Riziká "predávkovania" vitamínovými doplnkami

V reakcii na nedávnu diskusiu o rizikách vysokých dávok vitamínov, odporúčaných vo Wheldonovom protokole, Strattonovom patente a v tabuľke doplnkov z cpnhelp. Situácia vôbec nie je tak dramatická, ako to vyznieva pri prvom pohľade na požadované gramáže v protokoloch a k predávkovaniu máme ďaleko.

Sumarizácia užívaných vitamínov, denných dávok pre zdravých ľudí, dolné hranice toxických dávok a prejavy predávkovania:

Vitamín C:
- bezproblémová dávka: 1000mg denne dlhodobo
- 12000mg denne pri krízových udalostich (horúčky, stres,...)
- toxicita začína pri dávkovaní nad 2000-4000mg denne dlhodobo
- prejavy toxicity: hnačka, bolesti zalúdku, plynnatosť, pri veľmi vysokom predávkovaní vyplavovanie zinku(?) z tela, zníženie hladín B12, výnimočne tvorba obličkových kameňov.

Vitamín B1 (thiamin)
- vodou rozpustný a je veľmi ťažké dosiahnuť toxické hladiny pri orálnom dávkovaní. Jediné riziko je pri podávaní injekčne.
- prejavy predávkovania: pocity tepla, slabosť, potenie, nevoľnosť,...
- wheldon dávku nešpecifikuje, strattonov patent hovorí o max 30mg, tabuľka doplnkov o 100-200mg
http://www.vitamins-supplements.org/vitamin-B1-thiamine.php

Vitamín B2 (riboflavín)
- vodou rozpustný. Nie sú známe žiadne prípady toxicity z predávkovania.
- wheldon dávku nešpecifikuje, strattonov patent hovorí o max 30mg, tabuľka doplnkov o 100-200mg
- pravdepodobné reakcie na predávkovanie: svrbenie, pálenie pokožky, precitlivelosť na svetlo.
http://www.vitamins-supplements.org/vitamin-B2-riboflavin.php

Vitamín B3 (niacin):
- tu zrejme riziká sú, budem musieť ešte pohľadať.
- treba dávať pozor na hepatotoxicitu dávok vyšších ako 500mg denne (na cpnhelp ľudia užívali aj 2000mg denne). Nesmie sa užívať niacín s pomalým uvoľňovaním!!!
http://www.vitamins-nutrition.org/vitamins-guide/vitamin-b-3-niacin.html
http://www.cpnhelp.org/niacin_0

Vitamín B5 (kystelina pantoténová):
- neboli zaznamenané žiadne významnejšie vedľajšie prejavy dokonca ani pri dávkach 10000mg denne!
- strattonov patent hovorí o 200-300mg, tabuľka doplnkov o 100-200mg.
- reakcia na predávkovanie: hnačka, žiaden iný vedľajší prejav nebol zaznamenaný.
http://www.vitamins-supplements.org/pantothenic-acid.php

Vitamín B6 (pyridoxín)
- vodou rozpustný
- bezproblémová dávka je až k hranici 100mg denne.
- toxicita začína pri dlhodobom užívaní 500mg denne (s dávkou 100-200mg sme bezpečne v limite)
- sttrattonov patent hovorí o 200-300mg, tabuľka doplnkov 100-200mg, wheldon nešpecifikuje
- prejavy toxicity: periferálna neuropatia, po ukončení užívania plne vratná do pôvodného stavu. Trvalé následky iba v prípade extrémne vysokých dávok (nešpecifikované) braných veľmi dlhú dobu.
http://www.nutritional-supplements-health-guide.com/vitamin-b6-benefits....
http://women.emedtv.com/vitamin-b6/vitamin-b6-toxicity-p2.html
http://www.nutritional-supplements-guide.com/vitamin-b6-overdose.html

Vitamín B12 (methylcobalamin)
- vodou rozpustný
- považovaný aj vo vysokých množstvách za netoxický
- denná potrebná dávka organizmu je 3mikrogramy. Vzhľadom na veľmi zlú absorpciu z orálnych tabliet (max 2% v ideálnom prípade z podjazykových tabliet, v prípade hltacích tabliet takmer žiadna absorpcia) treba brať výrazne viac - z 5000mcg podjazykového methylcobalaminu človek získa niečo medzi 50-100mcg B12. V lekárskej praxi sa bežne používajú injekcie s dávkami 1000-3000mcg B12 s kompletnou absorpciou, takže predávkovanie podjazykovými tabletkami nie je príliš pravdepodobné.
- prejavy toxicity: tu sa webstránky rôznia, niektoré tvrdia, že nie sú žiadne efekty toxicity, inde spomínajú mierne črevné problémy a pod.
- zopár rozpačitých správ spomínalo nevhodnosť methlycobalaminu u ľudí s vysokou hladinou ortuti v krvi, pretože s ňou reaguje na nebezpečnejšiu metylovanú ortuť. Predpokladám, že toto sa nás týka maximálne pár dní po návšteve zubára, prípadne robotníkov vo fabrike na ortuť.
http://chlamydie.info/node/2411
http://www.chlamydie.info/node/2730
http://yarchive.net/med/vitamin_dose.html
http://women.emedtv.com/vitamin-b12/vitamin-b12-overdose.html

