Vitamín D, kofeín, antibiotiká a uzavretý kruh porfýrie

Vitamín D, kofeín, antibiotiká a uzavretý kruh porfýrie

[pozn.prekladateľa: toto je výber z diskusie z cpnhelp, ktorá bola pre svoju veľmi zaujímavé informácie dodatočne zaradená na cpnhelp do príručky k liečbe. Diskusia začínala ako bežná rada jednému z užívateľov a neskôr sa v nej sústredili pozoruhodné úvahy o úskaliach súvisiacich s vedľajším účinkom liečby – sekundárnou porfýriou. Toto je výber tých najzaujímavejších príspevkov, pôvodná diskusia bola značne rozsiahla a je možné, že niektoré texty budú trochu vytrhnuté z kontextu. Doporučujem prečítať všetkým, ktorým sa počas liečby pomaly a vytrvalo zhoršuje stav. ]

zdroj: http://www.cpnhelp.org/porphyria#comment-14538 a všetky nasledujúce príspevky

 

Submitted by Red on Mon, 2007-05-21 11:17.

Zdravím všetci, práve čítam znovu o sekundárnej porfýrii a potkol som sa o niečo zaujímavé v článku Dr. Strattona The Pathogenesis of Systemic Chlamydial Infections: Theoretical Considerations of Host Cell Energy Depletion and Its Metabolic Consequences, čo som predtým prehliadol.

Prepáčte mi, ak ste tomu rozumeli už predtým, ale napriek tomu, že som článok už v minulosti čítal, tak som toto nepostrehol. V poslednom odseku dr.Stratton spomína dôsledky chlamýdiovej infekcie pečeňových (jaterních) buniek a poznamenáva:

"Navyše ak chlamýdie infikovali hepatické bunky, užívanie ktoréhokoľvek farmakologického prípravku, ktorý je metabolizovaný v pečeni, zvýši potrebu cytochrómu P-450, ktorý je enzýmom založeným na heme. Z tohto dôvodu sa v pečeni zvýši biosyntéza hemu. Ak sú hepatické bunky napadnuté chlamýdiami, znížená energia hostiteľských buniek nedovolí dokončenie biosyntézy hemu a množstvo porfyrínov v pečeni/entero-hepatickom obehu sa zvýši".

Taktiež v článku spomína, že keď antibakteriálne lieky zabijú Cpn, tak nahromadené vnútrobunečné porfyríny sa uvoľnia von z bunky. Túto informáciu som našťastie dokázal zaznamenať už pri mojom prvom čítaní, skôr než som začal s liečbou.

Predstava o zvýšenej potrebe P-450 kvôli farmakologickým liekom ma vedie k podozreniu, že, ako som si všimol, vitamín D3 zrejme u mňa zvyšuje porfyrické symptómy. Nedávno som čítal, že syntéza vitamínu D3 zrejme tiež vyžaduje P450 enzýmy v pečeni a v obličkách (ledvinách):

CYTOCHROME P450, SUBFAMILY IIR, POLYPEPTIDE 1; CYP2R1

CYTOCHROME P450, SUBFAMILY XXVIIB, POLYPEPTIDE 1; CYP27B1

Zaujímalo by ma, či zvýšená potreba P450 môže mať významný podiel na dôvode, že sa zdá, že vitamín D3 zvyšuje porfyrické symptómy (naviac k jeho efektom podporujúcim apopotózu buniek)?

Mimochodom, taktiež som si všimol, že momentálne tiež kofeín veľmi intenzívne u mňa zvyšuje porfyrické symtómy odkedy som pridal vitamín D3 (obzvlášť počas Flagylových pulzov) a práve som čítal, že zjavne P450 CYP1A2 je zapojený do metabolizmu kofeínu:

CYTOCHROME P450, SUBFAMILY I, POLYPEPTIDE 2; CYP1A2

Dáva to zmysel?

 

Submitted by raven on Mon, 2007-05-21 13:00.

Úžasné, Red. Že by toto bol jeden z dôvodov, prečo nie je vit.D metabolizovaný v ľuďoch nakazených Cpn, totiž že ich pečeňové enzýmy sú v nedostatku? "Nedávno som čítal, že zjavne syntéza vitamínu D3 tiež vyžaduje P450 enzýmy v pečeni a v obličkách". Mimochodom, kofeín je u mňa veľkým vyvolávačom porfýrie - ale zdá sa mi, že v súčasnosti mám už omnoho menej porfýrie. To je ale riadne zamotaný problém. Vďaka za odkazy, Raven

 

Submitted by Red on Mon, 2007-05-21 13:26.

Teda, to je zaujímavá otázka Raven, ale nie som si istý, či je možné, aby niečo spôsobilo nedostatok P450 enzýmov, ktoré sú zapojené do metabolizmu vitamínu D. Uvidím, či niečo nájdem. Čo sa týka kofeínu, doteraz mi viac pomáhal, než škodil, ale teraz by ma zaujímalo, či jeho úplné vynechanie by mohlo pomôcť s mojimi zostavávajúcimi (a do istej miery stále narastajúcimi) porfyrickými symptómami. Momentálne ho skúsim postupne kompletne vynechať (postupne po pol šálkach)...

 

Submitted by basil on Tue, 2007-05-22 14:43.

Red, stručne povedané, máš pravdu aj o vitamíne D a kofeíne, že sú zdroje, čo ťa robia viac chorým a aj v tvojom pochopení role Cpn spôsobujúcej porfýriu prostreníctom kradnutia mitochondriálnych ATP molekúl.

Vitamín D aj kofeín vyžadujú Fázu I hepatického metabolizmu. Aby sa stali bioaktívnymi, Vitamín D prechádza Fázou I hepatickej hydroxylácie, nasledovanou ďalšou hydroxyláciou v obličkách. Na záver, keď telo ukončilo využívanie vitamínu D, pečeň ho hydroxyluje po tretí raz aby ho bolo možné z tela vylúčiť.

Fáza I hepatického metabolizmu najprv zahŕňa syntézu jedného alebo viacerých P450 isoenzýmov. Tieto isoenzýmy majú polčas života maximálne niekoľko sekúnd a preto nemôžu byť ukladané na neskoršie použitie. V skutočnosti sa syntetizujú na požiadanie a vyvolávačom ich syntézy je prítomnosť látky, ktorú treba metabolizovať.

