Chlamydia trachomatis - realita

Chlamydia trachomatis není původně předmětem těchto stránek. Přesto je zde často diskutována a hlavně vzhledem k jejím záměnám ať už neznalostí nebo chybou volby testů či chybnou interpretací výsledků testů, je pacientům často podsouváno, že jsou nakaženi právě touto. Krom toho bývá pak nesprávně tvrzeno, že se jedná jen o nákazu přenosnou čistě pohlavním stykem, což není zcela pravda. Díky těmto nedomyšleným tvrzením se postižení dostávají zbytečně do značně nepříjemných situací. Ne vždy se jednak jedná skutečně o Chlamydia trachomatis, jednak ne vždy i v případě Chlamydia trachomatis se musí jednat o získání v rámci sexu, ale cesty přenosu mohou být zcela prozaické - např. vzduchem kapénkovou infekcí, vodou ve veřejných lázních apod.

Bunny se pokusila shrnout zde několik informací z běžně dostupných zdrojů o chlamydii trachomatis, které by vás mohly zajímat:

Je toto onemocnění sexuálně přenosné?


Ano, pohlavní styk patří k jednomu z mnoha způsobů přenosu. Záleží na daném imunotypu, ovšem jen 3 z 15 jsou údajně přenosné pouze sexem. Další způsob přenosu je zřejmě i kapénková infekce stejně jako u Chlamydophila pneumoniae (tedy vzduchem), dále si toto onemocnění často údajně neseme z bazénů, ale i z kontaktu kontaminovanými věcmi, např. ručníky, jídlem, hmyzem (např.v případě trachomu) atd. Jsou popsány případy očních lékařů, kteří se nakazili od pacientů, které vyšetřovali. Svádět rozšířenost choroby jen na „promiskuitu“ obyvatelstva je holý nesmysl. Chlamydia trachomatis bývá diagnostikována i u malých dětí. Zejména u novorozenců, protože pokud je matka sama infikována, může se dítě nakazit v porodních cestách. Pokud je u vás prokázaná, je pravděpodobné, že nakažen je i váš partner a měl by se léčit s vámi. I když partner není dle testu nakažen, doporučuje se po celou dobu léčby používání kondomu (je nutno respektovat, že se jedná o přenosné onemocní se všemi důsledky z toho vyplývajícími). Tato choroba nespadá pod ohlašovací povinnost.

Zajímavé informace úkytuje např. článek CHLAMYDIA TRACHOMATIS: AKTUÁLNÍ POHLED, MOŽNOSTI A LIMITY PŘÍMÉ DIAGNOSTIKYSdělení pana Ing. Emila Bazaly ze dne 2.12. 2006


Požádalo mě několik žen, které trpí perzistující chlamýdiovou infekcí s dotazem o podrobnější vysvětlení související odborné problematiky. Dle jejich sdělení je jim ze strany některých lékařů i publikací podsouváno, že se jedná výlučně o pohlavní infekci v důsledku jejich sexuální promiskuity. Většina uvádí, že se cítí morálně ponížené s ohledem na jejich partnerskou vzájemnou věrnost. Chlamýdie se pohlavním stykem běžně přenášejí, ale nesrovnatelně více přenosů je v důsledku kapénkové infekce a to i u chlamydie trachomatis. Z tohoto důvodu by si měl každý postižený dokázat zodpovědět, zda tuto infekci mohl získat pohlavním přenosem. Skutečností je, že je velmi obtížné u konkrétních případů zjistit zdroj infekce. Tím mohou být jak hospodářská a domácí zvířata, tak i infikovaný člověk. Vezmeme-li v úvahu, že u chlamydie trachomatis je dosud známo 15 serotypů (imunotypů) a z toho pouze 3 (L1, L2 a L3) se řadí k sexuálně přenosným, pak tvrdit, že chlamýdie byly získány pouze sexuálním přenosem je vyložený nesmysl. Dovolím si tvrdit, že jeden sérotyp je u daného jedince schopen jak primárně (přímé napadení buněk), tak i sekundárně (poruchou inervace) ovlivňovat zdraví a funkční činnost většiny životně důležitých orgánů (játra, plíce, mozek, slinivka břišní, urogenitální orgány a další). Ze své dlouholeté praxe vím a mohu to odborně dokumentovat, že mnohdy se dělají chyby v určování druhu chlamýdií, a tak určit druh a poté navíc sérotyp v podmínkách našich diagnostických laboratoří je zřejmě obrovský problém. Odborná problematika chlamýdií je velmi složitá a zdaleka ne plně probádaná a proto přikládám odkaz na článek (viz dole)
, kde je možné se dozvědět více o této nebezpečné, mnohdy život ohrožující infekci.


