Poslední pozorování Dr. Charlese Strattona týkající se infekce Chlamydií Pneumoniae (Cpn), Srpen 2006 (překlad)

Originál http://www.cpnhelp.org/recentobservations   

Jsem moc rád, že mohu představit následující článek, který shrnuje poslední pozorování Dr. Strattona týkající se infekce Chlamydií pneumoniae. Toto shrnutí velmi přispělo jak k mému vlastnímu porozumění Cpn tak k obivu Dr. Strattona pro množství času, které věnovanuje této problematice a jeho hlubokým znalostem tohoto tématu. Děkuji mu za jeho přispění. Jim K

Poslední pozorování Dr. Charlese Strattona týkající se infekce Chlamydií Pneumoniae (Cpn), Srpen 2006

Nedávno jsem měl telefonický rozhovor s Dr. Charlesem Strattonem, který mě informoval o svých posledních úvahách o Cpn. Rozhovor s Dr. Strattonem je vždy zábavný sám o sobě, on sám je velice přátelský a zajímavý člověk. Dr. Stratton je ale také významný vědec, který se velmi zajímá o nejnovější poznatky v souvisejících oborech.

Dr. Stratton pečlivě studoval poslední články a výzkumy týkající se Cpn a klinické testy nových anti-chlamydik. Jeho jedinečný a vědecký pohled na Cpn vrhá na tato nová zjištění jiné světlo a dovoluje jeji, aby jim porozuměli i ti, kteří mají menší znalosti o mikrobiologii Cpn. Pokusil jsem se shrnout jeho pozorování v následující prezentaci. Prosím berte ohled na to, že jde o teoretické spekulace založené na jeho minulých a nových výzkumech a na jeho rozsáhlých zkušenostech s klinickým léčením Cpn infekcí. Obraz, který prezentuje, mi pomohl ujasnit si rozmanitost cest a nemocí způsobených Cpn a také obtíží v procesu léčby.

Dr. Stratton se zejména soustředil na zjištění Dr. Stewartové, že především mladí a zdraví dárci krve vykazují CPn pozitivní kultury a průtkovou cytometrii. Její studie poukázala na množství velmi důležitých poznatků, které mají vliv na porozumění přenosu Cpn a jejich šíření v těle.

Prvním důležitým závěrem je, že přibližně 25% "buffy coat" vzorků ("buffy coat" = vzorků bílých krvinek z promíchané krve) bylo Cpn kultivačně pozitivní. Tento test není antigenní, ale znamená to, že Cpn mohou být vykultivovány nebo vypěstovány v laboratoři z 25% vzorků bílých krvinek. To znamená, že základní infekční tělíska (infectious Elementary Bodies - "EB") kolují v krevním oběhu.

Druhým významným závěrem studie Dr. Stewartové bylo, že u přibližně 25% WBC (white blood cells - bílých krvinek) bylo průtokovou cytometrií zaznamenáno vnitrobuněčné Cpn. Práce Yamaguchiho demonstrující přenos RNA z okrajových krevních mononukleaárních buněk, naznačuje, že tyto vnitrobuněčné Cpn nalezené Stewartovou jsou životaschopné. Tedy víme, že životaschopné Cpn v bílých krvinkách i základní infekční tělíska Cpn kolují v krevním řečišti a mohou se dostat kamkoli kam krev a nakazit jakoukoli tkáň. Z jakého důvdu Dr. Stratton považuje toto zjištění za tak důležité vysvětlím dále.

Dr.Stratton také zaznamenal, že ve studii Dr. Stewartové těchto 25% dárců krve nakažených životaschopnou Cpn (jak vnitrobuněčnou tak volnými základními tělísky - EB) bylo ze skupiny tzv. "mladých a zdravých dárců krve". Tito dárci byli kultivačně pozitivní na Cpn, neměli žádné symptomy a byli považováni za "normální" kontrolní vzorek. Dr. Stratton spojuje toto zjištění s výsledky zkoušek léku Rifabutin, vysoce účinného anti-chlamydika od společnosti Pfizer. Během testů Rifabutinu se vyskytly některé případy jaterních selhání a také poklesu počtu bílých krvinek ve "zdravých" dobrovolnících. Toto bylo interpretováno jako potenciální vedlejší účinnek léku.

Ze závěrů Dr. Strattona týkajících se biologické podstaty Cpn a za použití důkazů Stewartové, Yamaguchiho a dalších, pokud 25% "zdravých" dobrovolníků je ve skutečnosti nakaženo Cpn s tím, že potenciálně játra a imunitní systém (bílé krvinky) jsou místy infekce (viz vysvětlení níže), pak vysoce účinná anti-chlamydiální látka zabije velké množství Cpn v těchto nakažených buňkách. To může vyvolat rozsáhlou apoptózu (přirozenou buněčnou smrt) těch buněk těla, kterým bylo prostřednictvím nákazy Cpn bráněno v buněčné smrti.

Řeknu to ještě trochu jinak. Víme, že Cpn zabraňuje buněčné smrti hostitelské buňky tak, že hostitelská buňka zůstane živá a Cpn tak přežije. Pokud zabijete Cpn nájezdníka, hostitelská buňka již není dále chráněna před svou přirozenou smrtí a cyklem výměny. Když zabijete více Cpn najednou, máte zde mnoho  tělesných nebo orgánových buněk umírajících najednou. Bude nějakou dobu trvat než tyto buňky imuntiní systém odstraní a nahradí přirozeným procesem výměny buněk. Toto je ve větším rozsahu to, co David Wheldon zaznamenal jako "symptomy vymírání" po pulsu Flagylem.