Každý jeden z týchto isoenzýmov obsahuje zlúčeninu hemu, ktorá taktiež musí byť vyprodukovaná na požiadanie. Práve toto spustenie hepatickej výroby hemu je to, čo na záver vyústi do porfýrie u tých z nás, ktorí k nej máme predpoklady.

Porfýria je následok toho, že sa syntéza hemu zablokovala. Keď sa tento proces spustí, syntéza hemu obsahuje osem na seba naväzujúcich krokov. Ak všetko prebehne v poriadku, hotový hem vypadne na konci tohto reťazca a dá signál na zastavenie prvého kroku a teda zastaví všetky náväzné kroky.

Ak čokoľvek počas niektorého z týchto ôsmych krokov zlyhá a výsledný hem sa nevyprodukuje, tak sa proces nezastaví a jednotlivé prekurzory hemu sa hromadia pri jednom alebo viacerých krokoch. Tieto prekurzory sa volajú porfyríny a sú EXTRÉMNE silné kyslíkové radikály, ktoré sú EXTRÉMNE neurotoxické, spôsobujúce hrôzostrašné systémové nervové poškodenia a ako dôsledok širokú škálu symptómov, po tom čo sú uvoľnené do krvného toku.

Infekcia chlamýdiou je jedna z vecí, ktorá môže poškodiť proces hemotvorby. Cpn sa usadí v blízkosti mitochondií a kradne nimi produkované ATP molekuly, ktoré sú základným zdrojom energie pre organizmus. Toto kradnutie ATP taktiež rozvracia schopnosť mitochondie vykonávať jej rolu v produkcii hemu, keďže ako sa ukazuje, polovica krokov na tvorbu hemu prebieha VOVNÚTRI mitochondrie.

Infekcia pečene chlamýdiou je preto mimoriadne zákerná, pretože pečeň je potrebná na metabolizáciu práve tých látok, ktoré potrebujeme, aby sme vyliečili infekciu, ale kvôli poškodeniu chlamýdiami tieto látky spúšťajú porfýriu. Pekný postup prežitia, nie?

Vitamín D, kofeín, alkohol, tabak, približne 80% všetkých liekov, mnohé látky v potravinách a mnohé vnútroorganizmové látky vyžadujú Fázu I metabolizmu na aktiváciu alebo elimináciu. Tí z nás, ktorí majú sklon k porfýrii musia byť extrémne opatrní s týmito liekmi a s niektorými potravinami, ktoré jeme. Látky, ktoré sú pre zdravých ľudí dobré, ako napr. čučoriedky(borůvky) alebo krížokvetá zelenina (cruceriferious vegetables) (napr. kapusta, hlávkový šalát, karfiol/květák, horčica, kel,... viac info tu ), môžu byť pre nás zlé. A látky, ktoré by mohli byť normálne nezdravé pre zdravých ľudí, ako napr. grepfruitový džús (grapefruit juice) a cimetidin, sú pre nás prospešné.

Vitamín D ma robil extrémne chorým a to nie len kvôli jeho antibiotickému efektu, čo ma viedlo k výskumu, vďaka ktorému som si uvedomil, že vitamín D je proste ďalšia látka, ktorá vyvoláva porfýriu.

basil.

 

Submitted by Jim K on Tue, 2007-05-22 20:44.

Basil - citujem z tvojho príspevku v diskusii o azitromycíne.

"V poslednej dobe som trpel opakovanými porfyrickými atakmi vyvolanými CAP antibiotikami, dokonca aj keď žiadna z týchto látok nevyžaduje Fázu I metabolizmu (a teda by nemala byť spúšťačom porfýrie). Moje ataky nie sú bežným výsledkom uvoľnenia porfyrínov z apoptózy pečeňových buniek, ale v plnej sile rozbehnuté, nekontrolovateľné, ataky nepretržite prebiehajúcej produkcie porfyrínov, ktoré môžu byť zastavené iba braním veľkých množstiev glukózy a cimetidinu (je to P450 inhibitor)."

To ma privádza k myšlienke: môže apoptóza a uvoľnenie intracelulárnych porfyrínov vyžadovať Fázu 1 spracovania v pečeni, resp. akým spôsobom sú v pečeni spracovávané porfyríny rozpustné v tukoch? Toto by mohlo klásť výrazne zvýšené požiadavky na pečeň, čo by mohlo spustiť bezprostredný porfyrínový atak a to znovu a znovu dokola a dokola.

 

Submitted by basil on Tue, 2007-05-22 22:26.

Jim, myslím, že si udrel klinec po hlavičke. Fáza I spracovania je obvykle prvý krok pri transformácii v tukoch rozpustných látok na vodou rozpustné látky, a Fáza II konjugácia je druhý a záverečný krok.

Ľudské telo má veľmi veľmi veľmi slabý (prakticky neexistujúci) mechanizmus na elimináciu látok rozpustných v tukoch, preto je potrebná ich konverzia na vodou rozpustné.

Tiež som sa nedávno krátko zaoberal otázkou v tukoch rozpustných porfyrínov a či tiež prechádzajú Fázou I metabolizmu. Ale nevenoval som sa tejto myšlienke ako som sa venovať mal.

To je presne ono, uvažoval si, že organizmus by sa mohol pokúsiť použiť Fázu I metabolizmu na úvodný krok snahy konvertovať v tukoch rozpustné porfyríny na vodou rozpustné látky. Avšak, tento pokus o konverziu by vo výsledku viedol buď k spusteniu alebo k udržiavaniu sám-sebou-poháňaného porfyrického ataku.

V prípade, keď porfyrický atak ešte nezačal, ale osoba má predpoklady k atakom sekundárnej porfýrie, tak ak CAPom vyvolaná apoptóza infikovaných pečeňových buniek uvoľnila príliš mnoho vnútrobunkových porfyrínov zo zasiahnutých pečeňových buniek, tak by sa spustil porfyrický atak, ktorý by v skutočnosti produkoval nové porfyríny ako prídavok k porfyrínom uvoľneným ako výsledok liečby. A čo viac, takýto atak by bol samoudržiavací (self-sustaining), až kým by nebol pribrzdený liečbou pomocou glukózy/cimetidinu/panhematinu, pričom by počas svojho behu vyprodukoval mnohokrát viac porfyrínov, než bolo pôvodne uvoľnených pri apoptóze bunky.

