Znižovanie mitochondriálneho stresu pri chronických Chlamydia pneumoniae (Cpn) infekciách: používanie doplnkov

David Wheldon

Úvod
Keď je človek zdravý, balancovaná strava poskytuje všetky vitamíny a antioxidanty  potrebné k udržaniu zdravia a obyčajne doplnky nie sú odporúčané.
V stave chroroby, je situácia úplne odlišná. Chronické prezistentné infekcie s Cpn sú charakterizované vysokým stupňom oxidačného stresu kvôli komplexným zápalovým procesom. To platí aj pre sklerózu multiplex (MS). Koncentrácie reaktívnych kyslíkatých  a dusíkatých zlúčenín: superoxidu, oxidu dusitého a obzvlášť peroxodusitanov, ktoré sú toxickými metabolitmi vznikajúcimi z oxidu dusitého sa dramaticky zvyšujú v u MS, nie iba kvôli bakteriálnej aktivite, ale aj kvôli zápalovým procesom vznikajúcim ako odpoveď imunitného sytému na túto aktivitu.

Je známe že schopnosť mozgu zvládať oxidačný stres je limitovaná. Oligodendrocyty sú obvzlášť citlivé na oxidačný stres, ktorý može poškodiť lipidy, proteíny a nukleové kyseliny buniek a mitochondrií; mitochondriálna DNA je obvzlášť citlivá. [pozri review od Smith KJ, Kapoor R, Felts PA. Demyelination: the role of reactive oxygen and nitrogen species. Brain Pathol. 1999 Jan;9(1):69-92.]

Úroveň izoprostánu, ktorý je markerom oxidačného stresu, je zvýšená v mozgovomiechovom moku a mozgu pri zápalových stavoch a MS. [Greco A, Minghetti L, Levi G. Isoprostanes, novel markers of oxidative injury, help understanding the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Neurochem Res. 2000 Oct;25(9-10):1357-64.] Títo autori komentujú : 'Izoprostány sú podobné na prostaglandíny a vznikajú peroxidáciou esterov kyseliny arachidónovej, esterifikovaných v membráne fosfolipidov.  Izoprostány sú novou skupinou citlivých, špecifických a spoľahlivých in vivo markerov vznikajúcich počas peroxidácie a pri oxidačnom poškodení'

Existujú dôkazy, že postup MS je rýchlejší u pacientov, ktorí majú geneticky podmienenú slabú schopnosť odstrániť toxické produky oxidačného stresu. [Mann CL et al., Glutathione S-transferase polymorphisms in MS: their relationship to disability. Neurology. 2000 Feb 8;54(3):552-7.]

Pri MS je hladina antioxidantov znížená jednak v krvnom sére ako aj v mozgovo miechovom moku. [pozri review by Besler HT, Comoglu S. Lipoprotein oxidation, plasma total antioxidant capacity and homocysteine level in patients with multiple sclerosis. Nutr Neurosci. 2003 Jun;6(3):189-96.] Títo autori zistili, že počas MS relapsu bola u pacientov zvýšená hladina protilátok na zoxidované proteíny s nízkou hustotou, takisto bola zistená znížená antioxidačná kapacita plazmy a zvýšená hladina homocysteínu v plazme. (Zvýšená hladina homocysteínu je nájdená napríklad pri zápalových ochoreniach artérií a je spojená s napríklad s koronárnou trombózou.)

Je dokázané, že poškodenie pri MS nie je limitované iba na oblasti plaku. V súčasnosti prevláda názor, že značné biochemické zmeny sa udejú aj v šedej hmote ako aj v normálne vyzerajúcej bielej hmote. Je možné že napadnutie mozgu Cpn zapríčiňuje aj nedostatok kyslíka v mozgu?  Graumann a kolektív našli gény zodpovedná za reguláciu bunkovej homeostázy (pozn. Prekladateľa homeostáza je process udrzania rovnováhy bunky s vonkajším prostredím) ako aj zodpovedné za ochranné mechanizmy nervov, ktoré sú aktivované pri ischemickej prekondícii pri MS. [Graumann U, et al., Molecular changes in normal appearing white matter in multiple sclerosis are characteristic of neuroprotective mechanisms against hypoxic insult. Brain Pathol. 2003; 13(4): 554-73.] Haemodynamické  (pozn. haemodynamika je process riadenia prietoku krvi do mozgu) poruchy boli zistené pri MS a to znížená perfúzia v šedej hmote a zvýšená prefúzia v bielej hmote, (pozn. perfúzia je proces pri ktorom sa krv z artérii dostáva do vlásočníc v tkanive)  [Rashid W et al., Abnormalities of cerebral perfusion in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004; (9): 1288-93.]

Poškodenie zapríčinené voľnými radikálmi môže byť kontrolované mnohými faktormi a môže byť synergické a neočakávané. V r. 1982 Amaducci a spol. popísali zvýšený výskyt MS u pracovníkov v kožospracujúcom priemysle, ktorí boli vystavení organickým rozpúštadlám.  [Amaducci L et al., Multiple sclerosis among shoe and leather workers: an epidemiological survey in Florence. Acta Neurol Scand. 1982 Feb;65(2):94-103.] Zvýšený výskyt MS bol tiež pozorovaný u anesteziólogov, ktorí boli vystavení prchavým anestetikám. [Flodin U et al., Multiple sclerosis in nurse anaesthetists. Occup Environ Med. 2003 Jan;60(1):66-8]

Existuje nebezpečenstvo pri braní doplnkov? Napríklad sa objavili sa podivuhodné nálezy o škodlivosti vitamínu C popísané v 70-tych rokoch.  Nakoniec sa ukázalo, že boli založené na diagnózach viacerých skupín pacientov, ktoré boli určené za rôznych podmienok a teda neboli priamo porovnateľné. [Cameron E, Pauling L. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: Prolongation of survival times in terminal human cancer. Proc Natl Acad Sci USA. 1976 Oct;73(10):3685-9.] Toto vyvolalo značnú antipatiu medzi lekármi a rekolekcie tejto prasknutej bubliny zatienilo trosku “skromnejší” nález a to že antioxidanty môžu spomaliť rýchlosť postupu Alzheimerovej choroby.
Je tažké štandardizovať doplnky, pretože doplnky nemusia mať rovnakú fyziologickú formu akú majú v tele a tiež nemusia byť kontrolované výrobcom a ich kvalita nieje overovaná danou krajinou. Toto je ale pravdou aj pre lieky na recept.  V prípade niektorých generík pacient nemusí obdržať to čo mu predpísal lekár. Takže je potrebné v obidvoch prípadoch kupovať kvalitu. Teoreticky existuje riziko, že počas liečby zhubných nádorov rádioterapiou alebo chemoterapiou antioxidanty ako vitamín C a E možu ochraňovať tumor pred voľnými radikálmi generovanými práve za účelom liečby. [pozri review od D'Andrea G, Use of antioxidants during chemotherapy and radiotherapy should be avoided. CA Cancer J Clin. 2005 55(5):319-21.] Počas čítania tohto článku som mal ale dojem, že autor je proti antioxidantom vo všeobecnosti a jeho argumenty sú zvláštne. To v čo veril je že fast food je vo ďalším logickým krokom dopredu.

