Metronidazol(Entizol)/Tinidazol a hubení krytpické formy

Kde je uvedeno, že metronidazol hubí krypty pouze ve spojení s jinými ATB (doxy, azitr.,...)? Nechci odkaz na tab. 10 (z které to podle mě nevyplývá jednoznačně). Chci ukázat definici ve smyslu: "Metronidazol hubí kryptickou formu chlamýdií POUZE ve spojení s jinými ATB". Nejlépe od Strattona.

Dík

Jak nevyplyva jednoznacne?

Jak nevyplyva jednoznacne? Kdyz jsou testy na krypt. chlamky po samotnem metronidazolu pozitivni, tak to neni jednoznacne???

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

A ten test (PCR) pozná,

A ten test (PCR) pozná, (sakra jak bych to řek) že pozitivita/negativita je jen z kryptických chlamýdií? Co když tu pozitivitu mají na svědomí jiné formy? Které se během kultivace z krypt vyvinou? A na ty samotný Entizol samozřejmě nezabírá...

Lymess má správnou

Lymess má správnou připomínku, co vlastně PCR našla, pokud byla pozitivní. Krypty, nebo i jinou formu chlamek?

Já to ale beru obráceně: Pokud PCR neohalila po přeléčení kryptické formy příslušnou  kombinací Entizolu a dalšího ATB  ŽÁDNÉ/!/ chlamky - tedy žádnou formu chlamek, tak je logické, že tam nejsou už ani krypty.

Jinak souhlas s Adri a poznámkou o Brorsonovi.

Na Wheldonově protokolu - Roxi, Doxy, Tini - od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinia, CMV, EBV: chronická únava, radiculitida (bolestivý zánět kořenů míšních nervů), bolest celé nohy a brnění, bolest SI skloubení a dalších asi 10 problémů.

Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

Občas si čtu příspěvky

Občas si čtu příspěvky na cpnhelp a připadá mi, že v případě hubení a úspěšného vyhubení Cpn je absolutně důležitá nepřetržitost léčby a bohužel pro uživatele i dlouhodobost (všichni se chceme uzdravit co nejdříve,ale kolikrát už tu bylo řečeno,že jde o maraton).

Na Wheldonově protokolu od 3/2007 pro Cpn ureaplazmata (fibromyalgie,potíže s očima,gynekologické problémy,bolesti páteře,kloubů,brnění končetin,...)

Na WP od 3/2007 pro Cpn a ureaplazmata,200Doxy+300Roxi,1.pulz 5/07 (bolesti zad,kloubů,očí,urogynek.potíže,...)

Kdyby mely pozitivitu na

Kdyby mely pozitivitu na svedomi jine formy chlamydii, tak tam asi nebude napsano cryptic :-) Mimochodem to same pise Brorson o cystach borelii, samotny metronidazol nebo tinidazol na ne nezabira, respektive zabira az v davkach, ktere lidske telo neni schopne snest, proto je nutno kombinovat s dalsimi atb, ktere zvysuji ucinnost.. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Beru to tak, ze neumite

Beru to tak, ze neumite prilis dobre anglicky a nerozciluju se, i kdyz si pripadam jak v materske skolce :

vynatek hned z pocatku patentu:

The unique and novel aspect of the susceptabilty test described herewithin is that it measures the presence or absence of chlamydial DNA and thus can detect cryptic forms and/or elementary bodies both of which are viable, yet are not replicating.

In one embodiment, a suitable nucleotide assay for identifying agents effective against a cryptic form of chlamydia comprises, in the presence of agent(s) to be tested, is performed by subjecting cultured cells to protease/reducing agent (e.g., dithiotreitol (DTT)) and protease digestion or guanidine isothiocyanate (also known as guanidine thiocyanate) for a prescribed period of time; extracting DNA from the treated solution; exposing DNA to appropriate polymerase, dNTPs and primers for DNA amplification of MOMP or other protein of the Chlamydia species; and determining the presence or absence of amplified DNA by visualizing the ethidium bromide treated DNA product by gel electrophoresis, for example. In particular embodiments, the Chlamydia species is C. pneumoniae and the appropriate primers are CHLMOMPDB2 and CHLMOMPCB2.