Táto hypotéza veľmi elegantne vysvetľuje, prečo CAP vyvoláva samoudržiavacie ataky sekundárnej porfýrie. Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti ako aj zo skúseností iných na tomto webe, jednoducho som neveril tomu, že by množstvo porfyrínov uvoľnených po apoptóze buniek bolo dostatočné, aby spôsobilo ľuďom také prejavy, aké sa u nich objavili. A čo viac, nemal som pochýb, že CAP spustil samoudržiavané porfyrické ataky u mňa a u ďalších podobných. Jeden z dôvodov na túto domnienku je, že glukóza a cimetidine by nemali mať žiaden efekt na porfyrické symptómy spôsobené jednoduchým uvoľnením porfyrínov v dôsledku apoptózy a predsa ja a ďalší hlásili, že tieto prípravky im prinášajú úľavu od CAPom spôsobovaných porfyrických symptómov.

Naozaj si myslím, že si odhalil veľmi dôležitý diel z tohto puzzle.

Ak je toto všetko pravda, potom by toto mohol byť tiež jeden z mechanizmov, ktorý by udržiaval taktiež ataky primárnej(genetickej) porfýrie. Experimentálne by tieto hypotézy nemalo byť ťažké dokázať. Napríklad by mohol byť použitý model laboratórnych myší s umelo vyvolanou porfýriou cutanea tarda. Akonáhle sa pomocou vhodného toxínu získajú myši s PCT, tak by sa im injekčne vstrekli v tukoch rozpustné porfyríny a malo by byť ľahko zistiteľné, či by bol výsledkom samoudržiavaný porfyrický atak. Keby som tak mal peniaze na podporu toho výskumu.

Veľmi veľmi ma zaujíma, čo by k tomuto povedal Charles Stratton.

Skvelá úvaha! Závidím, že som na to nedošiel sám!

basil

 

Submitted by Jim K on Tue, 2007-05-22 22:34.

Nuž, Basil, len som proste pokračoval v línii úvah z veľmi detailnej informácie, ktorú si dal v odpovedi užívateľovi Red. Nikdy predtým som nešiel do detailov okolo C450 a liekov vo vzťahu k porfýrii, hoci všetky stránky o porfýrii spomínajú lieky ako spúšťače, kým som nečítal tvoje vysvetľovanie. Domnienka, že ten istý enzým môže byť potrebný aj na spracovanie porfyrínov sa zdala byť ďalším logickým krokom. Takže myslíš si, že toto by mohlo byť vinníkom? Pomohlo by to vystetliť ten špirálujúco sa zhoršujúci stav počas liečby, ktorý som videl u svojej dcéry, keď som sa ju snažil liečiť.

 

Submitted by Red on Wed, 2007-05-23 12:53.

Basil/Jim,

Podľa týchto riadkov patentu Dr. Strattona:

"Diagnóza s chlamýdiami súvisiacej sekundárnej porfýrie môže byť komplikovaná, nakoľko porfýria môže byť minimálna a tkanivovo špecifická. Merania porfyrínov v 24hodinovom moči a stolici nemusia byť v mnohých prípadoch chlamýdiovej infekcie dostatočne citlivé na odhalenie sekundárnej porfýrie. Tu diagnóza závisí na fakte, že ak nadbytok porfyrínov dosiahne krvný obeh, predchodcovia červených krviniek ich absorbujú a vytvoria z nich hem. Takto sa stanú enzýmy pre biosyntézu hemu v diferencovaných červených krvinkách zvýšené a zostanú zvýšené počas celého života červenej krvinky. Toto umožňuje diagnózu epizodickej nízko-hladinovej sekundárnej porfýrie, aká býva pozorovaná u chlamýdiových infekcií. Takto môžu byť zvýšené hladiny enzýmov syntézy hemu použité na diagnostiku vnútrobunkovej porfýrie. Viď príklad 7." http://www.patentstorm.us/patents/6884784-description.html

Môže nadbytok porfyrínov, ktoré sa dostali do krvného obehu a ktoré sú predchodcami červených krviniek (predpokladám, že v kostnej dreni) spracovávané na hem, v skutočnosti pomôcť potlačiť problém sekundárnej porfýrie (pomocou tejto metódy)? Tiež som čítal, že priemerná doba života červenej krvinky je ca. 120 dní a potom sú znovu zlikvidované v pečeni (a ktovie, či znovu nenaštartovávajú celý cyklus odznova?):

"Z tohto dôvodu, červené krvinky sú navždy diferencované, t.j už sa nikdy nedelia. Žijú približne 120 dní a sú potom pohltené fagocytickými bunkami v pečeni a slezine. Väčšina železa z ich hemoglobínu je potom daná k dispozícii na znovupoužitie. Zostávajúca časť molekuly hemu je potom degradovaná na žlčový pigment (bile pigments) a vylúčená do žlče. Každú sekundu odumierajú približne 3 milióny červených krviniek a sú likvidované v pečeni." zdroj

Odpoveď pre Marka - podľa toho istého patentu, Dr.Stratton zdá sa venuje veľkú pozornosť zvýšeným hodnotám v tukoch rozpustných porfyrínov:

"Aktívne uhlie môže byť denne podávané v dostatočnom množstve na absorbciu v tukoch rozpustných porfyrínov z enterohepatického obehu. Liečba aktivovaným orálnym uhlím, ktoré je neabsorbovateľné a ktoré viaže porfyríny v gastrointestinálnom trakte a tak prerušuje ich enterohepatickú cirkuláciu, bola spojená s poklesom hladín porfyrínov v plazme a pokožke."

A naozaj počas krátkeho rozhovoru s ním, Dr.Stratton uvažoval, že my s roasaceou môžeme v skutočnosti trpieť nahromadeným nadbytkom v tukoch rozpustných porfyrínov v pokožke a tie významnou mierou prispievajú k našej precitlivelosti na slnko (a na mnohé ďalšie typy svetla).

 

Submitted by Red on Tue, 2007-05-29 12:22.