Kyselina listová
- berieme 400mcg 2x denne, čo je doporučená denná dávka
- bezpečný bezproblémový limit je 1mg denne
- prejavy predávkovania: hnačka, nespavosť, podráždenosť
- vysoké dávky môžu zhoršiť absorbciu vit.B12
http://en.wikipedia.org/wiki/Folic_acid
http://www.wrongdiagnosis.com/f/folic_acid_toxicity/intro.htm

NAC (N-acetyl-cysteín)
- 600mg je bežne doporučovaná dávka. Wheldon odporúča 1200mg, Stratton 2400mg.
- užívanie dávok vyšších ako 7000mg je rizikové a nemalo by sa prekračovať (tu sme s doporučenými 2400mg bezpečne v norme)
- správy o tvorbe cystínových kameňov z NAC sú nejednoznačné, podľa niektorých tvorba kameňov hrozí iba výnimočne, podľa iných textov hrozí ale spoľahlivo jej predíde kombinácia NAC s vitamínom C v dávkovaní trojnásobok vit.C vzhľadom na NAC.
- má veľké množstvo pozitívnych účinkov (antioxidant, ochrana pečene, odstraňovanie ortute z organizmu, účinok proti infekčným elementárnym telieskam chlamýdií)
http://www.wellfx.com/InfoBase/vitamin_cysteine_.html
http://www.healingdaily.com/oral-chelation/N-acetyl-cysteine%20(NAC)-for-detoxification-what-it-is.htm
http://vitaminy.doktorka.cz/latky-antioxidacnim-efektem/

Selén
- berieme 100-200mcg, čo je doporučená denná dávka
- nemalo by sa užívať viac ako 400mcg denne, kde už začínajú známky toxicity.
- prejavy predávkovania: vážne symptómy - viď odkazy
http://aids.emedtv.com/selenium/selenium-overdose.html
http://www.yourlawyer.com/articles/read/14252

Vitamin D
- bežná denná dávka zo slnečného žiarenia je 10.000 IU
- dávkovanie 2000-4000 IU pomocou suplementov je akceptované ako bezpečné, hlavne v severnejšie položených krajinách s nedostatkom slnka je dokonca potrebné.
- toxicita začína pri dlhodobom užívaní (min.niekoľko mesiacov) dávok nad 25.000 IU. Jednorazové vysoké dávky viac než 100.000 IU sú považované za bezpečné. Predávkovanie jedlom alebo slnečným žiarením je technicky nemožné, riziko predávkovania je iba z užívania vysokých dávok suplementov.
- má veľmi dlhý polčas životnosti v organizme - 20-40 dní
- prejavy toxicity: hyperkalcémia (zvýšené hladiny vápnika v krvi) spôsobená nadmernou absorpciou kacia z čreva, spojená s následnou kalcifikáciou orgánov. Črevné problémy ako nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, ďalej únava, v najhorších prípadoch problémy s obličkami až k hranici zlyhania.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D#Overdose
http://www.vitamindcouncil.org/vitaminDToxicity.shtml
http://www.cpnhelp.org/vitamin_d3_table_contents

Acetyl L-Carnitin
- berieme 500-1000mg
- zatiaľ nie je známe, či vôbec je možné sa ním predávkovať, ani nie sú známe žiadne toxicity (maximum zatiaĺ hláseného moli mierne tráviace problémy ako nevoľnosť, príp.hnačka).
http://www.vitaminstuff.com/amino-acid-carnitine.html

Koenzým Q10
- bežné doporučené dávkovanie 30-60mg denne, wheldon doporučuje 200mg denne, Stratton 60-400mg denne.
- Q10 sa zdá byť všeobecne bezpečný, bez ohľadu na dávku. Nie sú hlásenia o žiadnych toxicitách.
http://www.vitamins-supplements.org/coenzyme-Q10.php

Biotin (tiež známy ako vitamín B7, resp. vitamín H)
- vodou rozpustný
- toxicita z predávkovania veľmi nepravdepodobná
- ani pri dávkach 200mg denne neboli pozorované žiadne toxické prejavy.
- wheldon nespomína, strattonova tabuľka doporučuje 10mg
http://www.oralchelation.com/ingred/biotin.htm

Vitamín E
- oficiálne prezentovaná denná dávka je 20 IU, ale bežne sa predávajú lieky s dávkami 300-800 IU, o ktorých sa niektorí výskumníci domnievajú, že sú zbytočne vysoké a že postačuje 100-200 IU a nadbytočný vitamín E zostane bez efektu
- bezpečná horná hranica je až 1000 IU bez akýchkoľvek toxických prejavov (t.j. ca 670mg)
- wheldon doporučuje 800 IU (537mg), stratton 1600 IU (t.j. ca 1000mg) denne.
- je to vitamín rozpustný v tukoch, má teda dlhšiu zotrvačnosť v organizme a preto môže byť otázna vhodnosť dlhodobého užívania vysokých dávok
- príznaky predávkovania: únava, slabosť, bolesti hlavy, nevoľnosť a črevné problémy
http://alzheimers.emedtv.com/vitamin-e/vitamin-e-overdose.html
http://www.nutritional-supplement-educational-centre.com/vitamin-e-overd...

