Predepisovani leku dle VZP

dle nize uvedeneho muze kterykoliv lekar v CR predepsat kterykoliv lek

prevzato ze stranek VZP:

Může praktický lékař předepsat lék, který jinak smí předepisovat jen specialista, pokud by pacient byl ochoten si ho uhradit?

U některých léčivých přípravků existují tzv. preskripční a indikační omezení, což znamená, že je může předepisovat pouze lékař specialista určené odbornosti (onkolog, revmatolog, gynekolog apod.), resp. že je lze předepisovat jen stanoveným skupinám pacientů. Z hlediska zdravotních pojišťoven se tato omezení týkají pouze úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Pokud by některý z léčivých přípravků s preskripčním nebo indikačním omezením byl předepsán na účet pojišťovny lékařem mimo vymezené odbornosti, resp. pacientovi mimo vymezené indikace, jednalo by se o porušení platných právních předpisů a smlouvy se zdravotní pojišťovnou na straně lékaře. Pojišťovna provádí kontrolu ve smluvních zdravotnických zařízeních, a pokud zjistí nesprávné či neoprávněné předepisování léčivých přípravků, uplatní vůči předepisujícímu lékaři příslušné sankce.

 

Jsou-li splněna indikační omezení, daná vyhláškou MZ o úhradě léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, mají tyto léčivé přípravky stanovenu úhradu z veřejného zdravotního pojištění a pacient hradí pouze případný doplatek. Jestliže si některý z léčivých přípravků s preskripčním a indikačním omezením chce zaplatit běžný pacient ze svého, je celá věc mimo tento režim, a může (ale nemusí!) mu ho předepsat kterýkoli lékař.

 

Na preskripční a indikační omezení je v naprosté většině případů nutno nahlížetnejen ve vztahu k úhradě, ale i ve vztahu k hlediskům odborným.Neexistuje právní předpis, který by lékaři zakazoval předepsat nějaký léčivý přípravek. Lékař je však za léčbu a předepsané léčivé přípravky odpovědný. Měl by používat jen ty, s nimiž je dostatečně seznámen, zná jejich indikace, kontraindikace, dávkování, vedlejší účinky, interakce s dalšími léky atd. Rovněž musí být schopen diagnostikovat chorobu a stupeň její závažnosti a vyhodnotit aktuální zdravotní stav pacienta ve vztahu k dané chorobě, přičemž může jít i o chorobu, jejíž léčba spadá do vysoce specializované péče.Může se tedy zcela oprávněně stát, že lékař některé léčivé přípravky odmítne předepsat – byť by si je pacient chtěl plně hradit.


http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/FAQ/ZDR/index.html#FAQ1

nekteri mudri se neustale

nekteri mudri se neustale vymlouvaji na preskripcni omezeni, napr. u antituberkulik a hle, neni to pravda

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 +
  D3 + rifa od 26/10/2009 pro Cpn a Mpn, tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Je to jen o tom, umět to

Je to jen o tom, umět to zdůvodnit. Ale to o tom musí něco vědět, chtít vědět a pak asi musí mít bojovného ducha prát se za své ovečky s úředními šimly! V případě zaměstnance pak musí disponovat velkou dávkou ochoty se prát za své ovečky s nadřízenými, a to je někdy tvrdý oříšek, prémie nebo pacient,  ne-li ještě horší věci! To potom klobouk dolů, jsou tací!

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k