Takže, pokud celá skupina jaterních buněk projde buněčnou smrtí najednou, pak se může vyskytnout selhání jater či jiné problémy s játry. Stejně tak, pokud celá skupina imunitních buněk projede buněčnou smrtí, pak makrofágy a bílé krvinky zemřou a může se vyskytnout výrazná neutropenie (snížení bílých krvinek). Z pohledu Dr. Strattona, tyto nálezy nemusí být vedlejším účinkem Rifabutinu, tzn. nechtěným efektem léčby, ale spíše mohou být zapříčiněny jeho hlavním efektem tedy zabíjením Cpn.

Současné teoretické a klinické závěry Dr. Strattona:

Výše uvedená pozorování jsou zahrnuta v současném přemýšlení Dr. Strattona o směru a způsobu nákazy Cpn. Pokusil jsem se to vyznačit v diagramu níže, kde lze vidět postup a umístění Cpn v těle a výsledný obraz nemoci.

První vstup Cpn do těla je prostřednictvím dýchacího systému. Studie demonstrovaly, že Cpn přechází z plic do krevního oběhu tím, že nakazí makrofágy, prvních imunitní buňky, které se snaží bojovat s respirační infekcí.

Tyto cirkulující nakažené makrofágy produkují EB - nakažené spóry Cpn - přímo do krevního oběhu. EB se pak připojí na červené krvinky, jsou jimi neseny skrze tělo (viz obrázek na naší domovské stránce) a jsou převzaty přirozenými filtračními orgány čímž tyto orgány nakazí.Spouštěč zánětu

Jeviště je nyní připraveno pro vznik zánětlivého ložiska: jakýkoli zánět přitahuje makrofágy a bílé krvinky stejně tak jako EB připojené na červené buňky jako součást přirozeného procesu opravy těla. Cpn se pak přenáší z poškozených makrofágů prostřednictvím EB a zakládá obchod v zanícených oblastech.

V této chvíli zánětlivého procesu bude pomocí typu a zaměření Cpn infekce určeno, které onemocnění se později bude symptomaticky manifestovat (následující je míněno jen jako příklad a není zamýšleno jako úplný nebo konečný seznam):

Inflammation Sources

 

Infected immune cells aggregate at inflammation site and infect it with Cpn

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Resulting Cpn-related disease

Accident/injury

Bone & soft tissue “itis” (chronic inflammation), fibromyalgiai, etc.

Muscle wear and tear

Fibromyalgia

Joint wear and tear

Arthritis

Brain capillary inflammation (vasculitisi)

Virally inflamed meningal or brain tissue

Multiple Sclerosisi, Behcets, Alzheimer’s

Lung irritation (smoke, chemical, other)

Asthmai, COPD,  Emphysema

Bone marrow/immune

CFIDS

Spider or other inflamed insect bite

Skin infection

Inflamed skin capillaries (especially from EB’s)

Rosaceai

Gut epithelial inflammation from dysbiosis, viral, fungal or bacterial origin

IBD, Crohn’s, esophagitis,

Cardiovascular inflammation

Cardiac disease

Small vessel inflammation

Small vessel disease

Bladder inflammation

Interstitial cystitisi

Prostatei infection/inflammation

Chronic prostatitis

Tam kde specialisté a pacienti mají tendenci dívat se na určitou nemoc jako na problém, tam z mikrobiologického pohledu Dr. Strattona jde o systematickou infekci.

Dr. Stratton předpokládá, že primární infekce Cpn je infekce imunitního systému: imunitních buňek a kostní dřeně:

- to je důvod velkých obtíží při odstranění Cpn
- to je důvod znovuopakující se reinfekce, pokud celkové spektrum Cpn infekce není léčeno
- to je důvod snížené schopnosti těla vyrvonat se s ostatními bakteriálními a virovými infekcemi
- to je důvod dalších zdrojů zánětu a dokonce potenciálního zneškodnění schopnosti těla bojovat s rakovinou a ostatními nemocemi prostřednictvím imuno-inkompetence.

Také to odpovídá na některé obvyklé otázky, které vyvstávají při léčbě Cpn kombinovanými antibiotickými protokoly (CAP).

Proč se viry a nachlazení reaktivují při léčbě CAPem?

To může být z důvodu buněčné smrti nakažených imunitních buněk a následné neutropenie, která přechodně snižuje reakci imunitního systému do doby než jsou tyto buňky nahrazeny. Proto se objeví latentní nebo potlačené viry a plísně když imunitní buňky, které je původně měly pod kontrolou, zemřou.

Proč je agresivní nebo rychlá léčba Cpn potenciálně nebezpečná?

Ke špatnému stavu těla z důvodu intoxikace umírajícími Cpn a související cytokinetické (zánětlivé) odpovědi bolestí a mozkové mlhy, může navíc masivní smrt buněk infektovaných Cpn způsobit rozpad bílých krvinek a orgánová selhání (např. jater) a to tím, že dojde k velkému úmrtí nakažených a orgánových buněk. Protože není žádné kvantitativní měření infekční zátěže a žádn v těle a žádná cesta, kromě symptomů, jak zjistit, které orgány jsou významně nakaženy, musí doktor, který Cpn léčí začít postupně až do doby, kdy nějaká odpověď pacientova těla naznačí jak rychle může daný člověk nasadit plnou léčbu. Toto také napovídá, že vysoce účinná antichlamydika jako Rifabutin nejsou nejlepší prvoliniovou léčbou, i když se jeví být více efektivní v zabíjení Cpn. Teprve až když byl CAP postupně nasazen, pak může být zvážena zkouška ostatními takovými léčivy.

Dr. Stratton se intenzivně zabýval výsledky zkoušek léčiva Rifabutin, velmi účinného nového antichlamydika. Během testů společnosti Pfizer dokonce zdraví mladí dobrovolníci vykazovali snížený počet bílých krvinek a problémy s játry.

Za předpokladu zjištění Dr. Lee Stewartové, že 20-25% mladých, zdravých dárců krve bylo identifikováno průtokovou cytometrií jako pozitivní na Cpn, Dr. Stratton věří, že tyto efekty nemohou být ani tak vedlejší účinky Rifabutinu jako spíše hlavní efekt léku, tedy zabíjení Cpn a tím i nakažených buněk.