Kyselina alfa lipoová
- bežne doporučovaná dávka 50-100mg (wheldon doporučuje 150mg, Stratton 300-800mg)
- nie sú známe žiadne toxicity z predávkovania.
- dávkovanie až 600mg denne bolo bez vedľajších účinkov
http://www.vitamins-supplements.org/alpha-lipoic-acid.php

Horčík (Magnézium)
- bežná doporučovaná dávka 300-400mg denne (wheldon doporučuje 300mg, stratton 600-900mg).
- príznaky predávkovania: svalová slabosť, spomalené reflexy,...
http://www.wrongdiagnosis.com/m/magnesium_overdose/symptoms.htm
http://www.umm.edu/altmed/articles/magnesium-000313.htm
http://drhotzeblog.netymology.com/2006/08/23/can-i-overdose-on-magnesium/

Vápnik
- bežná doporučená dávka pre dospelého je 800-1500mg denne (tak tu sme s doporučenými 500mg dokonca podnormál :-)))
- maximálna dávka bez akýchkoľvek negatívnych efektov je 2500mg kalcia denne.
- príznaky predávkovania: obličkové kamene, malátnosť, svalová slabosť, nevoľnosť a vracanie, časté močenie.
http://osteoporosis.emedtv.com/calcium/calcium-overdose.html
http://www.acu-cell.com/acn2.html

Quercetin
- je to rastlinný bioflavonid
- zatiaľ málo skúseností s doporučeným dávkovaním quercetinu, obvykle sa doporučuje 400-500mg 3x denne (strattonova tabuľka doporučuje 400-500mg 2x denne, takže sme plne v norme)
- nevie sa, či je vôbec možné sa quercetinom predávkovať, ani ako by sa toto predávkovanie malo prejaviť, pretože doteraz nebol žiaden taký prípad nahlásený.
http://allergies.emedtv.com/quercetin/quercetin-dosage.html
http://allergies.emedtv.com/quercetin/quercetin-overdose.html

Pupalkový olej
- bežná doporučená dávka 1000mg, zhoduje sa s doporučenými dávkami WP aj SP

Omega 3 rybí tuk
- bežne doporučená dávka je 1000-2000mg denne
- horná bezpečná hranica je 2000-4000mg denne
- toxicity z predávkovania som žiadne nenašiel.
http://ezinearticles.com/?Can-You-Suffer-An-Omega-3-Overdose?&id=590891

Melatonin
- voliteľný supplement
- oficiálne doporučené dávkovanie je 1-5mg, u niekoho stačí dokonca iba 0,3mg.
- dávkovanie až po dávku 10mg denne je považované za bezpečné
- Wheldon doporučuje 1,5 mg denne, tabuľka doplnkov 1,5-9mg denne, Strattonov patent nespomína
- krátkodobé užívanie (po dobu 3 mesiacov a menej) je považované za bezpečné, vyskytuje sa minimum negatívnych účinkov. Ohľadom bezpečnosti dlhodobého užívania nie je zatiaľ dostatok informácií.
- prejavy predávkovania sa vyskytujú pri jednorazovej vysokej dávke 20-50mg, resp. pri dlhodobom (mnohomesačnom) užívaní vysokých dávok nad 5 mg denne.
- typické efekty predávkovania sú ospalosť, mozgová hmla, malátnosť, pocit nevoľnosti, depresie
- špecifickým efektom vysokých dávok melatoninu je ich neúčinnosť, t.j. mozog prestane na melatonin reagovať. Jeden z experimentov napríklad ukázal lepšiu účinnosť dávky 0,5mg v porovnaní s dávkou 20mg (http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin#Dosage).
- melatonin má okrem regulácie spánkového biorytmu aj ďalšie prospešné vlastnosti - prospešný u ľudí s neuro chorobami, sú náznaky podpory imunitnej činnosti, náznaky zlepšenia priebehu liečby rakoviny, výrazne prospešný u ľudí s Alzheimerom, pri liečbe tinitu,... Funguje ako hormón aj ako antioxidant. Štúdie tiež naznačujú jeho účinnosť pri prevencii chlamýdiovej infekcie.
http://www.melatoninsideeffects.org/melatonin-overdose/
http://www.sleepenough.com/melatonin-side-effects/
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin#Toxicology
http://www.buzzle.com/articles/melatonin-overdose.html
http://www.davidwheldon.co.uk/supplement_rationale.html

Glukóza
- ???
- podľa návodu z krabice Glukopuru je bežné dávkovanie 80-100 gramov (t.j. 6-8 polievkových lyžíc denne) Uf, neviem si predstaviť, že by som do seba dostal takú dávku :-))) Takže k predávkovaniu mám zatiaľ ďaleko :-)
- nejaké použiteľné zmienky o predávkovaní alebo toxicite som nenašiel.