Tu je skvelý text z Gastrohep.com ohľadom syntézy hemu a produkcie profyrínov, ak by niekoho zaujímal:

Haem biosyntheis and excretion of porphyrins

 

Submitted by Jim K on Tue, 2007-05-29 18:25.

Red - tvoj odkaz o produkcii porfyrínov a ich vylučovaní je skvelý. Osvetľuje oveľa viac o tom, kde sa hem produkuje a teda kde infekcia chlamýdiou môže vytvárať porfyríny a potvrdzuje tiež ten obrovský zdroj vylučovania v tukoch rozpustných porfyrínov (85%) prostredníctvom pečene a žlčo do čreva. To, čo ma prekvapilo, je množstvo hemu produkované v kostnej dreni (80%) vs. pečeň(20%). To by dávalo zmysel pre niekorých z nás s CFS a infikovanou kostnou dreňou a zníženou funkciou imunity, že porfyríny nie sú produkované iba v pečeni. Dá sa dobre predstaviť, že infekcia kostnej drene v stehenných kostiach môže byť veľkým prispievateľom k porfýrii a takisto spomaľovať vyliečenie z infekcie.

 

Submitted by Red on Tue, 2007-05-29 21:19.

Jim, áno, a ak správne rozumiem dôsledky Strattonových poznámok ohľadom porfyrínov unikajúcich do krvného obehu (viď vyššie) a spôsobujúcich, že červené krvinky (v kostnej dreni) produkujú hem, tak predpokladám, že toto môže dokonca ešte viac zhoršiť situáciu, ak je produkcia hemu zablokovaná aj v týchto bunkách, ako predpokladáme, že asi je.

Mne by toto skutočne vysvetľovalo, ako sa dokáže situácia vymknúť spod kontroly tak rýchlo a rovnako prečo hladiny porfyrínov môžu začne rýchlo poklesnúť, ak eliminujete určitú kritickú hladinu porfyrínovej produkcie, ktorá spôsobuje túto eskaláciu.

Minimálne teda dúfam, že je to tento prípad.

 

 

Pozn.mmichal: pridávam ešte úryvok z ďalšieho dokumentu súvisiaceho s pečeňovým enzýmom P450 a antibiotikami, k celému prekladu textu sa asi teraz nedostanem.

Cytochróm P450, interakcie liekov a sekundárna porfýria

zdroj: http://www.cpnhelp.org/cytochrome_p450_drug_inte

 

Submitted by cchase on Thu, 2008-06-05 18:27

(úvodne odborné vysvetlenie významu cytochrómov preskakujem, snáď neskôr)

Po druhé, na redukciu sekundárnej porfýrie znížte na minimum látky, ktoré vyžadujú CYP metabolizáciu. Tu je zoznam liekov, ktoré robia problémy. ...

A na záver, všimnite si, že nie všetky antibiotiká, ktoré užívame, sú metabolizované pomocou cytochrómov. Približne mesiac dozadu som začal s novou modifikovanou verziou Strattonovho protokolu (Strattonov update 4/2008, pozn.mmichal). Odkedy som urobil túto zmenu, mal som výrazne horšie obdobie čo sa týka s porfyrických symptómov. Claritromycin je spracovávaný enzýmom CYP 3A4,5,7 a je taktiež jeho silným inhibítorom, čo je dôvod, prečo je toto antibiotikum také silné. Azitromycin je metabolizovaný elimináciou cez žlč a nie pomocou CYP. Táto zmena v liekoch zvýšila dopyt po CYP v mojom organizme a zrejme vyprodukovala viac prekurzorov hemu, ktoré potom spôsobujú porfýriu.

 

Michale, super, tuhle

Michale, super, tuhle diskuzi jsem nejak prehledl. Zajimava teorie a potencionalne spravna.

Alegeny, na Wheldonově protokolu od 15.12.2006 s ACC Long, 28.12.2006 Doxy, 3.1.2007(8/2008/Minocyklin), Sumamed, Entizol (Prvni pulz 16.2.2007 tri dny), 7/2008, Pyruvat Calcia hodinu pred Atb Azi. Crohnova choroba, problémy s očima, CFS - únafový syndrom

Alegeny, na Wheldonově protokolu od 15.12.2006 s ACC Long, 28.12.2006 Doxy, 3.1.2007(8/2008/Minocyklin), Sumamed, Entizol (Prvni pulz 16.2.2007 tri dny), 7/2008, Pyruvat Calcia hodinu pred Atb Azi. Crohnova choroba, problémy s očima, CFS - únafový syndrom

Keď som to prvý raz

Keď som to prvý raz čítal, tak ma napadlo, že sa to dosť dobre hodí na to, čo popisoval Bandog a ty. A v istej miere to asi platí tiež na mňa. 

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn, EBV. Chronický únavový syndróm s deficitom imunity (CFIDS)

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Je to mozny, nicmene u me

Je to mozny, nicmene u me se nyni problem objevuje s jidlem, respektive uz dlouhou dobu. Bez jidla je mi dobre, kdyz se najim stav se zhorsi a to je zavisle od mnozstvi cukru a mnozstvi jidla, ktere snim. Neni to takova ta standardni unava, jakou mas kdyz se najis. Je to neco jako unava, pocit lehke zizne, takova otupelost. Kdyz jim uplne dietne tak to celkem dobre kontroluju. Jediny co me napada je, ze po jidle dojde k vylouceni zluce, ktera obsahuje porfyriny, ktere se takto mohou pristrednictvim strev dostat do krevniho objehu.  Mam to asi tak, ze kdyz se najim do hodky prijde unava a otupelost, ktera postupne po nekolika hodinach ustoupi. V lete se to vyrazne zhorsilo, tak ze ten vit D a jeho metabolismus by taky ukazoval na moznou porfyrii. Podobne priznaky, ale mohou byt u kvasinkove infekce tak nevim. Kazdopadne co se tyce toho meho problemu s periferni neuropatii tak to sedi jednoznance na porfyrii. Mate to nekdo take tak?  

