Dr. Bruce Campbell a Charles Lapp: Integrativní způsob ošetření CFS a FM

Dr. Bruce Campbell a dr. Charles Lapp vytvořili nový web, který se věnuje ošetření CFS a FM způsobem založeným na spojení různých metod. Vychází ze základu, že žádná léčba použitá samostatně, nepomůže zlepšit život nemocného takovým způsobem, jako když se zapojí vícero léčebně podpůrných postupů.

Nový web vás má vést krok za krokem procesem vytváření individuálního léčebného plánu, který odpovídá potřebám každého jednotlivého pacienta, za použití toho nejlepšího z konvenční medicíny a léty prověřených doplňkových svépomocných postupů.

CFS a FM zasahují všechny oblasti života: práci, vztahy, emoce, naděje a sny. Proto naučit se s nemocí zacházet znamená mnohem více než samotnou léčbu příznaků. Individuální léčebný plán musí zahrnovat všechny aspekty života, tvrdí autoři.

http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2010110201

Powered by Drupal - Modified by Danger4k