FAQ - Prof. G. Nicolson - část 1.

Nicolson...

Vzhledem k dlouhodobějšímu deficitu zajímavých informací na tomto webu, rozhodl jsem se (možná trochu sadomasochisticky) přeložit FAQ sekci od Prof. G. Nicolsona z jeho stránek www.immed.org. Pevně věřím, že to bude pro vás něco zajímavého, přestože spousta odpovědí je obecných.

DISCLAIMER: Autor překladu není lékař, ani nemá lékařské vzdělání. Překlad byl proveden dle nejlepšího vědomí a svědomí a autor nenese žádnou odpovědnost za věcnou správnost překladu a případné škody z něj plynoucí. Případné chyby/nepřesnosti pošlete do inboxu.

Poznámka: Snad tam někde třeba najdete odpověď na věkterou z vašich otázek. .

Původní zdroj zde


1.

Q:

Doxycyklin – dávka je 200-300mg/den nebo 2-3x 100mg kapsle, 2 ráno…. Znamená to tedy, pokud beru 200mg, bral/a bych obě kapsle ráno? A pokud bych začla na 300mg, vezmu 200 ráno a dalších 100mg na noc? Bude fungovat generický doxycyklin stejně jako originální a procházet hemato-encefalickou stěnou? Bude plnící škrob pilulek působit nadbytečný růst Candidy? Bude účinovat Doryx stejně jako Doxycykline a bere se ve stejných dávkách a časech? Je lepší zapíjet Doxycyklin vodou nalačno?

A:

Všeobecně vzato, pokud berete 300mg doxy denně, tak berte 2x 100mg ráno a jednu 100mg tabletu opoledne nebo k večeru. Pokud berete 200mg denně, pak 100mg ráno a 100mg k večeru. Otázka originálních a generických léků je obtížná. Někteří pacienti viděli rozdíl mezi Doryxem (originálním gradulárním doxycyklinem bez plnících látek) v porovnání s generikama (většina z nich obsahuje různé druhy, většinou kukuřičný škrob). Pokud je to vůbec možné, berte originální léky. Vhodná dieta by měla potlačit množení Candidy, avšak v některých případech je nutné medikace. Doxycyklin by měl být zapíjen plnou sklenicí vody a nejakou sušenkou (some crackers) nebo jiným jidlem, nikoliv na prázdný žaludek. Rovněž by měly být podávány vyšší dávky probiotik 2 hod po každé dávce antibiotik. Více viz. TREATMENT CONSIDERATIONS.


Q:

Je herxheimerova rakce znakem, že zabíjím baktérie a deaktivuji viry? Měla bych pozorovat ještě něco jiného? Pokud přidám obě ATB a antivirotikum na začátku, bude to příliš velký „odumírací efekt“ na mé tělo?

A:

Herxheimerovy reakce jsou zejména kvůli stresovaným mikroorganismům stimulujícím uvolňování cytokinů infikovanými buňkami, jako jsou vaskulární endoteliální buňky a monocyty. Uvolněné cytokiny, což jsou se stresem (stress related) spojené biosignální molekuly, způsobují několik příznaků a symptomů nebo zhoršení Vašeho zdravotního stavu, které nazýváme Herxheimerovou reakcí. Pokud postupujete léčbu, tak tento stav bude obvykle trvat od jednoho do několika týdnů a pomalu ustoupí, a podle vašich příznaků a symptomů se budou pomalu mizet a budete se cítit lépe.


Q:

Jak dlouho musím být bez ATB a imunitu podporujících prostředků před tím, než půjdu na krevní testy?

A:

Naše obvyklé doporučení jsou 4 týdny bez všech imunitu podporujících prostředků, antibiotik a čehokoliv jiného, co by mohlo ovlivnit testováni. Důvodem pro to je, že krevní hladiny nitrobuněčných infekcí jako Mycoplasma, Chlamydia, Borrelia atd., mohou být snadno sníženy pomocí ATB a imunitními odpovědmi něž hladiny v tkáních. A tudíž hladiny v krvi mohou opět stoupat po ukončení léčby, zatímco hladiny v tkáních nejsou obvykle tak citlivé na léčbu a trvá to déle. To je jeden důvod, proč trvá léčba nitrobuněčných chronických infekcí tak dlouho ve srovnání s rychle rostoucími mikroorganismy. Dalším důvodem je, že původci chronických infekcí reagují pomalu na léčbu a často nejsou tak citliví na různé léčebné postupy.


2.

Q:

Jsem pacient s CFDIS a byla mi nalezena jak Mycoplasma hominis, tak HHV-6. Jaká je pro mne nejlepší léčba?

A:

Mnozí, možná většina pacientů s CFS/ME trpí vícenásobnými bakteriálními infekcemi, jako jsou mykoplasmy, chlamydie atd. a virovými, jako HHV-6, CMV atd. Pokud se tak stane, může být to být obtížné léčit takové vícenásobné infekce. Váš praktický lékař by měl znát nejnovější terapeutické postupy, ale jsme rovněž schopni pomoci prak. lékařům v otázkách komplexní léčby. Všeobecné informace lze nalézt na naší stránce v sekci “TREATMENT CONSIDERATIONS.”


Q:

Mám pacienta, který je „environmentálne vnímavý“ a nemusí být schopen torelovat některá z doporučovaných orálních antibiotik. Jak bych měl postupovat u tohoto pacienta?

A:

Často pacienti, kteří jsou velmi citliví na ATB, je lépa snášejí, pokud je dostávají první 3-4 týdny intravenózně. Důvodem pro toto může být, že někteří pacienti velmi silně reagují na orálně podávaná ATB kvůli reakcím spojených se střevy, ale po několika málo týdnech nitrožilně podávaných ATB se jejich zažívací trakt (GI) může vyléčit do té míry, že bude moci tolerovat orálně podávaná antibiotika. Rovněž mnozí pacienti a i jejich PL zaznamenali sníženou vnímavost na „životní prostředí“ (less sensitive to environmental stressors), tak jak jejich léčba pokračuje. Pro další informace můžete kontaktovat PL Intitutu Molekulární Medicíny nebo jejich přidružených klinik.


Q:

Já i přítel jsme se opakovaně snažili získat informace o tzv. posilovačích imunity (immune enhancers) a jejich užití u pacientů s ALS a nedostali odpověď. Máte nějaký seznam?