Alegeny, na Wheldonově protokolu od 15.12.2006 s ACC Long, 28.12.2006 Doxy, 3.1.2007(8/2008/Minocyklin), Sumamed, Entizol (Prvni pulz 16.2.2007 tri dny), 7/2008, Pyruvat Calcia hodinu pred Atb Azi. Crohnova choroba, problémy s očima, CFS - únafový syndrom

Alegeny, na Wheldonově protokolu od 15.12.2006 s ACC Long, 28.12.2006 Doxy, 3.1.2007(8/2008/Minocyklin), Sumamed, Entizol (Prvni pulz 16.2.2007 tri dny), 7/2008, Pyruvat Calcia hodinu pred Atb Azi. Crohnova choroba, problémy s očima, CFS - únafový syndrom

Zaujímavé, tú únavu

Zaujímavé, tú únavu súvisiacu s jedlom som si tiež všimol. Neprichádza však vždy, ale hlavne pri nekvalitných hypermarketových potravinách. Ja to prisudzujem používaniu rôznych "éčkových" antioxidantov. Napr. vyprážané jedlá u mňa vyvolávali istý pocit ospalosti, s jedinou výnimkou a tou bol olivový olej. Mimoriadne nepríjemné pocity ospalosti mám napríklad zo sáčkových polievok. Takže možno aj tu sa do spracovávania škodlivých éčok zapájajú nejaké pečeňové enzýmy na báze hemu. Každopádne, tá tvoja úvaha je tiež zaujímavá. 

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn, EBV. Chronický únavový syndróm s deficitom imunity (CFIDS)

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Mě zas je zle po tučným

Mě zas je zle po tučným jídle. Ale tak, že mě bolí hlava! Takže teorie tučné - žluč - porfyriny do oběhu - bolesti hlavy....?? 

Opakované infekce, CFS, atop. ekzém, postinfekční myositis, astma, únava, komorová arytmie, bolesti a křeče svalů, zánět v očích,subfebrilie, návaly pocení,...

jo, to si myslim, že

jo, to si myslim, že docela sedí... 

chlamydie pneu + tracho, bolesti hlavy, kloubů, svalů, nesnesitelná únava, bezdůvodné krvácení do štítné žlázy, dýchání, motání se, křeče do rukou a nohou, bolesti zad atd.. WP od 20.7.08 ACC + 13.8.08 doxybene + 27.8.08 azitrox + 6.12.08 entizol

chlamydie pneu + tracho + borelioza, WP 20.7.08 - 3.7.09, 9.8.09 MP... 

Přidám se k reakci na

Přidám se k reakci na jídlo, zhruba hodinu po jídle jsem naprosto nepoužitelná, koukám do zdi a IQ se v tu chvíli rovná pokojové teplotě. Tohle mám tak poslední 3 roky. 

chlamydie pneu + tracho, bolesti hlavy, kloubů, svalů, nesnesitelná únava, bezdůvodné krvácení do štítné žlázy, dýchání, motání se, křeče do rukou a nohou, bolesti zad atd.. WP od 20.7.08 ACC + 13.8.08 doxybene + 27.8.08 azitrox + 6.12.08 entizol

chlamydie pneu + tracho + borelioza, WP 20.7.08 - 3.7.09, 9.8.09 MP... 

No tak to by stalo za

No tak to by stalo za trochu zkoumani. Take jsem prisel na to ze kafe ten stav zhorsuje coz opet muze potvrzovat teorii o porfyrii chtelo by to zjitit na vetsim vzorku a co pomaha tento stav potlacovat.

 Alegeny, na Wheldonově protokolu od 15.12.2006 s ACC Long, 28.12.2006 Doxy, 3.1.2007(8/2008/Minocyklin), Sumamed, Entizol (Prvni pulz 16.2.2007 tri dny), 7/2008, Pyruvat Calcia hodinu pred Atb Azi. Crohnova choroba, problémy s očima, CFS - únafový syndrom

Alegeny, na Wheldonově protokolu od 15.12.2006 s ACC Long, 28.12.2006 Doxy, 3.1.2007(8/2008/Minocyklin), Sumamed, Entizol (Prvni pulz 16.2.2007 tri dny), 7/2008, Pyruvat Calcia hodinu pred Atb Azi. Crohnova choroba, problémy s očima, CFS - únafový syndrom

Já mam tohle snad celej

Já mam tohle snad celej život  

Opakované infekce, CFS, atop. ekzém, postinfekční myositis, astma, únava, komorová arytmie, bolesti a křeče svalů, zánět v očích,subfebrilie, návaly pocení,...

  Upřímně závidím

  Upřímně závidím všem, co mají alespoň IQ rovné pokojové teplotě, Já mám holt to dermatologicky příznivé IQ 5, 5 (odborně řečeno IQ tykve), a to pořád.

Ztěžklost a hadrovitost po jídle znám taky. i když se veškerým chemickým konzervantům a jiným nezdravostem vyhýbám. Dost podivné stavy byly poslední dobou opravdu po mléčných výrobcích, takže jsem je radikálně omezila... No a dneska se dočítám, že bych na porfyrii neměla zelí a příbuzné zeleniny, že bych neměla salát... doprčic, to začíná vypadat na brutálně omezený jídelníček!

Michale, to jsou ale hodne

Michale, to jsou ale hodne zajimave informace, leccos to osvetluje.  Budu to muset projit jeste jednou..koukam, ze mi dost uniklo. A dava to velky smysl. Kazdopadne diky moc za obsahly vytah, muselo to dat spoustu prace. Super prace! Nalinkuju to do prirucky k porfyrii a casem se budeme muset rozmyslet, jak dal s priruckou, protoze posledni dobou bobtna a bobtna.  :) 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Michale díky moc, muselo

Michale díky moc, muselo to dát spoustu práce a můžu jeden hloupý dotaz? Nešlo by pro nás "tupce" či pro netupce, ale s mozkovou mlhou, kteří se ztrácíme ve třetím řádku, protože pozornost neudržíme, udělat jednu verzi a to velmi zkrácenou? např. porfyrie je zhruba to a to, předchátet ji lze tím a tím a v případě probíhajícího ataku ho zažehnat tím a tím? prosím prosím, já myslim, že se tu najde spousta z nás, jimž by jeden zkrácený odstavec stačil a naopak bychom možná lépe pochopili to nejdůležitější, jak se vyhnout či aspon nepodpořit její nájezd. Na naštudování tohohlle bych potřebovala asi tak tři měsíce, abych z toho pochopila, jak si pomoci :o( pro znalé a moudré či lékařsky vzdělané je tohle skvělý materiál, ale pro nás laiky je to možná krapet složité a tím nepřehledné.

