Očekávání při kombinované ATB léčbě Chlamydophily pneumoniae

zdroj: http://cpnhelp.org/expectations

Očekávání při kombinované ATB léčbě Chlamydophily pneumoniae

Léčba Chlamydophily pneumoniae (Cpn) pomocí kombinovaného ATB protokolu (CAP) nezprostředkuje zázračné uzdravení ze dne na den. Cpn je bakterie, které je obtížné se zbavit. K její eradikaci je zapotřebí dlouhodobější léčba. Léčebným protokolům a délce trvání léčby nejlépe porozumíte, budete-li o léčbě Cpn uvažovat jako o léčbě TBC.

Jedna z počátečních překážek, kterou zmiňuje významný počet pacientů, je tzv. 'brain fog', neboli mozková mlha. Mozková mlha ovlivňuje paměťové funkce, ztěžuje racionální jednání, chápání i rozhodování. Snažit se za takových podmínek pochopit působení Cpn v lidském organismu a porozumět problematice CAPů je nelehký úkol. Neméně obtížné je shromáždit dostatek informací a pro léčbu získat podporu Vašeho lékaře. Buďte trpěliví a počítejte s tím, že bude třeba informace pročítat opakovaně.

Je pravděpodobné, že se Vám zpočátku léčby přitíží a nebudete schopni fungovat jako před léčbou. O slovo se přihlásí netušená ložiska infekce a subjektivní potíže, způsobené uvolňováním toxinů při úhynu Cpn buněk. Místní záněty ve tkáních způsobené toxiny mohou ovlivnit Vaši celkovou funkceschopnost. Často se připomenou stará zranění a možná pocítíte bolesti a nepříjemné pocity i v oblastech, které Vás dosud netrápily. To obzvlášť platí při kloubních potížích u pacientů nad 40 let.

Zhoršení příznaků může trvat až několik měsíců, což může pacienta znepokojit. Zvláště pacienti trpící CFS nebo MS trpívají extrémní únavou nebo tzv. pseudorelapsy. Pseudorelaps je fenomén, který 'napodobuje' skutečný relaps, ale pacient jej většinou překoná bez následků. Pseudorelaps se může během léčby několikrát opakovat. Je ale možné, že budete jedním ze šťastných pacientů, kteří popisují jen málo či vůbec žádné reakce na léčbu, a přesto zaznamenávají pokroky.

Zpočátku bude pokrok pomalý a téměř nezaznamenatelný, možná jej postřehnete až při zpětném hodnocení situace. Vývoj si můžete zapisovat do blogu nebo deníku, který Vám pomůže uvědomit si, jak dalekou cestu máte za sebou. Je důležité vědět, že příspěvky ve fóru či v blozích mohou na průběh léčby poskytovat zkreslený pohled, protože budou převažovat příspěvky od pacientů s potížemi hledajících podporu nad příspěvky od bezproblémových pacientů.

Během prvních měsíců si postupně zvyknete na užívání ATB a je možné, že zaznamenáte i první viditelná zlepšení – obzvlášť v případě, že se Vaše potíže manifestují v horním respiračním traktu (astma, bronchitida, sinusitida), nebo jako otitida nebo závrať. Často popisovaným zlepšením v tomto období bývá tělesná teplota, která trápívá pacienty na začátku léčby. Pacienti popisují potíže s kontrolou tělesné teploty, které zahrnují 'ledové' ruce a nohy nebo opakované pocity horkosti. Tyto symptomy se obvykle upraví během několika prvních měsíců.

Léčba Cpn za pomoci CAP je tzv. 'work in progress', neboli metoda, na jejímž vývoji se stále pracuje. Nemáme k dispozici dostatek zkušeností pacientů, abychom mohli předvídat, jak dlouho léčba potrvá. Každý pacient má odlišnou chlamydiovou zátěž, jiné postižení orgánů a jinou dobu trvání potíží. Obecně lze říci, že možnost uzdravení bude závislá na těchto proměnných a konkrétní výsledek není možno předvídat. Dr. Stratton z Vanderbilt University, který formuloval první Cpn protokol, odhaduje pravděpodobnou délku léčby na tři až pět let.

Vaší pozornosti doporučuji sekci 'Příběhy pacientů'. Pomůže Vám získat lepší představu o průběhu léčby prostřednictvím osobních zkušeností a poznatků pacientů.

(díky za překlad idě-idě)

Powered by Drupal - Modified by Danger4k