Jinými slovy, protože Cpn infekce je všudypřítomná a často subklinická a vedlejší účinky účinného antichlamydika v tzv. "zdravých" dobrovolnících jsou ve skutečnosti hlavními efekty - tito dobrovolníci tedy nebyli vůbec zdraví, nebyli jen klinicky nemocní.

Několikaletý proces léčby

Léčba Cpn je několikaletý proces díky tomu, že může být roznesena do různých orgánů těla (do vaskulárního systému a imunitního systému), stejně jako díky její toxicitě  (od endotoxinisie, porphyrinii, zánětu, až po buněčnou smrt). Čím více tělesných systémů je zasaženo, tím delší a obtížnější je léčba, a to jak díky intoleranci léčby kvůli endotoxinům, porphyrii a buněčné smrti, tak díky zahrnutí všech tkání, které se liší tím, jak se v nich mohou antibiotika koncentrovat. Cpn buňky mají také aktivní pumpy snížující koncentrace škodlivých látek (jako např. antibiotik), které také musí být léčbou překonány.

Jak dlouho léčba bude trvat závisí samozřejmě na stupni infekce, množství bakterií, závažnosti infekce, počtu nakažených orgánů, atd. V součstnosti nemáme žádné kvantitativní měření infekce. Dobrý doktor se znalostí důsledků Cpn infekce může odhadnout kolik orgánů je postiženo na základě historie příznaků. Dr. Stratton vidí stupeň reakcí na NAC jako užitečný a hrubý indikátor EB - čím více reagujete, tím více máte EB. Jako hrubý indikátor také vidí délku nakažení (od doby kdy mohlo k nakažení dojít) jako hrubý indikátor délky léčby (poznámka: toto se můžeme jen domnívat, protože Cpn mohla být něčím co vypadalo jako slabá respirační infekce před lety a která nedemonstrovala vážné problémy jako MS až doteď).

Pravidlo Dr. Strattona je "jdi tak rychle jak můžeš, ale ne rychleji", tzn. tak rychle jak vaše daná kondice dovolí za výše uvedených předpokladů.

V průběhu konečných fází léčby, kdy již není odpověď na pulsy metronidazolu doporučuje k vyčištění zbývajících tkání dva týdny Flagylu a dva týdny bez a zároveň pokračování duálních antibiotik.Pokud je toto tolerováno bez větších vedlejších příznaků, může být provedena opatrná zkouška Zithromaxem a Rifabutinem jako poslední test Cpn čistoty, a to pod opatrným dohleem (hlídat snížení bílých krvinek a toxicitu jater). V této chvíli by měly být orgány dostatečně vyčištěny a jakákoli buněčná smrt zapříčiněná Rifabutinem by byla lehce tolerována.

Léčba bez Flagylu - příklad

Pokud jsme tázáni na příklad, který je uveden Astrodianou ohledně vyléčení jejího Cpn duálními antibiotiky bez pulsů Flagylu, Dr.Stratton udělal několik zajímavých pozorování. Jedno bylo, že oproti původnímu Vanderbiltovu výzkumu kde PCR signál Cpn nebyl plně vyčištěn dokud všechny tři složky nebyly použity, jsou zde náznaky z nedávných studií, že i klasická antibiotika mohou mít nějaký antikryptický efekt. Takže jejich dlouhodobé užívání může potenciálně vyčistit organismus. Také uvádí, že jejich závěr, že Flagyl je specificky antikryptický byl teoretický, založený na jeho chemické podstatě. Neměli specifický důkaz, že kryptické organismy byly zneškodněny. Je zde také důkaz o tom, že Flagyl, kromě jeho efektu na kryptickou Cpn, může zabíjet i další fáze Cpn. Co věděli jistě je, že jejich vysoce citlivý test PCR neukázal vyčištění Cpn signálů dokud všechny tři typy antibiotik nejsou použity.

Dodal, že by rád otestoval tuto léčbu, pokud by to byl jeho vlastní pacient tím, že by alespoň na pár měsíců nasadil standardní CAP a poté přidal Rifampin. Nebo, pokud Flagyl/Tinidazol vyvolají reakci z jiných důvodů (jiných než vymírání), například alergii nebo intoleranci, provedl by test Azythromicinem a Rifabutinem za opatrného sledování počtu bílých krvinek a jaterních enzymů. Pokud počet bílých krvinek poklesne nebo se zvýší jaterní enzymy, vzal by to jako klinické znamení toho, že Cpn stále nakažuje tělo i přes symptomatickou léčbu a pokračoval by s léčbou.


Okomentoval bych závěrem, že konverzace s Dr. Strattonem je vždy vzdělávající a osvětlující. Udělal jsem jen čtyři opravy tohoto rozhovoru tak, abych jej správně představil a porozuměl mu.


Jim K

Související reference

Prevalence živých Chlamydia pneumoniae v okarjových krevních mononuklearních buňkách zdravých dárců.

Yamaguchi H, Yamada M, Uruma T, Kanamori M, Goto H, Yamamoto Y, Kamiya S.

Transfusion. 2004 Jul;44(7):1072-8.

Department of Infectious Disease, Division of Microbiology, and the Department of 1st Internal Medicine, Kyorin University School of Medicine, Tokyo, Japan.