chlamydie pneu + tracho, bolesti hlavy, kloubů, svalů, nesnesitelná únava, bezdůvodné krvácení do štítné žlázy, dýchání, motání se, křeče do rukou a nohou, bolesti zad atd.. WP od 20.7.08 ACC + 13.8.08 doxybene + 27.8.08 azitrox + 6.12.08 entizol

chlamydie pneu + tracho + borelioza, WP 20.7.08 - 3.7.09, 9.8.09 MP... 

megy, o porfyrii jako takove

megy, o porfyrii jako takove je v prirucce, jestli myslis zakladni info, doporuceni ke strave apod. napr.

http://chlamydie.info/node/2411

http://chlamydie.info/node/2836

a michale. diky!! .)

Advocatus diaboli. CAP od 11/08 pro Mycoplasma Pneumoniae IgM. Chripkove stavy, subfebrilie, unava, skuby a cuky, netolerance prostredi v supermarketech :-)

'Jestliže antibiotika pracují, v průběhu doby tyto zvonové kalhoty zmenší v krutosti a trvání.' CAP od 01/09 pro MPn IgM (a dalsi blize nezjistenou verbez).

V prirucce je tabulka

V prirucce je tabulka doplnku, kde je tabulka antiporfyrickych doplnku.

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Protiporfyrické doplňky

Protiporfyrické doplňky jsem studovala včera. Ale, řekněte mi, někdo to všechno užíváte? Vždyť je to asi 20tablet denně, to se snad ani nedá, bych nedělala nic jinýho než polykala prášky. A kde na to vzít peníze? 

Opakované infekce, CFS, atop. ekzém, postinfekční myositis, astma, únava, komorová arytmie, bolesti a křeče svalů, zánět v očích,subfebrilie, návaly pocení,...

No ja mam treba tohle od

No ja mam treba tohle od swansonu http://www.swansonvitamins.com/SW056/ItemDetail?n=4294967188

Staci jedna tableta nebo jedna rano, jedna vecer. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Tak trochu americkej

Tak trochu americkej Pangamin, ne? A co to další.... - vitamín C, vitamin E, L-karnitin, koenzym Q10;kyselina alfa-lipoová, bioflavonidy, selen, L-Glutamin, quercetin, glukosamin,chondroitin sulfát ...?

Opakované infekce, CFS, atop. ekzém, postinfekční myositis, astma, únava, komorová arytmie, bolesti a křeče svalů, zánět v očích,subfebrilie, návaly pocení,...

Trošku aby byl důvod

Trošku aby byl důvod papat doplňky tady pár obrázků, sice o Porphyria Cutanea Tarda, chronické poruše tvorby jaterních porfyrinů  na základě dědičně založené nebo získané nedostatečnosti uroporphyrinogen-III decarboxylázy

Já tak nějak dopadl v létě na slunci po snaze to vše uspěchat rychle opakovanými entizolovými pulzy  atd. a  s tím spojenými dalšími reakcemi díky uvolněným endotoxinům a porfyrinům... ale jestli to tak je přesně, to nevím a taky to netvrdím...

Jinak zde je celkem hezky vysvětlena porfyrie,  sice ta založená dědičně, ale ta sekundární bude to samé, byť nedáno vlohy vrozenými, ale příčinami jinými, popsanými viz sekundární porfyrie - nedostatek energie díky infekci ...

    Jan

březen 2013 ukončení CAPu 

Megy, je dosť ťažké

Megy, je dosť ťažké napísať nejaké zjednodušenie, pretože problém porfýrií sa rozsahom blíži k rozsahu samotnej chlamýdiovej problematiky.

Tu zopár postrehov, tak ako ich (v danom momente) chápem.

Prejavy sekundárnej porfýrie:

a) neurologické - extrémna únava, bolesti hlavy, mozgová hmla, záchvaty úzkosti alebo výbuchy zlosti.
b) kožné - precitlivelosť na slnko, spojená s pľuzgiermi a spáleninami kože, možno tiež zmena farby moču do červena.

Zastavenie porfyrického ataku:

1. prevencia spustenia, resp. zastavenie počiatočných fáz - glukóza + B komplex vitamíny. Glukóza doplní bunkám energiu, takže zvládajú produkovať finálny hem a nezostávajú na pol cesty s produkciou porfyrínov (osobne som s tým nemal moc úspech, navyše glukóza nemusí byť dvakrát ideálna kvôli candide)

2. zastavenie prebiehajúceho porfyrického ataku
a) odstránenie vodou rozpustných porfyrínov - stačí dostatok tekutín
b) odstránenie v tukoch rozpustných porfyrínov - aktívne uhlie alebo cholesteramin (v tukoch rozpustné porfyríny inak z organizmu nie je možné dostať a sú zodpovedné za dlhopretrvávajúce zlé stavy)

3. zabránenie poškodenia organizmu existujúcimi porfyrínmi - všetky možné antioxidanty (vit.C,E,selén,NAC,...). Tu si všetci všimnite, že antioxidanty iba tlmia prejavy porfyrínov, ale tie sú takpovediac večné až do momentu, kým nie sú z tela odstránené, napr. pomocou aktívneho uhlia.

4. doplnenie nedostatku vitamínu B12, ktorý bol v organizme zničený počas porfyrického ataku. Pri nedostatku vit.B12 sa v mozgu zvyšuje hladina homocysteínu a ten je rovnako toxický ako porfyríny.

Pointou tohto najnovšieho prekladu bolo to, že u niektorých ľudí, ktorí majú chlamýdiami zasiahnutú pečeň, tak sa porfyrický atak spustí ktoroukoľvek látkou, ktorá je metabolizovaná v pečeni (napr. alkohol, kofeín, vitamín D, niacin, claritromycin, rifampin, INH?, doxy?, metronidazol?). Dvojnásobný problém je, že prítomnosť porfyrínov v krvi potom vyvoláva ďalšie a ďalšie požiadavky na pečeň a tá produkuje ďalšie a ďalšie porfyríny, takže ich množstvo explozívnym tempom narastá a bez vonkajšej pomoci nepoklesne(!). Toto je stav, keď už môže ísť takmer o život. V takých prípadoch môže byť rozumné dočasne zastaviť všetky antibiotiká.