A:

V Institutu Imunity a Institutu Molekulární medicíny zde v Huntington Beach, Kalifornia provádíme IRB schválené experimentální léčebné zkoušky pro pacienty s ALS. K intravenózně podávaným antibiotikům a antivirotikům léčícím jejich chronické bekariální nebo virové infekce (nalezeny u více než 85% případů), dostávají tito pacienti kombinaci separovaného bioaktivního syrovátkového proteinu (2 pytlíky (poach) denně ve vodě nebo ve smetaně (skim milk)), Transfer Faktoru (6 kapslí denně - orálně) a Veraloe Gold (1 polévková lžíce denně) orálně jako součást testu. Dále dostávají růstové prostředky pro nervy (neural growth factors). Toto je probíhající klinický test a případní zájemci mohou kontaktovat Dr. Darryl See z Institutu Imuniry a nebo mne, chcete-li více informací.


Q:

Jak si mohu vysvětlit, že chronická infekce jako mykoplasma je přenášena z mojí ženy na mě? How can I tell if a chronic infection like the mycoplasma is being transmitted by my wife to me?

A:

Pokud má vaše žena pozitivní testy a vy máte pomalu se rozvíjející některé ze stejných klinických příznaků a symptomů, je zde možnost, že se infekce přenesla i na Vás, a měl by jste se nechat otestovat a v případě pozitivity léčen na stejnou infekci. Tyto infekce josu většinou systemické a mohou napadnout a postihnout prakticky jakoukoliv tkáň nebo orgán ve Vašem těle. Jsou zejména patogenní pro nervový systém, střeva, klouby a endokrinní žlázy.


3.

Q:

Nedávno mi byl diagnostikována RA. Měl/a jsem komplikace C-sekce (C-Section) a potřebovala jsem krevní transfuzi. Byla jsem HIV negativní a nemám s tím problém, ale měla jsem o týden později infekci, kterou nemohli identifikovat (také po očkování proti zarděnkám jsem velmi onemocněla). Je zde možnost přenosu mykoplasmy nebo dalších baktérií z této transfúze nebo očkování? Zpětně viděno byl můj imunitní systém od té doby vážně postižen.

A:

To je docela možné a my víme z evropských studií, že zhruba 6.5% pacientů s CFS onemocněli touto nemocí po krevní transfúzi (To samé platí pro RA). U mnoha pacientů byly později nelezeny systemické mykoplasmické infekce nebo další bakteriální či virové infekce. Co se týče očkování, nedávná publikace ukazuje, že asi 6% komerčních vakcín byly kontaminovány mykoplasmami. Vakcíny sami o sobě nejsou pravděpodobně problém pokud je Váš imunitní systém silný, ale pokud dostanete náhodně vakcínu kontaminovanou mikroorganismem a Váš imunitní systém nemůže zvládnout tuto infekci, nebo dostanete vícenásobnou vakcínu najednou, tak to potom mlže způsobit problémy. Existují různé druhy mykoplasem a zhruba tucet je znám jako patogenní. Vy jste pravděpodobně byla testována na 4 nejznámější druhy. (Poznámka: Můžeme rovněž testovat i na jiné druhy mykoplasem a také dalších baktérií jako Brucella, Borrelia a další patogeny, které mohou způsobovat obdobné příznaky a symptomy ale nejsou mykoplasmami a nebyly by označeny na testech pro mykoplasmy). Z vaší reakce na ATB můžeme pouze předpokládat bakteriální infekci. Nemůžeme říct, zda je to mykoplasma nebo související infekce na základě klinických příznaků a symptomů, protože ty jsou obecné a nejsou unikátní pouze pro mykoplasmami.


Q:

Může existovat více paralelních možností jak mykoplasmy přispívají k ALS. Je zde jedna možnost. Existuje souvislost mezi mykoplasmami a známým aspektem ALS patologie. Mykoplasmy potřebují a používají cholesterol. Ale oligodendrocyty potřebují cholesterol k syntéze neurosteroidů. Neurosteroidy mají neoroprotektivní vlastnosti jako snížení neuronální citlivosti na glutamát. Pokud je populace mykoplasmy dostatečně velká, může potřebovat tolik cholesterolu, že sníží syntézu neurosteroidů. Nízká hladina neurosteroidů může vést k dysfunkci CNS a jeho poškození.

A:

Jsem si vědom „steroid kradoucích“ vlastností mykoplasem. Toto může být to, čím mykoplasmy „proděravějí“ mitochondrie – kradením lipidů jako cholesterol, které jsou důležité pro mitochondriální membránovou integritu. Pokud jsou mitochondrie „děravé“/propustné, nemohou vyrábět energii nezbytnou pro činnost buňky, nervů, které jsou nejvíce citlivým typem buňek na ztrátu/nedostatek energie. Osobně podporuji myšlenku „neurosteroid-glutamát“ a byl bych rád, kdyby se tímto někdo zabýval. Samozřejmě, že mykoplasmy dělají mnoho dalších špatností buňkám.


4.

Q:

Jsem již 6 týdnů bez ATB a trpím bolestmi svalů a kloubů, nespavostí atd. Mám se vrátit k ATB?

A:

Pravděpodobně se budete muset vrátit zpět k ATB nebo kombinaci ATB, probiotik, posilovačů imunity, vitamínům a potravním doplňkům. Dále viz doporučení našich PLs v sekci TREATMENT CONSIDERATIONS a konzultujte s vaším PL.


Q:

Náš PL nás léčil Doxycyklinem po dobu 1 roku. Výsledky byly úžasné. Jak jsem zmínila v emailu, tak můj muž měl během léta relaps a začaly bolesti hlavy. Zdá se, že Doxycyklin již neúčinkuje tak jak před tím a nemá velký efekt na relaps, tak jsme přešli na Biaxin (pozn. klaritromycin), který pomohl od bolestí těla, atd. Je možnou příčinou vaskulitida (vasculitis) v mozku?

