Korespondence s MZ ČR ve věci 3. žádosti o informace ze dne 15. 8. 2009 o průběhu projednávání standardu diagnostiky a léčby CFS

Nejasné odpovědi Ministerstva zdravotnictví ČR (dále MZ) z 12. 6. 2009, č. j.: 47288/2008 vedly k podání už třetí žádosti o informace k průběhu projednávání standardu diagnostiky a léčby CFS, která byla Zdravotně postiženými ME/CFS-ČR elektronicky odeslána dne 15. 8. 2009.
S jejím obsahem se můžete seznámit
ZDE.

Dne 16. 9. 2009 byla podána stížnost na postup při vyřizování této žádosti o informace, neboť na ni MZ opět nereagovalo. Rozhodnutím ministryně zdravotnictví ze dne 2. 10. 2009 byla stížnost shledána jako opodstatněná: Ministryně zdravotnictví Rozhodnutím ze dne 2.10.2009 přikazuje MZ ČR, Odboru zdravotních služeb, aby žádost o informace ze dne 15.8.2009 vyřídil ve lhůtě 15 dnů od dne doručení tohoto rozhodnutí:

Na základě výše uvedeného rozhodnutí konečně přišla dne 15. 10. 2009 odpověď na žádost o informace ze dne 15. 8. 2009.
S jejím obsahem se můžete seznámit ZDE.

Stanovisko Zdravotně postižených ME/CFS-ČR:

Ad k odpovědi MZ ze dne 15. 10. 09 na otázku bod 1 a) které osoby (osoba) rozhodly (a) (jméno , příjmení, prac. pozice), že Návrh standardu diagnostiky a léčby CFS podaný Petičním výborem ME/CFS-ČR dne 28. 7. 2008 (27 stran) je jako standard nevhodný a jde spíše o stať pro specializovanou publikaci o CFS?
Žádáme Vás i o podrobné odůvodnění tohoto postoje, čím je relevantně podložen.

odpovědi MZ zcela chybí podrobné odůvodnění postoje, proč je Návrh standardu diagnostiky a léčby CFS podaný petičním výborem jako standard nevhodný. 

Ad k odpovědi MZ na otázku bod 1 b)  proč MZ ČR až nyní dodatečně argumentuje že, cituji: „Při tvorbě doporučených postupů obecně platí, že výsledný materiál je sumarizován do přehledné podoby, která by neměla překročit několik stran tiskového formátu. Tento požadavek Váš materiál nesplňuje.“

Žádáme vysvětlení, proč a kým jsme nebyli o tomto „požadavku“ informováni předem před zpracováváním našeho Návrhu standardu diagnostiky a léčby CFS ?

více tady:

http://cfids.nezavislestranky.cz/view.php?cisloclanku=2010021501

 

  Jan Na WP od 12/2005

 

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... leden 2010 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance. 

březen 2013 ukončení CAPu 

To je nějaký druh

To je nějaký druh černýho humoru, ne?
Člověk, který vzal hlavu do svých rukou a nestrká ji do cizích.

Toto nemá cenu skúšať

Toto nemá cenu skúšať akokoľvek komentovať... :-( Tak si vravím, že zákonno-byrokratické postupy boli zjavne vyčerpané a je treba siahnuť k vyššiemu stupňu argumentácie, ktorý ponúka ústava a to právo zhromažďovania - nájsť si deň s vhodným počasím, dohodnúť sa, zhotoviť množstvo transparentov s dobrými textami a prísť v čo najväčšom množstve osobne vynadať "zamestnancom" na ministerstve zdravotníctva. Je dôležité, aby problém zaujal médiá, slušnou komunikáciou sa človek cez zaťatého úradníka nedostane, ale po mediálnom cirkuse ide hneď všetko rýchlejšie. A pokiaľ každého s CFS prídu podporiť aj rodinní príslušníci, mohli by sa pred ministerstvom zozbierať aspoň dve stovky protestujúcich, nie? Pokiaľ by sa okrem CFS pridali tiež borelici a chlamydici, bolo by to ešte pôsobivejšie.

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV,Pseudomonas aeruginosa.CFIDS. Liečba:NAC,doxy,azi,entizol,vit.D,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Po roku liečby známky zlepšenia.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Jo a při té stávce je

Jo a při té stávce je vyházíme z okna, aby se nám nechechtali za záclonkou. Promiň, ale dojal jsi mě, jsem soukromý zemědělec. Tam už bylo pokusů, stylem co pokus, to výsměch... My je platíme za to, aby nás ignorovali. My jsme ti blbci.
Člověk, který vzal hlavu do svých rukou a nestrká ji do cizích.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k