Berte všetci túto sumarizáciu ako moju úvahu a nie ako spoľahlivé odporúčanie.

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn, EBV. CFIDS. Kvôli pravidelným výrazným zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Michale super, děkuju,

Michale super, děkuju, přesně tohle jsem měla na mysli! Díky díky díky!!! 

chlamydie pneu + tracho, bolesti hlavy, kloubů, svalů, nesnesitelná únava, bezdůvodné krvácení do štítné žlázy, dýchání, motání se, křeče do rukou a nohou, bolesti zad atd.. WP od 20.7.08 ACC + 13.8.08 doxybene + 27.8.08 azitrox + 6.12.08 entizol

chlamydie pneu + tracho + borelioza, WP 20.7.08 - 3.7.09, 9.8.09 MP... 

Ešte jedna zaujímavá

Ešte jedna zaujímavá úvaha čo sa týka kožnej porfýrie. Slnečné svetlo produkuje v pokožke vitamín D3, ktorý sa potom transformuje pomocou isoenzýmov na 25D a 1,25D. Tieto enzýmy sú založené na molekule hemu a normálne sú produkované a spracovávané v pečeni. Kožné bunky ale majú údajne schopnosť taktiež produkovať potrebné enzýmy na transformáciu D3 a tak v prípade, že sú kožné bunky napadnuté chlamýdiou, tak pri pokuse o spracovanie vit D vyprodukujú množstvá porfyrínov, ktoré zostanú v pokožke a robia paseku. Toto by mohol byť dôvod, prečo niektorí tu trpia tak ťažkou neznášanlivosťou slnka a iným slnko veľmi pomáha. Navyše, keď sú raz porfyríny v pokožke, tak ich ďalšie ožiarenie slnkom ich dostane do "vybudeného" stavu, kedy sa správajú toxicky.

Kožné porfyríny sú v tukoch rozpustné porfyríny, takže sa len tak ľahko nedajú z tela dostať preč. Niekde som videl, že na toto odporúčali taktiež aktívne uhlie, hoci asi jeho účinok nebude taký ako pri porfyrínoch v krvi. V tej súvislosti ma napadlo, či nie je možné tieto porfyríny dostať z pokožky prostým vymytím z pokožky (zopár ľudí tu spomínalo pozitívny účinok horúceho kúpeľa, možno je to práve vďaka tomuto)

Takže v prípade kožnej formy sekundárnej porfýrie môže byť dočasné obmedzenie slnka počas liečby naozaj žiadúce.

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn, EBV. CFIDS. Kvôli pravidelným výrazným zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

mmichale, připojuju se k

mmichale, připojuju se k díkům... Tohle je hezky, česky, polopaticky

A ještě k té teplé koupeli - mě dělá teplo dobře na bolesti a ztuhlost, ale mám právě po teplé vodě takovou tu červenou jakoby vyrážku. To si myslím může právě být reakce na ty porfyriny nebo já jsem měla dojem, že je to nějaká reakce imunitní, přec jenom v kůži spoustu imunitních procesů probíhá... Ale u mě to jednoznačně souvisí s infekcí, tyhle fleky se mi nikdy nedělaly. 

Opakované infekce, CFS, atop. ekzém, postinfekční myositis, astma, únava, komorová arytmie, bolesti a křeče svalů, zánět v očích,subfebrilie, návaly pocení,...

Tak se tim snazim

Tak se tim snazim prokousat, ty uvahy davaji velky smysl, ale hodne veci je nejasnych a tudiz spadaji do oblasti spekulace. Takze jednoduche info o porfyrii neni jednoduche stvorit. Myslim, ze pro ty, koho nezajima, co je porfyrie a jak vznika, chteji se ji jen zbavit, je nejdulezitejsi precist si tabulku doplnku a pak tabulku reakci http://chlamydie.info/node/2510. Kde je v kostce vse.

Urcite nesouhlasim s tim, ze porfyriny jsou bez pomoci doplnku neodbouratelne. Telo je normalne prirozene odbourava, jen to trva hodne pomalu a je velmi zadouci proces urychlit, protoze se v nekterych pripadech velke zateze mohou rychleji kumulovat, nez odbouravat. Taky s tim vysazovanim antibiotik, jde o extremeni pripady, v nasem pripade by k tomu normalne nemelo vubec dojit, to je jeden z duvodu, proc jede WP tak pomalu.

Z tech dalsich antioxidantu je dulezity hlavne vitamin C, ktery pomaha porfyriny odbouravat. Ale u tech ostatnich E, selen, atd. si nejsem jista. Obecne chrani organismus pred volnymi radikaly, ale jak velky vyznam maji v pripade sekundarni porfyrie, nevim. Je nekde psane, ze chrani proti porfyrinum?

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Jo, uz to vidim!  Dal

Jo, uz to vidim! 

Dal jsem jeste zjistila, ze v uryvku ze Strattonova patentu se uvadi toto davkovani becek:

7. B-Komplex Vitamíny. Glukóza je potrebná pre hostiteľské bunky, ktoré sú napadnuté chlamýdiami. Dostupnosť glukózy hostiteľovi je zabezpečená braním B-komplex vitamínov.

Tieto zahŕňajú:

- kyselinu listovú (400 mcg 2x denne),
- vitamín B-1 (thiamin 10 mg 2x denne),
- vitamín B-2 (riboflavin 10 mg 2x denne),
- vitamín B-5 (pantoten 100mg 2x denne),
- vitamín B-6 (pyridoxin 100 mg 2x denne alebo pyridoxal-5 phosphate 25 mg 2x denne) a
- vitamín B-12 (5000 mcg podjazykovo 3 až 6 krát denne).