A:

Ano, existuje možnost, že vaskulitida způsobená vaskulární endoteliální buňkou (..by a vascular endothelial cell) může ústit v poškození hemato-encefalické stěny (disruption of the blood brain barrier) a jejímu „prosakování“, vytvářející tlak na mozek, což by mohlo způsobovat silnou bolest. Je velmi důležité, aby si Váš PL uvědomil, že by jste měli být testováni na infekci mykoplasmou, zejména M. fermentans, M. genitalium a další a virové infekce (HHV6) atd. Podívejte se dále na naší web stránku pro další informace.


Q:

Můj lékař kontaktoval specialistu na infekční nemoci s několika dotazy. Ten naznačil, že vaše PCR a geny-značkující testy (gene-marking tests) pouze naznačují proběhlou infekci a ne nezbytně ukazuje na aktuální infekci. Můžete to dementovat?

A:

Rozhodně, váš lékař se mýlí v této záležitosti. Naše testy detekují aktivní infekce, protože detekují genetickou přítomnost mikroorganismu. Nedetekují a ani nemohou detekovat historickou přítomnost. Prodělané infekce však mohou být detekovány přítomností protilátek proti danému mikroorganismu. Přestože rovněž nabízíme lékařům, kteří si je objednají, testy protilátek, nedoporučujeme testy protilátek za účelem detekce aktivních infekcí.


Q:

Můj PL trvá na tom, že už po tolika ATB již nemohu mít M. pneumoniae, nejsem nakažlivý a odmítá mě poslat na test, který on považuje za spolehlivý, aby to prokázal, protože nevykazuji typické symptomy M. pneumoniae (plicní potíže, RTG plic atd..))

A:

Infekce M. pneumoniae se mohla vyvinout z počáteční plicní infekce do systemické (zjednodušeně řečeno víceorgánové) infekce. Krátkodobé podávání ATB může být účinné proti plicní infekci, ale pravděpodobně nikoliv při úplné likvidaci takových onemocnění, pokud se stanou systemické. Systemické infekce mykoplasem je docela obtížné kompletně vyléčit a často to nějakou dobu trvá a vyžaduje to určité úsilí. Silně tuším, že takové infekce nelze nikdy zcela vyhubit, avšak jejich zastavení/potlačení a podpora imunity užitím imunitu posilujících preparátů povede k úspěšnému uzdravení pacientů, aby mohli pokračovat v normálním životě.


5,6.

Q:

Otázka nakažlivosti je stále problémem, protože moje domácí pečovatelka nemůže pro mě pracovat, pokud je ona nebo její děti vystaveny riziku infekce. Naše celá rodina byla tento týden nastydlá a já stále cítím, že mé smrkání a kašlání šíří infekci na mojí rodinu.

A:

Pokud trpíte chronickou bakteriální a/nebo virovou infekcí/emi, tak takové infekce se obyčejně přenášejí na ostatní velmi pomalu a nejbližší rodinní příslušníci jsou nejvíce ohroženi. Pokud se infekce pomalu šíří na členy rodiny, tak budou postupně vykazovat některé či více příznaků a symptomů související s těmito infekcí/cemi. Ne všichni členové rodiny se nakazí, ale někteří mohou zdolat/potlačit infekci pokud je jejich imunitní systém silný. Pacienti léčeni vhodnou ATB léčbou jsou mnohem méně pravděpodobně nakažliví, pokud vůbec, co se týče přenášení chronických bakteriálních infekci(infekce). Takové infekce se sice mohou šířit vzduchem , ale mohou být přenášeny přímým kontaktem tekutin atd. Né příliš dobře se přenášejí, tedy pokud se tak stane, tak to trvá nějakou dobu, než dojde k přenosu na ostatní členy rodiny. V našich studií prováděných na pacientech majících GWI s pozitivními mykoplasmami se ukázalo, že to trvá 6-12 měsíců expozice, aby se přenesla na ostatní přímé členy domácnosti, než se objeví příznaky a symptomy. Studie senátu USA naznačuje, že se u většiny manželek/ů a dětí pacientů s GWI postupně rozvinuly podobné příznaky a symptomy jako u nemocných veteránů, což silně implikuje, že takové infekce mohou být přenositelné na rodinné příslušníky.


Q:

Pokud mám stále infekci mykoplasem, mohu předpokládat, že jsou přítomné v respiračních tekutinách?

A:

Ano, ledaže jste na vhodných ATBs. V tom případě může být extracelulární hladina infekce ve vašem těle celkem nízká. Čili by jste neměl být schopen přenášet infekci na ostatní členy rodiny pomocí kapénkové infekce. Přestože jsme doposud neprováděli srovnávací studii (controlled study) v této záležitosti, zdá se, že méně rodinných příslušníků pacientů s GWI léčených na mykoplasmy byli těmito chronickými onemocněními postiženi.


Q:

Jen bych Vám chtěla dát vědět, jak se mi daří, protože kdyby nebylo Vás, nevím, kde bych dnes byla. Je to dlouhá historie, ale nemůže to být horší než několik posledních let. Brala jsem Biaxin (klaritromycin) a Levaquin (levofloxacin) asi 4 měsíce a spousta mých problémů se lepší. Už nemám ataky alergické reakce, když se má kůže a tělo zahřálo, já zrudl/a a cítil/a, že brzo omdlím. Průjem se zlepšil, ale stále tím trpím každé 2- 3 dny. Kvůli tomu moc nejím, ale občas musím najít mezi tím kompromis. Zhubla jsem 30 liber (cca 15kg) tento rok, ale stále jsem celkem v pohodě. Smrtelný výraz v mých očích zmizel a barva kůže se také dost zlepšila. Lidé říkají, že nyní vypadám mnohem lépe, zatímco dříve říkali mé rodině, že vypadám hrozně a co se semnou děje? Když jsem vysadila Biaxin a Levaquin na 2 dny a najela na Cipro (ciprofloxacin), tak se to zhoršilo. Trvalo mě to asi 5 dní se z toho dostat a šla jsem zpátky do Biaxinu a Levaquinu. Pokud se takhle změní ATB, znamená to , že by Cipro působí tam, kde ostatní ATB ne? Zbavím se vůbec někdy průjmů? Prostě jak zvládnout průjem až se vrátí. Můžete mi odpovědět.