The invention further relates to a method of identifying cells containing a cryptic form of a Chlamydia species by a nucleic acid amplification technique (e.g., PCR) comprising subjecting cultured cells to protease digestion; stopping protease activity; exposing cells to appropriate heat-stable DNA polymerase, dNTPs and labeled primers (e.g., 3′-biotin labeled, 5′-biotin labeled) for amplification of DNA encoding MOMP of the Chlamydia species; washing the cells; exposing the cells to a reporter molecule (e.g., strepavidin-conjugated signal enzyme); exposing the cells to an appropriate substrate for the reporter molecule (e.g., conjugated enzyme); and visualizing the amplified DNA encoding MOMP by visualizing the product of the reaction.

A method of identifying cells containing a cryptic form of Chlamydia comprises treating cultured cells, thought to be infected with Chlamydia, with a disulfide reducing agent; subjecting cultured cells to protease digestion; exposing cells to appropriate polymerase, dNTPs and primers for DNA amplification of nucleic acid encoding a chlamydial protein; exposing the cells to a reporter molecule enzyme; exposing the cells to an appropriate substrate for the reporter enzyme; and determining the presence of a cryptic form of Chlamydia by visualizing the amplified DNA encoding a chlamydial protein. Preferably the amplification technique is PCR and the primers are CHLMOMPDB2 and CHLMOMPCB2 of Chlamydia pneumoniae............ 

 O testovani je tam mnoho a mnoho podrobnych stran. Pro neznalky- ano umi identifikovat a detekovat krypticke chlamky. Vyse je strucny popis. Maji totiz vybaveni, o kterem se nam tady ani nezda..:(

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Adri, tak v překladači to

Adri,

tak v překladači to zní asi takhle:-):

Jedinečná a nová stránka testu susceptabilty popisovala herewithin je že to změří přítomnost nebo nepřítomnost chlamydial DNA a tak moci objevit mystické formy a/nebo základní těla oba který být životaschopný, přesto nezdvojí se. V jednom ztělesnění, vhodný nucleotide vzorek pro agenty identifikování účinné proti mystické formě chlamydia zahrnuje, v přítomnosti agenta (s) být testován, je vykonáván tím, že vystaví kultivované buňky k proteáze/redukční činidlo (např., dithiotreitol (DTT )) a trávení proteázy nebo guanidin isothiocyanate (také známý jako thiocyanate guanidina) pro stanovenou lhůtu času; vytahovat DNA od zpracovaného řešení; vystavovat DNA osvojit si polymerase, dNTPs a základy pro DNA zesílení MOMP nebo jinou bílkovinu Chlamydia druhu; a určovat přítomnost nebo nepřítomnost zesílil DNA tím, že si představí ethidium bromid zacházel s DNA produktem gelovatět elektroforézu, například. Zvláště embodiments, Chlamydia druh je C. pneumoniae a vhodné základy jsou CHLMOMPDB2 a CHLMOMPCB2. Vynález dále se vztahuje k metodě buňek identifikování obsahovat mystickou formu Chlamydia druhu kyselinou nucleic technika zesílení (např., PCR) zahrnovat vystavit kultivované buňky k trávení proteázy; zastavovat aktivitu proteázy; vystavovat buňky k vhodnému žáruvzdornému DNA polymerase, dNTPs a značené základy (např., 3 ' - biotin značený, 5 ' - biotin značený) pro zesílení DNA kódovat MOMP Chlamydia druhu; mýt buňky; vystavovat buňky k molekule zpravodaje (např., strepavidin-konjugoval enzym signálu); vystavovat buňky k vhodnému substrátu pro molekulu zpravodaje (např., konjugoval enzym); a si představovat zesílené DNA kódování MOMP tím, že si představí produkt reakce. Metoda buňek identifikování obsahovat mystickou formu Chlamydia zahrnuje zacházet s kultivovanými buňkami, myslel být nakažený s Chlamydia, s disulfide redukční činidlo; vystavit kultivované buňky k trávení proteázy; vystavovat buňky k vhodnému polymerase, dNTPs a základy pro DNA zesílení kyseliny nucleic kódovat bílkovinu chlamydial; vystavovat buňky k zpravodajskému molekulovému enzymu; vystavovat buňky k vhodnému substrátu pro enzym zpravodaje; a určovat přítomnost mystické formy Chlamydia tím, že si představí zesílené DNA kódování bílkovina chlamydial. Nejlépe technika zesílení je PCR a základy jsou CHLMOMPDB2 a CHLMOMPCB2 Chlamydia pneumoniae............