Pricemz v tabulce doplnku jsou davky thiaminu, riboflavinu 2x 100mg denne. Osobne bych se radej ridila tabulkou doplnku. Soucasne lecebne protokoly se v nekterych aspektech mohou evidentne od patentu lisit viz. uzivani doxycyklinu, (v  patentu je uveden jako nejucinnejsi minocyklin)..z pochopitelnych duvodu. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Mam teorii - dlouhou dobu

Mam teorii - dlouhou dobu jsem nechapal a jiz na pocatku lecby jsem si vsiml a take vznesl dotaz ohledne ALC, nebo Carnitinu. V mem pripade jednoznacne zhorsuje stav, respektive dokaze na chvili zvysit vykon a nasledne upadam do naproste unavy. Jsem si nyni na pomerne jist, ze me problemy se sluncem, kavou, a Carnitinem atd jsou zpusobene tim co v teto diskuzi zaznelo, tj. biosynteza Hemu v jatrech, pravdepodobne i v pripade Carnitinu bude u lidi s jaternim postizenim dochazet k porfyrii. Carnitin se metabolizuje v jatrech a v ledvinach. Ted konecne to vsechno zapada dohromady. Kdykoliv se mi zhorsi unava zvysi se i projev periferni neuropatie. Myslim si ze lide kteri meli vyrazne napadena jatra - t.j. nekdo kdo ma podobne problemy jako ja bude mit i stejne projevy. Jste tu nekdo takovi?

 

Alegeny, na Wheldonově protokolu od 15.12.2006 s ACC Long, 28.12.2006 Doxy, 3.1.2007(8/2008/Minocyklin), Sumamed, Entizol (Prvni pulz 16.2.2007 tri dny), 7/2008, Pyruvat Calcia hodinu pred Atb Azi. Crohnova choroba, problémy s očima, CFS - únafový syndrom

Alegeny, na Wheldonově protokolu od 15.12.2006 s ACC Long, 28.12.2006 Doxy, 3.1.2007(8/2008/Minocyklin), Sumamed, Entizol (Prvni pulz 16.2.2007 tri dny), 7/2008, Pyruvat Calcia hodinu pred Atb Azi. Crohnova choroba, problémy s očima, CFS - únafový syndrom

Ja jenom muzu rict, ze driv

Ja jenom muzu rict, ze driv jsem snasela blbe vsechno, ALC i koenzym a ted to same, ze stejne krabicky snasim dobre, tak cim to bude?

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Odkazy na lieky

Odkazy na lieky potenciálne rizikové u ľudí s porfýriou!

Doporučenia sa dajú takmer kompletne aplikovať aj na chlamýdiami vyvolanú sekundárnu porfýriu.

http://web.uct.ac.za/depts/porphyria/druginfo/drug-frameset-alpha.htm
http://www.drugs-porphyria.org/languages/UnitedKingdom/s1.php?l=gbr

Výber z antibiotík používaných vo Wheldonovom, Strattonovom alebo Nicolsonovom protokole

Doxycycline Use, but with caution
Azithromycin Use
Clarithromycin Use, but with caution
Roxithromycin Use, but with caution
Minocycline Use only with extreme caution and if no alternative
Clindamycin Use only with extreme caution and if no alternative

Metronidazole Use only with extreme caution and if no alternative
Tinidazole Use only with extreme caution and if no alternative

Isoniazid Use only with extreme caution and if no alternative
Rifampicin Avoid: high risk

Antimykotiká

Fluconazole Use only with extreme caution and if no alternative
Ketoconazole (Nizoral)Avoid: high risk

Všimnite si nasledovné: azitromycin je jediný, ktorý je označený ako bezproblémový. Doxycyklín, Claritromycín (Klacid) a Roxytromycín (Rulid) sú označené ako mierne spôsobujúce porfýriu, ale napríklad minocyklín je zaradený do rovnako nebezpečnej kategórie ako metronidazol. Extrémny prípad je rifampicin, ktorý je tak veľmi obávaným práve z dôvodu produkcie prudkých porfyrických atakov a to je dôvod, prečo sa smie až keď už človek nemá žiadnu reakciu na metronidazol.

Zdá sa, že Strattonova voľba a poradie pridávania liekov je ovplyvnené práve ich potenciálnou schopnosťou zhoršovania porfyrických stavov.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Tak to je tedy pěkně

Tak to je tedy pěkně pitomé, našla jsem v tom odkazu na nedoporučené léky i Regaine (obsahuje minoxidil) pro léčbu alopecie, tak Regaine taky způsobuje porfyrii. Skvělé.  

(na WP od 10/2007, CFS, EBV, zl. stafylokok, chlamydie pneu, alergie, onychomykóza, bolesti kloubů a svalů, únava) 

WP 10/07-2014 CFS, EBV, CMV, CPN alergie, onychomykoz žil nedost., bolest kloubůsvalů, 3/12 autoimun ŠŽ Eutyrox, otitidy 6-9/16 Ciplox Cefixim, 9/16 WP roxi,doxy,enti,isoprinosin, neuroinf VZV, enterokok strept. B +12/16 amoxi, neuroborela 3/17 mino azi

Metro a Fluco sem snasela

Metro a Fluco sem snasela spatne, pocit nedostatku vzduchu, deprese, tak mozna houby herx, ale "prachvobycejna" SP,.. mino ale dobre, zvlastni.

Mozna je metro a fluco v

Mozna je metro a fluco v tomhle smeru horsi, nez mino. Taky vidim, jak moc velkou cast symptomu u me zpusobovala sp a stale obcas zpusobuje, akorat ted uz vim, jak s tim bojovat, takze to dokazu nastesti rychle eliminovat. Na zacatku o tom clovek nemel tucha, kdyz se propadal do depresi. A taky nebylo zadne takove souhrnne info, jen patenty a v tom nemel laik sanci neco najit v tech stavech. Byl rad, ze se prokousal zakladnimi vecmi, ani nevedel, ze porfyrie existuje. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Jako bych se tu našla :-)

Jako bych se tu našla :-) Super práce, díky za info. Kdybych se mohla připojit k překladům, moc ráda, pošlete.

Cpn - IgG, H. pylori IgG, EBV IgG. Únava, zhoršení paměti a koncentrace, tinitus, subfebrilie, problémy s očima, potíže s páteří
Cpn - IgG, H. pylori IgG, EBV IgG. Únava, zhoršení paměti a koncentrace, tinitus, subfebrilie, problémy s očima, potíže s páteří

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k