A:

Problémem by mohly být herxheimerovy reakce kvůli odumírajícím baktériím, které tak dobře nereagují na Biaxin a Levaquin a nebo to může být kvůli tomu, že Cipro není nejlepší volbou jako sekundární ATB v porovnání s kombinací Biaxin+Levaquin. Taky, vzhledem ke své tkáňové penetraci v porovnání s jinými ATBs, Cipro musí být užíváno v relativně vysokých dávkách, aby bylo efektivní proti nitrobuněčným baktériím. Měla/a by jste to konzultovat s vaším PL. Rovněž by jste měla užívat dostatek probiotik aby jste pomohla střevům během antibiotické léčby.


Q:

Existuje nějaký test slin, který by jste doporučovali?

A:

My nedoporučujeme testy slin, pouze krevní testy, protože PLs potřebují znát, zda pacienti vykazují znaky systemické/ých infekce/í. Test slin může detekovat pouze povrchové infekce, které nemusí být důležité pro pacientovu nemocnost.


Q:

Slyšel jsem, že moji domácí mazlíčci mohou chytnout tyto infekce (chlamydie, mykoplasmy atd..). Mí psi a kočky vykazují známky chronické únavy, průjmů, ztráty hmotnosti ztráty srsti a další symptomy. Již léta trpím Fibromyalgií a nedávno jsem slyšel o Vašich úžasných úspěších s touto nemocí.

A:

Pokud máte chronické infekci/e, tak Vaše zvířata mohou od Vás nebo dalších symptomatických pacientů tyto infekce získat. Infekce, které jste zmínil se přenášejí vzduchem a mohou být při delší expozici přenášena i na zvířata. Ptáci, kočky, psi, křečci a další domácí mazlíčci onemocněli, když onemocněli jejich majitelé chronickou infekcí. V některých případech mohou být tyto nemoci velmi vážené a u některých zvířat, která jsou více vnímavá než lidé na určitý druh patogenního organismu, na mohou vést k fatálním důsledkům. Tudíž doporučujeme náš veterinární testování pro domácí zvířata. Často reagují domácí mazlíčci obdobně jako lidé na některé typy terapií doporučovaných při léčbě chronických infekcí, avšak dávkování ATB nebo dalších léků bude odlišné u různých zvířat. Konzultujte tedy s vaším veterinářem správné dávkování a režim léčby.


Q:

Můj PL kritizoval vaše testy, protože nejsou založeny na kultivaci. Je to pravda? Co se vlastně děje s vašimi vzorky během 14 dní, než zpřístupníte výsledky.

A:

Kultivace některých infekčních činitelů jako jsou mykoplasmy - patogenní pro lidi je extrémně obtížné, protože rostou velmi špatně v daném bakteriálním kultivačním médiu. Jsou to intracelulární patogeny, které obyčejně rostou v uvnitř buněk savců, nikoliv k „kultuře“. Požadovaný čas 14 dnů pro získání výsledků je většinou z důvodu potvrzení PCR produktu pomocí tzv. "Souther Back hybridizace" (BY SOUTHERN BACK-HYBRIDIZATION) nebo sekvencování produktu. Jsme jedinou laboratoří, která provádí potvrzení PCR produktu na každém pacientu.


Q:

Může být kyslík použit při léčbě chronických nemocí jako CFS, FMS a GWI?

A:

Ano, kyslík a zejména hyperbarický kyslík (HBOT – kyslíková terapie v přetlakové komoře) se používá při léčbě chronických onemocnění. Na jedné z našich přidružených klinik Molecular Hyperbaric Medicine (www.o2med.com), testujeme užití HBOT při léčbě ME/CFS, FMS a GWI při IRB schválených klinických studiích. Často mají výše uvedená onemocnění přidružené anaerobní infekce, které mohou reagovat na kyslíkovou terapii. Kyslíková terapie se použije společně s ATB, a existují určité důkazy v lékařské literatuře, že kombinace ATB terapie a HBOT vede k lepším výsledkům než samotná terapie ATB nebo HBOT.


7

Q:

Spolu s manželem plánujeme cestu na Střední Východ. Může mi to způsobit problémy? (s ohledem na mou chronickou bakteriální infekci).

A:

Cestování letadlem na dlouhé vzdálenosti může být problém, pokud trpíte chronickými infekcemi. Pokud máte problém při nízkém tlaku kyslíku, pak by jste se měla vyvarovat cestování letadlem na delší vzdálenosti trvající mnoho hodin, pokud možno, protože můžete relapsovat během několika málo dní po příletu. Možnou příčinou je, že infekce jako způsobované mykoplasmami jsou anaerobní (BORDERLINE ANAEROBIC) a rostou lépe při nízkém tlaku kyslíku, který se nachází ve vysokých nadmořských výškách a nebo v dopravních letadlech.


Q:

Není pro mne nebezpečné se nechat očkovat, pokud trpím chronickou nemoci? Mohu dostat nějaké jiné vakcíny, pokud poletím za oceán? – hepatitis, obrna atd..

A:

Otázku vhodného použití komerčních vakcín je obtížné zodpovědět. Většina vakcín je zcela bezpečná,avšak některé mohou být kontaminovány mikroorganismy. Přestože je to málo pravděpodobné, měla by jste se vyvarovat možnosti získání dalších infekcí. V jedné publikované studii se uvádí, že asi 6% komerčních vakcín bylo kontaminováno mykoplasmami, a přestože u zdravých jedinců by toto nemělo být problém, tak u jedinců s oslabenou imunitou ano.


Q:

Zdá se, že vážnost takových infekcí má souvislost s hladinami hormonů a CFS u žen se zdá být zejména hormonální záležitost.

A:

Růst chronických infekcí jako mykoplasmy, chlamydie atd. se zdá mít souvislost s hormonálním prostředím. Můžeme vidět změny během menstruačního cyklu, těhotenství atd., které jsou pravděpodobně spojené s hladinami hormonů. Mikroorganismy jako mykoplasmy jsou velmi citlivé na steroidy a hladina steroidů může být docela důležitá při ovlivňování jejich růstových schopností.


