Vysvetlenie významu ALT, AST a ALP hodnôt v testoch

Toto by vám mohlo pomôcť porozumieť hodnotám z pečeňových testov

http://en.wikipedia.org/wiki/Liver_function_test


Alanine transaminase (ALT)

tiež zvaná Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT) alebo Alanine aminotransferase (ALAT) je enzým prítomný v hepacytoch (pečeňových bunkách). Keď je bunka poškodená, tento enzým uniká do krvi, kde je merateľný. ALT stúpa dramaticky pri akútnom poškodení pečene, ako napr. vírusová hepatitída alebo predávkovanie paracetamolom (acetaminophen). Zvýšenia sú merateľné často v násobkoch hornej hranice normálneho limitu.

Asparate transaminase (AST)

tiež zvaná Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) alebo aspartate aminotransferase (ASAT) je podobná k ALT v zmysle, že toto je ďalší enzým spojený s parenchymálnymi bunkami (parenchymal cells). Je zvýšený v prípade akútneho poškodenia pečene, ale tiež je prítomný v červených krvinkách a srdcových a kostných svaloch a preto nie je špecifický vzhľadom k pečeni. Pomer AST a ALT je niekedy užitočný pri rozlišovaní jednotlivých príčin poškodenia pečene.

Alkaline phosphatase (ALP)

je enzým v bunkách lemujúcich žlčové cesty v pečeni. ALP hladiny v plazme stúpajú pri výraznej nepriechodnosti žlčových ciest, intrahepatickej cholestáze (intrahepatic cholestasis) alebo infiltratívnych(?) chorobách pečene (infiltrative diseases of the liver). ALP je tiež prítomná v kostiach a placentovom tkanive, takže je vyššia u rastúcich detí (nakoľko sú ich kosti priebežne preformovávané) a u starých pacientov s Pagetovou chorobou (Paget's disease).

Celkový bilirubin (Total bilirubin TBIL)

Bilirubin je odpadový (breakdown) produkt hemu (zložka hemoglogínu v červených krvinkách). Pečeň je zodpovedná za čistenie krvi od bilirubínu. To robí nasledovným mechanizmom: bilirubín je nasávaný do hepatocytov, konjugovaný (t.j. modifikovaný na vodou rozpustnú formu) a vylúčený do žlče, ktorá je potom vylúčená do čreva.

Zvýšený celkový bilirubín spôsobuje žltačku a môže signalizovať mnoho rôznych problémov:

1. Pred-hepatické: Zvýšená produkcia bilirubínu. To môže mať mnoho príčin, zahŕňajúcich hemolytickú anémiu a vnútorné krvácanie

2. Hepatické: Problémy s pečeňou, ktoré sa prejavujú ako nedostatočnosť bilirubínového metabolizmu (napr. znížený príjem do hepatocytov, narušená konjugácia bilirubínu a znížené hepatocytové vylučovanie bilirubínu). Niektoré príklady môžu byť cirhóza a vírusová hepatitída.

3. Po-hepatické: Nepriechodnosť žlčových ciest, prejavujúca sa ako nedostatočnosť vylučovania bilirubínu. (Nepriechodnosť sa môže nachádzať buď vnútri pečene alebo v žlčovode).

Priamy bilirubín (Direct bilirubin)

Určovanie diagnózy formou detailnejšieho pohľadu na hladiny priameho bilirubínu:

- ak priamy (napr. konjugovaný) bilirubín je v normálnom množstve, tak problém je nadbytok nekonjugovaného bilirubínu a umiestnenie problému je ešte pred miestom vylučovania bilirubínu. Dá sa predpokladať hemolýza, vírusová hepatitída alebo cirhóza.

- ak je priamy bilirubín zvýšený, tak pečeň konjuguje bilirubín normálne, ale nie je schopná ho vylučovať. Da sa predpokladať nepriechodnosť žlčovodov kvôli žlčovým kameňom alebo rakovina.

Gamma glutamyl transpeptidase (GGT)

Hoci je špecifickejšia vzhľadom k pečeni a je citlivejší ukazovateľ cholestatického poškodenia než ALP, Gamma glutamyl transpeptidáza môže byť zvýšená aj pri malých, subklinických úrovniach pečeňovej nefunkčnosti. Môže byť užitočná pri identifikovaní príčin izolovaných zvýšení ALP. GGT je zvýšená pri alkoholovej toxicite (akútnej aj chornickej). V niektorých laboratóriách GGT nie je súčasťou štandardných pečeňových testov a musí byť špeciálne vyžiadaná.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k