Pôvodná verzia Vanderbilského protokolu Strattona a kol.

Pôvodná verzia Vanderbiltského protokolu Strattona a kol.

zdroj: http://www.cpnhelp.org/?q=node/6

Submitted by Jim K on Tue, 2005-08-23

 

Upozornenie: toto je staršia verzia Vanderbiltského protokolu, vyvinutá Dr. Strattonom a jeho kolegami. Je tu, pretože obsahuje užitočné informácie, na ktoré sa niekedy odkazujeme. Prosím pozrite si tiež aktualizovanú verziu v príručke k liečbe .

Na Vanderbiltskej Univerzite pôsobí niekoľko svetových odborníkov na Cpn a v minulosti testovali antibiotickú liečbu Cpn, predovšetkým v súvislosti s MS (roztrúsená skleróza). Patent Mitchell/Strattona a kol. má detailné informácie o testovaní a liečbe, ktorú na univerzie vyvinuli a môžete si ho prečítať na tejto adrese link.

Protokol Strattona a kol., ako je popísaný nižšie používa súčasné užívanie niekoľkých antibiotík, ktoré sa zameriavajú proti Cpn v jej rôznych fázach životného cyklu: "Kombinácia amoxicillinu, rifampinu a azitromycinu zjavne funguje dosť dobre". V návrhu ich patentu však najvýraznejší efekt vykazovalo užívanie penicillaminu, metronidazolu a isoniazidu, resp. doxycyklínu, azitromycinu a metronidazolu.

Ktokoľvek sa pozrie na ich návrh patentu a ich pedantné štúdie, ocení starostlivú vedeckú prácu, ktorá sa zamerala na vyvinutie metód na testovanie chlamýdiovej prítomnosti v jednotlivých životných fázach, na vyvinutie metód na „vyčistenie“ štandardných laboratórnych bunečných kultúr od Cpn infekcie, o ktorej zistili po vyvinutí ich testovacích metód, že je častá (t.j. že testy obsahujúce kontaminované bunečné kultúry dávali vo väčšine výskumu falošné výsledky) a ich starostlivé testovanie citlivosti baktérie na rôzne lieky. Sú zatiaľ opatrní na to, aby tvrdili, že majú k dispozícii účinkujúcu liečbu, s poznámkou, že sa pripravujú štúdie vo väčších rozsahoch.

V súkromnej komunikácii, Dr. Stratton naznačil, že "Flagyl (metronidazol) je kľúčom" k zlikvidovaniu kryptickej formy Cpn, ktorá inak zostáva ako rezervoár neskoršej reinfekcie.

Nasleduje krátka príručka Dr. Strattona a kol., ktorá bola vydaná ako "súcitová reakcia" pre potreby liečby. Je založená na ich vedeckých zisteniach, na ktoré ale ešte nemali v tej dobe potvrdenia z rozsiahlejších klinických štúdií. Príručka očakáva dlhší a pomalší proces potvrdzovania vedeckých dôkazov a môže byť zatiaľ považovaná za empirický protokol založený na vedeckom základe.

Dr. Stratton poznamenal v osobnej emailovej komunikácii 25.10.2005

"Vanderbiltský protokol verzia 7 je už mnoho rokov starý a nebol odvtedy revidovaný. Probencid sa užíva, pretože zvyšuje hladiny amoxicillinu, ale je značne drahý. Poradie antibiotík je založené hlavne na miere vedľajších efektov, začínajúc s antibiotikami, u ktorých sa najmenej predpokladajú vedľajšie efekty. Pulzovanie metronidazolom je robené taktiež hlavne z dôvodu zníženia vedľajších efektov. Mnohé z týchto modifikácii sú z dôvodu dotatočných skúseností s terapiou a som si istý, že s postupom času a naberaním ďalších skúseností pribudnú ďalšie modifikácie".