Carbofit
- používa sa na odstraňovanie toxínov z organizmu (v našom prípade na odstraňovanie v tukoch rozpustných porfyrínov).
- bežné doporučené dávkovanie som nehľadal. Stratton odporúča 2-20 gramov denne, minimálne 6 gramov.
- bezpečné sú aj veľmi vysoké dávky - 9 mesiacov užívania 20 gramov 6x denne bez akýchkoľvek vedľajších efektov (ech, zle mi je už len pri tej predstave zjesť 480 tabletiek carbofitu denne... :-)
http://www.freepatentsonline.com/6884784.html
http://chlamydie.info/node/3019Takže keď to zhrniem, tak teoretické riziká predávkovania nám hrozia maximálne pri vitamíne C, vitamíne E, pyridoxíne a vitamíne D, ale aj to až pri dávkach vysoko nad doporučované dávkovanie vo WP/SP. Potenciálne riziká môžu byť skôr v prísadách a pomocných látkach a taktiež je vhodné zameriavať sa na kvalitu výrobkov, než iba na cenu (súhlasím, že v prípade Q10 je to dosť krutá požiadavka).

 

(rezervované miesto na

(rezervované miesto na pokračovanie) 

WP od 05/2008.Mycopl.Pn,Cpn, reaktivované EBV,Pseudomonas aeruginosa.CFIDS.Kvôli častým zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii. Od apríla do júna 2009 dočasne preruš.WP kvôli ATB liečbe Pseudom.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Michal dakujem za vyborny

Michal dakujem za vyborny prehlad.

K ortuti a navsteve zubara - je to dobre vediet o B12 a jej ucast na vzniku toxickejsej formy ortuti. Citala som, ze tesne pred a po navsteve zubara pri vyberani alebo vkladani amalgamu sa doporucuju 4 tbl carbofitu

Topxicita glukozy - pokial niekto nema diabetes, tak urcite nic nehrozi, maximalne narastanie do sirky. Tie davky co pises uf: 6-8 polievkovych lyzic denne, pre mna to boli nizke davky v case ataku sekundarnej porfyrie /uz si aj zacinam mysliet, ze u mna to bol dlhorocny problem/. Tieto vysokanske davky zabrali - sypala som glukozu do caju a stale mi nebol dost sladky. Myslim si, ze momentalne vdaka glukoze som sa sekundarnej porfyrie zbavila, ak sladim glukozou tak 1-2 kavove lyzicky a uz je niekedy uf, a niekedy nesladim uz vobec. Viem, ze ked zacnem entizol, zase budem davat do seba kvanta glukozy a nebudu uf.

Ohladne glukozy, preco je taka ucinna pri sekundarnej porfyrii:

http://www.cpnhelp.org/my_flagyl_blog_first_flag
Michele vravi - Taking glucose helps your liver by providing extra energy - Branie glukozy pomaha peceni dodat extra energiu  

Na WP od 08/08 s prestavkou 02/09-04/09.

RS od r. 1980. Na WP od 08/08 s prestavkou 02/09-04/09. Od maja 2012 do maja 2013 prerušovaná liečba. Od mája 2013 bez atb a zdravotný stav sa stále pomaly zlepšuje.

Este k prinosu glukozy Z

Este k prinosu glukozy

Z Cpni prirucky, Mitchel a Stratton dalej poznamenavaju:

Zvysenie dostupnosti glukozy dava optimalne podmienky bunkam na vyrobu energie. Avsak sacharoza nie je najlepsi sposob ako zvysit dostupnost glukozy. Sacharoza je zmes glukozy  a fruktozy. Fruktoza je cukor, ktory je v ovoci. Pretoze vysoka hladina fruktozy dava signal peceni aby uskladnila glycogen, nadbytok fruktozy moze prechodne znizit dostupnost glukozy na bunkovej urovni. Fruktoze by sa malo vyhybat co najviac.

From the Cpni Handbook, Mitchell and Stratton note further:
Increasing the availability of glucose provides optimal conditions for the cells to produce energy. However, sucrose is not the best way to increase the glucose availability. Sucrose is a mixture of glucose and fructose. Fructose is the sugar contained in fruit. Because high levels of fructose act as a signal to the liver to store glycogen, an excess of fructose may temporarily reduce the availability of glucose at the cellular level. Fructose should be avoided as much as possible.


http://www.cpnhelp.org/porphyria#comment-4713

Na WP od 08/08 s prestavkou 02/09-04/09.