Riziká suplementácie vitamínmi existujú sú ale malé. Jej výhody ako ochrana pred endotoxínmi a zápalovými procesmi udržiavaním stálej hladiny antioxidantov v tele a zabránenie ireverzibilnej degradácie mitochondria prevažujú možné riziká. 

Vitamín C

Ľudské telo nevie vytvoriť Vitamín C  (kyselina askorbová) a je teda nutné ho dodať v strave.

Vitamín C je nutný pri syntéze kolagénu, ktorý je komponentov stien artérií, šliach a bronchiol. Perzistentné infekcie s Cpn poškodzuje steny artérií a steny bronchiol.
[Theegarten G et al. The role of chlamydia in the pathogenesis of pulmonary emphysema. Electron microscopy and immunofluorescence reveal corresponding findings as in atherosclerosis. Virchows Arch. 2000 Aug;437(2):190-3.]. Procesy vytvárania tzv. cross-links v kolagéne a elastíne majú za následok strátu ich elesticity. Tieto procesy je možne zvrátiť. [Vaitkevicius PV et al., A cross-link breaker has sustained effects on arterial and ventricular properties in older rhesus monkeys. Proc Natl Acad Sci USA. 2001 Jan 30;98(3):1171-5.]

Vitamín C je silný antioxidant, ktorý chráni proteíny, cukry a nukleové kyseliny (DNA a RNA) proti poškodeniu voľnými radikálmi a reaktívnymi medziproduktami generovanými počas bunkového metabolizmu; spomenuté poškodenie sa zvyšuje výrazne pri expozícii na bakteriálne endotoxíny a počas následných zápalových procesov. 
Vitamín C má kapacitu regenerovať antioxidanty ako vitamín E [Chan AC. Partners in defense, vitamin E and vitamin C. Can J Physiol Pharmacol. 1993 Sep;71(9):725-31.]
Vitamín C pomáha pri výrobe neurotransmiteru  noradrenalínu.
Vitamíny C and E v spoločnej kombinácii sú obvzlášť aktívne a keď sú brané ako doplnky môžu ochrániť pred nástupom určitých ochorení. Seniori, ktorí užívali vitamíny C a E mali o 88% znížený výskyt vaskulárnej demencie (ale nie v Alzheimerovej demencii) v porovnaní s mužmi, ktorí neužívali doplnky. Ochranný efekt bol výrazný u mužov, ktorí užívali tieto doplnky dlhodobo. [Masaki KH et al., Association of vitamin E and C supplement use with cognitive function and dementia in elderly men. Neurology. 2000 Mar 28;54(6):1265-72.]

Vitamíny B2, B6, B12 and kyselina listová

Vitamín B2 (Riboflavín), Vitamín B6 (pyridoxín), Vitamín B12 (orálne užívaný vo forme metylkobalamínu) a kyselina listová sú tiež dôležité. Nízke koncentrácie týchto vitamínov sa nachádzajú u osôb so  zvýšenou hladinou homocysteínu  v plazme. Homocysteín je aminokyselina, ktorej metabolizmus si vyžaduje prenos metylskupiny, na ktorý je potrebná kyselina listová a  vitamín B-12, a ďalej transulfurizáciu na ktorú je potrebný vitamín  B-6. [Data zo štúdie od Framinghama , spracovaná v prehľade od Selhuba, J. J. Nutr. 136:1726S - 1730S] Hyperhomocysteínémia, spôsobená interferenciou s  cyklom metionínu bola tiež nájdená pri chronických infekciách s  Cpn [Nabipour I, et al. Heart Lung Circ. Correlation of hyperhomocysteinaemia and Chlamydia pneumoniae IgG seropositivity with coronary artery disease in a general population. 2007 Dec;16(6):416-22.] a je jedným zo znakov mnohých rozličných chorôb ako je astma, arteriopatia a demencia.  Zvýšená hladina homocysteínu sa nachádza v plazme osôb s MS dokonca aj keď je choroba v remisii. [Ramsaransing GS, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006 Plasma homocysteine levels in multiple sclerosis. Feb;77(2):189-92. Zvýšená hladina homocysteínu poškodzuje proteíny, obzvlášť v endoteliu a môže byť zodpovedná za niektoré cievne zmeny pozorované pri MS. [D'haeseleer M, Lancet Neurol. 2011 Jul;10(7):657-66.]

Doplnky vitamínov B komplexu sú teda odporúčané. 

Bioflavonoidy

Bioflavonoidy sú veľkou rôznorodou skupinou pigmentov rastlinného pôvodu. Z evolučného hľadiska  sa tieto zlúčeniny vyvinuli aby rastlinám pomáhali vyrovnávať sa s obrovskou záťažou radikálmi vznikajúcich počas fotosyntézy.  Bioflavonoidy sú polyfenoly s veľkou štruktúrnou diverzitou. Bolo popísaných viac ako 4000 bioflavonoidov. Podľa ich chemickej štruktúry sa delia na 7 skupín. Hoci sú efektívnymi antioxidantami ich hladina v tkanivách a bunkách je prinízka aby toto bolo ich hlavným úžitkom. Williams a spol sa zmieňuje, že flavonoidy, a ich in vivo metabolity, nefungujú ako konvenčné hydrogenačné antioxidanty ale skôr ich funkcia je modulačná tým že pôsobia na proteín-kinázovú a lipid-kinázovú cestu. [Williams RJ, Spencer JP, Rice-Evans C. Flavonoids: antioxidants or signalling molecules? Free Radic Biol Med. 2004;36(7):838-849.]

Quercetín je bioflavonoid zo skupiny ubichinónov s vysokou aktivitou proti produkcii zápalových cytokinéz v makrofágoch, ktorá je stimulovaná lipopolysacharidmi. [Cho SY, Park SJ, Kwon MJ, et al. Quercetin suppresses proinflammatory cytokines production through MAP kinases andNF-kappaB pathway in lipopolysaccharide-stimulated macrophage. Mol Cell Biochem. 2003;243(1-2):153-160.] Zmes bioflavonoidov z  Waltheria indica, rastliny využívanej v Indii storočia na liečbu zápalových  ochorení, inhibuje produkciu oxidu dusnatého (NO) ako aj  cytokinézového nádorového nekrózového faktoru - a interleukínu (IL)-12, v makrofágoch stimulovaných  lipopolysaccharidmi a interferónom, bez vykazovania cytotoxicity. Hlavnou zložkou týchto extraktov bol quercetín. [Rao YK, Fang SH, Tzeng YM. Inhibitory effects of the flavonoids isolated from Waltheria indica on the production of NO, TNF- and IL-12 in activated macrophages. Biol Pharm Bull. 2005 May;28(5):912-5.]