 

THERAPY OF CHRONIC CHLAMYDIAL INFECTIONS INCLUDING THEIR ASSOCIATED PORPHYRIA AND VITAMIN B12 DEFICIENCY: SEVENTH VERSION. (Terapia chronických chlamýdiových infekcií a ich pridruženej porfýrie a nedostatoku vitamínu B12, siedma verzia. )

Charles W. Stratton, MD William M. Mitchell, MD PhD Vanderbilt University School of Medicine Nashville, Tennessee 37232

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Momentálne sa na Vanderbiltskej univerzite pripravujú protokoly pre príslušné klinické štúdie terapie množstva rôznych foriem chronických chlamýdiových infekcií. Predbežné odporúčania pre chlamýdiovú terapiu, ktoré sú obsiahnuté v tomto doumente boli zozbierané z prvotných liečieb zo súcitových dôvodov a nemusia zodpovedať finálnej liečbe. Použitie týchto odporúčaní je určené pre súcitovú terapiu pacientov, u ktorých je podozrenie, že majú systémovú/chronickú chlamydiálnu infekciu.

I. TERAPEUTICKÝ REŽIM PRE SEKUNDÁRNU PORFÝRIU.

U systémových/chronických chlamýdiových infekcií bolo pozorované, že mávajú pridruženú sekundárnu porfýriu. Porfyríny, ku ktorým patria vodou rozpustné porfyríny (napr. delta-aminolevulinická kyselina a porfyrobilinogén) a v tukoch rozpustné porfyríny (napr. coproporfyrín III a protoporfyrín) môžu spôsobiť klinické prejavy porfýrie. Prítomnosť takýchto porfyrínov u pacienta s chronickou/systémovou chlamydiálnou infekciou môže byť potvrdená pred a počas terapie vhodným porfyrínovým testom, ako napr. zbieranie 24-hodinovej vzorky moču a 24-hodinovej vzorky stolice na porfyríny. Je odporúčané, aby terapeutický režim proti porfýrii bol zavedený súbežne s používaním antimikrobiálnych liekov. Tento terapeutický režim je určený na kontrolu chlamýdiám pridruženej sekundárnej porfýrie, ktorá môže byť prítomná pred antimikrobiálnou terapiou a/alebo môže byť vyvolaná alebo zosilnená počas antimikrobiálnej liečby chlamýdiových infekcií. Táto „porfyrická reakcia“ na antimikrobiálnu liečbu by mala byť rozpoznaná ako taká a odlíšená od očakávanej cytokínovo-riadenej imunitnej odozvy. Na liečbu porfýrie sa použijú špecifické opatrenia odvodené z publikovanej lekárskej literatúry o porfýrii, ktoré zahŕňajú nasledovné:

1. Vysoko karbohydrátová (uhlovodanová) strava. Približne 70% denného kalorického príjmu by malo byť vo forme zložitých karbohydrátov, aké sa nachádzajú v chlebe, zemiakoch, ryži a cestovinách. Zostávajúcich 30% kalórií by malo byť z proteínov a tukov, ideálne vo forme bielych rýb alebo kureniec.

2. Vysoký príjem tekutín. Pite veľké množstvo tekutín vo forme vody (napr. sýtené minerálky [bicarbonated water] alebo „nápoje pre športovcov“ (voda s glukózou a soľou)). To pomôže vyplaviť vodou rozpustné porfyríny. Navyše dehydratácia koncentruje porfyríny a zhoršuje symptómy. Farba moču by mala byť vždy takmer číra a nie tmavo žltá.

3. Vyhýbajte sa červenému mäsu. Červené mäso, vrátane hovädzeho a tmavej morky (krůta), ako aj tuniaku a lososa obsahuje tryptofán a je treba sa mu čo najviac vyhýbať.

4. Vyhýbajte sa mliečnym produktom. Mliečne produkty obsahujú laktózu a laktoferín, obom sa treba čo najviac vyhýbať.

5. Glukóza, sacharóza a fruktóza. Glukóza je dôležitým zdrojom bunkovej energie: bunková energia je totiž spotrebovávaná chlamýdiovou infekciou. Zvýšenie dostupnosti glukózy poskytne optimálne podmienky pre bunky, aby produkovali energiu. Avšak sacharóza nie je ten najlepší spôsob, ako zvýšiť dostupnosť glukózy. Sacharóza je zmes glukózy a fruktózy. Fruktóza je cukor nachádzajúci sa v ovocí. Vysoké hladiny fruktózy fungujú ako signál pre pečeň ukladať glykogén, a preto nadbytok fruktózy môže dočasne znížiť dostupnosť glukózy na bunkovej úrovni. Fruktóze by sa malo čo najviac vyhýbať. Namiesto toho môžu byť používané „nápoje pre športovcov“ obsahujúce glukózu (ako aj dôležité katióny/anióny). Taktiež môžu byť užívané glukózové tabletky.