Pozadí:
Demonstrace živých Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae v okarjových mononukleárních krevních buňkách (PBMNC) je základem k porozumění úlohy Cpn v ateroskleróze. Přesto prevalence živých Cpn ve zdravých dárcích ještě nebyla prostudována. Design studie a metod: Přítomnost Cpn přepisu v PBMNC z krve zdravých dárců byla posuzována přepisem reakce polymerázového řetězce (RT-PCR) v reálném čase s podkladovým nátěrem pro Cpn 16S rRNA, který je citlivější než genomická DNA analýza a za použití moření fluoresceinem isothiocynate-konjugovaným chlamydia monoklonálním antibody (MoAb). Výsledky: Třináct ze 70 dárců (18,5%) ukázalo výskyt bakteriálního přepisu ve vypěstovaných PBMNC. Převaha bakteriální detekce a čísel byla výrazně zvýšena v PBMNC kulturách inkubovaných cycloheximidem. Immunočinění PBMNC antichlamydiálním MoAb také odhalilo přítommost bakteriálního antigenu v PBMNC určených jako pozitivních. Přesto kultivace Cpn ze všech PCR pozitivních dárců byla neúspěšná. Nebyla zjištěna žádná významná korelace mezi přitomností Cpn a pohlavím nebo kouřením. Výsledky naznačily možnou souvislost výskytu Cpn u zdravých dárců s jejich věkem.
Závěr:Bakteriální přepis v PBMNC získaný od zdravých dárců byly detekovány pomocí RT-PCR metody. Živé Cpn se mohou vyskytovat v PBMNC u zdravých jedinců.

Detection of Chlamydia in the peripheral blood cells of normal donors using in vitro culture, immunofluorescence microscopy and flow cytometry techniques

BMC Infectious Diseases 2006, 6:23     doi:10.1186/1471-2334-6-23

Frances Cirino (fcirino@microbio.umass.edu)

Wilmore C. Webley

Nancy L. Croteau (Nancy.Croteau@umassmed.edu)

Chester Andrzejewski Jr. (chester.andrzejewski@bhs.org)

Elizabeth S. Stuart (esstuart@microbio.umass.edu)

 

Eur J Haematol. 2005 Jan;74(1):77-83.

Detection of Chlamydophila pneumoniae in the bone marrow of two patients with unexplained chronic anaemia.

Nebe CT, Rother M, Brechtel I, Costina V, Neumaier M, Zentgraf H, Bocker U, Meyer TF, Szczepek AJ.

Central Laboratory, University Hospital Mannheim, Mannheim, Germany. thomas.nebe@ikc.ma.uni-heidelberg.de

Chronická anemie (ACD) je obvyklým zjištěním, které zahrnuje deficit železa a znaky zánětu. Zde popisujeme dva pacienty s ACD, kde trvající infekce Cpn byla zjištěna v biopsii kostní dřeně. Infekce byla předpokládána rutinní cytologií a potvrzena imunofluorescencí, elektronovým mikroskopem, polymerázovou řetezovou reakcí (PCR) zahrnují různé primární sety a laboratoře a sekvencování PCR produktů. Toto je první zpráva o Cpn v kostní dřeni anemických pacientů. Tyto příklady jsou uváděny, protože Cpn infekce může často více přispět k chronické anemii než se dříve předpokládalo.

Detection of Chlamydophila pneumoniae in the bone marrow of two patients with unexplained chronic anaemia.

Nebe CT, Rother M, Brechtel I, Costina V, Neumaier M, Zentgraf H, Bocker U, Meyer TF, Szczepek AJ.

Central Laboratory, University Hospital Mannheim, Mannheim, Germany. thomas.nebe@ikc.ma.uni-heidelberg.de

Tato vícecentrová studie hodnotila toleranci a potenciální farmakokinetické interakce mezi Azithromycinem a Rifabutinem u dobrovolníků s nebo bez HIV. Denní dávkování s kombinací Azithromycinu a Rifabutinu byla špatně nášena, zejména kvůli gastrointestinálním symptomům a nízkému počtu bílých krvinek. Žádné významné farmakokinetické interakce nebyly mezi těmito léky nalezeny.

Severe neutropenia among healthy volunteers

given rifabutin in clinical trials

CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS DECEMBER 2003 591

Glen Apseloff, MD

The Ohio State University

College of Medicine and Public Health

Columbus, Ohio

CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS

Letters to the Editor DECEMBER 2003, p. 592

 

Comparison of azithromycin and clarithromycin in their interactions with rifabutin in healthy volunteers.

J Clin Pharmacol. 1998 Sep;38(9):830-5

Apseloff G, Foulds G, LaBoy-Goral L, Willavize S, Vincent J.

 

Department of Pharmacology, The Ohio State University College of Medicine, Columbus 43210-1239, USA.

14-denní náhodná, otevřená fáze 1 klinických zkoušek byla navržena ke zjištění možných farmakokinetických interakcí  mezi Rifabutinem a dvěma dalšími antibiotiky Azithromycinem a Clarithromycinem, používanými k léčbě Mykobakterium avium komplexních infekcí. Třicet zdravých mužů a žen bylo rozděleno do pěti skupin  po šesti účastnících: 18 dostávalo 300 mg Rifabutinu denně, 12 v kombinaci s terapeutickými dávkami buď Azitrhomycinu nebo Clarithromycinu, zbývajích 12 dostávalo Azithromycin nebo Clarithromycin samostatně. Desátý den byla studie ukončena z důvodu různých událostí, včetně velkého poklesu bílých krvinek. U 14 účastníků, kteří dostávali Rifabutin se vyvinula neutropenie, včetně 12 účastníků, kteří dostávali Azithromycin nebo Clarithromycin zároveň. Analýza séra neodhalila žádné farmakokinetické interakce mezi Azithromycinem a Rifabutinem. Avšak koncentrace Rifabutinu a 25-O-desacetyl-rifabutinu (aktivního metabolitu) v účastnících kteří dostávali Clarithromycin a Rifabutin zároveň byly vyšší než 400% a 3,700% u těch, kteří dostávali Rifabutin samotný. Lékaři by si měli uvědomit, že doporučené profylaktické dávky Rifabutinu mohou být spojeny s vážnou neutropenií během dvou týdnů po začátku léčby, a všichni pacienti dostávající Rifabutin, zejména s Clarithromycinem, by měli být opatrně sledováni kvůli neutropenii.