Q:

Před třemi roky jsem byla diagnostikována CFIDS. Začala jsem Doxycyklinem (200mg najednou 1x denně) před 10ti měsíci, a zaznamenala jsem velké zlepšení s příležitostnými krátkými relapsy. Právě jsem desátý den velmi vážného relapsu a nedivila bych se, kdyby to bylo spojeno s počátkem hormonální substituci kvůli osteoporóze (…some hormone replacement for osteoporosis). Můj relaps začal asi osmý den co jsem začala 180 CPD Progetseron 1ml 2x denně (v masti). Máte nějaké informace jak zacházet s hormonální substitucí u těch, kteří se léčí z infekce mykoplasem (konkrétně M. pneumoniae a M. hominis)

A:

Jak je uvedeno výše, tak hladiny hormonů mohou být významné pro stimulaci růstu určitých chronických nitrobuněčných baktérií. Ačkoliv ve Vašem případě je přesná příčina Vašeho relapsu neznámá, tak steroidní hormony mohly způsobit problém.


8

Q:

Můj manžel obvykle nikdy netrpěl bolestmi hlavy jako jeden z jeho „GWI stěžovatelů“. Ale když měl relaps během loňského července (myslím, že to bylo kvůli kvalitě ovzduší z rozsáhlých lesních požárů zde v Utahu), rovněž se mu rozvinula bolest hlavy. Přetrvává to víceméně od srpna 2000. Manžel popisuje bolest hlavy jako tlak v hlavě a cítí jako by jeho hlava byla „zbytnělá“ (solid). Cítí bolest když hýbe hlavou, nebo na konci extrémně náročného dne. Tlak v hlavě nemizí, jen se mírní a nebo zhoršuje. Tudíž, Robert doposud podstoupil léčby na alergie a různé bakteriální infekce. Byl léčen na migrény. Prověřovali jsme infekce dutin (sinus infections), nádory na mozku (brain tumors), změny zraku (changes in eyesight), problém bederní páteře (lower back). Zkoušeli jsme to léčit jako “stresové“ bolesti hlavy (a stress headache), ale zdá se že nic nezabírá. Robert jde dnes k lékaři ohledně plánu dalšího postupu, od minulé schůzky to byl specialista na bolesti hlavy. Jediné na čem jsme se shodli bylo, že to možná nějak souvisí s jeho dalšími symptomy a projevuje se to novým způsobem, který máme šanci zmírnit nebo diagnostikovat. Jste schopen mi poskytnout nějaké další informace na základě toho co jsem Vám řekla? (My husband has not usually suffered from chronic headache as one of his Gulf War [Illness] complaints. However, when he had a relapse during July of last year (due, I believe to the air quality here in Utah with the extensive forest fires) he also developed a headache as well. It has been almost persistent since August of 2000. My husband describes the headache as a pressure in his head; he says it feels as if his head is solid. He feels actual pain when he shakes his head or at the end of an extremely active day. The pressure does not go away, it simply lessens or increases in degree of discomfort. Thus far, Robert has undergone treatment for allergies and various bacterial infections. We have only been able to conclude that perhaps this is somehow related to his other symptoms and is manifesting itself in a new way which we are at odds to alleviate or diagnose. Based on what I have told you, do you have any further information?)

A:

Jednou z množností je, že má vasklulitidu nebo zánět vaskulárního systému způsobeného infekcí/emi ve vaskulárních endoteliálních buňkách. V mozku toto může způsobit poruchu/trhlinu v hemato-encefalické stěně a její zvýšenou propustnost vytvářející tlak na mozek, což může způsobovat silnou bolest. Je důležité, aby byl testován na infekce mykoplasem, zejména M. fermentans a M. genitalium, kromě jiných infekcí jako Chlamydie nebo virové (HHV6, CMV) infekce. Více info naleznete na našem webu www.immed.org.


Q:

Moje problémy s páteří a „degenerativním krkem“ se každý rok horší - a v roce 1995 mi říkali, že jsem měla cryloglobunemii. Má s tím něco společného mykoplasma? Nedělá mi dobře zima a nemám zdravotní pojištění – tito doktoři se zdá léčí mykoplasmu jako méně důležitou věc (je to jediná věc kterou mi našli v krvi vedle vysokého cryloglobulinu), Na RTG snímcích jsou viditelné degenerativní změny a chybné zakřivení páteře (..my x-rays show degenerative disc and or vertebrae in spine and odd curve in spine -). Mohl by jste mi poradit, co bych měl/a udělat se ztuhlým krkem a problémy s páteří?

A:

Vypadá to, že by jste mohla mít chronickou infekci mykoplasmy, nebo jinou bakteriální či virovou infekci, která se obvykle nachází asi u 50% pacientů s chronickými onemocněními kloubů, jako je Revmatoidni artritida. Pacienti s těmito infekcemi často trpí bolestmi zad a kloubů. Pokud máte pozitivní testy na systemickou či jinou bakteriální infekci jako Chlamydie, tak se domnívám, že by jste měla být jako na každou jinou systemickou bakteriální infekci.


9

Q:

Mám chronickou infekci močových cest a zdá se, že můj PL není schopen zjistit příčinu. Po některých ATB se můj zdravotní stav, zdá se, zlepší, ale později se infekce vrátí zpět. Nyní se objevují další symptomy, včetně bolestí kloubů a svalů, problém se střevy atd. Co si myslíte, že mi je?

A:

Pouze Váš PL může zjistit Váš přesný problém, avšak, můžete trpět infekcí/emi, které je těžké zjistit pomocí konvenčních testů moči, které se používají u rychle rostoucích mikroorganismů. Pacienti s chronickými příznaky a symptomy které se vyvinou z počáteční infekce močového měchýře nebo močového traktu trpí často infekcemi jako M. genitalium nebo Ureaplasma urealyticum. Tyto mykoplasmy je obtížné diagnostikovat, ale lze je zjistit pomocí molekulárních testů nabízených naší certifikovanou referenční laboratoří International Molecular Diagnostics, Inc. (www.imd-lab.com). Pokud opravdu máte takovou infekci, měl by jste být léčen.


Q:

Myslím si, že mi byla chybně diagnostikována FMS (Fibromyalgia Syndrome) a ráda bych se dozvěděl/a jak se nechat testovat ve Vašem institutu.

A:

Diagnostika FMS je primárně založena na pacientových příznacích a symptomech, jako například bolestivé oblasti svalů (často nazývané jako tzv. „spouštěcí body“ (TRIGGER POINTS)), nikoliv laboratorních vyšetřeních. Naše sesterská referenční diagnostická laboratoř nebo fa. INTERNATIONAL MOLECULAR DIAGNOSTICS, INC užívají molekulární klinické laboratorní testy k identifikaci možných fundamentálních příčin FMS nemocnosti. My jsme například zjistili asi u 60% pacientů s FMS přítomnost infekcí mykoplasem. Více viz na www.immed.org.


