvát." To jako bych měla brát Doxycyklin + Claritromycin oba najednou ráno a večer také každý den, jako beru to doxi?? Už se v tom zase nějak ztrácím ;-(( (omlouvám se, jestli už tu někde je odpověď) (WP od 1.6.08.)Je mi 49r.Od dětství opak. infekty HCD, DCD, záněty. Nyní-teploty, únava, záněty, migrény, kolapsy, kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů a celého těla, ztuhlost, otoky, křeče DK, zhorš.pamět, bolavé oči atd.
(WP od 1.6.08.)53r.od dětství opak.infekty HCD, DCD,záněty.Dále-teploty,únava,záněty,migrény,kolapsy,kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů-celé tělo,ztuhlost, otoky uzlin-třísel,křeče DK,zhorš.pamět,bolavé oči,mozková mlha atd.)

To rikala jinak..."A vis

To rikala jinak..."A vis proc sou tlusty? protoze se maji!!"

WP od 27.4.2007 pro neuroinfekci, pozit. chlamydie, fibromyalgii, CFS - zimnice, zhoršení zraku, tuhnutí, pálení a třes svalstva, závratě, nestabilita, návaly nevolnosti, suchá pokožka atd. (Doxy200, Roxi300, 5. pulz Metro)


Ja myslim, ze to chapes

Ja myslim, ze to chapes spravne. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Adriano - to jsi

Adriano - to jsi odpověděla mě na tohle?: "To jako bych měla brát Doxycyklin + Claritromycin oba najednou ráno a večer také každý den, jako beru to doxi??" Nebo to je reakce na někoho jiného? (WP od 1.6.08.)Je mi 49r.Od dětství opak. infekty HCD, DCD, záněty. Nyní-teploty, únava, záněty, migrény, kolapsy, kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů a celého těla, ztuhlost, otoky, křeče DK, zhorš.pamět, bolavé oči atd.
(WP od 1.6.08.)53r.od dětství opak.infekty HCD, DCD,záněty.Dále-teploty,únava,záněty,migrény,kolapsy,kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů-celé tělo,ztuhlost, otoky uzlin-třísel,křeče DK,zhorš.pamět,bolavé oči,mozková mlha atd.)

Renato já bych to chápala

Renato já bych to chápala tak, že doxy zůstává v původním dávkování a k tomu PO+ST+PA místo azi - nahradit claritromycin a ten v dávkách 2 x 500 mg/den. Po reakcích na výměnu atb přidat pyruvát. Tak jsem to pochopila já.. :o) 

chlamydie pneu + tracho, bolesti hlavy, kloubů, svalů, nesnesitelná únava, bezdůvodné krvácení do štítné žlázy, dýchání, motání se, křeče do rukou a nohou, bolesti zad atd atd atd.. WP od 20.7.08 ACC + 13.8.08doxybene

chlamydie pneu + tracho + borelioza, WP 20.7.08 - 3.7.09, 9.8.09 MP... 

Megy - no vidíš to, teď

Megy - no vidíš to, teď když si to tu takhle napsala a já tu pasáž v protokolu čtu znova, tak to chápu stejně jako ty ;-)))) No je fakt, že někdy mám fakt nějak zabedněný mozek, jak tady někteří píší - mozkovou mlhu ;-(( tak že to je možná tím ;-) tak zatím a díky ;-)) (WP od 1.6.08.)Je mi 49r.Od dětství opak. infekty HCD, DCD, záněty. Nyní-teploty, únava, záněty, migrény, kolapsy, kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů a celého těla, ztuhlost, otoky, křeče DK, zhorš.pamět, bolavé oči atd.
(WP od 1.6.08.)53r.od dětství opak.infekty HCD, DCD,záněty.Dále-teploty,únava,záněty,migrény,kolapsy,kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů-celé tělo,ztuhlost, otoky uzlin-třísel,křeče DK,zhorš.pamět,bolavé oči,mozková mlha atd.)

Jo, presne.  Na

Jo, presne. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Adri díky za překlad.-)a

Adri díky za překlad.-)a holkám za komentáře.Hned to všechno chápu líp.-) 

Ted se vůbec nemůžu na nic pořádně soustředit.Filípek se právě odplazil do předsíně a olízal nám podrážky.

CFIDS,Fibromyalgie,velké bolesti,chronická onemocnění.Na Wp II od března 08

< p > < em > CFIDS, Fibromyalgie, velké bolesti, chronická onemocnění.Na Wp II od března 08 < / em > < / p >

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k