 

 

 

 

 


 

Diky terco, dam to do

Diky terco, dam to do prirucky.

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Moc pěkný... Akorát ten

Moc pěkný... Akorát ten Rifabutin je u nás asi sci-fi :-(

Sem si vzdy naivne myslel ze

Sem si vzdy naivne myslel ze rifambutin je obchodni znacka a leciva latka je rifampicin. Coz je asi blbost.

Súkl ho

súkl jo, ale já ne... :-D

súkl jo, ale já ne... :-D

Překlad  je i na

Překlad  je i na http://chlamydie.info/node/36       

Pokud by se našel medicínsky vzdělaný dobrodinec, bylo by s povděkem oceněno dočesání překladu.  Do té doby laici pozor na nepřesnosti a případní lékaři zamhouřete oči ...   


Viz např.

"These circulating infected macrophages both produce EB’s, the infectious spores of Cpn, ..." 

"Tyto cirkulující nakažené makrofágy produkují EB - nakažené spóry Cpn..."

"Tyto kolující nakažené makrofágy nejen produkují EB,  nakažlivé  zárodečné  buňky Cpn,  ...   ale také jsou zároveň šířeny ...""These circulating infected macrophages both produce EB’s, the infectious spores of Cpn, directly into the blood stream where they attach to and are carried by red blood cells throughout the body (see the picture on our home page), and are taken up by the natural filter organs of the body where they infect those organs with Cpn."

Není to vůbec jednoduché takové odborné články přeložit, aby nedocházelo ke zkreslení.
březen 2013 ukončení CAPu 

Ja nevim, co mas, infectious

Ja nevim, co mas, infectious spores se muze prekladat jako infekcni spory nebo infekcni zarodecne bunky, muze byt oboji, evidentne tady pouzivaji stejny termin jako v Cechach, takze je to jedno. Koukala jsem se i do chytrych slovniku.
Misto abyste rekli terce dekuju, ze to vubec nekdo prelozil, stezujete si, ze v Cechach neni k mani rifabutin nebo ze jsou v prekladu spory. Priste se na preklad kazdy vyprdne...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spora_%28bakterie%29

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Nevim proč by si Terka

Nevim proč by si Terka měla brát osobně, že je těžký sehnat rifabutin.

Ahoj, díky Jane, já

Ahoj, díky Jane, já opravdu nemám lékařské vzdělání - mám 2 VŠ, ale ani jednu medicínu. Kdybych věděla co mě v životě potká tak bych se rovnou místo plýtvání časem na školy (které mi při mém zdravtoním stavu evidentně k ničemu nemusí být) vrhla na medicínu, specializace by byla jasná. Nepřesnosti prosím omluvte, ale berte to tak, že každý má jiný metr. Osobně si nemyslím, že došlo tím překladem k nějakému zkreslení, jak píšeš. To ovšem neznamená, že neuvítám úpravy. Adriano, díky za dopotvrzení, že spory lze použít.

Na WP 06/2012-04/2013 (atb, atp,antimykotika,alternativa),15 let bolesti hlavy,od 04/2012 pálivé bolesti hlavy,zad,srdce,kompletní insomnie,tuhnutí krku,od 06/2013 zbývá-slabý tinitus, občas bolest zad

Nic ve zlém, to není nic

Nic ve zlém, to není nic proti tobě, spíš preventivní obrana proti chytrolínům. A Adriano, nejde o spory, i když spora jako taková je něco jiného, to by spíše odpovídalo těm potvorám kryptickým, spora je něco, co pomáhá danému druhu přežít špatné podmínky, tady to odpovídá spíše "zárodku", ale to je problém skutečně odborného překladu se znalostí biologie atd.   

Tady mne spíš zarazilo "nakažené spóry Cpn",  a to vyznívá jako by ty zárodky či spory byly nakažené něčím jiným, ne  že to jsou  ve skutečnosti ty infekční, "nakažlivé" zárodky, buňky, formy Cpn ... Ale to není kritika, prostě je to těžké přeložit, je to konstatování pro případné rejpaly, co nám v jednom kuse podráží nohy a mohli by toho zneužít. Jinak až bude čas, zkusím doladit.  Každopádně díky za ten překlad.

On ten celý odstavec je problematický na překlad oním slovním  spojením both ... and, kterým autor říká, že jsou makrofágy nejen do krevního řečiště uvolňovány EB, infekční zárodky, ale že je jimi zároveň po těle roznášen tenhle zárodek v podobě RB, ale i asi spících, no a v případě EB,  že se tak děje červenými krvinkami, na které se  ty uvolněné EB potvory nalepí.  No a to prostě doslova se přeložit nedá, resp, k tomu je třeba nejen znalost angličtiny a češtiny, ale i té biologie atd. a drobet fantazie či hravosti s jazykem.  Je smutné, že si to neumí přeložit doktoři, protože by pak neplkali ty blbosti, co do nás léta hustili a udělali tak z nás chroniky, je to smutné, že to musí dělat laici a oni nejsou schopní si to ani od těch laiků přečíst a pochopit princip chronických infekcí, resp. možná používají chybné překlady,  co já vím? Každopádně v každém takovém článku je spousta termínů, které při otrockém překladu pak dávají úplně jiný smysl. Je to otázka terminologie, která není mnohdy ustálená ani v jednom ani v druhém jazyce. Proto jsem tam dal odkaz na originál. Pamatujte, že je spousta takových, kteří číhají na příležitost, aby mohli vykřikovat, že tu máme  něco špatně,  a je jen v našem zájmu, aby tak nemohli!... 


Na CAPu od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže...7/2010 ukončení nepřerušované léčby - momentálně od 2.10.2011 komplet CAP nepřerušovaně

březen 2013 ukončení CAPu 

Ahoj Jane, no, po

Ahoj Jane, no, po přečtení Tvého příspěvku se mi spíše zdá, že "rád všechny věci kontroluješ". Já, upřímně řečeno mám takových chytrolínů (to není nic proti Tobě konkrétně) z práce plné zuby, co mají pocit, že po druhých lidech musí vždy vše opravit a vždy vše musí mít pod kontrolou. Nemusí a ani to nejde.