RS od r. 1980. Na WP od 08/08 s prestavkou 02/09-04/09. Od maja 2012 do maja 2013 prerušovaná liečba. Od mája 2013 bez atb a zdravotný stav sa stále pomaly zlepšuje.

Zaujímavé informácie o

Zaujímavé informácie o tom, ako organizmus spracováva "megadávky" vodou rozpustných vitamínov:

http://yarchive.net/med/vitamin_dose.html

Píše sa tam o tom, že krátkodobé vysoké koncentrácie vodou rozpustných vitamínov (typicky B vitaímny) v krvi alebo vylúčené močom nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu o tom, či sa zaplnili vitamínové deficity v jednotlivých orgánoch - a to z dôvodu, že organizmus nie je schopný celú dávku vitamínu absorbovať skôr než sa vylúči z organizmu.

Je tam celkom pekný vysvetľujúci príklad:

B12 is an extreme example: you might have a 2000 mcg storage pool, but if you have a depleted pool, you'll still save only 200 mcg out of a 1000 shot.
...
Let me make sure I understand you, Are you saying that say we needed 1000mg of "reserve" of vitiamin X in the body, and we currently have 200, that we would need to take 1000mg for 5 days before the body had compleatly filled its reserve?
...
Yep. In the case of B-12, it takes 6 to 10 shots over that many weeks to put the reserve back. Then you go to maintainance at one shot a month.

preložene:

B12 je extrémny príklad: môžete mať 2000 mcg zásoby, ale ak máte vyčerpané zásopy, tak či onak uchováte iba 200 mcg z 1000 mcg injekcie.
...
Takže hovoríte, že ak by sme potrebovali doplniť 1000mg "rezervu" vitamínu X do organizmu a v skutočnosti sme dostali iba 200, tak by sme museli
brať 1000mg 5dní po sebe, kým by organizmus kompletne doplnil svoje rezervy?
...
Presne tak. V prípade B-12 je potrebných 6 až 10 injekcí počas doby mnohých týždňov, kým sa úplne doplnia rezervy. Potom pokračujete udržiavacími injekciami raz za mesiac.WP od 05/2008.Mycopl.Pn,Cpn, reaktivované EBV,Pseudomonas aeruginosa.CFIDS.Kvôli častým zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii. Od apríla do júna 2009 dočasne preruš.WP kvôli ATB liečbe Pseudom.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Ahoj Michal, ako rozumies

Ahoj Michal, ako rozumies tomu, co som zvyraznila cervenym. silly- to mysli, ze je to zbytocne? 

BTW, if you eat NO vitamin C, it still takes at least a month (usually
more) for scurvy to show up. Water soluable vitamins are stored better
than we usually give them credit for. This is one reason why slow
release preparations and multiple daily doses of these vitamins are so
silly. Your body does better than that.


Na WP od 08/08 s prestavkou 02/09-04/09.

RS od r. 1980. Na WP od 08/08 s prestavkou 02/09-04/09. Od maja 2012 do maja 2013 prerušovaná liečba. Od mája 2013 bez atb a zdravotný stav sa stále pomaly zlepšuje.

to som moc dobre

to som moc dobre nepochopil. Z kontextu článku mi to vychádzalo, že je lepšie jednorazovo zaplaviť organizmus vyššou dávkou vitamínov (aj za cenu vyplytvania časti dávky vitamínov, ktorá sa nevstrebe) a nechať ho povyberať si potrebné množstvá a potom mu dať pauzu, než zásobovať konštantným prísunom nízkych dávok - vraj to nejak znižuje z dlhodobého hľadiska schopnosť slizníc absorbovať vitamíny. Na druhej strane, s výnimkou vitamínu C nič iné s postupným uvoľňovaním neberieme (okrem tvojho mega bkomplexu :-), takže by som sa tým nezaťažoval. V prípade vit.C by sme podľa dr.Powella mali brať 4x denne 500mg, keďže vit.C má strašne krátku dobu životnosti v organizme, takže tie slow release kapsle môžu byť rozumným kompromisom namiesto dávkovania každých 6 hodín.

WP od 05/2008.Mycopl.Pn,Cpn, reaktivované EBV,Pseudomonas aeruginosa.CFIDS.Kvôli častým zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii. Od apríla do júna 2009 dočasne preruš.WP kvôli ATB liečbe Pseudom.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Aktualizoval a doplnil som

Aktualizoval a doplnil som v hlavnom texte časti venované  Biotinu, Vitamínu B12, NAC, Vápniku a Quercetinu. Teraz by mal byť zoznam viac-menej kompletný.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Ohľadom diskusie o

Ohľadom diskusie o vitamínoch a riziku obličkových(ledvinových) kameňov, našiel som o tom veľm málo zmienok, najzaujímavejší je tento text z cpnhelp: http://www.cpnhelp.org/what_supplements_might_ca

Ako potenciálne vyvolávače obličkových kameňov tam vymenovávajú iba NAC, vitamín C, calcium a vitamín D. Paradoxne som nikde nenašiel žiadnu zmienku o obličkových kameňoch z B vitamínov.