6. Vyhýbajte sa alkoholu. Alkohol je dobre známy faktor zhoršujúci porfýriu a malo by sa mu čo najviac vyhýbať.

Vitamíny/Antioxidanty/Výživové doplnky

7. B-Komplex Vitamíny. Glukóza je potrebná pre hostiteľské bunky, ktoré sú napadnuté chlamýdiami. Dostupnosť glukózy hostiteľovi je zabezpečená braním B-komplex vitamínov.

Tieto zahŕňajú:

- kyselinu listovú (400 mcg 2x denne),
- vitamín B-1 (thiamin 10 mg 2x denne),
- vitamín B-2 (riboflavin 10 mg 2x denne),
- vitamín B-5 (pantoten 100mg 2x denne),
- vitamín B-6 (pyridoxin 100 mg 2x denne alebo pyridoxal-5 phosphate 25 mg 2x denne) a
- vitamín B-12 (5000 mcg podjazykovo 3 až 6 krát denne).

8. Antioxidanty. Antioxidanty a príbuzné prostriedky by mali byť brané dva razy denne. Tieto by mali zahŕňať:

- vitamín C (1 gram 2x denne)
- vitamín E (400 jednotiek 2x denne)
- L-karnitín (500 mg 2x denne)
- ubichinon (koenzým Q10; 30 mg 2x denne)
- biotin (5 mg 2x denne) a
- kyselinu alfa-lipoovú (400 mg 2x denne).
- bioflavonidy (tiež nazývané proanthocyanidiny, z ktorých dva príklady sú pygnoginol a quercetin) sú veľmi efektívne antioxidanty.
- selen (selenium) (100 mcg 2x denne) by mal byť braný spolu s vitamínom E.
- L-Glutamín (2-4 gramy 2x denne),
- quercetín (400-500 mg 2x denne),
- glukosamín (750 - 1000 mg 2 alebo 3 razy denne) a
- chondroitin sulfát (250 – 500 mg 2x denne) by mal byť tiež zahrnutý.

Antiporfyrické lieky

9. Benzodiazapínové lieky. Užívanie špecifických benzodiazapínových liekov závisí od symptómov. Napríklad ak sú problémom záchvaty paniky, môže sa užívať Xanax (0.5 mg tri až štyri razy denne). Ak je problémom nespavosť, môže sa užívať Restoril (30 mg na noc).

10. Hydroxychlorochin. Hydroxychlorochin (100-200 mg 1 alebo 2 razy denne) je často používaný na liečenie porfýrie. Pre pacientov so symptómami porfýrie môže byť vyskúšaná 100 mg dávka hydroxychloroquinu. Ak táto skúšobná dávka spôsobí úľavu od symptómov, môže sa v užívaní hydroxychloroquinu pokračovať. Dávka hydroxychloroquinu musí byť prispôsobená pre každého pacienta osobitne. To sa robí pomalým zvyšovaním dávky, začínajúc s 100 mg každý druhý deň a potom pomaly zvyšovať až na maximálnu dávku nie viac než 200 mg dva razy denne. Väčšina pacientov sa cíti dobre pri 100 mg raz denne. Vyšetrenie zraku/očí by sa malo robiť pravidelne ako je v odporúčaniach výrobcu (viď príbalový leták)