Q:

Můžete mi pomoci? Docházím na skupinovou terapii pro ženy postižené solnými prsními implantáty. Jsem rovněž obětí. Implantáty mi byly vyjmuty skoro před třemi roky. V mnoha oblastech došlo k zlepšení a téměř většina mých symptomů je pryč, vyjma jednoho – „devastačního symptomu“ (devastation symptom). A to je můj mozek. Měla jsem mnoho období, kdy jsem se cítila dobře, ale stále trpím při zhoršeních, kdy cítím jako by má hlava byla nacpaná bavlněnými míčky a z toho důvodu se nyní dostávám do prohlubujících depresí. Velmi chci aby se to zlepšilo, ale po 3 letech, chtěla bych vědět, zda nebojuji ztracenou bitvu.

Podstoupila jsem téměř všechny přírodní léčby, včetně ozónové terapie (mám generátor studené plazmy) a cítím, že mi to velmi pomohlo. Avšak, potřebovala bych spolehlivě vědět, že bojuji proti mykoplazmové infekci a jak se správně léčit. Můj doktor analyzoval solné implantáty a napsal „Oba implantáty byly silně kontaminovány minimálně jedním druhem mikroorganismů (mykobakteria)“. Mít takové implantáty v tomto stavu zhruba odpovídá mít 2 rozsáhlá hnisavá ložiska (abscesses)v těle více než rok Máte úspěch při léčbě žen postižených solnými prsními implantáty. Byl by jste ochoten mi přímo pomoci, jakou cestu zvolit konečně vyřešit tento problém.

A:

Zjistili jsme, že mnoho obětí prsních implantátů má chronické nemoci jako Mykoplasma a Chlamydia a další chronické bakteriální či virové infekce (HHV..), i po odstranění implantátů. Pokud jsou tyto infekce identifikovány, pacienti mohou být léčeni. Vaše částečné reakce na ozonovou terapii podporují domněnku, že anaerobní infekce mohou být zapojeny do vaší nemoci. Pokud máte zájem, více informací naleznete na našem webu www.immed.org.


10

Q:

Používá se AZI v monoterapii po dobu 6ti měsíců bez další ATB rotace a potom následované další kúrou AZI, nebo jsou zde další antibiotika používána při rotaci ATB při léčbě chlamydií?

A:

Nejdůležitější je, že ATB jsou podávána kontinuálně po dobu minimálně 6 měsíců, před cyklováním ATB. Typ ATB může být důležitý a připravili jsme několik doporučení včetně Azitromycinu, Doxycyklinu atd. (více viz TREATMENT CONSIDERATIONS na našem webu ). Je důležité, aby bylo užito vhodné ATB podle výsledků vašich krevních testů. Váš PL by měl být schopen pomoci Vám při volbě vhodného ATB nebo kombinace ATB a nejvhodnějším léčebným režimem.


Q:

Jak brzy po zahájení léčby bych měl/a cítí nějaká zlepšení? Pokud ne, tak po jak dlouhé době by měla být léčba ukončena?

A:

Domníváme se, že minimálně 12 týdnů. Pokud se neobjeví žádné zlepšení, tak by Váš PL měl zvážit změnu ATB. Antibiotika bez nutriční imunitní podpory nejsou doporučována.


Q:

Někteří lékaři zaznamenaly povzbuzující výsledky použitím intravenózního peroxidu vodíku (hydrogen peroxide) při léčbě chronické únavy. Slyšel jste o tom a mohlo by to napomoci při léčbě chlamydií?

A:

H202 se užívá nitrožilně při léčbě chronických nemocí jako jsou infekce způsobované chlamydiemi, mykoplasmami atd.… někteří pacienti reagují velmi silně na nitrožilní dávky H202, tak je nutné začínat na velmi nízkých dávkách a postupně zvyšovat. Mnoho praktických lékařů používá místo toho nitrožilní ozónem ošetřený solný roztok (USE I.V. OZONE-TREATED SALINE INSTEAD), protože se zdá být bezpečnější (méně nepříznivých reakcí během intravenózní léčby). Zeptejte se svého PL, který přístup by pro Vás mohl být lepší.


Q:

Byla mi před 12 lety zjištěna M. pneumoniae. Mé symptomy zahrnovaly horečku, zvracení, průjem, vaginální problémy. Po 10 letech jsem měla ty samé příznaky, avšak nikdy nebyl proveden test krve. Po 2 letech jsem mi to opět vrátilo. Je možné, že by toto byla opět mykoplasma? Žádný z lékařů to není sto to diagnostikovat.

A:

Ano, mohla by to být infekce mykoplasmy. Vzhledem k tomu, že většina PLs neléčí infekce způsobované mykoplasmami správně, a ty se často vracejí, cyklicky, takže se Vaše symptomy mohou lepšit, ale později se opět horší. Více naleznete na našem webu www.immed.org.


Q:

Trpím tuhnutím kloubů (ankylosing spondylitis) po mnoho let bezúspěšné léčby. Můžete mi pomoci?

A:

Zjistili jsme, že mnoho, ne-li většina pacientů s ankylosní spondylitidou (ankylosing spondylitis – tuhnutím kloubů) trpí chronickými infekcemi, které mohou zhoršovat jejich zdravotní stav, nebo mohou být jejich příčinnou. Po otestování na chronické infekce se mnoho pacientů pomalu zotaví po vhodné ATB léčbě, podpoře imunitního systému a podpoře výživovými doplňky. Více viz. naše webové stránky.


11

Q:

Mám 67letého pacienta s ALS (svalově progresivní muskulární typ (spinal progressive muscular type)), kterého jsem umístil na domácí plicní ventilaci. Prvním zásadním příznakem tohoto pacienta byly chronické respirační poruchy z důvodu slábnutí dýchacích svalů a relativně zřídké symptomy jako na počátku ALS. Zajímám se o Vaší teorii a Vaše pokusy léčit pomocí makrolidů. Rád bych věděl, zda je tento pacient rovněž infikován mykoplasmou a/nebo enterovirem. Pokud ano, rád bych ho léčil makrolidy. Prosím dejte mi vědět, zda mohu poslat krevní vzorek do Vaší laboratoře k otestování. Přestože jsem plicař, můj kolega – neurolog má rovněž několik pacientů s ALS a zajímá se o Vaší léčbu.