Adri, překladač, nepřekladač, přiznám se, že z toho nepoznám, jakou speciální metodu PCR mají na testování krypt...nejsem mikrobiolog a je to  příliš odborné..:-)) A takhle podrobně jsem ty patenty stejně nečetl:-)).

Na Wheldonově protokolu - Roxi, Doxy, Tini - od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinia, CMV, EBV: chronická únava, radiculitida (bolestivý zánět kořenů míšních nervů), bolest celé nohy a brnění, bolest SI skloubení a dalších asi 10 problémů.

Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

Tak tohle mi taky nic

Tak tohle mi taky nic neříká, ale povím vám, jak si tab. 10 vysvětluji (už dlouho) já. Na vybraných příkladech:

Doxy (Mino, Clari) -> PCR pozitivní -> comment (vysvětlení): one drug = po nasazení Doxy je výsledek PCR pozitivní, protože byl použit pouze jeden medikament

.

Metro+Ofloxacin (Metro+Rifamp) -> PCR pozitivní -> comment (vysvětlení): misses EB phase = PCR vyjde pozitivní, protože není pokryto stádium EB

.

Rifam+Metro+Penicilam -> PCR pozitivní -> comment (vysvětlení): misses replicating phase = PCR vyjde pozitivní, protože není pokryto stádium replikace

.

Metro+Doxy+Penicilamin -> PCR negativní -> comment (vysvětlení): covers key phases = PCR vyjde negativní, protože jsou pokryta všechna stádia cpn

A z tohodle mi teda jaksi nevyplývá, že se jedná o ničení pouze kryptické formy, nýbrž o kombinace ničící chlamýdie ve všech stádiích. A ten nadpis "PCR for Cryptic"? Interpretuji si to leda tak, že pokud nepostihneme všechna stádia cpn, vždy se objeví nějaké krypty, které se z těch "nepokrytých" stádií vyvinou.

Ale nikde ani náznak toho, že metronidazol (samotný) nehubí kryptickou formu.

Takže doufám, že se mi podařilo vyvrátit další mýtus (zde často omílaný:o), že metronidazol samotný nedokáže hubit kryptická tělíska. On to samozřejmě dokáže, a velice aktivně. Jiná otázka je, že samotný (nebo ve spojení s nevhodným(i) ATB) je nedokáže eliminovat kompletně a navždy, a to z výše uvedených důvodů.

Lymessi, máš pravdu. Tu

Lymessi,

máš pravdu. Tu druhou tabulku, s těmi komentáři, jsem zatím do dneška neotevřel - moje chyba. Tvé vysvětlení druhé tabulky je naprosto přesné! Pokud jsou pokryty všechny fáze chlamydií, tak teprve potom vyjde PCR /tím pádem i na cysty/ negativní.

Tady mám ovšem pravdu i já, aniž bych znal tabulku s komentářem.:-) Že pokud PCR vyjde negativní, nejsou tam žádné formy chlamek, ani cysty  - a to je pro mne směrodatné. A  opravdu si neumím představit nějakou speciální metodu PCR /i v Americe/, která by z těch DNA, které hledá, uměla vybrat zrovna tu DNA, která patřila cystám, dále jinou DNA, která patřila EB a RB tělískům...PCR hledá jen a jen  DNA chlamydií. Z jaké formy chlamydií ta DNA vypadla, už najít neumí. Si myslím. 

Dále máš tím pádem také pravdu, že tato tabulka opravdu nic neříká o tom, že samotný Entizol nehubí cysty.