Rôzne

11. Aktívne živočíšne uhlie. Aktívne živočíšne uhlie absorbuje porfyríny rozpustné v tukoch. Liečba aktívnym uhlím, ktoré samotné nie je absorbované, viaže tieto porfyríny v tráviacom trakte a bráni tak ich opätovnému absorbovaniu v tenkom čreve. Začnite s 2 gramami (osem 250 mg kapsúl) aktívneho uhlia braných tri krát denne na prázdny žalúdok (napr. 2 hodiny po a 2 hodiny pred jedlom). Postupne zvyšujte až na 4 gramy tri razy denne. Bezpečne možno užívať oveľa viac aktívneho uhlia; až 20 gramov šesť krát denne po dobu 9 mesiacov bolo užívaných bez nepriaznivých vedľajších efektov. Je dôležité, aby toto aktívne uhlie bolo brané na úplne prázdny žalúdok bez akéhokoľvek jedla, vitamínov alebo liekov braných v rozpätí 2 hodiny pred a 2 hodiny po užití uhlia, keďže uhlie by absorbovalo jedlo, vitamíny alebo lieky rovnako ako porfyríny. Aktívne uhlie možno dostať na „puritanspride.com“.

II. TERAPEUTICKÝ REŽIM PRI NEDOSTATKU VITAMÍNU B12.

Mnoho pacientov s systémovou/chronickou chlamýdiovou infektciou má zrejme ľahký a nerozpoznaný nedostatok vitamínu B12 na bunkovej úrovni. Tento funkčný nedostatok B12 môže byť u konkrétneho pacienta preukázaný jednak zistením úrovne vitamínu B12 (obvykle normálna alebo znížená) a tiež z úrovní séra homocysteínu a methylmalonátu (jeden alebo oba tieto metabolity budú zvýšené). Tento nedostatok B12 môže byť napravený terapiou vysokými dávkami vitamínu B12 nasledovne:

1. Liečba vitamínom B12 pred začiatkom liečby chlamýdií. Dospelí majú normálne približne 3000 mcg vitamínu B12 v telesných zásobách, väčšinou v pečeni. Počiatočná liečba vitamínom B12 pred chlamýdiovou liečbou zahŕňa nahradenie akéhokoľvek deficitu vitamínu B12 v telesných zásobách. Preto počas prvých dní antiporfyrínovej liečby je podaných 6000 mcg parentálneho ( intramuskulárne /do svalu/ alebo subkutánne /pod kožu/) vitamínu B12. Počas nasledujúcich 3 týždňov je podávaných 6000 mcg parentálneho vitamínu B12 raz za týždeň.

2. Liečba vitamínom B12 počas liečby chlamýdií. Antimikrobiálna chlamýdiová liečba je spojená so zvýšenou potrebou vitamínu B12. Preto je podávaných 6000 mcg parentálneho vitamínu B12 (3,000 mcg do každého predného stehna) raz za týždeň po dobu, kým paciet dostáva antimikrobiálnu liečbu proti chronickej chlamýdiovej infekcii. To je doplnok k 5000 mcg podjazykového vitamínu B12, braného 3 krát denne.

3. Liečba vitamínom B12 po ukončení liečby chlamýdií. Následne po dokončení antimikrobiálnej liečby chlamýdiovej infekcie by mal byť znovu prekontrolovaný vitamín B12 a hladiny séra homocystenínu/methylmalonatu. Ak methylmalonátová úroveň zostáva zvýšená, naznačuje to pretrvávajúci nedostatok vitamínu B12. Malo by sa pokračovať v orálnom podávaní 5000 mcg podjazykového cobalamínu tri krát denne. Po niekoľkých mesiacoch môže byť podaných 6000 mcg parentálneho vitamínu B12 ako terapeutická skúška. Ak sa energia pacienta parenterálnou dávkou nezvýši, pravdepodobne je vhodné pokračovanie liečby podjazykovým vitamínom B12. Periodické skúšky parentálne podávaného vitamínu B12 môžu byť použité na vyhodnotenie podjazykovej terapie.

Nasleduje úvod z článku „Vitamín B12: Prekvapujúce nové zistenia“ od Terri Mitchella. Celý článok sa náchádza tu: http://www.lef.org/magazine/mag2000/dec2000_report_b12_1.html