Co se týče porozumění větě, kterou popisuješ, já jí (i jako laik) rozumím v překladu úplně dobře. Jde také o kontext, větu nečteš odděleně. Hlavní je sdělení celého článku a to je o detailech působení Cpn v těle a nežádoucích účincích Rifambutinu.

Neřekla bych (a nesouhlasím s tím), že tady číhá armáda padouchů, kteří čekají co se na tomto webu uděje. Donedávna jsem netušila, že něco jako chlamydie a spol. existuje a to se dost zajímám o dění kolem sebe. Bitva se přeci hraje úplně někde jinde, je to tam kde se točí velké peníze, tedy hlavně u farmaceutických firem a rozhodování o směru pak u vlád jednotlivých zemí (resp. ministerstev zdravotnictví). Pokud se chceš léčit protokoly, leč se. Buď aktivní v nějakých společnostech, jdi do vlády a já nevím co, to je Tvá volba.

Myslím, že daleko vhodnější by bylo bývalo kdybys mi svou přípomínku poslal soukromě, pak bychom si to mohli vysvětlit a třeba řešit. Takto dle tvých slov ti co zde číhají na příležitost, mají rozhodně co číst.

Přípdně, pakliže by měly být články na tomto webu jakkoli cenzurované, musí to být v nějakých podmínkách (ty jsem nenašla) nebo technicky znemožněno přidávat to co nechceš aby se přidávalo.

Na WP 06/2012-04/2013 (atb, atp,antimykotika,alternativa),15 let bolesti hlavy,od 04/2012 pálivé bolesti hlavy,zad,srdce,kompletní insomnie,tuhnutí krku,od 06/2013 zbývá-slabý tinitus, občas bolest zad

Chyba lávky, znám ten text

Chyba lávky, znám ten text dobře 6 let, chtěl jsem ho přeložit, nebylo ale sil. Má  chyba! Tvůj překlad jsem přelétl ve 4 ráno, a jak jsem měl v hlavě originál, některé věci mi neseděli, tak jsem jen příkladmo porovnal tenhle odstavec s originálem černým na bílém, ne v hlavě a tohle mne zarazilo, ty nakažené spory ...  tak jsem to tam napsal, nebylo to nic proti tobě, ale jen reakce po zkušenostech, kdy mi např. MUDr. Hrubá tenkrát ze SZÚ napsala, že tu máme nesmyly. Požádal jsem jí o spolupráci, aby nám pomohla ty nesmysly odstranit, neodepsala již ... Taky slíbila stanovisko pana Dr. Schachtera tuším, který má nebo měl chlamydie ve svém ranku ve WHO, dodnes nepřišlo. Co se týče politiky, nebuď labuť, před vznikem těchhle stránek jsem byl rád, že jsem se doškrábal na záchod, pak mi bylo dlouho blbě a teď se probouzím do života, nicméně politici byli osloveni, namátkou MUDr. Boris Šťastný, Mudr.  David Rath, MUDr. Julínek ...  zdvořilé odpovědi, já nic, já muzikant, to ten druhý ......

Pokud se cítíš dotčená, pak věz, že zbytečně, udělala jsi, co jsi mohla, nicméně až se ve věci více vyznáš, sama možná uznáš, že mnohé bys pak přeložila drobet jinak.  Prostě ten článek je  těžký  na překlad, nic víc, nic míň, jen jsem upozornil na to,  že se mohla vloudit chybička, jako ty nakažené spory ... Mimochodem, až budeš méně vztahovačná, bude  to známka, že jsi v léčbě silně pokročila ... Jinak ještě pokud jsem se tě dotkl, omlouvám se, to nebylo mým cílem.


Ještě tohle "...Jde také o kontext, větu nečteš odděleně. Hlavní je sdělení celého článku a to je o detailech působení Cpn v těle a nežádoucích účincích Rifambutinu ..." víš, odpůrci CAPu, tedy toho, co  jediné účinně funguje na ty potvory, kombinovaný a dlouhodobý antibiotický protokol,  to je to, co je nám odpíráno, ač to máme zakotveno v Ústavě, právo na léčbu,  těm vůbec nejde o kontex, ti se chytají právě těch maličkostí, slovíček. A po zkušenostech, co na mne osobně zkoušeli, jsem jim jen chtěl vzít vítr z plachet, aby se na to dívali jako na celek a  respektovali to, že překlad nedělal profesionál, že nejsme profesionálové, ale jen laici, postižení laici, kteří dělají co mohou tak, jak jim umožňuje to, co umí, čím se dosud živili,  co jim umožňuje jejich zdravotní stav, do kterého se dostali ne  vlastní vinou, a kdy naopak profesionálové tvrdě selhali!  

A nakonec ještě jedno si neodpustím, kdybych byl tak cimprlich, jako jsi teď byla ty, kdyby tak byli všichni, co mají s těmihle stránkami co do činění ne jen jako  návštěvníci, věř, že by těchto stránek nebylo ... ono to je spousta času a sebezapření, občas pravda člověk díky tomu ujede, no a když se do mne třeba kvůli tomu někdo naveze, kolikrát si říkám, co se do toho hrabeš, vždyť po mně potopa,  ale jak říkám, byly doby, kdy jsem byl silně vztahovačný a bral si to příliš osobně a hádal se tu jak malý panchart.  Teď si jen říkám, dobře ti tak,máš  to zapotřebí, nemáš! Je asi načase, starat se  o sebe ...