Schopnosť bioflavonoidov prenikať do centrálneho nervového system človeka nie je potvrdená, ale antokyaníny z čučoriedok podávaných potkanom boli nájdené v ich centrálnom nervovom systéme, s dokázateľným zlepšením ich pamäte.  [Andres-Lacueva C, Shukitt-Hale B, Galli RL, Jauregui O, Lamuela-Raventos RM, Joseph JA. Anthocyanins in aged blueberry-fed rats are found centrally and may enhance memory. Nutr Neurosci. 2005 Apr;8(2):111-20.] Je obzlášť zaujímavé, že autori našli antokyaníny v častiach mozgu, hlavne v hippocampuse, ktoré sú zodpovedné za spracovanie skúsenosti do spomienok, ktoré sú ale uchovávané inde.  Hippocampus je často prvou časťou mozgu poškodenou pri Alzheimerovej chorobe. V ďalšej štúdii opäť s čučoriedkami, krátkodobá pamäť potkanov, ale nie dlhodobá sa výrazne zlepšila. [Ramirez MR, Izquierdo I, Raseira MD, Zuanazzi JA, Barros D, Henriques AT. Effect of lyophilised Vaccinium berries on memory, anxiety and locomotion in adult rats. Pharmacol Res. 2005 Aug 9. Epub ahead of printing.]

Šťava z granátových jabĺk má pozoruhodné vlastnosti, napríklad pomáha pri chorobách koronárnych tepien, [Aviram M et al., Pomegranate juice consumption for 3 years by patients with carotid artery stenosis reduces common carotid intima-media thickness, blood pressure and LDL oxidation. Clin Nutr. 2004 Jun;23(3):423-33.; Sumner MD et al., Effects of pomegranate juice consumption on myocardial perfusion in patients with coronary heart disease. Am J Cardiol. 2005 Sep 15;96(6):810-4. ] hyperlipidaemii u diabetikov [Esmaillzadeh A et al., Concentrated pomegranate juice improves lipid profiles in diabetic patients with hyperlipidemia. J Med Food. 2004 Fall;7(3):305-8.] rakovine prostaty [Malik A et al., Pomegranate fruit juice for chemoprevention and chemotherapy of prostate cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Sep 28; [Epub ahead of print] a hypertenzii. [Aviram M, Dornfeld L. Pomegranate juice consumption inhibits serum angiotensin converting enzyme activity and reduces systolic blood pressure. Atherosclerosis. 2001 Sep;158(1):195-8.] Táto nova práca je veľmi sľubná.


Vitamín E

Vitamín E obsahuje skupinu ôsmych antioxidantov: štyri tokoferoly a štyri tokotrienoly. Deficity vitamínu E sú zriedkavé, ale je celkom možné že deficiencia sa vyskytuje pri chronicckej infekcii s Cpn práve kvôli oxidačnému stresu a potrebe antioxidantov.

-tokoferol, naznámejší z vitamínov E je rozpustný v tukoch, ktoré ochraňuje pred oxidačným rozpadom. Tuky sú integrálnou časťou bunkových membrán vrátene myelínu a sú citlivé na voľné radikály ktoré spôsobujú ich oxidačnú deštrukciu. Endotoxíny sa takisto môžu na nich viazať. Keď molekula tokoferolu neutralizuje voľný radikál stáve sa neúčinnou. Avšak iné antioxidanty ako je vitamín C ich môžu znova regenerovať. [Chan AC. Partners in defense, vitamin E and vitamin C. Can J Physiol Pharmacol. 1993; 71(9): 725-31.] Deficita vitamínu E má za následok neurologické symptómy najmä vertigo, ataxiu a periferálnu neuropatiu. 

Chronické infekcie s Cpn boli spojené s  Alzheimerovskou demenciou pre ktorú je charakteristické oxidačné poškodenie mozgu. Jedna kontrolovaná štúdia ukázala, že poberanie dávky 2000 IU syntetického -tokoferolu denne počas doby dvoch rokov signifikantne spomalilo postup Alzeheimerovskej demencie. [Sano M et al. N Engl J Med. 1997 Apr 24;336(17):1216-22.] Mechanizmus tejto ochrany môže byť inhibícia sfingomyelín-ceramidovej kaskády, ktorá ma za následok oxidačný stres a smrť buniek. [Ayasolla K et al., Inflammatory mediator and beta-amyloid (25-35)-induced ceramide generation and iNOS expression are inhibited by vitamin E. Free Radic Biol Med. 2004 Aug 1;37(3):325-38.] Táto kaskáda môže byť iniciovaná okrem iného aj lipopolysacharidmi.

Mnoho komerčných preparátov pod názvom 'Vitamín E' obsahuje iba syntetický -tokoferol. Existujú dôkazy, že všetkych osem členov tejto skupiny je potrebných pre zdravie. Tokotrienoly, ktoré boli donedávna ignorované sú obzvlášť dôležité. Abnormálna angiogenéza sa vyskytuje pri chronických infekciách s Cpn a iných degeneratívnych ochoreniach. Napríklad je vážnou súčasťou patológie pri cukrovke. Bolo zistené, že práve tokotrienoly ovplyvňujú in vivo vytváranie nových ciev. [Nakagawa K, et al., In vivo angiogenesis is suppressed by unsaturated vitamin E, tocotrienol. J Nutr. 2007 137(8): 1938-43.] Tokotrienoly majú neuroochrannú funkciu a ochraňujú proti oxidačnému stresu. [Khanna S, Roy S, et al., Characterization of the potent neuroprotective properties of the natural vitamin E alpha-tocotrienol. J Neurochem. 2006 Sep;98(5):1474-86. pdf available]. Zdroje a vlastnosti tokotrienolov sú prebrané v následovnom prehľade. [Sen CK, Khanna S, Roy S. Tocotrienols: Vitamin E beyond tocopherols. Life Sci. 2006 78(18): 2088-98. pdf available]. Prírodzené zdroje balancovaných tokoferolov a tokotrienolov sú teda preferované pre syntetickými zdrojmi. Klíčky a olej z klíčkov sú ideálnymi zdrojmi. 

Omega 3 oleje

Omega 3 oleje sú nenasýtené zlúčeniny; zahŕňajú kyselinu -linolénovú, ktorá sa nachádza v rastlinných olejoch obzvlášť v ľanovom oleji. Omega kyseliny z rýb zahŕňajú kyselinu eikosopentánovú (EPA) a kyselinu dokodahexánovú (DHA); EPA and DHA môžu byť syntetizované v tele z kyseliny -linolénovej.