Po dlhé roky vitamín B12 „chátral“ len ako vitamín na liečbu anémie. Prakticky žiaden výskum nebol urobený o tom, čo by tento vitamín mohol urobiť pre ne-anemických ľudí. Ukazuje sa, že môže urobiť mnoho. Nové štúdie ukazujú, že správne množstvo B12 môže chrániť pred demenciou, posilniť imunitný systém, udržiavať nervy, regenerovať bunky a mnohé ďalšie. B12 vzbudil pozornosť, pretože znižuje homocysteín a chráni pred atherosklerózou. Je tiež životne dôležitý pre udržiavanie metylačných reakcií (methylation reactions), ktoré opravujú DNA a predchádzajú rakovine. Jedna z rozhodujúcich oblastí pôsobenia B12 je mozog. Nie je prekvapujúce, že u ľudí s nedostatkom B12 sa vytvárajú mentálne poruchy. Vitamín je kriticky dôležitý pre syntézu alebo využívanie dôležitých neuro-faktorov, zahŕňajúcich monoamíny, melatonin a serotin. Navyše B12 je absolútne nevyhnutný pre funkciu a údržbu nervov samotných. B12 prispieva k mozgovým funkciám znižovaním homocysteínu. Homocysteín je toxický vedľajší produkt methionínového metabolizmu a môže poškodiť neuróny. Čo je dôležité, homocysteín narušuje metylačné reakcie kriticky dôležité pre činnosť mozgu. Štúdie ukazujú, že ľudia so zvýšeným homocysteínom nemôžu myslieť.

III. Terapeutický antimikrobiálny režim

Keď je zistená prítomnosť chlamýdie v krvných testoch a/alebo v PCR sére a predpokladá sa aktívna infekcia na základe zvýšených IgM a IgG protilátkových titrov, dá sa urobiť predbežná diagnóza systémovej/chronickej chlamýdiovej infekcie. Nižšie popísaný antimikrobiálny režim je cielený primárne proti kryptickej forme chlamýdie, čo vysvetľuje používanie niektorých liekov, ktoré nie sú aktívne proti replikujúcim sa organizmom.

Krok 1: Vzdelávanie pacienta začína vysvetlením klinického významu výsledkov testov a rozsahu možných pridružených efektov, ako je porfýria a deficit vitamínu B12. Ďalšie laboratórne testy môžu byť užitočné v určení rozsahu chlamýdiovej infekcie a pridružených metabolických/vitamínových porúch.

Úvodné krvné vzorky môžu byť odobrané pre nasledujúce testy:

1) Krvný obraz (CBC)
2) pečeňové testy
3) testy kyseliny močovej (ureakreatíny? - uric acid)
4) rozbor železa v sére

Ďalšie užitočné testy zahŕňajú:

- ALA dehydratázu červených krviniek (dehydratáza delta-aminolevulovej kyseliny)
- PBG deaminázu červených krviniek (porfobilinogendeamináza)
- hladina vitamínu B12
- hladina homocystenínu
- hladina methylmalonátu v sére.
- 24 hodinový moč a stolica môže byť zbierané na analýzu porfyrínov

Krok 2: Následne je pacient uvedený do antiporfyrického režimu a terapie vitamínom B12. Tento režim pokračuje počas celej antimikrobiálnej terapie a je dôležitou súčasťou, nakoľko minimalizuje poškodenie buniek a napomáha bunečnej oprave.

Krok 3: Po naštartovaní antiporfyrického režimu sa začína podávať prvý antimikrobiálny prostriedok. Antimikrobiálne lieky sú nasadzované stupňovite, aby sa tak minimalizovali vedľajšie efekty. Prvý liek je amoxicillin (500mg) a je podávaný iba raz v prvom týždni. Potom je podaný dva razy v týždni počas druhého týždňa (napr. pondelok a štvrtok), trikrát v treťom týždni (napr. pondelok, streda, piatok) a jedenkrát denne v štvrtom týždni. Rovnaká schéma nasleduje pre druhú dávku amoxicillinu, až kým je dosiahnuté podávanie 500mg amoxicillinu 2x denne. Amoxicillin je potom kombinovaný s probenecidom (500mg). Rovnaká schéma dávkovania je používaná pre probenecid, až kým je taktiež dosiahnuté podávanie dva razy denne. Ak je pacient alergický na penicilín, môže byť amoxicillin nahradený penicillaminom (125 mg každých 12 hodín).