Na CAPu od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže...7/2010 ukončení nepřerušované léčby - momentálně od 2.10.2011 komplet CAP nepřerušovaně

březen 2013 ukončení CAPu 

°politici byli osloveni,

°politici byli osloveni, namátkou MUDr. Boris Šťastný, Mudr.  David Rath, MUDr. Julínek ...  zdvořilé odpovědi, já nic, já muzikant,°
asi je náš problém nezajímal ! a nevěřili našemu utrpení ! u některých mnohaleté utrpení ! a ty co nám věří, tak nám stejně neumí pomoci a ani nemůžou; copak některý Mudr může ládovat několik roků ATB-Cap do svého pacienta ? To můžeme jen sami. Nejhorší je, že i toto nám je upíráno a k potřebným lékům se nedostanem (mudři Rp nenapíší a  léky na hranicích jsou zabavovány celníky). To jen na okraj. Spíš jsem se chtěl zastavit u jména Rath (president LK; ministr zdravotnictví,hejtman,poslanec,.....vězeň), také mu nikdo nevěří jaké to je v kreminále- ve vazbě; to musí člověk zažít na vlastní kůži. Když vězni volali po lidských podmínkách,tak Ráth do věznice za nimi nikdy nepřišel se přesvědčit a dnes sám jako vězeň fňuká ve sněmovně a přirovnává vazbu k novodobé tortůře ?.....a to je tam 14 dní...co by říkal po 14 letech ? a co máme říkat MY ? několik roků v průseru bez pomoci ? a nic jsme nikomu neudělali,neukradli,nechodíme s miliony v krabici od bot, jen jsme onemocněli !!!!a všem je to volný-nezajímavý.,nevěří nikomu a ničemu a přeložený článek to nezmění a už vůbec to nezmění případná nesrovnalost v překladu. A i když ten anglicky psaný článek angličani překládat nepotřebují, tak jsou kde ? v prdeli jako my   TEČKA

od r.2005 jsem VYSÁL ze zdr.pojištovny 500 000.-kč -Ne za léčbu ,ale za vyšetřování. Oni totiž léčit neumí-po troše ATB už znají jen psychiatrii a AD. Přitom jsou na netu mraky rad od světových odborníků ,jak pomoci chronikům.-proč je nevyužívají ? vyšl
od r.2000

Jj každej narkoman,

Jj každej narkoman, alkoholik, či jiný vývrhel společnosti je podporován léčen...serou se do něj peníze. A Člověk kterej se snaží pracovat, žít, chce své zdraví zpátky je ta největší svině. Jak by se asi moje OL tvářila, no vlastně všichni MUDři co se na mě šklebí, kdybych si byla bývala třeba podřezala žíly? Asi by to bylo nakonec přijatelnější. Myslím, že celá společnost se chová jako hovada.  A ikdyž se na vás náhodou někdo v tu chvíli usmívá, tak za rohem by do vás vrazili kudlu. Jenom si na kultivovanou společnost hrajou. Nenadarmo máme v zahraničí přezdívku smějící se bestie. Já bych řekla, že sedí. A vlastenec už nejsem dávno.
Člověk, který vzal hlavu do svých rukou a nestrká ji do cizích.

To, že text znáš

To, že text znáš neznamená, že jej umíš dobře přeložit. Co se týče stránek, dle mně je zde poměrně dost překladů, které by potřebovaly více než jen "učesat". Z mého pohledu ani struktura stránek není zcela šťastná. Ale nepřišla jsem a nekritizovala, chápu, stejně jako ty, že jde o laiky, kteří jsou navíc nemocní a snaží se co mohou.

Já nesouhlasím s Tvým názorem, že jde o drobnosti tohoto typu, které něco ovlivní. Jak vidíš, nikdo z politiků ani doktorů se Ti neozval a nic s Tebou řešit nechce.

Hra se slovíčky jsou věci o nichž můžeme dlouze diskutovat a Ty i já budeme mít svůj názor. Já "cimprlich" rozhodně nejsem a vztahovačná také ne. Nesouhlasím s Tvým výrokem (to už mi připadáš jak mnoho doktorů, které jsem potkala na své "tour de Mudři"), že až budu méně pak mi bude lépe:-) CoTy víš co mi je? Já sama tápu, doktoři říkají každý něco jiného, takže bych se soudy o zdraví někoho jiného byla hodně opatrná. Stejně tak bych to u Tebe mohla vidět já,jen tedy nevím jaký efekt léčba měla, když jsi na ní již tak dlouho. Myslím, že sám si již uvědomuješ z toho co píšeš, že snaha mít vše pod palcem a být pánem všehomíra nefunguje.

Souhlasím, každý se má starat sám o sebe,to je jediná cesta. Zda se k Tobě na tvé cestě někdo přidá a Ty jej budeš vedle sebe chtít mít (třeba jen na chvilku) je na Tobě a je to vlastně velké štěstí.

Pokud jsou tedy tyto stránky překladově pod Tvým palcem "Chyba lávky, znám ten text dobře 6 let, chtěl jsem ho přeložit, nebylo ale sil. Má  chyba!" proč to zde není napsané? Pak by se Ti do toho nikdo nemotal a Ty by jsi si mohl překládat dle svého nejlepšího umu (který ovšem zase nemusí sedět nejlépe ostatním).

Na WP 06/2012-04/2013 (atb, atp,antimykotika,alternativa),15 let bolesti hlavy,od 04/2012 pálivé bolesti hlavy,zad,srdce,kompletní insomnie,tuhnutí krku,od 06/2013 zbývá-slabý tinitus, občas bolest zad

"To, že text znáš

"To, že text znáš neznamená, že jej umíš dobře přeložit."

Neumím a taky to netvrdím, že umím!

"Co se týče stránek, dle mně je zde poměrně dost překladů, které by potřebovaly více než jen "učesat".

Děvenko vzteklá, překlady dělali lidé stejně jako ty v dobré víře, tak jak na to zrovna měli znalostně a svým fyzickým stavem. Bohužel ale právě toho bylo zneužito a bylo řečeno, že tu máme blbosti! Zneužito těmi, kteří měli pomoci z titulu své profese, ale nepomohli ...