Eikosanoidy sú chemickými poslami na báze nenasýtených mastných kyselín zložených z 20- tich uhlíkových atómov. Hrajú kritickú rolu v imunitných a zápalových procesoch. Sú syntetizované  z EPA. Môžu byť tiež syntetizované z kyseliny arachidónovej. Eikosanoidy na báze kyseliny arachidónovej sa líšia od eikosanoidov na báze EPA  tým, že sú silnejšími spúštačmi zápalov a tvorby zrazenín v tele. Tradičná západná strava chudobná na rybý tuk má za následok chronickú nerovnováhu v zložení eikosanoidov. Ide o zlý nepomer eikosanoidov na báze kyseliny arachidónovej a eikosanoidov na báze EPA. Olejnaté ryby, alebo omega 3 oleje upravujú tento nepomer a chránia pred kardiovaskulárnymi chorobámi. [Kris-Etherton PM et al. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation. 2002;106(21):2747-2757; Calder PC, Proc Nutr Soc. 2002 Aug;61(3):345-58.] Je známe, že Cpn hrá rolu aj pri kardiovaskulárnych ochoreniach.
Omega 3 oleje z rýb inhibujú  tzv. graft-versus-host reakcie (pozn. graf vs. host je imunitná reakcia vzniká keď tkanivo darcu začne napádať  tkanivo hostiteľa) v štúdiach so zvieratami; rovnaké štúdie ukázali aj zníženú produkciu nádorového nekrotického faktoru alfa (TNF-). [Grimm, H et al., Immunoregulation by parenteral lipids: impact of the n-3 to n-6 fatty acid ratio. J Parenter Enteral Nutr. 1994 Sep-Oct;18(5):417-21.] TNF- patrí ku complexným citokínom a je komponentom vrodenej imunitnej výbavy človeka. Zvýšená hladina TNF- bola nájdená u pacientov s MS. [Flachenecker P, et al. Cytokine mRNA expression in patients with multiple sclerosis and fatigue. Mult Scler. 2004 Apr;10(2):165-9.] TNF- je produkovaný vo zvýšenej miere aj ako odpoveď na bakteriálne endotoxíny.

Púpalkový olej

Púpalkový olej obsahuje kyselinu linolénovú (LA) a kyseliny gama linolénovú (GLA). LA obsahujú oleje z orechov a semienok. Keď je človek zdravý GLA je syntetizovaná v potrebnej miere v tele a za normálnych okolností ju nieje nutné dodávať umelo. Avšak pri niektorých ochoreniach s autoimunitným komponentom ako napr. pri MS existujú dôkazy, že schopnosť tela syntetizovať GLA je znížená. GLA môže chrániť proti poškodeniu spôsobenom endotoxínmi, čo bolo ukázané v štúdiách s tkanivovými kultúrami [Crutchley DJ, Hydroxyeicosatetraenoic acids and other unsaturated fatty acids inhibit endotoxin-induced thromboplastin activity in human monocytes. Biochem Biophys Res Commun. 1985 Oct 15;132(1):67-73.] a v štúdiách so zvieratami. [Karlstad MD et al., Effect of intravenous lipid emulsions enriched with -linolenic acid on plasma n-6 fatty acids and prostaglandin biosynthesis after burn and endotoxin injury in rats. Crit Care Med. 1993 Nov;21(11):1740-9.]
Bolo dokázané, že GLA zvyšuje hustotu kostí u seniorov. [Kruger MC et al., Calcium, -linolenic acid and eicosapentaenoic acid supplementation in senile osteoporosis. Aging (Milano) 1998 Oct;10(5):385-94.] Toto môže byť dôležitý faktor pri MS sprevádzanej osteoporózou, keď pády môžu mať katastrofálne následky.

GLA má blahodárne účinky aj pri liečbe periferálnej neuropatie; [Keen H et al., Treatment of diabetic neuropathy with -linolenic acid. The -Linolenic Acid Multicenter Trial Group. Diabetes Care. 1993 Jan;16(1):8-15.] Toto môže byť relevantné keďže periferálna neuropatia bola pozorovaná pri ťažkých chronických infekciách s  Cpn a môže byť spôsobená endotoxínmi, čo bolo dokázané experimentálne v štúdiach so zvieratami. [Brown RF et al., Bacterial lipopolysaccharide induces a conduction block in the sciatic nerves of rats. Lab Anim Sci. 1999 Feb;49(1):62-9.] 

N-acetyl cysteín a Selén

Redukovaný glutatión (GSH) neutralizuje peroxidy v prítomnosti peroxidázy, ktorá obsahuje 4 atómy selénu (Se) viazaného v seleno-cysteínovej skupine. Počas tohto procesu GSH je oxidovaný a následne regenerovaný reduktázou.  Glutatión reduktáza je zvýšená pri CSF u pacientov s MS. [Calabrese V et al., Changes in cerebrospinal fluid levels of malondialdehyde and glutathione reductase activity in multiple sclerosis. Int J Clin Pharmacol Res. 1994; 14(4): 119-23.] Oproti tomu znížená hladina glutatiónperoxidázy bola nájdená pri MS. [Mai J et al., High dose antioxidant supplementation to MS patients. Effects on glutathione peroxidase, clinical safety, and absorption of selenium. Biol Trace Elem Res. 1990 Feb;24(2):109-17.] Berúc hore uvedené do úvahy narušený glutatiónový metabolizmus pri MS má za následok zvýšený oxidačný stres, ktorý sprevádza túto chorobu. Vrodená deficiencia glutatiónreduktázy je sprevádzaná progresívnými neurologickými chorobami periferálneho a centrálneho nervového systému. [Meister A, Larsson A. GSH synthetase deficiency and other disorders of the -glutamyl cycle. In: Scriver CR, et al., eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease (Volume 1). New York: McGraw-Hill; 1995;1461-1495 (Chapter 43).]

GSH je tripeptid zložený z glutamátu, cysteínu a glycínu.  Zdá sa že je nie absorbovaný v neporušenom stave v čreve a musí byť syntetizovaný v tele. Glutamát a glycín sú bežne zastúpené v strave ale cysteín menej. Koncentrácia tejto aminokyseliny je teda limitným faktorom pri syntéze glutatiónu. Najlepšou formou suplementácie je N-acetyl cysteín (NAC), ktorý je bezpečnejši ako samotný cysteín.