A:

Ve spolupráci s Dr. Darryl See a Dr, Ferre Akbarpour z „Institutu imunity“ (IMMUNE INSTITUTE) jsme zjistili, že více než 85% pacientů s ALS má minimálně dvě chronické infekce – systemickou mykoplasmální infekci a infekci CNS a s ECHO-7 souvisejicím enterovirem. (IN COLLABORATION WITH DRS. DARRYL SEE AND FERRE AKBARPOUR OF THE IMMUNE INSTITUTE, WE HAVE FOUND THAT >85% OF ALS PATIENTS HAVE AT LEAST TWO CHRONIC INFECTIONS, A SYSTEMIC MYCOPLASMAL INFECTION, AND A CNS INFECTION OF ECHO-7 RELATED ENTEROVIRUS.) Tyto dvě infekce mohou určitým způsobem působit synergicky při patogenezi ALS. Léčba za pomoci vhodných intravenózních ATB nebo i.v. antivirotik, plus podpora imunity včetně nutriční podpory a podpory neuronů vedla k zastavení nebo zpomalení progrese ALS. U některých pacientů vedla dokonce k částečné reverzi příznaků a symptomů ALS. Tento protokol je založen na experimentálním léčebném protokolu chronických infekcí pacientů s ALS schválené IRB. Chcete-li více informací, obraťte se na mne a nebo přímo na Dr. Darryl See.


Q:

Mám neurologické symptomy a byl jsem pozitivně testován na Mykoplasmy a chlamydie. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými ATB a které z nich (jedno či více) mám brát?

A:

Různá ATB která doporučujeme u chronických bakteriálních infekcí mají rozdílný mechanismus působení, odlišné efekty na různé bakterie a rozdílné schopnosti pronikání do tkání. V případě duální infekce, kterou máte, doporučil bych vašemu PL, že je klíčová dobrá tkáňová penetrace pro léčbu těchto bakterií, protože se schovávají uvnitř buněk. Rovněž budete potřebovat jedno nebo více ATB, které mohou zdolat tyto určité bakterie. Jedním z nich je Doxycyklin, který je má dobré působeni proti těmto mikroorganismům a dobrou tkáňovou penetraci. Doxy může být následováno dalšími antibiotiky nebo kombinacemi ATB, posílením imunity, úpravou stravy/potravními doplňky. Atd…


Q:

Byl mi diagnostikován Fybromialgický syndrom, CFS, Meniersova choroba, deprese, úzkost a další problémy. Nedostává se mi přílišné podpory od VA (???). Přestože je mi 50, říkají, že vypadám příliš mladý na to abych byl nemocen.

A:

Jedním z nejčastějších generalizování u FMS, CFS a dalších chronických únavových nemocí je, že pacienti nevypadají tak zle, jak se ve skutečnosti cítí a často nevypadají tak nemocní jako jiní pacienti. Toto vede k diskriminaci a chybným diagnózám u chronicky nemocných pacientů, kteří mají skutečné zdravotní problémy (MEDICAL-ORGANIC PROBLEMS), nikoliv psychické onemocnění. Propagujeme vývoj molekulárních testů pro testování těchto infekcí vedoucí k léčbám, které by nakonec pomohli pacientů znovuzískat zdraví. Více na naší web. Stránce www.immed.org.


12

Q:

Můj PL mě dal 1000mg/den Ciprofloxacinu na léčbu mykoplasmové infekce. Je tato dávka dostatečná? Měl jsem i vyšší dávku, ale mé symptomy se zhoršily.

A:

To nemusí být dostatečně vysoká dávka. Naše obvyklé doporučení je 1500mg/den Cipro. Důvodem pro to je, že při této dávce pronikne více léku do tkání a buněk, a to je to, kde to je potřeba. Důvodem, proč se Vaše příznaky a symptomy mohou postupně horšit by mohly být tzv. Herxheimerovy reakce nebo reakce na odumírání (die off reactions), které mohou zhoršovat příznaky a symptomy po dobu dní až týdnů. To se obyčejně vyřeší postupně s další léčbou. Pokud ne, měl by Váš PL zvážit další ATB. Pokud jste měl okamžitou reakci, tak pro Vás pravděpodobně daná ATB nejsou vhodná. Konzultujte s Vaším PL.


Q:

Jak poznáme, že se pacient dostatečně uzdravil z ATB terapie? Je to čistě subjektivní, nebo bychom měli provést krevní testy po roce ATB léčby? Pokud je krevní test negativní na mykoplasmy, znamená to, že byla mykoplasma kompletně eliminována?

A:

My normálně považujeme negativní test za naznačující příliš nízké hladiny v krvi (blood levels) detekovatelné PCR, která je mimochodem velmi citlivá. Pokud jsou pacienti na ATB mají obvykle negativní testy značící, že krevní hladiny (protilátek?) byly sníženy pomocí ATB na velmi nízkou nebo nedetekovatelnou úroveň. V tomto momentě považujeme pacienta v zásadě za nenakažlivého jelikož hladiny mikroorganismu v krvi souvisí s hladinami „vyhnanými“ plícemi (AT THIS TIME WE CONSIDER PATIENTS ESSENTUALLY NONINFECTIVE, SINCE BLOOD LEVELS OF MICROORGANISM ARE RELATED TO THE LEVELS EXPELLED BY THE LUNGS.) Na podporu toho tvrzení, jsme nikdy neslyšeli o pacientech na ATB terapii šířící infekci. Je tedy nepravděpodobné, že pacienti na ATB šíří jejich infekci. Vhodná doba léčby může být pouze stanovena Vaším PL na základě Vašich příznaků a symptomů poté co vysadíte ATBs. Pacienti kteří potřebují další léčbu obecně relapsují během několika málo týdnů po přerušení léčby.