"Z mého pohledu ani struktura stránek není zcela šťastná. Ale nepřišla jsem a nekritizovala, chápu, stejně jako ty, že jde o laiky, kteří jsou navíc nemocní a snaží se co mohou." 

Tohle už je lepší, začínáš rozumět podstatě věci. Jen nerozumím tvou agresivitu, ale vlastně chápu, já byl před 6 lety také agresivní, když se tyhle stránky spustily, tenkrát ale nikdo netušil, že se to tak rozroste, že se ukáže, jaký to je obrovský problém, kolik lidí má problém. Záměrem bylo najít stejně postižené a nebýt na to sami, tak 5, 6 lidí, no je z toho toto! Osobně jsem ti nic nevyčetl,  jen jsem upozornil na to, že překlad není jednoduchý, a aby pokud zase by měl někdo pocit, že je to špatně, aby to vzal v potaz, že je to překlad  nikoliv medikem, ale laikem, nemocným laikem .... a pokud se by se někomu zdálo, že je to špatně, aby přispěl k tomu, aby to nebylo špatně.

Možná jsem se vyjádřil špatně, každopádně nebylo záměrem se tě dotknout.

No nic, má pocit, že si to stejně vysvětlíš zase jinak ...

březen 2013 ukončení CAPu 

kdyby vás to zajímalo, tak

kdyby vás to zajímalo, tak řešíte blbosti :)

°tak řešíte blbosti

°tak řešíte blbosti °
možná to jsou blbosti pro tebe,pro jiného to může být důležité vysvětlení a vyjádření se. Pokud to jsou pro tebe blbosti,tak je nečti a hlavně se k nim nevyjadřuj.

od r.2005 jsem VYSÁL ze zdr.pojištovny 500 000.-kč -Ne za léčbu ,ale za vyšetřování. Oni totiž léčit neumí-po troše ATB už znají jen psychiatrii a AD. Přitom jsou na netu mraky rad od světových odborníků ,jak pomoci chronikům.-proč je nevyužívají ? vyšl
od r.2000

nevím, co je důležitého

nevím, co je důležitého na dohadování se o tom, kdo je cimprlich nebo kdo má co pod palcem.... ale už mlčím

Ak chlamydia drži bunku pri

Ak chlamydia drži bunku pri živote, znamená to že sme nesmrteľní!!! To je prúser. Ja chcem zomrieť, aby som sa mohol dostať do neba. 
Terča a Jan. "Gratulujem" vám k výmene názorov, ale pravda je taká, že Jan má pravdu. Terča, patrí Ti ocenenie za to, že si to preložila, a Jan, Tebe patrí ocenenie za to, že si upovedomil na nedostatky v preklade. Ostáva už len jedno: Terča, teš sa, že Ťa Jan upovedomil o nedostatkoch v preklade, a ver mi, že si Ťa nebudem menej vážiť, ak to urobil verejne. Každý robíme chyby, či vedome, alebo nevedome. Ak človek nemá problém si priznať chybu verejne, v mojich očiach stúpa jeho charakter. 

pracujem na korekcii a

pracujem na korekcii a musím konštatovať, že ten pôvodný text je ešte náročnejší, než som si myslel. Myslím, že terca ten preklad urobila dosť dobre a nie je fér jej vyčítať terminologické nepresnosti.

Vie mi niekto preložiť nasledovné termíny?
- flow cytometry
-The work of Yamaguchi, demonstrating messenger RNA from peripheral blood mononuclear cells, suggests that these intracellular Cpn found by Stewart are viable.
-peripheral blood mononuclear cells
- primer tests (sú to testovacie štandardy?)

Plus by som potreboval aby niekto preložil tú tabuľku symptómov v strede textu do češtiny, nech z toho nevytváram multijazyčný preklad.

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

flow cytometry- prutokova

flow cytometry- prutokova cytometrie
peripheral blood mononuclear cells- mononuklearni bunky periferni krve
primer tests- testy primeru
viz. cs.wikipedia.org/wiki/Primer
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

-The work of Yamaguchi,


-The work of Yamaguchi, demonstrating messenger RNA from peripheral blood mononuclear cells, suggests that these intracellular Cpn found by Stewart are viable.


-  Yamaguchio práce prokazující přenosovou RNK (mRNK) z periferních mononukleárů (mononukleárů z periferního krevního řečiště) svědčí o tom, že tyto vnitrobuněčné Cpn nalezené Stewartem/ovou?? jsou životaschopné.březen 2013 ukončení CAPu 

"...a nie je fér jej

"...a nie je fér jej vyčítať terminologické nepresnosti."

Michale, nikdo jí nic nevyčítá, pouze jsem konstatoval, že je to těžké na překlad, aby to  případní remcalové vzali v potaz. 

Budiž to ukázkou, jak sebelépe myšlený příspěvek je snadno mylně interpretován ...

březen 2013 ukončení CAPu 

tak skúste ešte pomôcť s

tak skúste ešte pomôcť s týmto kúskom....

"The presence of C. pneumoniae transcript in PBMNCs from blood of healthy human donors was assessed by real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) with primers for C. pneumoniae 16S rRNA, which is more sensitive than genomic-DNA-based analysis, and by the use of staining with fluorescein isothiocyanate-conjugated chlamydia monoclonal antibody (MoAb)."


WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

viac-menej hotová

viac-menej hotová korigovaná verzia je na http://chlamydie.info/node/36 , momentálne asi nebudem mať viac času sa jej venovať. S niektorými odbornými termínmi som si nevedel poradiť, hlavne referencované odborné štúdie na konci sú viac než zložitý prekladateľský oriešok. Skúste ešte niekto ten text raz prezrieť a poprípade opraviť gramatiku.

Inak, terca si zaslúži poďakovanie, pretože toto bol jeden z najzložitejších textov na prekladanie, ktoré tu boli k dispozícii.

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k