Ako bolo spomenuté, najlepšie je začať najprv amoxicillinom a potom postupne pridávať probenecid. Ešte raz, toto je robené podávaním amoxicillinu raz denne jeden deň v prvom týždni, potom dva razy v týždni, potom tri razy v týždni a potom každý deň. Amoxicillin je potom zvýšený na dva razy denne s použitím ten istej schémy. Probenecid je pridávaný presne rovnakou schémou. Pacient je pozorne sledovaný počas prvých dvoch liekov na výskyt vedľajších efektov. Užívanie týchto liekov pokračuje počas celej chlamýdiovej liečby.

Krok 4: Po tom, čo sa pacient adaptoval na amoxicillinovú/probenecidovú terapiu, pridávajú sa ďalšie antimikrobiálne lieky určené proti kryptickým a replikujúcim sa chlamýdiám. Tieto lieky, podobne ako amoxicillin a probenecid sú pridávané veľmi postupne, podávané na začiatku iba raz denne raz do týždňa. Keď bude antimikrobiálny liek dobre tolerovaný (toto môže trvať 2-4 týždne alebo aj dlhšie), antimikrobiálna kombinácia sa zvýši na dva razy za týždeň, podávaná v pondelok a piatok s pokračujúcim monitorovaním vedľajších efektov. Po 2-4 alebo aj viac týždňoch terapie dva-razy-v-týždni, antimikrobiálna kombinácia sa zvýši na tri krát do týždňa, podávaná v pondelok, stredu a piatok. Táto tri-dni-v-týždni kombinovaná terapia pokračuje, pokým nebude dobre znášaná, potom sa môže zvýšiť na dennú terapiu.

Ako ďalší antimikrobiálny liek, ktorý môže byť pridaný k amoxicillinu/probenecidu (alebo penicillaminu), sa ponúka množstvo rôznych možností. Tieto zahŕňajú rifampin (300 mg 2xdenne) a azithromycin podávaný v pondelok, stredu a piatok z dôvodu jeho dlhého polčasu životnosti. Kombinácia amoxicillinu, rifampinu a azithromycinu sa zdá funguje veľmi dobre.

Krok 5: Doba trvania antimikrobiálnej terapie môže trvať mesiace alebo roky a závisí od výsledkov opakovaného testovania na výskyt chlamýdie. Opakované krvné testy na chlamýdiu sú odporúčané každých šesť mesiacov. Cieľom je negatívna krvná kultivácia alebo celý krvný PCR na chlamýdiu, negatívne IgM titry ( < 1:50) a nízke IgG titry ( < 1:200 ).

IV. PROTIZÁPALOVÉ LIEKY

Chlamýdiové bunečné steny obsahujú lipopolysacharidy (LPS), ktoré sú schopné spôsobiť zápalovú reakciu, keď je po zabití chlamýdie LPS uvoľnený z bunečnej steny. Navyše proteín vonkajšej membrány (major outer membrane protein MOMP) z chlamýdií bol zistený ako silný producent (inducer) cytokínov. Tieto antigény (LPS a MOMP) uvoľnené počas smrti chlamýdiovej bunky, dokážu vytvoriť Herxheimerovú zápalovú odpoveď, ktorá môže dlho pretrvávať. Nakoľko táto zápalová odpoveď má súvis so smrťou chlamýdiových buniek, môže byť prítomná po dobu mnohých mesiacov. Môže byť minimalizovaná pridaním antimikrobiálnych prostriedkov pomalým postupom zvyšovania dávok po stupňoch. Táto pretrvávajúca zápalová odpoveď môže byť problémomom, proti ktorému môže byť užitočné protizápalové lieky a to až po a vrátane steroidov. Obzvlášť nové protizápalové lieky ako Celebrex (200 mg raz denne) sa zdajú byť v tomto ohľade veľmi užitočné.

Premyslim, jestli to pridat

Premyslim, jestli to pridat do prirucky nebo ne a asi jo, coz? Dik za zajimave info..je tam toho dost

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Do príručky určite nie.

Do príručky určite nie. Dal som odkaz do stránky pre lekárov a pridal som odkaz v rámci komentáru k strattonovmu updatu 2006. V samotnej príručke by kompletný text nemal byť, pretože už je príliš zastaralý a nováčikov by plietol

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn, EBV. CFIDS. Kvôli pravidelným výrazným zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k