Suplementácia s NAC u pacientov s MS zvyšuje hladinu GSH peroxidázy. [Mai J et al., High dose antioxidant supplementation to MS patients. Effects on glutathione peroxidase, clinical safety, and absorption of selenium. Biol Trace Elem Res. 1990 Feb;24(2):109-17.] Selén je potrebný pri syntéze  GSH peroxidázy (viď hore) Hladina selénu je nízka u apcientov MS. Mai a spol. našli, že suplementácia selénom normalizovala hladinu tohto prvku.  

N-acetyl cysteín a selén by teda mali byť potrebnými doplnkami na obnovenie GSH zásob. Toto je obzvlášť doležité keďže GSH hrá úlohu pri regenerácii ostatných antioxidantov. 

Acetyl L-karnitín

Karnitín a acetyl L-karnitín (ALC) umožňuje transport mastných kyselín cez mitochondriálnu membránu. Acetylová skupina  ALCu je využívaná pri biosytéze  acetyl-CoA, ktorý je kľučovým faktorom pri generácii energie v bunke. Vyčerpanie ALC zvyšuje stress v mitochondriách. Supplementácia s ALC znižuje únavu pri chronickom únavovom syndróme [Vermeulen RC, Scholte HR. Exploratory open label, randomized study of acetyl- and propionylcarnitine in chronic fatigue syndrome. Psychosom Med. 2004 Mar-Apr;66(2):276-82.] Takisto znižuje únavu pri MS. [Tomassini V et al., Comparison of the effects of acetyl L-carnitine and amantadine for the treatment of fatigue in multiple sclerosis: results of a pilot, randomised, double-blind, crossover trial. J Neurol Sci. 2004 Mar 15;218(1-2):103-8.]

Peroxidusitan je silným oxidantom ktorý môže poškodiť cieľové tkanivá, obzvlášť mozog, ktorý má limitovanú antioxidant bufračnú kapacitu.  Zvýšená syntéza syntáza oxidu dusitého bola pozorovaná u pacientov s MS. [Calabrese V et al., Disruption of thiol homeostasis and nitrosative stress in the cerebrospinal fluid of patients with active multiple sclerosis: evidence for a protective role of ALC. Neurochem Res. 2003 Sep;28(9):1321-8.] Títo autori komentujú: 'Western blot analýza u pacientov s MS ukázala zvýšený nitrozatívny stres kvôli značnému zníženiu hladiny redukovaného glutatiónu (GSH). Boli tiež pozorované zvýšené hladiny oxidovaného glutatiónu (GSSG) a nitrosotiolov.  Je zaujímavé, že liečba pacientov s MS pomocou ALC mala za následok znížené hladiny NO reaktívnych metabolitov a nitrózovaných proteínov v CSF ako aj zvýšeného obsahu  GSH a pomeru GSH/GSSG. Ich data potvrdzujú hypotézu, že nitrozatívny stres je hlavným dôsledkom produkcie oxidu dusnatého v CNS postihnutom s MS a tým potvrdzuje dôležitosť acetylkarnitínu pri ochrane mozgu pred nitrozatívnym stresom, ktorý môže byť hlavným z faktorov v patogenéze MS.

ALC má aj veľa profylaktických vlastností. Pomáha napríklad chrániť pred poškodením vnútroného ucha hlukom.  [Kopke R et al., Prevention of impulse noise-induced hearing loss with antioxidants. Acta Otolaryngol. 2005 Mar;125(3):235-43.]

Berúc do úvahy literatúru, Ames a Liu podotýkajú, že pokusy s ALC pri liečbe ľahkej formy Alzheimerovej choroby ukázali značný pozitívny účinok v porovnaní s placebom. [Ames BN, Liu J. Delaying the mitochondrial decay of aging with acetylcarnitine. Ann N Y Acad Sci. 2004 Nov;1033:108-16. Review.]

ALC liečba je účinná pri znižovaní symptómov bolesti a zlepšení regenerácie nervových vlákien a vnemu vibrácií u pacientov s diagnostikovanou diabetickou neuropatiou. [Sima AA et al., Acetyl-L-carnitine improves pain, nerve regeneration, and vibratory perception in patients with chronic diabetic neuropathy: an analysis of two randomized placebo-controlled trials. Diabetes Care. 2005 Jan;28(1):89-94.]

V bunkovej kultúre bolo zistené, že ALC pomáha chrániť proti poškodeniu zapríčinenom beta-amyloidom (Abeta), neurotoxickou bielkovinou, ktorá sa akumuluje v mozgu počas Alzheimerovej choroby. [Dhitavat S, Ortiz D, Shea TB, Rivera ER. ALC protects against amyloid-beta neurotoxicity: roles of oxidative buffering and ATP levels. Neurochem Res. 2002 Jun;27(6):501-5.] Títo autori zistili, že ALC znížil oxidačný stress a bunkovú smrť spôsobenú neurotoxicitou beta-amyloidu. Podotýkajú: 'Abeta vyčerpal ATP hladinu, čo poukazuje, že Abeta môže spôsobovať neurotoxicitu čiastočne odoberaním energie neurónom. To znamená, že ALC môže fungovať ako ochrana tým, že funguje ako nárazník pred oxidačným stresom a udržiava hladinu ATP. Toto je zaujímavé z hľadiska chronických infekcií s Cpn, kde mechanizmus spôsobovania oxidačneho poškodenia organizmu znížením hladiny ATP baktériou je analogický. Snímky z elektrónovej mikroskopie ukázali, že množiace chlamýdie sa nachádzajú v blízkosti mitochondrií, čo dokazuje že sú energetickými parazitmi a ich metabolické funkcie sú opakom mitochondiálnych funkcií. [reviewed by Stratton CW, The pathogenesis of systemic chlamydial infections: theoretical considerations of host-cell energy depletion and its metabolic consequences. Antimicrobics and infectious diseases newsletter. 1997; 16 (5) 33-38.]

Oxidačné poškodenie môže byť dôležitým faktorom pri strate neurónov spojenej so stárnutím. V modele založenom na výskume s potkanmi Liu a spol. ukázali, že oxidačné poškodenie nukleových kyselín v hipocampuse (8-hydroxyguanozínu a 8-hydroxy-2'-deoxyguanozínu) sa zvýšovalo vekom. Oxidačné poškodenie nukleových kyselín sa vyskytlo prevažne v RNA. Podávanie ALC v strave s a/alebo kyselinou -lipoovou výrazne znížilo množstvo oxidovanej RNA, kombinácia oboch bola najefektívnejšia. [Liu J et al., Memory loss in old rats is associated with brain mitochondrial decay and RNA/DNA oxidation: partial reversal by feeding acetyl-L-carnitine and/or R- -lipoic acid. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Feb 19;99(4):2356-61. Erratum in: Proc Natl Acad Sci U S A 2002 May 14;99(10):7184-5.] 