S pozdravem Emil Bazala

 

Nejnovější verze tohoto to články je též pod upoutávkou DOKUMENTY - Latentní infekce chlamýdiemi je pravděpodobně příčinou velmi širokého spektra onemocnění lidské populace


Jak ji léčit?


Wheldonův protokol je aplikovatelný i na chlamydii trachomatis, jedná se stejně jako u Chlamydophila pneumoniae o intracelulární bakterii. Primárně postihuje urogenitální trakt a oči (může způsobit trachom). Čtěte Cpn zjednodušeně a Základní informace ZDE.


Jaká onemocnění vyvolává?


Onemocneni vyvolana jednotlivymi serovary ch. trachomatis:
sérovary - A, B, Ba, C :
• trachom (endemicky v tropech a subtropech, v ČR ne)
sérovary - D, Da, E, F. G, H, I, Ia, J, K :
• inkluzní konjuktivitida
• uretritida (primární nekapavčitá nebo dokonce postgonokoková uretritida)
• epididymitida, prostatitida
• cervicitida, endometritida, bartolinitida, salpingitida
• chronický zánět v malé pánvi, periapendicitida, perihepatitida
• Fitz-Hugh-Curtisův syndrom (akutní perihepatitida)
• Reiterův syndrom (konjuktiva, uretra, klouby, popř. mukokutánní léze)
• reaktivní artritida
• proktitida, faryngitida
• chlamydiové infekce novorozenců (akutní inkluzní konjuktivitida, pneumonie
i za několik měsíců, mesotitida)
• pneumonie starších dětí a dospělých
• ateroskleróza (?)
• astma (?)
• některé karcinomy (?)
L1, L2, L2a, L3 • lymfogranuloma venereum (endemicky v tropech a subtropech, v ČR ne)
Prevzato z http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2004/04/07.pdf - článek CHLAMYDIA TRACHOMATIS: AKTUÁLNÍ POHLED, MOŽNOSTI A LIMITY PŘÍMÉ DIAGNOSTIKYZde výňatek z webu dieta.sk

 

Viz zde :


Chlamydie trachomatis jiného typu však způsobuje podobnou chorobu – paratrachom, který se objevuje i u nás. Vyskytuje se u novorozenců nebo u dospělých. U novorozenců se podobá kapavkové infekci spojivek. Spouštěčem jsou mirkoorganizy z rodu Chlamydacea, které se nacházejí v urogenitálním traktu matky a dítě se infikuje při porodu. Na rozdíl od kapavkového zápalu se nemoc projeví 6. až 12. den po porodu. Projevuje se hnisavou až hlenovou sekrecí ze spojivkového vaku. Přibližně v polovině případů nastupuje ve 4. – 7. týdnu po narození chlamydiový zápal plic. Kromě přenosu z matky na dítě se uplatňuje i přímý přenos znečištěnými prsty, nepřímý přenos znečištěnými předměty, jako jsou společné ručníky, kapesníky apod. Přenos mohou zprostředkovat i mouchy. Imunita je po překonání nemoci slabá, často se opakují infekce. U dospělých se paratrachom označuje jako zánět spojivek z plaveckých areálů. Pramenem nákazy je voda z bazénů, která obsahuje mikroorganismy rodu chlamydacea z urogenitálního traktu člověka. Po inkubační době 8 až 14 dní se projeví akutní zánět spojivek s mírnou sekrecí, otoky víček a tvorbou početných uzlíků na spojivkách. Chorobný proces se lokalizuje v dolní prostoru víčka u spojivky. Na rozdíl od trachomu se neobjevují známky praskání uzlíků nebo zajizvování.

Tleskám . Good work!  Na

Tleskám . Good work! 

Na Wheldonovu protokolu od 01/2007 pro CPN, opakované infekce horních i dolních cest dýchacích, problémy s očima (bolesti, mlhavé vidění, výpadky zraku atd...), závratě, únava, kožní problémy...

DOXY/AZI/TINI vybiji tu svini (pardon)

Na Wheldonovu protokolu od 01/2007 pro CPN, opakované infekce horních i dolních cest dýchacích, problémy s očima (bolesti, mlhavé vidění, výpadky zraku atd...), závratě, únava, kožní problémy...

MINO/AZI/METRO

Jane a Bunny, vynikající

Jane a Bunny,

vynikající práce! Teď ještě aby si to konečně také, mimo jiné zde, přečetla naše lékařská obec!!!  