Čo sa týka prevecie vzniku kameňov, tak radia nasledovné (niektoré rady sú z linku vyššie, iné nedokážem v danom momente spätne dohľadať)
- prevencia vzniku cystínových kameňov z NAC - treba brať vitamín C v množstve trojnásobku užívaného NAC
- prevencia oxalátových kameňov z vitamínu C - jeden zdroj tvrdí, že treba brať vápnik, iný zdroj tvrdí, že oxalátové kamene rozpúšťa užívanie NAC
- prevencia vápnikových kameňov z vitamínu D a vápnika - piť dostatok tekutín, resp. vysoké dávky draslíka, resp. vysoké dávky magnézia.

Zdá sa, že ten vitamínovo-minerálový suplementačný systém je naozaj dobre premyslený a vybalancovaný, aby spoľahlivo pokryl aj prípadné nežiadúce účinky užívania niektorého z komponentov.

WP od 05/2008.Mycopl.Pn,Cpn, reaktivované EBV,Pseudomonas aeruginosa.CFIDS.Kvôli častým zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii. Od apríla do júna 2009 dočasne preruš.WP kvôli ATB liečbe Pseudom.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Toto je ešte

Toto je ešte zaujímavejší link: Vitamin C does not cause kidney stones a druhý: What About Vitamin C and Kidney Stones. Tvrdia, že vitamín C nielen že nespôsobuje vznik obličkových kameňov, ale že dokonca môže znižovať pravdepodobnosť výskytu iných typov obličkových kameňov (cystínových a kameňov kyseliny močovej).

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Šikovná prehľadová


Šikovná prehľadová tabuľka obsahu vápnika a vitamínu D v potravinách:
http://www.denzitometrie.cz/objekt-316-V%C3%A1pn%C3%ADk_a_vitamin_D

Z nej vyplýva, že na splnenie našej vyžadovanej dennej dávky 500mg vápnika postačuje denne zjesť 10 deka syra. To ma teší, pretože vápnikové tabletky sú mojim najneobľúbenejším protokolovým doplnkom :-) . Čo ma osobne prekvapilo, je že v masle je tak málo vápnika - no,  aspoň si nebudem robiť ťažkú hlavu z kombinácie maslového chleba a doxy.

Čo sa týka vitamínu D, zo zoznamu vidno, že ani masivna konzumácia morských rýb zase až tak mnoho vitD nedodá...

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,aziroxi,entizoltini,vit.D,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Striedavo dobrý a zlý stav.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Kys.alfa lipoová-dnes som 1

Kys.alfa lipoová-dnes som 1 krát užila kys.A-L od swansonu, a do 1-2 min.od užitia ma veľmi silno začalo páliť/štípať za hrudnou kosťou.Tobolku som zapila 2 pohármi čistej vody,zajedla suchým rohlíkom ale neprestávalo to,dokonca sa to stupňovalo,tak som ju išla vyvrátiť.Prosím vás, aj vaše tobolky kys.alfa lip.majú divný pach, mne ten pach pripomína "nejaké"riedidlo.Aj po užití som to hneď cítila v dychu,potom prišlo to veľmi silné pálenie.Neviem či som ju vyvracala ale stále ma to páli za hrudnou kosťou a teraz už aj v krku.No je mi z toho dosť divne :((

Já si kyselinu alfa

Já si kyselinu alfa lipoovou kupuju normálně českou v lékárně a nikdy jsem s ní problém neměla, i když občas má takovou štiplavou příchuť. Někdy mě trochu jakoby "žahne" v hubě :-)DO jisté míry to je asi normální, ale těžko říct, třeba jsi měla smůlu na nepovedenou várku?

hm, tak to je divné. Pri

hm, tak to je divné. Pri značkách Swanson, Natrol a Now Foods som s kyselinou alf.lip. nikdy problém nemal - ani chuťovo ani zápachovo. U Now Foods dokonca kapsle ALA vôňou pripomínali vanilku.

Ale úplne rovnaký problém som mal s ALA kúpenou pred rokom u Puritans Pride - veľmi silný acetón pripomínajúci zápach, a tiež pálenie v hrdle a pažeráku po pokusnom užití. Identický typ chemického zápachu (len s rôznou intenzitou) mala vtedy dobrá polovica všetkých kúpených liekov zo zásielky - po istom váhaní som až niekoľko výnimiek všetky radšej vyhodil do smetí. So Swansonom som ale doteraz žiaden podobný problém nemal. Akurát pri ALA od Sw. som mal pocit, že bola bez efektu, takže som neskôr prešiel na o trochu drahší Natrol a Now Foods.