Kyselina alfa-lipoová

Kyselina alfa-lipoová (ALA) hraje dôležitú úlohu pri produkcii energie v mitochondriách. Takisto je silným antioxidantom. Keď je človek zdravý tak je syntetizovaná v dostatočnom možstve v tele. Avšak pri chronickom oxidačnom strese jej hladina môže klesnúť, Silné antioxidačné vlastnosti má jej redukovaná forma, kyselina dihydrolipoová (DHLA). [reviewed by Biewenga GP et al., The pharmacology of the antioxidant lipoic acid. Gen Pharmacol. 1997 Sep;29(3):315-31]

ALA pohlcuje hydroxylové radikály, kyselinu chlórnu, peroxidusitan, peroxidusičnan a atomárny kyslík. DHLA tiež pohlcuje superoxid, peroxidové radikály a regeneruje thioredoxín, vitamín C a glutatión, ktorý zase dokáže recyklovať vitamín E. [reviewed by Packer L et al., Molecular aspects of lipoic acid in the prevention of diabetes complications. Nutrition. 2001 Oct;17(10):888-95.]

ALA má takisto schopnosť viazať anorganickú ortuť do chelátov a zvyšovať vylučovanie tohto kovu z tela zlčou čo bolo ukázané v štúdiách so zvieratami. [Gregus Z et al., Effect of lipoic acid on biliary excretion of glutathione and metals. Toxicol Appl Pharmacol. 1992 May;114(1):88-96.] ALA takisto znižuje oxidačné poškodenie zapričínené toxickým kadmiom. [Bludovska M et al., The influence of -lipoic acid on the toxicity of cadmium. Gen Physiol Biophys. 1999 Oct;18 Spec No:28-32] Kadmiun a ortuť sú obzvlášt neurotoxické. 

Koenzým Q10 (Ubichinón)

Koenzým Q10 (CoQ10, ubichinón) je v v tuku rozpustná molekula, ktorá je aktívna v hydrofóbnom jadre fosfolipidovej dvojvrstvy vnútornej membrány mitochondrie, kde ovplyvňuje elektrónový transfér v transpornom reťazci elektrónov. 
CoQ10 takisto slúži ako dôležitý antioxidant, obzvlášť v mitochodrióne.
CoQ10 sa syntetizuje v adekvátnej potrebe u detí  adolescentov, ale schopnosť tela ho syntetizovať sa začne zmenšovať už v skorej dospelosti (pozn. prekladateľa, konečne chápem prečo deti majú toľko energie). [Kalen A et al., Age-related changes in the lipid compositions of rat and huňaman tissues. Lipids. 1989 Jul;24(7):579-84.] V strednom veku ho už väčšina ľudí potrebuje dopĺňať stravou.
Peroxidácia lipidov, zapričínená voľnými radikálmi zmenšuje hladinu CoQ10 v bunkách. [Forsmark-Andree P et al., Lipid peroxidation and changes in the ubiquinone content and the respiratory chain enzymes of submitochondrial particles. Free Radic Biol Med. 1997;22(3):391-400.] Keď hladina CoQ10 klesne začne sa cyklus peroxidácie lipidov a ďalšieho znižovania hladiny CoQ10, ktorá má za následok poškodenie mitochondrií. Aejmelaeus a spol, komentujú: 'Zníženie je najsignifikantnešie u mužov okolo 50-tky; u starších skupín sa potom hodnoty stabilizujú na nízkej úrovni a ostávajú stabilné.  CoQ10 suplementácia zdvojnásobuje hodnoty LDL lipoproteínu na ktorý je naviazaný ubichinol-10 a tak môže mať inhibičný efekt na oxidáciu LDL. [Aejmelaeus R et al., Ubiquinol-10 and total peroxyl radical trapping capacity of LDL lipoproteins during aging: the effects of Q-10 supplementation. Molecular Aspects of Medicine 18(Suppl.) (1997), s113-s120.]

CoQ10 v štúdiach so zvieratami chránil pri poškodení neurónov toxínmi. [Beal MF et al., Coenzyme Q10 and nicotinamide block striatal lesions produced by the mitochondrial toxin malonate. Ann Neurol. 1994 Dec;36(6):882-8] Takisto chránil proti neurologickému poškodeniu endotoxínmi. [Chuang YC et al., Neuroprotective effects of coenzyme Q10 at rostral ventrolateral medulla against fatality during experimental endotoxemia in the rat. Shock. 2003 May;19(5):427-32.]

Kombinácia antioxidantov (acetyl L-carnitín, CoQ10 a n-3 oleje) bola prospešná pri zlepšení a stabilizácii videnia pri vekom spôsobenej degenerácii žltej škvrny v oku (AMD). [Feher J et al., Improvement of visual functions and fundus alterations in early age-related macular degeneration treated with a combination of acetyl L-carnitine, n-3 fatty acids, and coenzyme Q10. Ophthalmologica. 2005 May-Jun;219(3):154-66.] AMD je choroba na ktorej sa spolupodieľa viacero faktorov, jedným z nich je chronická infekcia s Cpn [Ishida O et al., Is Chlamydia pneumoniae infection a risk factor for age related macular degeneration? Br J Ophthalmol. 2003 May;87(5):523-4; Kalayoglu MV et al., Serological association between Chlamydia pneumoniae infection and age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol. 2003 Apr;121(4):478-82; Robman L et al., Exposure to Chlamydia pneumoniae Infection and Progression of Age-related Macular Degeneration. Am J Epidem 2005 161(11):1013-1019.] Pre AMD je charakteristické vyčerpanie mitochondrií a ich poškodenie.  [Feher J et al., Mitochondrial alterations of retinal pigment epithelium in age-related macular degeneration.Neurobiol Aging. 2005 Jun 22.] AMD može byť považovaný ako jeden zo znakov chronickej progresívnej infekcie Cpn a zlepšenie po suplementácii  antioxidantami je signifikantné. 

Melatonín

Melatonín (MEL) je indol pôvodne opísaný ako hormón biosyntetizovaný z L-tryptofánu v epifíze, ktorý reguluje spánok. Od objavenia tejto pozoruhodnej molekuly bolo nájdených jej mnoho funkcií v bunkách.  MEL je veľmi silný antioxidant pomáhajúci chrániť mitochondrie pred oxidačným stresom.  [reviewed by Leon J, Acuna-Castroviejo D, Sainz RM, Mayo JC, Tan DX, Reiter RJ. melatonin and mitochondrial function. Life Sci. 2004 Jul 2;75(7):765-90.] MEL tiež pôsobí priamo na transportný reťazec elektrónu zvyšovaním ATP syntézy pričom znižuje oxidačné poškodenie spojené so zvyšovaním ATP syntézy.  [Acuna-Castroviejo D, Escames G, Leon J, Carazo A, Khaldy H. Mitochondrial regulation by melatonin and its metabolites. Adv Exp Med Biol. 2003;527:549-57.] Títo autori takisto zistili, že MEL pomohol obnoviť hladinu dôležitého antioxidantu glutatiónu.  