Q:

Váš výzkum GWI ohromě pomohl mému manželovi před 2 roky. Měl relaps velmi mírných symptomů – zejména bolesti hlavy, bolesti zad a nespavost. Píši vám, abych se zeptala, zda máte nějaké další informace, které bych mohla stáhnout z vašeho webu nebo někde jinde?

A:

Váš manžel může mít residuální infekci buď toho samého nebo jiného typu a nebo mohou být jeho příznaky/symptomy z důvodu dalších residuálních problémů (chemické, životní prostředí..). Pokud reaguje na ta samá nebo podobná ATB a pokračuje uzdravování, pak jeho problém byl pravděpodobně mírný relaps. Ale může mít i jiné problémy, které by měly být správně diagnostikovány a léčeny-


Q:

Existuje nějaká souvislost mezi Crohnovou nemocí a dalšími onemocněními střev a infekcemi mykoplasem?

A:

Zjistili jsme, že pacienti mající Chronický zánětlivý střevní syndrom (Chronic inflammatory Bowel Syndrome), Crohnovu nemoc, vředovou kolitidu (Ulcerative Colitis), chronicko esofagitidu (Chronic Esophagitis) atd, často měli Mykoplasmy, H. pylori a další chronické infekce. Mnoho PLs léčí úspěšně takové pacienty pomocí ATB, protože se velmi domnívají (strongly suggesting), že jejich nemoc nebo přinejmenším jejich nemocnost je z důvodu této/těchto infekce/cí.


Wau! :-) Dobrá práca!

Wau! :-) Dobrá práca! Skúsim cez víkend urobiť rýchlu kontrolu a korekciu, ak bude treba 

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn, EBV. CFIDS. Kvôli pravidelným výrazným zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

díky ;-)) fakt super, dost

díky ;-)) fakt super, dost užitečné informace... (WP od 1.6.08.)49r.od dětství opak.infekty HCD, DCD,záněty.Dále-teploty,únava,záněty,migrény,kolapsy,kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů-celé tělo,ztuhlost, otoky uzlin-třísel,křeče DK,zhorš.pamět,bolavé oči,mozková mlha atd.)
(WP od 1.6.08.)53r.od dětství opak.infekty HCD, DCD,záněty.Dále-teploty,únava,záněty,migrény,kolapsy,kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů-celé tělo,ztuhlost, otoky uzlin-třísel,křeče DK,zhorš.pamět,bolavé oči,mozková mlha atd.)

diky, SM-boy!!!

diky, SM-boy!!! .)

pokusim se prispet ke korekture po vikendu, avsak tobe nalezi nas nehynouci dik za tu masu odporne a nevdecne prekladatelske cinnosti a tunu odvedene prace .) nasim hnidopisstvim se nenech odradit .)

nestiham ted cist poradne , jen co mi zavadilo o kloboucek - i pro mmichala, pokud bude delat korekturu:

C-sekce = cisarsky rez

a nasledujici je treba preformulovat kvuli vyznamu. (Jak poznam, jestli jsem se od sve zeny nakazil chronickym onemocnenim, jako je M.)

How can I tell if a chronic infection like the mycoplasma is being transmitted by my wife to me? Jak si mohu vysvětlit, že chronická infekce jako mykoplasma je přenášena z mojí ženy na mě?

jeste jednou dekujeme!!! .)

Advocatus diaboli. CAP od 11/08 pro Mycoplasma Pneumoniae IgM. Chripkove stavy, subfebrilie, unava, skuby a cuky, netolerance prostredi v supermarketech :-)

'Jestliže antibiotika pracují, v průběhu doby tyto zvonové kalhoty zmenší v krutosti a trvání.' CAP od 01/09 pro MPn IgM (a dalsi blize nezjistenou verbez).

Dik obema predem, obcas se

Dik obema predem, obcas se clovek nekde zacykli a nevi jak z toho ven. Proste tomu rozumi a ne a ne to prelozit.

Uz jsem to cetl asi 5x a stejne tam porad nachazim chybky... Pls, spis se zamerte na vecny chyby nez nejaky marginalie. :o))) jinak se v tom utopime...:o)))

Toto je 1/2 co tam je, takze zbytek nekdy prilezitostne... Zdroje jsou omezne.....:o( 

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi  a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna... 

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Díky za super překlad

Díky za super překlad .-)!!!Užasné!!!

 CFIDS, Fibromyalgie, velké bolesti, chronická onemocnění.Na Wp II od března 08 < / em > < / p >

< p > < em > CFIDS, Fibromyalgie, velké bolesti, chronická onemocnění.Na Wp II od března 08 < / em > < / p >

Dobrej překlad. "My

Dobrej překlad.

"My husband has not usually suffered from chronic headache as one of his Gulf War [Illness] complaints."

Spíš než "Můj manžel obvykle nikdy netrpěl bolestmi hlavy jako jeden z jeho „GWI stěžovatelů“." třeba:"Chronické bolesti hlavy nikdy nepatřily mezi příznaky, na které si můj manžel trpící GWI stěžoval." (Complaint - stížnost, reklamace, námitka, žaloba).  

Nevím, jestli to není hnidopiššká maličkost...

Dik. WP. Mpn. IgG, Cpn -

Dik.

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi  a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna... 

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Díky, opravdu zajímavé

Díky, opravdu zajímavé čtení. Je super, že je tu někdo tak ochotný a překládat nám. Je to super, já se vždycky těším, až se tu objeví nový překlad. Ještě jenou díky, každá kapka informací může pomoci. 

Na WP 2/2008, CFS od 2003, Cpn, zimnice, teploty, únava, záněty očí,alergie, deprese, EBV, leukémie.

Na WP 2/2008, CFS od 2003, Cpn, zimnice, teploty, únava, záněty očí,alergie, deprese, EBV, leukémie.

Taky se vždycky hrozně

Taky se vždycky hrozně potěším novými překlady a tenhle je hodně zajímavý.Tak za nás -anglicky nerozumějící--hluboký dík!!!!!!Mimochodem-ani v Americe to s těmi PL nemají lehké,všimli jste si??.-)

DORA

Injo, diky! Pokud budete

Injo, diky! Pokud budete nekdo u konce s tou korekturou, hodte mi prosim echo do inboxu, at zalozim novou stranu na to. A taky hodte echo sem, pokud na tom nekdo pracujete, at to nedela i nekdo jiny zaroven...

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k