 

 

Na Wheldonově protokolu od 7. 2006 (chronická únava, zánět míšního kořene, bolest celé nohy a dalších asi 10 problémů) 

Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

Všimla naše lékařská

Všimla naše lékařská obec? A ještě tu o Karkulce, Kamaráde :-) 

Na Wheldonovu protokolu od rijna 2006 pro chlamydii pneumoniae a trachomatis ( problemy s ocima, ochrnovani, vyrazna unava, horecky )

Na Wheldonovu protokolu od rijna 2006 pro chlamydii pneumoniae a trachomatis ( problemy s ocima, ochrnovani, vyrazna unava, horecky )

Tak jim tu pohádku o

Tak jim tu pohádku o chlamydiích namnožíme, doneseme a nařídíme jako čtení na dobrou noc, že bez toho nemají šanci usnout.:-))

A propos: Co kdybychom link na chlamydie.info odeslali na Julínkovo ministerstvo, na Lékařskou komoru, na zdravotní pojišťovny atd., jako doporučené čtení ve chvílích samostudia?? Tohle myslím vážně.  

Na Wheldonově protokolu od 7. 2006 (chronická únava, zánět míšního kořene, bolest celé nohy a dalších asi 10 problémů) 

Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

Na všechny velké

Na všechny velké nemocnici,Plzeň,Ostrava ,Brno atd jsem zaslal odkaz s popisem.Tedy na neurologie

Co vše jsi jim napsal?

Co vše jsi jim napsal? Myslíš, že Ti odpoví? Mě by třeba reakce neurologie v Plzni zajímala. Jestli jsi ale jen obyčejný človíček, tak o tom silně pochybuji.

Na Wheldonově protokolu od března 2007 pro stále se zhoršující bolesti a únavu při R.S., CPN, artritida, inkontinence, a z toho všeho - deprese

Na Wheldonově protokolu od března 2007 pro stále se zhoršující bolesti a únavu při R.S., CPN, artritida, inkontinence, a z toho všeho - deprese

Mas moznost. Na Wheldonove

Mas moznost.

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Lidi a tak proč

Lidi a tak proč děláme Občanské sdružení pac. s chlamydií? Vidíte, že musí být nějaký jednotný postup, pod nějakou organisací, aby to nebyly osamocené výkřiky...Myslím, že zasílání jen takových mejlů nemá význam.- to je málo...Je třeba mluvit..a vysvětlovat jednotně..dát fakta..vést dialog s ambulancemi, vědou, atd..

Kdyby se všichni lidi tady dohodli / 9OO?/ a vstoupili do OSDr, pak je to dost velká síla a to další lidé denně přibývají..Jinak stále budou léky přes internet a zvěrolékaře, tak jak to sháníte, a budeme u každé návštěvy rozladěni, protože končíme na psychiatrii. Tak jsme občanská společnost, nebo ne? Mám stejná práva jako pac s HIV, alkoholik atd?? Takže, kdo se chce podílet na činnosti, má možnosti, kontakty- nebo být řadovým členem- je to jedno, je to solidarita. Nikdo to za nás neodedře..


dra.po můžeš, prosím,

dra.po

můžeš, prosím, napsat, kolik se nás z těch 900 přihlásilo? Ne, že by museli, to ne, jen pro zajímavost.

Možná že to bude zajímat více lidiček, ne jen mne. Lili

Závratě, záškuby v páteři, kožní problémy, bolest nohou, zhoršení zraku, a řada dalších problémů. Roxi, doxy, entizol. Na WP 1/07

Závratě, záškuby v páteři, kožní problémy, bolest nohou, zhoršení zraku, a řada dalších problémů. Roxi, doxy, entizol. Na WP 1/07

ahoj, seznam je na OSdr

ahoj, seznam je na OSdr stránkách, v neděli  ho doplním, pokud se někdo ohlásí..Je to k 6O lidem..a jsme to Ti nejaktivnější, co  si tady píšeme..Což není tak špatné za 3 týdny..., vím o dalších 5 lidech v okolí..ale znáš to.Dokud  nejsi v koutě u stěny anebo to ještě nepřesáhlo Tvou lidskou  důstojnost, tak s ničím  nehýbáš..Já  to už nemohla vydržet..nejsem flákač,ani hypochondr, jen nemocný a unavený člověk,  s kterým si nikdo neví rady...a chci situaci ohledně  zdravotního stavu  řešit..pokud  je možnost léčby, proč ji nemít?...

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k