MEL je pohyblivá molekula, ktorá ľahko preniká všetkými tkanivami a bunkami. [reviewed by Hardeland R, Pandi-Perumal SR. melatonin, a potent agent in antioxidative defense: Actions as a natural food constituent, gastrointestinal factor, drug and prodrug. Nutr Metab (Lond). 2005 Sep 10;2(1):22.] Títo autori pozorovali, že MEL je normálnym prvkom stravy, čo nie je bežné pre ostatné hormóny a náchádza sa hlavne v droždí a rastlinách napríklad v orechoch. MEL príjmaný vo strave význačne ovplyvňuje  hladinu tohto hormónu v krvi. [Reiter RJ, Manchester LC, Tan DX.Melatonin in walnuts: Influence on levels of melatonin and total antioxidant capacity of blood. Nutrition. 2005; 21(9): 920-4.] Keďže MEL je normálnou zložkou stravy neexistujú obavy prečo by nemohol byť podávaný zvonku ako doplnok. 
MEL chráni pre endotoxínmi indukovanou peroxidáciou lipidov. [
Sewerynek E, Melchiorri D, Chen L, Reiter RJ. Melatonin reduces both basal and bacterial lipopolysaccharide-induced lipid peroxidation in vitro. Free Radic Biol Med. 1995 Dec;19(6):903-9.] Toto je dôležité pri ochrane CNS kde lipidy hrajú veľmi významnú úlohu a nie sú chránené ostatnými antioxidantami.

Reiter a spol. v obsažnej prehľadovej práci dodáva: 'Melatonín redukuje oxidačný stres niekoľkými spôsobmi. Indol, medzi ktoré melatonín patrí pohlcuje vysokotoxický hydroxidový radikál, ktorý je produkovaný trojelektrónovou redukciou kyslíka ako aj peroxoradikál, ktorý je generovaný počas oxidácie nenasýtených lipidov a ktorý je dostatočne toxický aby napomáhal dalšej peroxidácii lipidov. Takisto melatonín môže stimulovať niektoré dôležité antioxidačné enzýmy napríklads superoxiddismutázu, glutatiónperoxidázu a glutatiónreduktázu.  V in vivo testoch melatonín podávaný vo farmaceutických dávkach bol efektívny pri redukcii poškodenia makromolekúl, ktorá bola dôsledkom pôsobenia rozličných toxických látok, xenobiotík a experimentálnych postupov, ktoré mali za následok generovanie voľných radikálov. Pri týchto štúdiách melatonín značne inhiboval oxidačné poškodenie počas expozície na parakvot (herbicíd), administrácii kyanidu draselného, podávaniu polysacharidov, injektovaniu kyseliny kainínovej, administrácii karcinogénov, otrave tetrachlorometánom ako aj pri redukcii oxidácie makromolekúl ktorá nastáva pri ťažkej fyzickom cvičení a ischemickej reperfúzii. Pri experimentálnych modeloch používaných pri štúdiu neurodegeneratívnych zmien spojených s Alzheimerovou a Parkinsonovou chrobou bol melatonín efektívny pre redukcii poškodenia neurónov. Jeho netoxicita a ľahkosť s akou prechádza morfofyziologickými bariérami a vstupuje do bunkových častí sú esenciálnymi znakmi toho antioxidantu.
[Reiter RJ, Carneiro RC, Oh CS. Melatonin in relation to cellular antioxidative defense mechanisms. Horm Metab Res. 1997 Aug;29(8):363-72.]

MEL inhibuje produkciu nádorového nekrotického faktoru alfa.
[Sacco S et al., Mechanism of the inhibitory effect of melatonin on tumor necrosis factor production in vivo and in vitro. Eur J Pharmacol. 1998 Feb 19;343(2-3):249-55.] V modeloch so zvieratami MEL vykazoval imunoregulačný efekt cez  látky vylučované tzv. T-helper 2 (Th2) bunkami (pozn. T- helper bunky patria k lymfocytom a signalizujú prítomnosť patogénu a stimulujú odpoveď imunitného systému). Th2 produkujú látky, ktoré môžu modulovať sekréciu a/alebo akciu zápalových cytokínov, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri vývoji septického šoku pri endotoxémii.  [Maestroni GJ. melatonin as a therapeutic agent in experimental endotoxic shock. J Pineal Res. 1996 Mar;20(2):84-9.]