Z těchto dvou tabulek vyplývá ještě jedna velká zajímavost: Na všechny tři formy/!/ chlamek zabírá nejlépe penicillamine + Isoniazid + Metro. Isoniazid v pohodě pokryje i RB a nemusí se už přidávat Doxy, Mino, TMP/SMZ, Clari... VELMI ZAJÍMAVÉ!!!

V našich poměrech by tím pádem měly stačit na celkovou NEJÚČINNĚJŠÍ léčbu: ACC /místo penicillamine/ + Nidrazid /Isoniazid/ + Entizol!!

Ale např. Brorson říká, ze Enti a Tini v kombinaci dalším ATB, ničí cysty lépe, než samotný Enti nebo Tini..

. Na Wheldonově protokolu - Roxi, Doxy, Tini - od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinia, CMV, EBV: chronická únava, radiculitida (bolestivý zánět kořenů míšních nervů), bolest celé nohy a brnění, bolest SI skloubení a dalších asi 10 problémů.

Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

Chlapi, to je nějaké

Chlapi, to je nějaké náročné,každopádně můžu tomu rozumět tak,že při dodržení Wheldonova/Strattonova postupu se chlamek snad zbavíme?

Na Wheldonově protokolu od 3/2007 pro Cpn ureaplazmata (fibromyalgie,potíže s očima,gynekologické problémy,bolesti páteře,kloubů,brnění končetin,...)

Na WP od 3/2007 pro Cpn a ureaplazmata,200Doxy+300Roxi,1.pulz 5/07 (bolesti zad,kloubů,očí,urogynek.potíže,...)

No a kde je Roxi? O něm ani

No a kde je Roxi? O něm ani zmínka? 

EBV pozitivní, únava,silné pocení, brnění končetin,slabost,časté infekty HCD,autoimunita štítné žlázy, roztroušená skleroza.Wheldonův protokol plánuji

EBV pozitivní, únava,silné pocení-zlepšilo se na WP, brnění končetin,slabost,časté infekty HCD-zlepšilo se na WP,autoimunita štítné žlázy, RS. Na plném WP od 8/07 do 3/08. 

Sarko, chlapi to maji nejake

Sarko, chlapi to maji nejake narocne. :( Rozumet tomu rozumis dobre.

Zalozka Prirucka k lecbe-  http://www.freepatentsonline.com/6884784.html

Hned prvni veta v claims

Claims:

1. A method of treating coronary artery disease in a patient in need thereof, said method comprising the step of administering to the patient at least two agents, each of which is effective against a different phase of chlamydial life cycle, until the biological material is negative for Chlamydia according to a test that detects elementary body phase Chlamydia, replicating phase Chlamydia, and cryptic phase Chlamydia, thereby treating said coronary artery disease.

Jak by asi mohli vyvijet ucinnou lecbu na vsechny tri faze, kdyby neumeli ty faze identifikovat????? 

Zrovna tak jako existuje tabulka na krypt. fazi, existuje i tabulka na replikacni fazi, to prece nejsou zadne preklepy, to je podstata vseho:

 

" Z těchto dvou tabulek vyplývá ještě jedna velká zajímavost: Na všechny tři formy/!/ chlamek zabírá nejlépe penicillamine + Isoniazid + Metro. Isoniazid v pohodě pokryje i RB a nemusí se už přidávat Doxy, Mino, TMP/SMZ, Clari... VELMI ZAJÍMAVÉ!!!"

to se taky dost pletes, s touhle kombinaci by sis vybudoval rezistenci raz dva

PCR- extrakce DNA je jen jednou ze soucasti testu, k testovani se pouzivaji dost slozite chemicke postupy, jak se v patentu doctes. Kdyz vas to tak zajima, tak si nechte prelozit cely patent. Budete chytrejsi a bude klid.

 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

A hlavne tu nikdo nebude

A hlavne tu nikdo nebude kazat bludy. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Bavíme se o tabulce s

Bavíme se o tabulce s kometáři v posledním sloupci, kde se metodou PCR /žádná jiná speciální metoda, o které se nám zatím nesní, v této tabulce opravdu není zmíněna/ testuje přítomnost cyst po příslušných léčbách. Jsou tam jasně rozdělené sloupce, na kterou formu chalmek co zabírá. Pak tam jsou výsledky PCR /!!/ po 2 týdnech a PCR/!!/ po 4 týdnech  v + a -  a nakonec komentář. A proč by v komentářích bylo, že někde chybí pokrytí EB a RB, když by se jednalo pouze o test PCR na cysty? EB a RB by je přeci pro tuto chvíli nemusely vůbec zajímat. A proč by u negativních výsledků byla VŽDY poznámka : jsou kryty všechny fáze /chlamek/.