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Vyzerá to tak, že pri

Vyzerá to tak, že pri užívaní vysokodávkových vitamínov bude dosť dôležité sledovať v zložení prítomnosť rôznych škodlivých potravinárskych prísad, farbív a sladidiel. Podrobná diskusia na túto tému je tu: Zdravotne škodlivé prísady v ACC Long a iných vitamínoch. Z nejakého pre mňa nepochopiteľného dôvodu pridávajú naši domáci výrobcovia do vitamínov najrôznejšie syntetické prifarbovadlá, sladidlá, talek a iné nie nevyhnutné prísady. Asi sa im prírodná farba vitamínov zdá málo podobná cukríkom... Pritom je zaujímavé, že vitamíny zo zahraničných internetových obchodov tieto prísady v sebe prakticky nikdy nemajú a ešte sú navyše výrazne lacnejšie (s mierou úspory 30-80% ceny domácich vitamínov)

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

V súvislosti s obavami

V súvislosti s obavami ohľadne molybdénu pridávaného do NAC od Now Foods:

- molybdén sa nachádza v nízkych dávkach bežne v potravinách
- je to jeden z potrebných stopových prvkov
- k fungovaniu vystačia organizmu veľmi nízke dávky
- obvykle je jeho potrebná denná dávka zabezpečená v strave, s výnimkou ak by sa jednalo o potraviny pestované v pôdach chudobných na molybdén.
- využíva sa v organizme hlavne k detoxikácii od sulfidových zlúčenín (môžu sa hromadiť v tele pri dlhodobých vysokých dávkach NAC) a pri niektorých metabolických procesoch, napr. pri spracovaní železa a dusíka
- považovaný za bezpečný aj pri dávkach niekoľkonásobne prekračujúcich doporučenú dennú dávku
- doporučená denná dávka je 45-50mcg denne u dospelých, u detí 22-43mcg.
- horný bezpečný limit je 2000mcg u dospelých a 600-1700mcg u detí, táto dávka je ešte považovaná za bezpečnú a až dávky prekračujúce túto hodnotu môžu pri dlhodobom užívaní spôsobiť prejavy toxicity.
- dlhodobo užívané dávky viac než 10 mg denne sa môžu prejavovať príznamkmi pripomínajúcimi dnu, t.j. bolesti a opúchanie kĺbov. Ďalšie príznaky predávkovania môžu byť v podobe malátnosti, únavy, vyrážok, tiež je možným dôsledkom zníženie hladín medi (copper) v krvi a s tým súvisiaci pokles počtu červených krviniek (anémia).
- 1 kapsla NAC od Now Foods obsahuje 50mcg molybdénu, pri dávke 4x denne sa dostaneme na 200mcg, čo je stále hlboko pod horným bezpečným limitom. Takže možno sú naše obavy z molybdénu zbytočné. Ja osobne to riešim tak, že kombinujem 2 kapsle NAC od Swansona, ktoré molybdén neobsahujú s dvomi kapslami NAC od Now Foods a dostávam sa tak na dennú dávku 100mcg.
http://www.ehow.com/list_5990138_symptoms-excess-molybdenum.html
http://www.healthsupplementsnutritionalguide.com/Molybdenum.html
nejaká debata ohľadom NAC a molybdénu bola aj na cpnhelp, ale nedokážem ju už nájsť.

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Díky za vyčerpávající

Díky za vyčerpávající info

zaujímavé, molybdén sa

zaujímavé, molybdén sa využíva pri liečbe candidových infekcií a je používaný na detoxikáciu od candidami produkovaného neurotoxického acetaldehydu. Samotný NAC má zároveň výrazné ochranné účinky proti acetaldehydu, takže kapsle od Now Foods s kombinovaným NAC, selénom a molybdénom môžu byť prekvapivo užitočné pre tých, ktorí v rámci liečby dlhodobo zápasia s kandidózou.

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

a co tento NAC, momentálně

a co tento NAC, momentálně ho baštím:

http://www.iherb.com/Source-Naturals-N-Acetyl-Cysteine-600-mg-120-Tablet...

Má nějaké špatné přísady? Děkuju za info.

(na WP od 10/2007, CFS, EBV, zl. stafylokok, chlamydie pneu, alergie, onychomykóza, chronická žilní nedostatečnost, bolesti kloubů a svalů, únava)

WP 10/07-2014 CFS, EBV, CMV, CPN alergie, onychomykoz žil nedost., bolest kloubůsvalů, 3/12 autoimun ŠŽ Eutyrox, otitidy 6-9/16 Ciplox Cefixim, 9/16 WP roxi,doxy,enti,isoprinosin, neuroinf VZV, enterokok strept. B +12/16 amoxi, neuroborela 3/17 mino azi

podle me tam neni nic

podle me tam neni nic neobvyklyho, o rade prisad se porad spekuluje, jestli neco zpusobuji nebo ne, napriklad o magnesiu stearate, ze prispiva k tvorbe biofilmu, jenze to by pak clovek nemohl brat nic, protoze i v atb jsou ruzne prisady

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mpn, tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

děkuju za info.(na WP od

děkuju za info.