Post-mortem štúdie poukázali na zníženú hladinu MEL v mozgovomiechovom moku u pacientov ktorí zomreli na  Alzheimerovu chorobu (AD) v porovnaní s kontrolami z tej istej vekovej skupiny. Za povšimnutie stojí, že hladiny MEL v mozgovomiechovom moku boli tiež nízke u pacientov, ktorí zomreli v stave pokročilej demencie bez ohľadu na ich vek.
[Liu RY et al., Decreased melatonin levels in postmortem cerebrospinal fluid in relation to aging, Alzheimer's disease, and apolipoprotein E-epsilon4/4 genotype. J Clin Endocrinol Metab. 1999 Jan;84(1):323-7.] Vyčerpanie MEL bolo jedným zo znakov v prvotnom vývoji AD. [Zhou JN et al., Early neuropathological Alzheimer's changes in aged individuals are accompanied by decreased cerebrospinal fluid melatonin levels. J Pineal Res. 2003; 35(2): 125-30.] Strata závislosti MEL hladiny na normálnom dennom cyklu (pozn. melatonín je u zdravého človeka závislý na cykle  deň-noc) predchádza tejto nemoci. [Wu YH et al., Molecular changes underlying reduced pineal melatonin levels in Alzheimer disease: alterations in preclinical and clinical stages. J Clin Endocrinol Metab. 2003 Dec;88 (12): 5898-906.] V malých kontrolovaných štúdiách MEL zvyšoval večernú aktivitu a zvyšoval vrodené a nevrodené funkcie u pacientov s AD. [Brusco LI et al., Melatonin treatment stabilizes chronobiologic and cognitive symptoms in Alzheimer's disease. Neuro Endocrinol Lett. 2000; 21(1): 39-42; Cardinali DP et al., The use of melatonin in Alzheimer's disease. Neuro Endocrinol Lett. 2002;23 Suppl 1:20-3; Asayama K, et al., Double blind study of melatonin effects on the sleep-wake rhythm, cognitive and non-cognitive functions in Alzheimer type dementia. J Nippon Med Sch. 2003; 70(4): 334-41.] Je zaujímavé, že trvalo niekoľko týždňov aby sa objavili tieto blahodárne účinky po prvotnej sedácii, ktorá bola okamžitá. Ďalšia veľká multicentrálna štúdia nezadetegovala žiadne blahodárne účinky MEL pri poruchách spánku spojených s Alzhermeirovskou demenciou. [Singer C, et al., Alzheimer's Disease Cooperative Study. A multicenter, placebo - controlled trial of melatonin for sleep disturbance in Alzheimer's disease. Sleep. 2003; 26(7): 893-901.] Avšak aktigrafia, ktorá sa využívala v mnohých štúdiach nedáva priame meranie spánku. Polysomnografia, ktorá meria spánok priamo je intruzívna metóda a preto sa používa pomerne zriedka.
Poruchy spánku sú časté pri MS, jednou z nich je strácanie sa rozdielov v rytme spánok-bdenie čo vedie k bdeniu počas noci a útlme počas dňa.
[Fleming WE, Pollak CP. Sleep disorders in multiple sclerosis. Semin Neurol. 2005 Mar;25(1):64-8. Review.] Toto môže byť spôsobené zníženou nočnou biosyntézou MEL. [Wu YH et al., Molecular changes underlying reduced pineal melatonin levels in Alzheimer disease: alterations in preclinical and clinical stages. J Clin Endocrinol Metab. 2003 Dec;88 (12): 5898-906.] Znížená biosyntéza MEL je spojená s kalcifikáciou epifýzy. [Kunz D et al., A new concept for melatonin deficit: on pineal calcification and melatonin excretion. Neuropsychopharmacology. 1999 Dec; 21(6):765-72.] Kalcifikácia epifýzy je bežná pri MS. [Sandyk R, Awerbuch GI. The pineal gland in multiple sclerosis. Int J Neurosci. 1991 Nov;61(1-2): 61-7.] Ďalšia štúdia poukazuje na zníženie nočnej hladiny MEL u jedenástich z 25 patientov s MS. [Sandyk R, Awerbuch GI. Nocturnal plasma melatonin and alpha-melanocyte stimulating hormone levels during exacerbation of multiple sclerosis. Int J Neurosci. 1992 Nov-Dec;67(1-4):173-86. Review] MEL je hlavným antioxidantom v mozgu a dá sa očakávať, že jeho chronicky nedostatok bude mať za následok rozšírené oxidačné poškodenie CNS. [Reiter RJ et al., Reactive oxygen intermediates, molecular damage, and aging. Relation to melatonin. Ann N Y Acad Sci. 1998 Nov 20;854:410-24. Review.]

MEL môže napraviť aj narušený metabolizmus steroidov. Os hypothalamus –hypofýza-nadobličky (HPA) je systémom, ktorý vylučuje kortizol ako odpoveď na akútny a chronický stres. Funkcia tejto osi je porušená pri MS.  Aktivácia neurónov, ktoré uvoľňujú hormón uvoľňujúci kortikotropín ako aj zvýšená hladina kortizolu bola nájdená v mozgovo miechovom moku  u pacientov s MS čo poukazuje na aktiváciu HPA pri tejto chorobe.
[Huitinga I et al., The hypothalamo - pituitary - adrenal axis in multiple sclerosis. Ann N Y Acad Sci. 2003;992:118-28. Review] Základná hladina kortizolu je význačne zvýšená v mozgovo miechovom moku u pacientov s MS. [Erkut ZA et al., Cortisol is increased in postmortem cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients: relationship with cytokines and sepsis. Mult Scler. 2002; 8(3): 229-36.] Chronicky zvýšené hladiny kortizolu kvôli aktivácii CRH neurónov môžu poškodiť predovšetkým  hippocampus, časť mozgu, ktorá spracováva spomienky. [Lupien SJ et al., The Douglas Hospital Longitudinal Study of Normal and Pathological Aging: summary of findings. J Psychiatry Neurosci. 2005;30 (5): 328-34.] Pri štúdiách so zvieratami bolo zistené, že táto atrofia je vratná.[Magarinos AM, Deslandes A, McEwen BS. Effects of antidepressants and benzodiazepine treatments on the dendritic structure of CA3 pyramidal neurons after chronic stress. Eur J Pharmacol. 1999; 371(2-3): 113-22.] Avšak pri ďalšej štúdii so zvieratami sa zistilo že MEL v strave znižuje CRH produkované hypothalamom. [Konakchieva R et al., Chronic melatonin treatment and the hypothalamo - pituitary - adrenal axis in the rat: attenuation of the secretory response to stress and effects on hypothalamic neuropeptide content and release. Biol Cell. 1997; 89(9):587-96.] Títo autori komentujú 'MEL znižuje adrenokortikálnu odpoveď na stres a ovplyvňuje biosyntézu, uvoľňovanie a glukokortikoidálnu akcie-schopnosť hypothalamických ACTH sekréto-stimulantov. Depresia je ďalšia porucha, ktorá môže byť spustená dysregulačnou poruchou HPA osi (možno súbežne so zápalovými cytokínmi.) [reviewed by Schiepers OJ, Wichers MC, Maes M. Cytokines and major depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2005; 29(2): 201-17.]

Zdá sa teda, že melatonín by mohol byť hodnotým doplnkom liečby pri chorobách zapríčinených oxidačnym stresom.  

Záver

Znižovanie mitochondriálneho stresu doplnkami pri chronických infekciách spôsobenými vnútrobunkovými patogénmi ako je Chlamydia pneumoniae je veľmi rozumnou terapeutickou nízkorizikovou stratégiou. Chronické vylučovanie endotoxínov pri dlhotrvajúcich chorobách sprevádzaných silnými zápalovými imunitnými reakcimi dáva základ pre vytváranie voľných radikálov, ktoré spôsobujú oxidačné poškodenie a spúštajú začarovaný kruh ďalšieho vyčerpávania hladiny antioxidantov a ďalšej produkcie voľných radikálov. Je pravdepodobné, že uvoľňovanie endotoxínov pokračuje dlho po tom čo bol organizmus usmrtený antibiotikami, keďže hostiteľské bunieky sú postupne rozkladané v postupnej obmene buniek v tele.  Riziká suplementácie sú nízke za predpokladu, že používané doplnky sú dostatočne čisté.  Po úspešnej liečbe suplementácia môže postupne prestať a byť nahradená vhodne balancovanou stravou.

Upozornenie

Spracovateľ tohto prehľadu je mikrobiológ s lekárskou praxou bez špeciálnych znalostí bunkovej biológie, výživy, alebo biochémie. Tento prehľad je pripravený  iba na vyplnenie prvotných medzier v tejto problematike.  Chronické infekcie sú často spôsobené mnohými faktormi a správna liečba často vyžaduje prístup, na ktorý sú tradičné lekárske postupy nedostačujúce.

Díky za překlad komikovi


Powered by Drupal - Modified by Danger4k