A to, že je v tabulce kombinace peni + Metro + Isonidazir, uvedena jako nejlépe a nejrychleji zabírající na všechny formy chalmek, není přeci můj blud, včetně poznámky Covers key phases. To z tabulky jasně vyplývá. Já přeci nikomu neříkám,  aby se tak léčil. Ta kombinace je v tabulce uvedena jako nejúčinnější kombinace na všechny formy chlamek, nejen na cysty - a to je velmi zajímavé, nebo se pletu? A pak tedy v čem? Neříkám, že se nemůžu plést, ale když je tabulka o metodě PCR a cystách, tak uvažuju o cystách a metodě PCR.:-)

PS.: Tabulka, kterou zde uvádí Adriana, pouze ukazuje výčet nejvhodnějších ATB na RB tělíska. To není tabulka o testech účinnosti těchto ATB. Opět je tam zajímavost -  na RB je preferován Minocyclin, nikoli Doxy. Ale opět nikomu neříkám, ať se léčí raději Mino.:-) 

Na Wheldonově protokolu - Roxi, Doxy, Tini - od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinia, CMV, EBV: chronická únava, radiculitida (bolestivý zánět kořenů míšních nervů), bolest celé nohy a brnění, bolest SI skloubení a dalších asi 10 problémů.
Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

Vidím to stejně tak (jako

Vidím to stejně tak (jako Kamarád).

No já to po

No já to po několikahodinové narkóze vidím úplně jinak.

 

Všechno se totiž odehrávalo nikoliv v živém tvoru celém, jako je třeba myš nebo člověk. Jednalo se o speciální tkáňové kultury, které se po ošetření ATB atd. postupně očkovaly dále do nových živných sterilních roztoků. A pokud se podařilo vypěstovat čistou kulturu, pak ta atb byla úspěšná. A když tam ty mrchy byly i po fázích, kdy se to při testech reagujících na LPs či lipoprotejny z buněčné blány jevilo jako čisté i při PCR tak buď zkusily něco lepšího nebo prostě počkaly, jestli se znovu objeví. A jestli se objevily, pak tedy díky probuzeným spícím chlamydiím. To znamená, že kde se tomu tak nestalo, muselo ošetření účinkovat i na ty odolné spící, kryptické chlamydie.

 

A jestli jen samotný metronidazol nebo celá kombinace, to je celkem fuk. Prostě bez metráku to nejde, vždycky se schovají a v klidu bouřku přečkají.

 

Víc tou jednou a k tomu levou neumím.

 

Jinak sami autoři netvrdí, že to tak všechno pinktlich je a překladač bych do toho netahal, jinak zblbnete na úroveň hokynářky se solnými svíčkami co mi dělala OL .....

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie ....

březen 2013 ukončení CAPu 

A co na tom prosím tě

A co na tom prosím tě vidíš jinak? Vždyť neříkáš (ve výsledku) nic jiného, než to, co já si myslel už dávno.

Jak jsem psala, nechte si to

Jak jsem psala, nechte si to prelozit...komentovat neco, cemu nerozumim, je na hlavu a z prekladace toho moc nezjistite. Pise se tam jasne, ze PCR je jen jednim z kroku (ten posledni), predchazi mu rada jinych jako napriklad vystavovani kultury dithiothreitolu- agens redukujicimu disulfidove mustky, proteaze a dalsi..

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

No dyk jo, do tohodle se

No dyk jo, do tohodle se nikdo pouštět snad nechce. Já jsem přeci jen chtěl říct, že metronidazol samotný dokáže zabíjet cysty/krypty.

Metronidazol samotny je

Metronidazol samotny je slaby, precti si Brorsona. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k