(na WP od 10/2007, CFS, EBV, zl. stafylokok, chlamydie pneu, alergie, onychomykóza, chronická žilní nedostatečnost, bolesti kloubů a svalů, únava)

WP 10/07-2014 CFS, EBV, CMV, CPN alergie, onychomykoz žil nedost., bolest kloubůsvalů, 3/12 autoimun ŠŽ Eutyrox, otitidy 6-9/16 Ciplox Cefixim, 9/16 WP roxi,doxy,enti,isoprinosin, neuroinf VZV, enterokok strept. B +12/16 amoxi, neuroborela 3/17 mino azi

Kys.listová 800 mcg-omylom

Kys.listová 800 mcg-omylom som si objednala 800 mcg kapsule od Swansonu,môže tato dávka spôsobiť nejaké náhle vedľ.účinky,ak užijem- podľa WP odporúčaných 2*400 mcg - naraz? Dik

 Já bych se toho


 Já bych se toho nebála...

Předávkování vitamínem B9

Jelikož se jedná o vitamín rozpustný ve vodě, je předávkování běžnými potravinovými doplňky prakticky vyloučeno. Veškerý nadbytečný vitamín B9 odchází rozpuštěný v moči vylučovacími cestami bez užitku ven z těla. Doporučená horní hranice pro užívání je 1000 µg denně. Vyšší dávkování může u citlivých jedinců způsobit průjem, kožní vyrážky či klasickou „kopřivkovou“ reakci.

http://doplnky.vitalion.cz/vitamin-b9/ 

Ďakujem,skúsim tu tobolku

Ďakujem,skúsim tu tobolku otvoriť a radšej si z nej polku odsypem.Človek nikdy nevie :)

O B9 se vedou spekulace,

O B9 se vedou spekulace, prý podporuje růst borelií.

Borelióza, cpn, ebv, hsv, streptokok, ureaplasma, chron. pánevní syndrom, CFS, hypotyreóza a milion potíží...

 

Viem :( ja mam problem aj s

Viem :( ja mam problem aj s borelkou.Chcela som uzivat B9 ako doplnok, ale mam z borelky poskodene perif.nervy, a omylom som kupila 800-ku,to sa mi zda vela.Nejem ani zinok ani ziadne pripravky na klby,nech tie svinske potvory nekrmim.Dik.

To si určitě pořiď b12

To si určitě pořiď b12 (methylcobalamin nebo injekce) a b6, s tou b9 bych byla opatrná a osobně to radši moc nepokoušela. 

Borelióza, cpn, ebv, hsv, streptokok, ureaplasma, chron. pánevní syndrom, CFS, hypotyreóza a milion potíží...

 

B12 mam podjazykovu

B12 mam podjazykovu 5000mcg,to je paradicka,aj ostatne vit.doplnky,ale ako pises ..B9 radsej vynecham :(

Vitamín C:- bezproblémová

Vitamín C:
- bezproblémová dávka: 1000mg denne dlhodobo
- 12000mg denne pri krízových udalostich (horúčky, stres,...)
- toxicita začína pri 2000-4000mg denne dlhodobo
- prejavy toxicity: hnačka, bolesti zalúdku, plynnatosť, pri veľmi vysokom predávkovaní vyplavovanie zinku(?) z tela, zníženie hladín B12, výnimočne tvorba obličkových kameňov.

Nevim, kde je zdroj tady k tomu, ale 2000-4000mg dlouhodobe urcite neni toxicka davka. Ja jsem to tak brala a mnoha pacientum lekari doporucuji mnohem vyssi davky vitaminu C- 6, 10 gramu denne. Narazove ve vitaminu C flush desitky gramu, treba 30 gramu. Az do strevni tolerance, kterou maji nemocni na rozdil od zdravych mnohem vyssi a telo i desitky gramu absorbuje. Neni-li vitamin c potreba, dojde k ridsi stolici po mnohem mensich davkach a pak je cas prijem vitaminu C zastavit. Nicmene taky je treba pozivat pokud mozno prirodni vitamin c ve forme pufrovaneho.

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

to bolo myslené, že pri

to bolo myslené, že pri dlhodobom užívaní dávok nad 2000mg, resp. nad 4000mg (podľa zdrojov, na ktoré som si zabudol odložiť link) sa začnú prejavovať príznaky predávkovania, hlavne v podobe črevných problémov. Krátkodobé užívanie veľmi vysokých dávok céčka je ok.

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Doplnil som do úvodnej

Doplnil som do úvodnej sumarizácie text o bezpečných limitoch vysokodávkového užívania melatoninu.

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Když jsi to tak pěkně

Když jsi to tak pěkně nastudoval, nevíš proč je na Sw. melatoninu napsaný, že se nemá užívat u autoimunitních chorob?

neviem, zase až tak do

neviem, zase až tak do hĺbky som nešiel. Preveroval som si iba pre svoje potreby bezpečné dávkovacie limity melatoninu a jeho schopnosť regulácie spánku a prípadné detoxikačné schopnosti v mozgu.

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k